Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Hökerums kommun
Karta:
Övrigt:
Hökerums landskommun var en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län. Kommunen bildades som så kallad storkommun vid kommunreformen 1952 genom sammanläggning av de tidigare landskommunerna Fänneslunda, Grovare, Hällstad, Härna, Kärråkra, Murum, Möne, Södra Ving, Södra Vånga och Varnum. Den fick sitt namn efter tätorten Hökerum. Landskommunen ombildades 1 januari 1971 till Hökerums kommun vid kommunreformen 1971. Kommunen upphörde med utgången av år 1973, då dess område lades samman med Ulricehamns kommun.