Platsen:
Ort/by/gård: Björnhammar
Församling: Bo förs
Kommun: Hallsbergs kommun
Karta:
Personer som bott i/på Björnhammar: