Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Piteå kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Piteå kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Piteå kommun' och skapad av User Edaen.