Platsen:

Församling: Ölmevalla församling
Kommun: Kungsbacka kommun
Karta: