Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Skellefteå kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Skellefteå kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Skellefteå kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Skellefteå kommun:
Bureå förs
Lövångers förs
Skellefteå landsförs
Skellefteå stadsförs