Platsen:

Kommun: Ockelbo kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Ockelbo kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Ockelbo kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Ockelbo kommun:
Personer som föddes i/på Ockelbo kommun: