Tillbaka till OL000
Platsen:
Ort/by/gård: Österby (Hagtorpet)
Församling: Hällestads förs
Kommun: Finspångs kommun
Karta:
Övrigt:
Hagtorpet låg i Österby men är inte riktigt lokaliserat. En äldre benämning (på 1700-talet) för detta torp kan ha ha varit Prästegårdstorpet.
Personer som föddes i/på Österby (Hagtorpet):
Personer som bott i/på Österby (Hagtorpet):