Platsen:

Kommun: Herrljunga kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt i Herrljunga kommun:

Bilden är hämtad från wikipedia Herrljunga kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Herrljunga kommun: