Tillbaka till Kumla_kommun
Platsen:

Församling: Kumla förs
Kommun: Kumla kommun
Karta:
Övrigt:
Församling i Strängnäs stift, Kumla kommun, Närke (Örebro län); 16 956 inv. (1999). Kumla utgör en öppen slättbygd av fullåkerstyp, genomdragen av en ås och begränsad av skogsområden, nu delvis tätbebyggd.
Ca 330 fornlämningar är bevarade. Lösfynd, några boplatser och två hällkistor är från stenåldern. Tio järnåldersgravfält härrör övervägande från periodens yngre del; ett stort på Lekebacken mellan Kumla och Hällabrottet har lång kontinuitet. Vid Hörsta finns en grund av ett medeltida kapell.

Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och invändig absid byggdes 1828–35 efter Axel Nyströms ritningar. Vid en häftig brand 1968 förstördes interiören helt. Kyrkan återuppfördes med oförändrad exteriör medan interiören helt nyskapades, bl.a. med målningar av Pär Andersson, och återinvigdes 1972. Den föregående kyrkan var en romansk stenkyrka från 1100-talet, flera gånger om- och tillbyggd under medeltiden och med skulptural utsmyckning av vilken fragment bevarats. ...

Sockennamnet (1307 in parochia Kumblum) har lånats från kyrkbyn. Det innehåller plur. form av ordet kummel 'rest sten', '(grav)minnesmärke innehållande resta stenar'.

Källa: NE

Platser som ligger i Kumla förs:
Personer som föddes i/på Kumla förs:
Personer som bott i/på Kumla förs:
Anna Greta Olsdotter 1819 - HE059.1.6.3.4
Anna Teresia Karlsson (Sjödin) 1889 - HE014-1B.1.1.12
Anna Wilhelmina Johansdotter (Johansson) 1865 - OL008.3.3
Assar Larsson 1831 - AF087.6.2.11.3
Augusta Nilsson 1863 - HE002-1
Axel Larsson 1898 - HE059.1.6.3.4.4.5
Börje Larsson 1921 - HE059.1.6.3.4.4.5.1
Carl Sjödin 1886 - HE014-1B.1.1.12
Charlotta Persdotter (Jansson) 1868 - HE059.1.6.3.4.4
Elin Gustava ? (Fredriksson) 1895 - HE006.8.1
Elsa Viola Nilsson (Gustavsson) 1910 - HE006.3.3.1
Ester Elisabet Karlsson 1900 - HE014-1B.1.1.9.1
Gerda Charlotta Karlsson 1882 - HE014-1B.1.1.11
Gottfrid Nilsson 1877 - HE006.10
Greta Konstantia Augusta ? (Fredriksson) 1898 - HE006.8.4
Greta Olsdotter 1787 - HE059.1.6.3
Gunborg Andersson (Larsson) 1905 - HE059.1.6.3.4.4.7
Gustaf Fredrik Karlsson 1874 - HE014-1B.1.1.8
Gustav Elof Fredriksson 1903 - HE006.8.4
Gustav Valfrid Gustavsson 1899 - HE006.3.3.1
Inga Larsson 1928 - HE059.1.6.3.4.4.5.1
Ingeborg Karlsson 1901 - HE059.1.6.3.4.4.6
Johan Edvin Fredriksson 1895 - HE006.8.1
Johan Larsson 1862 - HE059.1.6.3.4.4
Johan Larsson 1866 - HE005.4
Johanna Matilda Johansson (Nilsson) 1881 - HE006.10
Johanna Pettersdotter 1835 - AF087.6.2.11.3
Karin Larsson 1891 - HE059.1.6.3.4.4.1
Karl Larsson 1900 - HE059.1.6.3.4.4.6
Karolina Björkholm (Larsson) 1875 - HE005.4
Lars Jansson Rapp 1825 - HE059.1.6.3.4
Lisa Gustafsson (Larsson) 1900 - HE059.1.6.3.4.4.5
Olof Olofsson Holm 1793 - HE059.1.6.3
Oscar Verner Hellerstedt 1863 - HE029-3.3.6.5.1
Oskar Larsson 1903 - HE059.1.6.3.4.4.7
Per Johansson 1885 - HE059.1.6.3.4.4.1
Per Jonsson 1851 - OL008.3.3
Ulrica Amalia Skeppstedt 1861 - HE029-3.3.6.5.1

Personer som dog i/på Kumla förs: