Platsen:

Kommun: Laholms kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Laholms kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Laholms kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Laholms kommun:
Personer som föddes i/på Laholms kommun: