Platsen:

Församling: Kumla församling
Kommun: Kumla kommun
Karta:
Övrigt:
Församling i Strängnäs stift, Kumla kommun, Närke (Örebro län); 16 956 inv. (1999). Kumla utgör en öppen slättbygd av fullåkerstyp, genomdragen av en ås och begränsad av skogsområden, nu delvis tätbebyggd.
Ca 330 fornlämningar är bevarade. Lösfynd, några boplatser och två hällkistor är från stenåldern. Tio järnåldersgravfält härrör övervägande från periodens yngre del; ett stort på Lekebacken mellan Kumla och Hällabrottet har lång kontinuitet. Vid Hörsta finns en grund av ett medeltida kapell.

Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och invändig absid byggdes 1828–35 efter Axel Nyströms ritningar. Vid en häftig brand 1968 förstördes interiören helt. Kyrkan återuppfördes med oförändrad exteriör medan interiören helt nyskapades, bl.a. med målningar av Pär Andersson, och återinvigdes 1972. Den föregående kyrkan var en romansk stenkyrka från 1100-talet, flera gånger om- och tillbyggd under medeltiden och med skulptural utsmyckning av vilken fragment bevarats. ...

Sockennamnet (1307 in parochia Kumblum) har lånats från kyrkbyn. Det innehåller plur. form av ordet kummel 'rest sten', '(grav)minnesmärke innehållande resta stenar'.

Källa: NE

Platser som ligger i Kumla församling:
Brånsta
Fylsta
Hjortsberga
Hörsta
Mossby
Prästgården Kumla
Rala ägor
Rosenlund T

Personer som föddes i/på Kumla församling:

Anna Christina Larsson 1859 - HE059.1.6.3.4.3
Anna Greta Olsdotter 1819 - HE059.1.6.3.4
Arvid Larsson 1892 - HE059.1.6.3.4.4.2
Axel Larsson 1888 - HE002.1
Bertil Ekström 1912 - HE059.1.6.3.4.4.1.1
Börje Larsson 1921 - HE059.1.6.3.4.4.5.1
Daniel Sjödin 1888 - EE000.2
Doris Pettersson (Sjödin) 1916 - HE014-1B.1.1.12.2
Einar 1921 - HE002.1.3
Erik 1919 - HE006.10.1.1
Erna Larsson 1894 - HE059.1.6.3.4.4.3
Ester Andersson (Wass) 1896 - HE005.6.1
Eva Matilda ? (Johansson) 1895 - HE022.3.6.6.4
Eva Pehrsdotter 1772 - HE059.1.7
Greta Olsdotter 1787 - HE059.1.6.3
Hjalmar Larsson 1896 - HE059.1.6.3.4.4.4
Johan Larsson 1862 - HE059.1.6.3.4.4
Karin Larsson 1891 - HE059.1.6.3.4.4.1
Lars Johan Larsson 1853 - HE059.1.6.3.4.1
Lars Larsson 1856 - HE059.1.6.3.4.2
Lisa Johansson 1913 - HE059.1.6.3.4.4.1.1
Olof Olsson 1814 - HE059.1.6.3.1
Stina Caisa Olsdotter 1817 - HE059.1.6.3.3
Stina Caisa Olsdotter 1820 - HE059.1.6.3.5
Stina Olsdotter 1815 - HE059.1.6.3.2
Sven Larsson 1755 - HE061.3
Torgny Sjödin 1913 - HE014-1B.1.1.12.2
Valfrid Gustavsson 1899 - HE006.3.3.1

Personer som bott i/på Kumla församling:

Anna Greta Olsdotter 1819 - HE059.1.6.3.4
Anna Sofia Persdotter (Johansson) 1864 - PA007
Anna Teresia Karlsson (Sjödin) 1889 - HE014-1B.1.1.12
Anna Wilhelmina Johansdotter (Johansson) 1865 - OL008.3.3
Assar Larsson 1831 - AF087.6.2.11.3
Augusta Nilsson 1863 - HE002-1
Axel Larsson 1898 - HE059.1.6.3.4.4.5
Börje Larsson 1921 - HE059.1.6.3.4.4.5.1
Carl Sjödin 1886 - HE014-1B.1.1.12
Charlotta Persdotter (Jansson) 1868 - HE059.1.6.3.4.4
Doris Pettersson (Sjödin) 1916 - HE014-1B.1.1.12.2
Edvard Sjödin 1858 - EE000
Einar Emanuel Karlsson 1896 - HE006.10.1
Elin Gustava Persson (Fredriksson) 1895 - HE006.8.1
Elsa Nilsson (Gustavsson) 1910 - HE006.3.3.1A
Elsa Nilsson (Gustavsson) 1910 - HE006.3.3.1
Emma Svensson (Sjödin) 1861 - EE000
Enar Hilding Eriksson 1911 - HE006.3.3.1A
Ester Elisabet Karlsson 1900 - HE014-1B.1.1.9.1
Gerda Charlotta Karlsson 1882 - HE014-1B.1.1.11
Gottfrid Nilsson 1877 - HE006.10
Greta Konstantia Augusta Persson (Fredriksson) 1898 - HE006.8.4
Greta Olsdotter 1787 - HE059.1.6.3
Gunborg Andersson (Larsson) 1905 - HE059.1.6.3.4.4.7
Gustaf Adolf Johansson 1858 - PA007
Gustaf Fredrik Karlsson 1874 - HE014-1B.1.1.8
Gustav Elof Fredriksson 1903 - HE006.8.4
Hildur Nilsson (Karlsson) 1892 - HE006.3.3
Inga Larsson 1928 - HE059.1.6.3.4.4.5.1
Ingeborg Karlsson 1901 - HE059.1.6.3.4.4.6
Johan Edvin Fredriksson 1895 - HE006.8.1
Johan Larsson 1862 - HE059.1.6.3.4.4
Johan Larsson 1866 - HE005.4
Johanna Matilda Johansson (Nilsson) 1881 - HE006.10
Johanna Pettersdotter 1835 - AF087.6.2.11.3
Karin Larsson 1891 - HE059.1.6.3.4.4.1
Karl Larsson 1900 - HE059.1.6.3.4.4.6
Karolina Björkholm (Larsson) 1875 - HE005.4
Lars Jansson Rapp 1825 - HE059.1.6.3.4
Lisa Gustafsson (Larsson) 1900 - HE059.1.6.3.4.4.5
Olof Olofsson Holm 1793 - HE059.1.6.3
Oscar Verner Hellerstedt 1863 - HE029-3.3.6.5.1
Oskar Larsson 1903 - HE059.1.6.3.4.4.7
Per Johansson 1885 - HE059.1.6.3.4.4.1
Per Jonsson 1851 - OL008.3.3
Signe Matilda Nilsson (Karlsson) 1901 - HE006.10.1
Torgny Sjödin 1913 - HE014-1B.1.1.12.2
Ulrica Amalia Skeppstedt 1861 - HE029-3.3.6.5.1
Valfrid Gustavsson 1899 - HE006.3.3.1

Personer som dog i/på Kumla församling:

Anna Greta Olsdotter 1819 - HE059.1.6.3.4
Anna Maja Gustafsdotter 1799 - HE059.1.7.2
Anna Sofia Persdotter (Johansson) 1864 - PA007
Anna Teresia Karlsson (Sjödin) 1889 - HE014-1B.1.1.12
Anna-Lisa Kerstin 1920 - AF087.6.2.11.3.4.1.3
Assar Larsson 1831 - AF087.6.2.11.3
Astrid Viola ? (Godlund) 1916 - OL009.1.4.2.4
Axel Larsson 1898 - HE059.1.6.3.4.4.5
Axel Martin Godlund 1904 - OL009.1.4.2.4
Börje Larsson 1921 - HE059.1.6.3.4.4.5.1
Carl Sjödin 1886 - HE014-1B.1.1.12
Charlotta Persdotter (Jansson) 1868 - HE059.1.6.3.4.4
Christina Cathrina Gustafsdotter 1796 - HE059.1.7.1
Elin Gustava Persson (Fredriksson) 1895 - HE006.8.1
Emma Svensson (Sjödin) 1861 - EE000
Greta Josefina Eriksson 1898 - HE014-1B.1.1.2.2
Greta Konstantia Augusta Persson (Fredriksson) 1898 - HE006.8.4
Greta Olsdotter 1787 - HE059.1.6.3
Gustaf Adolf Johansson 1858 - PA007
Gustav Elof Fredriksson 1903 - HE006.8.4
Inga Larsson 1928 - HE059.1.6.3.4.4.5.1
Ingeborg Karlsson 1901 - HE059.1.6.3.4.4.6
Johan Edvin Fredriksson 1895 - HE006.8.1
Johanna Pettersdotter 1835 - AF087.6.2.11.3
Karl Larsson 1900 - HE059.1.6.3.4.4.6
Lars Jansson Rapp 1825 - HE059.1.6.3.4
Lars Johan Larsson 1853 - HE059.1.6.3.4.1
Lisa Gustafsson (Larsson) 1900 - HE059.1.6.3.4.4.5
Olof Olofsson Holm 1793 - HE059.1.6.3
Oskar Larsson 1903 - HE059.1.6.3.4.4.7
Stina Caisa Olsdotter 1817 - HE059.1.6.3.3
Stina Caisa Olsdotter 1820 - HE059.1.6.3.5
Stina Olsdotter 1815 - HE059.1.6.3.2
Thore Kollberg 1926 - AF087.6.2.11.3.4.1.3