Platsen:

Församling: Hällestads förs
Kommun: Finspångs kommun
Karta:
Övrigt:
Hällestad, församling i Linköpings stift, Finspångs kommun, Östergötland (Östergötlands län) ; 3 130 inv. (1999). H. består av flera, delvis öppna och vida dalgångsbygder inom Finspångsåns vattensystem, omgivna av sjörika och glesbebyggda skogsbygder. Drygt 50 förhistoriska fornlämningar är kända, förutom några spridda stensättningar är de belägna på fyra mindre gravfält, varav tre från äldre och ett troligen från yngre järnåldern. Dessutom finns en fornborg. Nuvarande bygd härrör från medeltiden, då också flera av de 25 kända hyttplatserna tillkom. Korskyrkan av tegel med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1893–95 efter Gustaf Pettersons ritningar. Den ersatte en 1890 nedbrunnen medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats en mässingsdopfunt från 1660. Den gamla klockstapeln från 1732 står nu på Skansen i Stockholm.

Ortnamnet (1316 Herlastadh) kan innehålla genitiv av ett Hærle, av Härlev eller av ett annat mansnamn på Här-. Efterleden är plur. av stadher ställe'.

Hällestad, tätort i Finspång kommun, Östergötland (Östergötlands län), 11 km v. om Finspång; 390 inv. (1996). H. är en bostadsort vid riksväg 51 och har främst pendling till Finspång.

Källa: NE

Platser som ligger i Hällestads förs:
Backen
Bagghyttan
Bakarebo
Barketorp
Berg (H:stad)
Boda E
Bogetorp
Boka
Borggård
Bottebo
Brystorp
Brötkullen
Bårstorp
Båtstorp
Dagkarlshyttan
Dimperö
Djuckerö
Djurshyttan
Edet, Torps ägor
Emmetorp
Fall
Falla (Hällestad)
Fiskartorpet, Borggård
Folkström
Fridhem, Ås
Fränntorp
Grindstugan, Borggårds ägor
Grytgöl
Gultebo
Gylltorp
Gärtorp
Göl
Gösebo
Holmen (Holma)
Holmestorp
Hovslagaretorp
Hålsköp
Hålsköpetorp
Hårketorp
Högsfall
Jogestorp
Jägestorp
Karstorp
Karsvik
Kasteberg
Katterum (Sjölunda)
Katterum
Kattorp
Klinttorp
Koppetorp
Kronängen
Kulla (H:stad)
Kvarnfallet
Larstorp (Hårketorp)
Lilla Bocktorpet, Borggård
Ljungstorp E
Ljusfall (Hökebäcken)
Ljusfall (Lyrsfallet)
Ljusfall
Ljusfallshammar
Lugnet (Hällestad)
Lyrsbo
Lyrsboholm
Nybygget (Hällestad)
Nygård
Nältorp
Porskärret
Prästegårdstorpet
Prästköp (Stolpen)
Prästköp
Rommetorp/Rometorp
Ruggestorp
Rämninge
Rökslid
Rösjö
Sandgruvan
Simonhult
Simonstorp
Skräddaretorp
Skyttorpet (Borggårds ägor)
Skånstorp
Skönnarbo Torp
Skönnarbo
Solberga Hästhagslund
Solberga
Solbergatorp
Sonstorp
Sontorp
Starsjö ägor Hyttorpet
Starsjö
Stigstorp
Stockhult
Stora Bocktorpet
Strånkärret
Svartebo
Sätra (H:stad)
Södra Allmänningen (Strövelstorp)
Torekulla
Tryfallet
Trångön (Sontorp)
Tyrtorpet
Ullstorp/Ulfstorp
Vagelö
Valstorp
Västerby E
Älgshult
Ämtetorpet
Äskedalen
Ås i Sonstorp
Åsebro
Örslehult
Östentorp
Österby (Finskaretorp)
Österby (Hagtorpet)
Österby (Klockartorpet)
Österby (Sandbyås)
Österby (Sandbäcken)
Österby

Personer som föddes i/på Hällestads förs:

Abraham Andersson 1704 - OL105.1
Ada Hellerstedt 1880 - HE029-3.3.6.4.6
Adam Hellerstedt 1847 - HE029-3.3.6.6-1
Adam Hellerstedt 1847 - HE029-3.3.6.6
Adolf Andersson 1847 - OL012.2.6
Adolf Fredrik Andersson (Rydstedt) 1870 - OL004.2.1
Adolf Fredrik Israelsson 1858 - OL038.5.5.4
Adolf Fredrik Malmlöf 1873 - HE029-3.3.7.2-2.6
Adolf Fredrik Persson 1851 - OL062.7.1.4
Adolf Godlund (Rylander) 1853 - JM001.2.7
Adolf Gottfrid Skeppstedt 1883 - HE029-3.3.7-2.5.3
Adolf Harry Skeppstedt 1908 - HE029-3.3.7-2.5.3.1
Adolf Jansson 1840 - OL018.4.8
Adolf Jansson 1858 - JM001.5.4
Adolf Ludvig Svenberg 1888 - HE029-3.3.7.2.1.4
Adolf Rickard Jansson 1881 - JM001.5.4.1
Adolf Samuelsson 1868 - OL038.5.4.7
Adolf Skeppstedt 1807 - HE029.1.8
Adolf Ulrik Skeppstedt 1849 - HE029-3.3.7-2.2
Adolf Ulrik Skeppstedt 1855 - HE029-3.3.7-2.5
Adolfina Jönsdotter (Nilsson) 1838 - OL010.9
Adolfina Wilhelmina Söderberg 1857 - HE029.1.5.1.4
Adolph Hagenberg 1805 - HE029-3.1.7
Adolph Skeppstedt 1795 - HE014-1A.4
Agda Laura Maria 1912 - HE029-3.3.7-2.5.5.2
Agnes Johansson (Karlsson) 1893 - OL003.2.6
Agnes Maria Bergling (Nordström) 1876 - HE029-3.3.7-2.4.3
Agnes Ottilia Olsson (Skeppstedt) 1891 - HE029-3.3.7-2.5.6
Albert Gustafsson 1876 - OL010.7.6
Albert Johansson 1873 - OL018.2.6.7
Albert Karlsson 1893 - OL003.2.6
Albert Karlsson 1908 - OL004.2.2.3
Albertina Jansdotter 1838 - OL018.4.7
Albertina Larsdotter 1851 - OL005.1
Albertina Mathilda Adolfsson 1860 - HE029-3.3.9.3-2
Alfred Godlund 1849 - JM001.2.6
Alfred Nilsson 1872 - JM001.2.1.5
Alfred Petersson 1895 - OL018.5.1.2.8
Alfrida Godlund 1873 - JM001.2.3.6
Algot Sigfrid Pettersson 1892 - OL018.5.1.2.7
Alma Carolina Samuelsdotter 1866 - OL038.5.4.6
Alma Godlund 1865 - JM001.2.3.3
Alma Karolina Samuelsdotter (Andersson) 1866 - OL010.3.2
Alva 1920 - OL000.2
Alva Emilia Hellerstedt 1905 - HE029-3.3.6.4.3.4
Amalia Andersdotter 1862 - OL010.3.4
Amalia Elisabeth Hellerstedt 1876 - HE029-3.3.6.6-1.2
Amalia Persson (Fritz) 1879 - OL018.5.1.2.4
Amalia/Amanda Augusta Andersdotter 1857 - OL018.2.1.8
Amanda Andersdotter (Hellman) 1862 - HJ002B
Amanda Andersdotter 1862 - HJ002
Amanda Charlotta Andersdotter 1865 - OL010.3.5
Amanda Maria Andersdotter 1875 - OL018.5.1.9
Amanda Maria Björn 1865 - HE029.1.5.1.5
Amanda Wilhelmina Söderberg 1867 - HE029.1.5.1.8
Anders Alfred Söderberg 1854 - HE029.1.5.1.3
Anders Andersson 1710 - OL052
Anders Andersson 1733 - OL052.1
Anders Andersson 1736 - OL129.9.2
Anders Andersson 1750 - OL026
Anders Andersson 1770 - OL018
Anders Andersson 1772 - OL026.1
Anders Andersson 1786 - OL051.7.6
Anders Andersson 1794 - OL018.1
Anders Andersson 1795 - OL120.2.1.1
Anders Andersson 1797 - OL022.3
Anders Andersson 1805 - OL012.2
Anders Andersson 1806 - OL026.1.3
Anders Andersson 1808 - OL032.4.2.2
Anders Andersson 1809 - OL032.4.1.1
Anders Andersson 1809 - OL032.4.2.3
Anders Andersson 1810 - OL026.1.5
Anders Andersson 1813 - OL038.5.1
Anders Andersson 1813 - X0108
Anders Andersson 1814 - OL120.2.2.6
Anders Andersson 1829 - OL022.3.1
Anders Andersson 1829 - OL031.4.1.2
Anders Andersson 1831 - OL062.3.2.2
Anders August Nilsson 1856 - OL062.7.4.2
Anders Bengtsson 1717 - OL043
Anders Bengtsson 1768 - OL121.2.1
Anders Bengtsson 1799 - OL121.2.2.2
Anders Bengtsson 1801 - OL063.6.4.6
Anders Bengtsson 1827 - OL060.5.5
Anders Bernhard Helidorus Löfberg 1881 - OL031.2.5.2.3.3
Anders Carlsson 1768 - OL052.2.1
Anders Ericsson 169* - OL129.9
Anders Fredrik Ljungberg 1824 - OL014.4
Anders Frygg 1784 - OL118.4.5
Anders Godlund 1810 - JM001.2
Anders Godlund 1839 - JM001.2.3
Anders Gunnar Johansson 1890 - CC000.6
Anders Gustaf Andersson 1841 - OL063.6.4.1-3.1.1
Anders Gustaf Persson 1806 - OL062.3.2
Anders Gustaf Skeppstedt 1857 - HE029-3.3.7-2.6
Anders Göran Hellerstedt 1838 - HE029-3.3.6.3
Anders Hansson 1736 - OL037
Anders Hansson 1759 - OL120.2.2
Anders Hellström 1799 - OL059.5.2
Anders Håkansson 1811 - OL058-3.1.2
Anders Israelsson 1762 - OL059.1
Anders Israelsson 1771 - OL059.4
Anders Israelsson 1776 - OL059.6
Anders Johan Andersson 1865 - OL009.1.2.2
Anders Johan Ljungberg (Andersson) 1855 - OL014.4.1
Anders Johansson 1756 - OL015-2
Anders Johansson 1774 - OL043.1.2
Anders Johansson 1855 - X00326
Anders Jonsson 1769 - OL120.2.1
Anders Jonsson 1783 - X0226
Anders Jonsson 1785 - OL038.5
Anders Jonsson 1801 - OL038.2.2
Anders Jonsson 1814 - OL018.2.3
Anders Jonsson 1820 - OL062.7.5
Anders Jönsson Zetterman 1815 - OL009.6
Anders Jönsson 1771 - OL044.5
Anders Jönsson 1776 - OL129.8.1.9
Anders Jönsson 1784 - OL060.4
Anders Jönsson 1825 - OL021.3.2
Anders Larsson 1703 - OL053-2
Anders Larsson 1715 - OL211.4.3
Anders Larsson 1720 - OL211.4.5
Anders Larsson 1761 - OL032.7
Anders Larsson 1780 - OL032.4.2
Anders Larsson 1804 - OL015.1.3
Anders Larsson 1806 - OL015.1.4
Anders Larsson 1815 - OL015.1-2.1
Anders Ludvig Andersson 1858 - OL010.3.2
Anders Magnus Andersson 1825 - OL022.1.2
Anders Magnus Andersson 1845 - OL004.2
Anders Magnus Jansson 1836 - OL009.1.2
Anders Magnus Johansson 1841 - OL018.7.3
Anders Magnus Jönsson 1826 - OL010.3-2
Anders Magnus Jönsson 1826 - OL010.3
Anders Magnus Mattsson 1825 - OL008.1
Anders Magnus Månsson 1826 - OL062.3.1.2
Anders Magnus Nilsson 1823 - OL031.2.7.2
Anders Magnus Norberg 1818 - OL185.1.3.4.3
Anders Magnusson 1852 - OL038.5.4.1
Anders Magnusson 1852 - X00325
Anders Månsson 1805 - OL038.4.1
Anders Månsson 1808 - OL038.4.3
Anders Nilsson 1746 - OL051.7
Anders Nilsson 1776 - OL025.3
Anders Nilsson 1780 - OL044.4-2
Anders Nilsson 1782 - OL061.4
Anders Nilsson 1783 - OL089.2-2.2
Anders Nilsson 1791 - OL051.3.1
Anders Nilsson 1799 - OL044.2.1
Anders Nilsson 1801 - OL015.2.2
Anders Nilsson 1806 - OL089.3.4-2.2
Anders Nilsson 1808 - OL051.7.2.3
Anders Nilsson 1810 - OL129.8.1.5.3
Anders Nilsson 1824 - HE029.1.8-1.1
Anders Olofsson 1796 - OL022.1
Anders Olofsson 1812 - OL063.6.4.1-3.1
Anders Olofsson 1825 - OL021.2.4
Anders Olofsson 1864 - OL014.4.7-1
Anders Olofsson 1864 - OL014.4.7
Anders Olufsson 1712 - OL053
Anders Persson 1678 - OL105
Anders Persson 1731 - OL051.1
Anders Persson 1763 - OL129.9.1.2
Anders Persson 1765 - OL051.1.5
Anders Persson 1773 - OL012
Anders Persson 1785 - OL089.3.6
Anders Persson 1787 - OL021.2
Anders Persson 1792 - OL051.1.3.1
Anders Persson 1793 - OL044.4.1
Anders Persson 1835 - OL051.5.2.2.4
Anders Peter Andersson 1840 - OL012.2.3
Anders Peter Andersson 1842 - OL018.2.1.2
Anders Peter Andersson 1852 - OL038.5.1.2
Anders Peter Andersson 1857 - OL018.5.1.3
Anders Peter Andersson 1865 - OL018.5.1.6
Anders Peter Danielsson 1798 - OL058.1-2.1
Anders Peter Danielsson 1857 - OL009.8.2
Anders Peter Fredriksson 1860 - OL009.1.1.1
Anders Peter Godlund 1863 - JM001.2.3.2
Anders Peter Israelsson 1864 - OL038.5.5.7
Anders Peter Johansson 1860 - OL029-1.2.2.1
Anders Peter Johansson 1877 - OL010.8.4
Anders Peter Lindholm 1813 - OL021.2.3
Anders Peter Löfberg 1849 - OL031.2.5.2.3
Anders Peter Nilsson 1859 - OL013.2-2.1
Anders Peter Nilsson 1860 - JM001.2.1.1
Anders Peter Olofsson 1819 - OL018.2.1
Anders Peter Persson 1801 - OL029.1
Anders Peter Persson 1827 - OL018.5.1
Anders Peter Persson 1866 - OL062.7.1.8
Anders Peter Petersson 1819 - OL051.7.7.4
Anders Peter Samuelsson 1855 - OL038.5.4.2
Anders Peter Svensson 1822 - OL062.7.2
Anders Peter Zetterman 1850 - OL009.6.2
Anders Petersson 1834 - OL051.5.2.2.3
Anders Petersson 1848 - OL022.1.1.2
Anders Petter Andersson 1810 - OL032.4.1.2
Anders Petter Andersson 1814 - OL021.2.2
Anders Petter Andersson 1821 - OL018.1.1
Anders Petter Andersson 1823 - OL018.1.2
Anders Petter Andersson 1829 - OL015.2.2.2
Anders Petter Hindricksson 1789 - OL058.2.1
Anders Petter Håkansson 1819 - OL058-3.1.4
Anders Petter Jansson 1854 - MM006
Anders Petter Pettersson 1827 - OL063.6.4.1.1.1
Anders Robert Andersson 1875 - OL014.6.3
Anders Skeppstedt 1789 - HE014-1A.2
Anders Skeppstedt 1792 - HE029.1.2
Anders Svensson 1780 - OL032.4.1
Anders Svensson 1797 - OL031.2.6
Anders Svensson 1809 - OL007.2
Anders Svensson 1817 - OL031.4.5.1
Anders Svensson 1823 - OL003
Anders Tyrsson 1769 - OL031.4.1
Anders Victor Jansson 1851 - OL031.2.7.3.2
Anna Alida Hellerstedt (Johansson) 1878 - HE029-3.3.6.4.5
Anna Andersdotter 1714 - X0058-3
Anna Andersdotter 1728 - OL129.9.1
Anna Andersdotter 1758 - OL051.1.1
Anna Andersdotter 1770 - OL051.7.1
Anna Beata Löfberg 1828 - OL031.2.5.3
Anna Bengtsdotter 1748 - X0151-2
Anna Brita Andersdotter 1799 - OL008
Anna Brita Andersdotter 1805 - OL063.6.4.6
Anna Brita Andersdotter 1811 - OL032.4.1.3
Anna Brita Bengtsdotter 1809 - OL060.5.1
Anna Brita Olofsdotter 1814 - OL120.5.3.2
Anna Brita Persdotter 1796 - OL129.9.1.1.1
Anna Brita Persdotter 1798 - OL029-1.2
Anna Cajsa Jönsdotter 1790 - OL060.5
Anna Carolina Andersdotter 1836 - OL012.2.1
Anna Catharina Andersdotter 1817 - OL022.6
Anna Catharina Jönsdotter 1777 - OL060.2
Anna Charlotta Andersdotter 1868 - OL012.2.3.1
Anna Charlotta Petersson (Johansson) 1883 - JA000
Anna Christina Andersdotter 1841 - OL018.2.1.1
Anna Christina Samuelsdotter 1858 - OL038.5.4.3
Anna Danielsdotter 1779 - OL120.2.2-2
Anna Danielsdotter 1779 - OL120.2.2
Anna Eleonora Danielsson 1900 - OL009.8.1.2
Anna Elisabet Adolfsson (Andersson) 1882 - OL038.5.5.4.1
Anna Elisabet Maria 1923 - JA000.5
Anna Emilia Johansson (Larsson) 1863 - JM001.2.2.3
Anna Greta Antonsdotter 1771 - X0091
Anna Greta Olofsdotter 1786 - OL129.8.1.5
Anna Greta Olofsdotter 1807 - OL022.4
Anna Greta Olsdotter 1781 - OL129.8.1.9
Anna Gretha Nilsdotter 1786 - OL089.2-2.3
Anna Hansdotter 1740 - OL037
Anna Håkansdotter 1703 - OL129.9
Anna Johansdotter Godou 1723 - OL237.4
Anna Jönsdotter 1704 - OL051
Anna Jönsdotter 1727 - OL129.7.2
Anna Jönsdotter 1762 - OL058.2
Anna Katarina Gabrielsdotter (Björk) 1834 - OL029-1.2.3
Anna Katrina Håkansdotter 1809 - OL058-3.1.1
Anna Kristina Jonsdotter (Nilsson) 1858 - OL013.2-2.1
Anna Larsdotter 1749 - OL032.3
Anna Lena Persdotter 1772 - OL089.3.3
Anna Lisa Bengtsdotter 1793 - OL063.6.4.4
Anna Lisa Nilsdotter 1805 - OL015.2.3
Anna Lisa Olofsdotter 1817 - OL063.6.4.1-3.2
Anna Lisa Skeppstedt 1805 - HE029.1.7
Anna Lisa Skeppstedt 1826 - HE029.1.4.2
Anna Lotta Andersdotter (Persson) 1854 - OL018.5.1.2
Anna Lotta Andersdotter 1825 - OL031.4.1.1
Anna Lotta Ersdotter 1811 - OL060.3.1
Anna Lotta Godlund (Jansson) 1859 - JM001.5.4
Anna Lotta Israelsdotter 1861 - OL038.5.5.6
Anna Lotta Jansdotter 1833 - OL018.4.5
Anna Lotta Jansdotter 1838 - OL009.1.3
Anna Lotta Jönsdotter 1821 - OL004
Anna Lotta Nilsdotter 1865 - OL012.2.2.1
Anna Lotta Olofsdotter 1828 - OL018.2.4
Anna Lotta Olsdotter 1824 - OL021.2.2
Anna Lotta Persdotter 1844 - OL062.7.1.2
Anna Lotta Persson (Israelsson) 1854 - OL038.5.5.4
Anna Lotta Zetterman 1859 - OL009.6.5
Anna Lotta Zetterman 1861 - OL009.6.6
Anna Lovisa Godlund 1876 - JM001.2.3.7
Anna Lovisa Joelsson (Petersson) 1883 - OL018.5.1.2.5
Anna Lovisa Löfberg 1853 - OL031.2.5.2.5
Anna Maja Andersdotter 1820 - OL061.4.2
Anna Maja Svensdotter 1788 - OL031.2.3
Anna Maria Elisabet Karlsson 1919 - OL007.4-2.2.2.1.2
Anna Maria Persdotter 1796 - OL044.4.2
Anna Mathilda Johansdotter 1860 - OL018.2.5.2
Anna Mathilda Svensdotter 1880 - OL007.4-2.2.3
Anna Matilda Abrahamsson 1860 - OL010.4-2.1-2
Anna Matilda Karlsson (Mattsson) 1882 - OL008.5.5
Anna Nilsdotter 1723 - OL064-2
Anna Nilsdotter 1730 - OL052.1
Anna Nilsdotter 1766 - OL015.1
Anna Nilsdotter 1799 - OL051.3.2
Anna Olofsdotter 16** - OL177
Anna Olofsdotter 1778 - OL120.5.1
Anna Ottilia Skeppstedt (Bjorklund) 1886 - HE029-3.3.9.3-2.1
Anna Pehrsdotter 1728 - OL066.2
Anna Persdotter 1644 - OL214
Anna Persdotter 1673 - OL211.1
Anna Persdotter 1715 - OL237.1-2
Anna Persdotter 1734 - OL051.2
Anna Persdotter 1742 - OL185.1.3
Anna Persdotter 1754 - OL058-3
Anna Persdotter 1768 - OL092.1.2
Anna Persdotter 1771 - OL025.1
Anna Persdotter 1771 - OL129.9.1.3
Anna Petersson 1854 - X0016
Anna Rebecka Karlsson (Andersson) 1889 - OL003.2.5
Anna Skeppstedt 1834 - HE029.1.8.1
Anna Sofia Andersdotter 1853 - OL018.5.1.1
Anna Sofia Bergling 1878 - HE029-3.3.7-2.4.4
Anna Sofia Joelsdotter (Andersson) 1884 - OL004.4.3
Anna Sofia Johansdotter 1870 - OL029-1.2.2.5
Anna Sofia Jonsdotter 1856 - OL016.5.2.3
Anna Sofia Ljungberg (Eriksson) 1865 - OL014.4.4
Anna Sofia Persson (Nordström) 1831 - OL051.5.2.2.2
Anna Sofia Skeppstedt 1836 - HE029-3.3.7.1
Anna Sophia Bombier 1799 - HE029-3.2.3
Anna Sophia Nilsdotter 1812 - OL028.3
Anna Sophia Persdotter 1843 - X0098.1.1
Anna Stina Andersdotter 1803 - OL032.4.2.1
Anna Stina Andersdotter 1810 - OL025.3.2
Anna Stina Andersdotter 1812 - OL012.2
Anna Stina Andersdotter 1813 - OL031.2.2.4
Anna Stina Andersdotter 1821 - OL021.2.3
Anna Stina Andersdotter 1828 - OL062.3.2.1
Anna Stina Andersdotter 1843 - OL004.1-1
Anna Stina Andersdotter 1843 - OL004.1
Anna Stina Andersdotter 1847 - Q0019
Anna Stina Bengtsdotter 1797 - OL121.2.2.1
Anna Stina Dansdotter 1804 - OL015.2.2
Anna Stina Gabrielsdotter 1829 - OL029-1.2.1
Anna Stina Godou 1787 - OL118.2.1.1
Anna Stina Jönsdotter 1820 - OL010.1
Anna Stina Lindqvist 1824 - OL009.8
Anna Stina Lindqvist 1824 - X0098.1
Anna Stina Nilsdotter 1775 - OL015.2
Anna Stina Nilsdotter 1783 - OL061.5
Anna Stina Nilsdotter 1791 - OL031.4.5
Anna Stina Nilsdotter 1817 - OL129.8.1.5.6
Anna Stina Nilsdotter 1818 - OL031.2.2.8
Anna Stina Nilsdotter 1858 - OL009.8.1
Anna Stina Norberg 1772 - OL185.1.3.2
Anna Stina Norberg 1809 - OL185.1.3.4.1
Anna Stina Olofsdotter 1818 - OL018.2.1
Anna Stina Olsdotter 1782 - OL026.1
Anna Stina Persdotter 1798 - OL059.5.1
Anna Stina Persdotter 1806 - OL051.1.3.5
Anna Stina Petersdotter 1809 - OL051.5.2.2
Anna Stina Petersdotter 1810 - OL051.7.7.1
Anna Stina Rahlsdotter 1790 - OL058-3.1
Anna Stina Samuelsdotter 1796 - OL032.1.3.1
Anna Stina Skeppstedt 1799 - HE014-1A.5
Anna Svensdotter 1713 - OL237.1
Anna Svensdotter 1719 - OL031
Anna Svensdotter 1813 - OL007.4-2
Anna Svensdotter 1813 - OL007.4
Anna Tyrsdotter 1773 - OL031.4.2
Anna Tyrsdotter 1778 - OL031.4.4
Anna Viktoria Jansson 1888 - JM001.5.4.4
Anna Wastensdotter 1786 - X0096
Annica Larsdotter 1776 - OL051.5.1
Arthur André 1917 - OL000.1
Arvid Amandus Johansson 1894 - OL014.4.2.6
Arvid Astor Emanuelsson 1886 - HE029-3.3.6.7.9
Arvid Petersson 1885 - OL018.5.1.2.6
Astrid Maria ? (Skeppstedt) 1920 - HE029-3.3.7-2.5.3.2
August Andersson (André) 1885 - OL001.2
August Arvid Andersson 1878 - OL022.6.2.4
August Arvid Andersson 1888 - OL003.2.5
August Holger Persson 1904 - OL010.8.1.5
August Sigfrid Sundblad 1881 - OL007.5.2.1
August Skeppstedt 1864 - HE029-3.3.7-2.9
August Sundblad 1855 - OL007.5.2
August Wilhelm Skeppstedt 1859 - HE029-3.3.7-2.7
Augusta Axelina Hellerstedt 1875 - HE029-3.3.6.6-1.1
Augusta Carolina Skeppstedt (Malmlöf) 1859 - HE029-3.3.7.2.1
Augusta Charlotta Andersdotter 1859 - OL004.6
Augusta Emilia Andersdotter 1880 - OL022.6.2.5
Augusta Mathilda Broms 1857 - HE029.1.4.1.6
Augusta Pehrsdotter 1858 - OL022.6.6
Augusta Svartling 1853 - HE029-3.3.6.6-1
Axel Alfred Nilsson 1866 - OL010.9.3
Axel Andersson 1849 - OL012.2.7
Axel Bernhard Skeppstedt 1885 - HE029-3.3.7-2.5.4
Axel Edvard Jansson 1896 - JM001.5.4.8
Axel Emil Andersson 1886 - OL022.6.2.7
Axel Emil Gustavsson 1883 - OL014.8.5
Axel Fredrik Andersson 1860 - OL010.3.3
Axel Fredrik Andersson 1869 - OL014.4.6
Axel Fredrik Persson 1869 - OL022.6.1.2
Axel Gottfrid Svenberg 1884 - HE029-3.3.7.2.1.2
Axel Gunnar Joelsson 1894 - OL010.8.1.2
Axel Gunnar Petersson 1890 - HE029-3.3.7-2.5.5
Axel Göran Skeppstedt 1844 - HE029-3.3.8.3
Axel Hugo Hellerstedt 1878 - HE029-3.3.6.6-1.3
Axel Jansson 1852 - OL010.4.1
Axel Johan Danielsson 1864 - OL009.8.5
Axel Konrad Godlund 1878 - OL009.1.4.4
Axel Leonard Petersson 1873 - OL018.5.1.2.2
Axel Ludvig Johansson 1891 - OL014.4.2.5
Axel Martin Godlund 1904 - OL009.1.4.2.4
Axel Rickard Andersson 1880 - OL009.1.3.4
Axel Rikard Johansson 1870 - OL010.8.1
Axel Skeppstedt 1880 - HE029-3.3.7-2.3.4
Axel Verner Andersson 1894 - OL010.3.2.2
Axel Vilhelm Andersson 1846 - OL018.2.1.4
Axel Wilhelm Johansson 1872 - OL018.2.5.6
Axel Wilhelm Malmlöf 1871 - HE029-3.3.7.2-2.5
Axelina Mathilda Persdotter 1871 - OL022.6.1.3
Beda Teresia Olofsson 1896 - OL014.4.7.1
Beda Valentina Hellerstedt 1884 - HE029-3.3.6.4.8
Beda Viktoria Elisabet Eriksson 1891 - OL014.4.4.3
Benct Jacobsson 1723 - OL063.6
Bengt 1926 - OL001.6.2
Bengt Bengtsson 1759 - OL063.6.4
Bengt Bengtsson 1771 - OL121.2.2
Bengt Bengtsson 1797 - OL063.6.4.5
Bengt Bengtsson 1801 - OL121.2.2.3
Bengt Bengtsson 1820 - OL060.5.4
Bengt Håkansson 1784 - OL060.5
Bertil Andersson 1935 - OL001.6.3
Bertil Emanuel Hellerstedt 1907 - HE029-3.3.6.4.3.5
Birger 1918 - OL000.2
Brita Andersdotter 1709 - OL105.4
Brita Andersdotter 1749 - OL052.6
Brita Andersdotter 1762 - OL051.3
Brita Cajsa Nilsdotter 1773 - OL089.2.4
Brita Cajsa Nilsdotter 1820 - OL129.8.1.5.7
Brita Cajsa Rahlsdotter 1774 - OL028
Brita Dandotter 1780 - OL092.1.3
Brita Danielsdotter 1787 - X0104
Brita Erlandsdotter 1740 - OL111.3
Brita Israelsdotter 1707 - OL111
Brita Jonsdotter 1773 - OL038.2-2
Brita Jonsdotter 1773 - OL038.2
Brita Jönsdotter 1740 - OL092.2
Brita Jönsdotter 1765 - OL044.3
Brita Jönsdotter 1780 - OL129.8.1.10
Brita Kristina Godo 1752 - OL118.8
Brita Larsdotter 1742 - OL032.1
Brita Lena Andersdotter 1818 - OL032.4.1.6
Brita Lena Jansdotter 1835 - OL018.4.6
Brita Lena Jonsdotter 1815 - OL129.8.1.8-2.1
Brita Lena Petersdotter 1813 - OL051.7.7.2
Brita Lisa Andersdotter 1830 - OL063.6.4.6.1
Brita Lisa Johansdotter 1801 - OL028.1
Brita Lisa Larsdotter 1780 - OL063.6.4-1.1
Brita Lisa Månsdotter 1822 - OL062.3.1.1
Brita Lisa Nilsdotter 1802 - X0098
Brita Lisa Nilsdotter 1813 - OL031.2.2.5
Brita Lisa Svensdotter 1828 - OL062.7.5
Brita Lotta Larsdotter 1823 - OL062.3.6
Brita Maja Jönsdotter 1774 - OL029-1
Brita Maja Jönsdotter 1774 - OL029
Brita Maja Svensdotter 1805 - OL063.6.4.1.1
Brita Maria Johansdotter 1778 - OL043.1.3
Brita Matilda Karlsson 1897 - OL003.2.8
Brita Månsdotter 1748 - OL031.4
Brita Nilsdotter 1746 - OL052.2
Brita Olofsdotter 1672 - OL106
Brita Persdotter 1732 - OL120.C
Brita Persdotter 1746 - OL120.5
Brita Persdotter 1768 - OL089.3.1
Brita Persdotter 1775 - OL051.1.9
Brita Persdotter 1794 - OL021.5
Brita Pärsdotter 1697 - OL064
Brita Ralsdotter 1732 - OL117.2
Brita Stina Andersdotter 1780 - OL118.4.5
Brita Stina Andersdotter 1797 - OL120.2.2.1
Brita Stina Andersdotter 1829 - OL031.4.1.3
Brita Stina Askerqvist 1807 - OL118.7.4.3
Brita Stina Svensdotter 1792 - OL031.2.5
Brita Stina Svensdotter 1822 - OL031.4.5.2
Brita Tyrsdotter 1773 - OL031.4.3
Bror Gottfrid Bergling 1887 - HE029-3.3.7-2.4.8
Bror Gustaf Sundblad 1890 - OL007.5.2.5
Bror Martin Severin 1882 - HE029-3.3.7-2.5.2
Börje Andersson 1920 - OL001.6.1
Börje Håkansson 1667 - OL184
Carin Persdotter 1764 - OL051.1.4
Carin Svensdotter 1826 - OL007.10
Carin/Catharina Jönsdotter 1744 - OL045
Carl Albert Andersson 1896 - OL010.3.2.3
Carl Albert Persson 1877 - OL022.6.1.6
Carl Anders Skeppstedt 1842 - HE029-3.3.8.1
Carl Andersson 1707 - OL105.3
Carl Andersson 1735 - OL052.2
Carl Andersson 1815 - OL026.1.7
Carl Andersson 1832 - OL022.1.4
Carl Andersson 1844 - OL012.2.5
Carl August Andersson 1862 - OL004.7
Carl August Bengtsson 1871 - OL014.7.2
Carl August Hellerstedt 1880 - HE029-3.3.6.6-1.4
Carl August Johansson 1861 - OL029-1.2.2.2
Carl August Larsson 1861 - JM001.2.2.3
Carl August Ljungberg (Andersson) 1862 - OL014.4.3
Carl August Löfberg 1852 - OL031.2.5.2.4
Carl August Månsson 1834 - OL062.3.1.5
Carl August Nilsson 1844 - OL062.3.5.2
Carl August Nilsson 1862 - OL010.9.1
Carl August Samuelsson 1861 - OL038.5.4.4
Carl Axel Gustafsson 1869 - OL010.7.3
Carl Fredrik Skeppstedt 1847 - HE029-3.3.7-2.1
Carl Gustaf Godlund 1848 - JM001.5.2
Carl Gustaf Gustafsson 1845 - OL014.8
Carl Gustaf Jansson 1843 - OL030-2.2.2
Carl Gustaf Persson 1848 - OL062.7.1.3
Carl Gustaf Pettersson 1852 - HE029-3.3.6.8
Carl Gustaf Skeppstedt 1787 - HE014-1A.1
Carl Hagenberg 1796 - HE029-3.1.4
Carl Hellerstedt 1809 - HE029-3.3.6
Carl Israelsson 1856 - OL038.5.5.3
Carl Jansson 1817 - OL062.3.1.1
Carl Johan Andersson 1833 - OL061.4.6
Carl Johan Andersson 1857 - OL038.5.1.4
Carl Johan Andersson 1875 - OL022.6.2.3
Carl Johan Godlund 1834 - JM000.1
Carl Johan Godlund 1842 - JM001.2.4
Carl Johan Godlund 1861 - JM001.2.3.1
Carl Johan Håkansson 1822 - OL058-3.1.5
Carl Johan Jansson 1883 - JM001.5.4.1½
Carl Johan Johansson 1834 - OL018.7.1
Carl Johan Johansson 1852 - OL038.5.3.2
Carl Johan Johansson 1866 - OL018.2.5.4
Carl Johan Nilsson 1853 - OL062.7.4.1
Carl Johan Oskar Malmlöf 1862 - HE029-3.3.7.2-2.1
Carl Johan Zetterman 1856 - OL009.6.4
Carl Leonard Söderberg 1852 - HE029.1.5.1.2
Carl Linus Persson 1873 - OL022.6.1.4
Carl Ludvig Löfberg 1880 - OL031.2.5.2.3.2
Carl Magnus Andersson 1829 - OL018.1.4
Carl Magnus Hellerstedt 1833 - HE029-3.3.6.1
Carl Magnus Jansson 1812 - OL038.2-2.2
Carl Magnus Olofsson 1823 - OL018.2.2
Carl Oscar Carlsson 1853 - OL018.2.4.1
Carl Otto Jansson 1854 - OL031.2.7.3.3
Carl Peter Godlund 1808 - JM001.1
Carl Peter Magnusson 1818 - OL120.2.2-2.1
Carl Peterson 1878 - HE029-3.3.6.8.1
Carl Skeppstedt 1803 - HE029.1.6
Carl Skeppstedt 1841 - HE029.1.8.3
Carl Zetterman 1853 - OL009.6.3
Carolina Andersdotter 1831 - OL031.2.7.3
Carolina Andersdotter 1832 - OL022.3.2
Carolina Andersdotter 1834 - OL062.3.2.3
Carolina Andersdotter 1849 - OL038.5.1.1
Carolina Broms 1843 - HE029.1.4.1.1
Carolina Godlund 1834 - JM001.2.1
Carolina Hagenberg 1799 - HE029-3.1.5
Carolina Hellerstedt (Jonsson) 1850 - HE029-3.3.6.7
Carolina Jansdotter (Andersson) 1849 - OL009.1.7
Carolina Jansdotter 1831 - OL018.4.4
Carolina Jansdotter 1842 - OL009.1.5
Carolina Jonsdotter 1824 - HE029-3.3.9-2
Carolina Jonsdotter 1824 - HE029-3.3.9
Carolina Jönsdotter (Johansson) 1827 - OL010.4-2
Carolina Jönsdotter 1827 - OL010.4
Carolina Mathilda Jansdotter 1841 - OL022.6.1
Carolina Nilsdotter 1848 - OL062.3.5.3
Carolina Olofsdotter 1825 - OL018.2.3-2
Carolina Olofsdotter 1825 - OL018.2.3
Carolina Olofsdotter 1838 - OL018.2.6
Carolina Pehrsdotter 1823 - OL038.5.1
Carolina Pehrsdotter 1850 - OL022.6.4
Carolina Persdotter 1843 - OL051.5.2.2.6
Carolina Petersdotter 1851 - OL022.1.1.3
Carolina Skeppstedt 1837 - HE029.1.8.2
Catharina Abrahamsdotter 1685 - OL105
Catharina Andersdotter 1741 - OL025
Catharina Andersdotter 1769 - OL052.1.2
Catharina Andersdotter 1772 - OL044.2
Catharina Andersdotter 1801 - OL120.2.2.3
Catharina Andersdotter 1809 - OL012.4-2
Catharina Andersdotter 1809 - OL012.4
Catharina Andersdotter 1809 - OL026.1.4
Catharina Andersdotter 1822 - OL129.8.1.9.5
Catharina Andersdotter 1840 - OL022.1.7
Catharina Bengtsdotter 1788 - OL063.6.4.2
Catharina Charlotta Persdotter 1807 - OL129.9.1.1.4
Catharina Hindricsdotter Godo 1743 - OL118.4
Catharina Jönsdotter 1764 - OL129.8.1.4
Catharina Larsdotter 1790 - OL051.7.7
Catharina Nilsdotter 1810 - OL031.2.2.3
Catharina Olofsdotter 1765 - OL032.1.2
Catharina Olofsdotter 1768 - OL032.1.3
Catharina Olofsdotter 1799 - OL010
Catharina Olofsdotter 1807 - HE029-3.3.1-2
Catharina Persdotter 1780 - OL025.4
Catharina Persdotter 1819 - OL120.5.3.3
Catharina/Katrina Persdotter 1819 - OL030-2.2
Cathrina Jonsdotter 1780 - OL038.4
Cathrina Nilsdotter 1807 - OL129.8.1.5.2
Catrina Persdotter 1784 - OL021.1
Charlotta Andersdotter 1855 - OL038.5.1.3
Charlotta Andersdotter 1860 - OL038.5.1.5
Charlotta Löfberg 1845 - OL031.2.5.2.1
Charlotta Olofsdotter 1806 - OL129.8.1.8.2
Charlotta Olofsdotter 1813 - OL022.5
Charlotta Petersdotter 1815 - OL051.7.7.3
Cherstin Persdotter 1682 - OL211.5
Cherstin Persdotter 1735 - OL059
Chierstin Andersdotter 1746 - OL053.1
Chierstin Håkansdotter 1699 - OL129.7
Chierstin Jönsdotter 1718 - OL078
Chierstin Larsdotter 1747 - OL015-2
Chierstin Larsdotter 1747 - OL015
Chierstin Månsdotter 1748 - OL031.3
Chierstin Nilsdotter 1765 - OL089.2.3
Chierstin Olofsdotter 1767 - OL045.2
Chierstin Persdotter 1764 - OL092.1.1
Chirstin Andersdotter 1760 - OL051.1.2
Chirstin Birgers/Börjesdotter 1705 - OL091
Chirstin Israelsdotter 1706 - OL052
Chirstin Jönsdotter 1759 - OL129.8.1.2
Chirstin Persdotter 1712 - OL053-2
Chirstin Persdotter 1712 - OL053
Chirstin Persdotter 1729 - OL051.1
Chirstin Ralsdotter 1727 - OL117.1
Christina Andersdotter 1765 - OL052.1.1
Christina Charlotta Godlund 1868 - JM001.2.3.4
Christina Israelsdotter 1767 - OL059.3
Christina Persdotter 1770 - OL089.3.2
Christina Sophia Hagenberg 1790 - HE029-3.1.1
Clara Elfrida Andersson 1876 - OL018.2.1.2.1
Clara Månsdotter 1853 - OL007.5.1
Daniel ? 1825 - OL063.6.4.4.1
Daniel Andersson 1806 - OL120.2.1.5
Daniel Andersson 1808 - OL120.2.2.5
Daniel Danielsson 1747 - X0210
Daniel Israelsson 1661 - OL106-1.1
Daniel Pehrsson 1658 - OL241
Daniel Pehrsson 1826 - OL009.8
Daniel Persson 1738 - OL120.2
Daniel Pettersson 1830 - OL063.6.4.1.1.3
Daniel Skeppstedt 1890 - HE029-3.3.7-2.5.7
David Danielsson 1897 - OL009.8.1.1
David Edvin Löfberg 1885 - OL031.2.5.2.3.5
David Emanuel Axelsson 1901 - OL010.8.1.3
David Godlund 1884 - OL009.1.4.6
David Gustafsson 1879 - OL010.7.7
David Skeppstedt 1883 - HE029-3.3.7-2.3.6
David Valfrid Karlsson 1897 - OL007.4-2.2.2.1
Ebba Amalia Hellerstedt 1886 - HE029-3.3.6.4.9
Ebba Hellerstedt (Skeppstedt) 1909 - HE029-3.3.7-2.5.6.1
Ebba Linnea Karlsson 1917 - OL007.4-2.2.2.1.1
Edla Andersson (Johansson) 1897 - OL001.7
Edla Andersson 1886 - OL004.4.4
Edla Emilia Israelsson (Andersson) 1892 - OL038.5.5.4.5
Edla Sofia 1887 - OL004.9.1
Edla Sofia Larsson 1891 - OL007.11.3.2
Einar Emanuel Karlsson 1899 - OL009.1.2.4.3
Elfrida Vilhelmina Andersdotter 1852 - OL018.2.1.6
Elias Skeppstedt 1882 - HE029-3.3.7-2.3.5
Elin Amalia Andersdotter 1872 - OL014.6.2
Elin Augusta Samuelsdotter 1876 - OL038.5.4.10
Elin Charlotta Andersdotter 1876 - OL009.1.3.3
Elin Charlotta Johannesdotter 1869 - OL018.5.2.10
Elin Israelsdotter 1663 - OL106-1.2
Elin Mathilda Andersdotter 1863 - X00326
Elin Nilsdotter 1720 - OL063.4
Elisabet Andersdotter 1733 - OL237.1-3
Ellen Dagmar Löfberg 1898 - OL031.2.5.2.3.9
Elly Persson (Karlsson) 1927 - OL010.8.1.5.1
Elsa Charlotta Jansson 1885 - JM001.5.4.2
Emanuel Andersson 1889 - OL003.2.9
Emelie Andersdotter 1838 - OL051.5.2.2.4
Emelie Augusta Persdotter 1860 - OL022.6.1.1
Emelie/Emelia Danielsdotter 1859 - OL009.8.3
Emil Fabian Söderberg 1886 - HE029.1.5.1.5.1
Emil Godlund 1876 - OL009.1.4.3
Emil Leonhard Söderberg 1877 - HE029.1.5.1.3.1
Emilia Andersdotter 1852 - OL012.2.8
Emilia Augusta Andersdotter 1854 - OL062.7.7.1
Emilia Carolina Andersdotter 1856 - OL010.3.1
Emilia Carolina Godlund 1851 - JM001.5.3
Emilia Christina Johansdotter 1866 - OL029-1.2.2.4
Emilia Johansdotter (Jansdotter) 1846 - OL009.7.1
Emilia Pehrsdotter 1855 - OL022.6.5
Emilia/Emeli Carolina Andersdotter 1849 - OL018.2.1.5
Emilina Matilda Karlsdotter (Hellerstedt) 1872 - HE029-3.3.6.4.3
Emma Carolina Johansdotter 1870 - OL018.2.6.6
Emma Charlotta Jansdotter 1847 - OL018.4.9
Emma Charlotta Johansdotter 1876 - OL009.1.4.2
Emma Christina Johansdotter 1858 - OL018.2.5.1
Emma Danielsdotter 1867 - OL009.8.6
Emma Elisabeth Löfberg 1878 - OL031.2.5.2.3.1
Emma Kristina Larsson (Blom) 1869 - JM001.2.2.6
Emma Maria Karlsson 1885 - OL003.2.3
Emma Mathilda Israelsdotter 1878 - OL038.5.5-2.4
Emma Sofia Andersdotter 1866 - OL004.9
Engelbrect Håkansson 1741 - OL063.6.1
Eric Adolph Skeppstedt 1820 - HE029-3.3.9
Eric Adolph Skeppstedt 1826 - HE029-3.3.1-2.1
Eric Andersson 1834 - OL022.3.3
Eric Danielsson 1693 - OL106-1.1.1
Eric Gustaf Skeppstedt 1828 - HE029.1.4.3
Eric Jönsson 1781 - OL060.3
Eric Persson 1795 - OL029-1.1
Erich Nilsson 1761 - OL089.2.1
Erik Gustaf Gustafsson 1866 - OL010.7.2
Erik Gustaf Olofsson (Skeppstedt) 1839 - OP000.5
Erik Hansson 1715 - OL122
Erik Johansson 1912 - JA000.1
Erik Oskar Karlsson 1895 - OL003.2.7
Erik Vilhelm Olsson 1880 - HE029.1.5.1.6.1
Erland Persson 1707 - OL111
Ernst Walter Hellerstedt 1882 - HE029-3.3.6.4.7
Ester Karolina ? (Hellerstedt) 1911 - HE029-3.3.6.4.3.5
Ester Karolina Löfberg 1890 - OL031.2.5.2.3.7
Eva Lotta Andersdotter 1854 - OL018.2.1.7
Eva Lotta Jansdotter Molin 1811 - JM001.2
Eva Lovisa Nilsdotter 1816 - OL028.4
Eva Maria Andersdotter 1875 - OL010.3-2.3
Eva Stina Olofsdotter 1831 - OL018.2.5
Eva Stina Petersdotter 1846 - OL022.1.1.1
Evert Skeppstedt 1914 - HE029-3.3.7-2.5.6.1
Fanny Viktoria Karlsson 1900 - OL007.4-2.2.2.2
Folke Edvard 1900 - OL004.2.2.2
Folke Johansson 1905 - JM000.1.10.6
Frans August Malmlöf 1868 - HE029-3.3.7.2-2.4
Frans Axel Skeppstedt 1851 - HE029-3.3.7-2.3
Frans Edvin Hellerstedt 1871 - HE029-3.3.6.4.2
Frans Edward Jonsson 1872 - HE029-3.3.6.7.2
Frans Emanuel Gustafsson 1871 - OL010.7.4
Frans Erik Gustafsson 1864 - OL031.2.5.2.1.2
Frans Gustaf Adolfsson 1899 - OL038.5.5.4.7
Frans Israelsson 1870 - OL038.5.5-2.1
Frans Martin Godlund 1874 - OL009.1.4.2
Frans Oskar Johansson 1880 - OL029-1.2.2.8
Frans Rickard Andersson 1871 - JM001.2.3.6
Frans Waldemar Bergling 1880 - HE029-3.3.7-2.4.5
Frans Waldemar Bergling 1884 - HE029-3.3.7-2.4.7
Fred Andersson 1853 - X0097-2.3.1
Fredrica Helena Skeppstedt 1824 - HE029-3.3.1.2
Fredrika Mathilda Skeppstedt 1843 - HE029-3.3.8.2
Frida Carolina Hellerstedt 1869 - HE029-3.3.6.4.1
Frida Elisabeth Nilsdotter 1862 - OL022.1.3.1
Fritiof Johansson 1880 - OL018.2.6.10
Fritz Emil Teodor Sundblad 1894 - OL007.5.2.7
Frosten Isaksson 1723 - OL106-1.1.6
Gerda Charlotta Rydstedt (Fällman) 1891 - OL004.2.1.1
Gerda Wilhelmina Olsson 1882 - HE029.1.5.1.6.2
Gertrud Andersdotter 1684 - OL211.4
Gertrud Larsdotter 1704 - OL092
Gottfrid Andersson 1894 - OL001.6
Gottfrid Bernhard Andersson 1891 - OL004.4.5
Greta Andersdotter 1785 - OL032.4.1
Greta Johansson 1904 - JM000.1.10.4
Greta Lisa Andersdotter 1804 - OL018.5
Greta Lotta Rahlsdotter 1796 - OL058-3.2
Greta Månsdotter 1755 - OL054.2
Greta Persdotter 1810 - OL129.9.1.1.5
Greta Skeppstedt 1779 - HE029-3.5
Gunbritt 1935 - OL010.8.1.5.4
Gunnar 1916 - OL000.3
Gunnar Bengt Vollmar Månsson 1922 - OL008.4.1.1.4
Gunnar Efraim 1904 - OL010.8.1.4
Gunnila Persdotter 1685 - OL211.6
Gustaf 1916 - HJ000.2
Gustaf ? (Gustafsson) 1824 - OL063.6.4.1-4.1
Gustaf Adolf Andersson 1869 - OL014.4.5
Gustaf Adolf Hellerstedt 1901 - HE029-3.3.6.4.3.3
Gustaf Adolf Sandberg 1918 - HE029-3.3.7-2.3.2.3
Gustaf Albert Andersson 1890 - OL007.5.5.1
Gustaf Albert Malmlöf 1866 - HE029-3.3.7.2-2.3
Gustaf Andersson 1863 - OL018.5.1.5
Gustaf Einar Andersson 1893 - OL017.3.1.6.1
Gustaf Emanuel Karlsson 1888 - OL003.2.4
Gustaf Emil Skeppstedt 1871 - HE029-3.3.7-2.5.1
Gustaf Godlund 1822 - JM001.5
Gustaf Hagenberg 1794 - HE029-3.1.3
Gustaf Jönsson 1833 - OL010.7
Gustaf Lennart Andersson 1923 - OL007.5.5.1.2
Gustaf Martin Flodin 1872 - OL009.1.2.4
Gustaf Nilsson 1800 - OL044.2.2
Gustaf Persson 1805 - OL029.3
Gustaf Skeppstedt 1792 - HE014-1A.3
Gustaf Skeppstedt 1797 - HE029.1.4
Gustaf Valfrid Jansson 1892 - JM001.5.4.6
Gösta Bertil Emanuel Davidsson 1935 - OL009.8.1.1.5
Göta Aurora Johansson (Brandt) 1897 - OL014.1.3-2.1
Hanna Andersdotter (Andersson) 1856 - OL001
Hanna Elisabet Johansson 1905 - OL018.2.5.5.4
Hanna Maria Larsdotter (Skarp) 1867 - JM001.2.2.5
Hanna Teresia Karlsson 1904 - OL003.2.10
Hanna Theresia Svensson 1879 - OL007.5.1.1
Hans Andersson 1774 - OL037.2
Hans Bertil Johansson 1920 - JA000.4
Hans Månsson 1879 - OL059.7
Hedda Carolina Jansdotter 1868 - OL018.4.3.4
Hedda Carolina Landerholm 1859 - HE029-3.3.7.2-2.3
Hedda Carolina Skeppstedt 1838 - HE029-3.3.7.2-2
Hedda Carolina Skeppstedt 1838 - HE029-3.3.7.2
Hedvig Cecilia Bergling (Lindeskog) 1889 - HE029-3.3.7-2.4.9
Helena Andersdotter 1716 - OL105.7
Helena Hindricsdotter Godo 1740 - OL118.3
Helena Katarina Johansson 1887 - OL018.2.1.10.1
Helena Persdotter 1768 - OL051.1.6
Henning Andersson 1888 - OL001.3
Henning Ferdnand Söderberg 1884 - HE029.1.5.1.3.2
Henric Persson 1788 - OL058.1.2
Henrich Johansson Godo 1711 - OL118
Henrik Godou 1770 - OL118.2.3
Henrik Henriksson 16** - OL178
Hilda Charlotta Andersson 1883 - OL038.5.4.1.2
Hilda Fredrika Elisabeth Andersdotter 1869 - OL014.6.1
Hilda Karlsdotter (Larsson) 1860 - OL007.11.3
Hilda Karolina Jansson 1886 - JM001.5.4.3
Hilda Maria Andersdotter (Karlsson) 1877 - OL004.2.2
Hilda Maria Johansson 1889 - OL014.4.2.4
Hildur Antonia Godlund 1896 - JM001.2.3.1.3
Hilma Augusta Godlund 1879 - JM001.2.3.8
Hilma Augusta Svenberg 1882 - HE029-3.3.7.2.1.1
Hilma Carolina Andersdotter 1874 - OL022.6.2.2
Hilma Charlotta Nilsdotter 1866 - JM001.2.1.3
Hilma Christina Andersdotter 1872 - OL018.5.1.8
Hilma Israelsdotter 1865 - OL038.5.5.8
Hilma Persdotter (Öhman) 1871 - OL018.5.1.2.1-2
Hilma Persdotter 1871 - OL018.5.1.2.1
Hilma Regina 1881 - HE029-3.3.7-2.5.2
Hilma Skeppstedt 1853 - HE029-3.3.7-2.4
Hilma Susanna Hellerstedt 1882 - HE029-3.3.6.6-1.5
Hilma Viktoria Johansson (Skeppstedt) 1885 - HE029-3.3.7-2.5.3
Hinric Hindricsson (Gode) 1750 - OL118.7
Hinric Rahlsson 1761 - OL058.2
Hjalmar Teodor Joelsson (Sjögren) 1881 - OL004.4.2
Hulda Axelina Malkomsdotter 1878 - OL018.2.5.5
Hulda Cecilia Bergling 1882 - HE029-3.3.7-2.4.6
Hulda Elisabet Sundblad (Nylin) 1885 - OL007.5.2.3
Hulda Johansson 1883 - HJ000
Hulda Maria Hellerstedt 1888 - HE029-3.3.6.6.2
Hulda Maria Löfberg 1883 - OL031.2.5.2.3.4
Hulda Matilda Karlsson (Skeppstedt) 1880 - HE029-3.3.7-2.3.3
Håkan Bengtsson 1782 - OL058-3.1
Håkan Månsson 1812 - OL038.4.5
Håkan Thyrsson 1731 - OL129.6.1
Ida Börjesson (Andersson) 1897 - OL001.6
Ida Josefina Söderberg 1862 - HE029.1.5.1.6
Inga Svensdotter 1799 - OL031.2.7
Inga Svensdotter 1833 - OL062.7.7-2
Inga Svensdotter 1833 - OL062.7.7
Ingeborg Danielsdotter 1704 - OL106-1.1.4
Ingeborg Danielsdotter 1774 - OL120.2.1
Ingeborg Erics/Henricsdotter? 1688 - OL088
Ingeborg Israelsdotter 1776 - OL059.7
Ingeborg Jonsdotter 16** - OL178
Ingeborg Olofsdotter 1706 - OL120
Ingeborg Olofsdotter 1782 - OL120.5.2
Ingeborg Persdotter 1729 - OL120.A
Ingeborg Persdotter 1732 - OL120.B
Ingeborg Persdotter 1740 - OL120.3
Ingegärd Ahlsson (Pettersson) 1918 - OL007.4-2.3.2.2
Ingrid Håkansdotter 1687 - OL129.1
Ingrid Johansdotter 1695 - OL106-1.1.1
Ingrid Larsdotter 1758 - OL062
Ingrid Nilsdotter 1797 - OL016.5
Ingrid Persdotter 1780 - OL051.5.4
Ingrid Rahlsdotter 1759 - OL058.1-2
Ingrid Rahlsdotter 1759 - OL058.1
Ingrid Svensdotter 1720 - OL032
Ingrid Svensdotter 1781 - OL032.4.2
Israel Andersson 1738 - OL059
Israel Andersson 1831 - OL038.5.5-2
Israel Andersson 1831 - OL038.5.5
Israel Carlsson 1771 - OL052.2.2
Israel Erlandsson 1743 - OL055
Israel Israelsson 1867 - OL038.5.5.9
Israel Larsson 1635 - OL106-1
Israel Larsson 1635 - OL106
Jacob Bengtsson 1751 - OL063.6.2
Jacob Johansson 1771 - OL043.1.1
Jan Jacob Larsson 1797 - OL038.4.2
Jan Jansson 1799 - OL018.4
Jan Nilsson 1764 - OL025.1
Jan Peter Andersson 1835 - OL022.1.6
Jan Peter Gabrielsson 1830 - OL029-1.2.2
Jan Peter Jansson 1822 - OL010.4
Jan Peter Johansson 1826 - OL014.2
Jan Peter Månsson 1807 - OL009.1
Jan Petter Månsson 1828 - OL062.3.1.3
Jan Petter Nilsson 1825 - OL031.2.7.3
Jan Petter Norberg 1813 - OL185.1.3.4.2
Jan/Johan Persson 1797 - OL021.6
Jan/Johan Peter Andersson 1858 - OL014.4.2
Jean Holger Wide Persson 1931 - OL010.8.1.5.2
Jenny Augusta Andersson 1879 - OL004.4.1
Jenny Maria Axelsson (Persson) 1909 - OL010.8.1.5
Jenny Maria Carlsdotter 1877 - OL011-3.1.4
Jenny Regina Bergling 1871 - HE029-3.3.7-2.4.1
Joel Andersson Godlund 1845 - OL009.1.4
Joel Andersson 1852 - OL004.4
Joel Andersson 1867 - OL018.5.1.7
Joel Arvid Adolfsson 1886 - OL038.5.5.4.2
Joel Jonsson 1866 - OL016.5.2.5
Joel Magnusson 1842 - OL031.2.2.4.2
Joel Olofsson 181x - OL129.8.1.8.4
Joel Persson 1854 - OL062.7.1.5
Johan Albert Andersson 1862 - OL018.2.1.10
Johan Albert Bengtsson 1884 - OL014.7.5
Johan Albert Israelsson 1871 - OL038.5.5-2.2
Johan Albert Israelsson 1875 - OL038.5.5-2.3
Johan Albert Johansson 1875 - OL010.8.3
Johan Alfred Gustafsson 1880 - OL014.8.4
Johan Algot Eriksson 1886 - OL014.4.4.1
Johan Andersson 1741 - OL043.1
Johan Arvid Svensson 1888 - OL007.5.1.4
Johan August Andersson 1842 - OL012.2.4
Johan August Carlsson 1858 - JM001.5.3
Johan August Hellerstedt 1845 - HE029-3.3.6.5
Johan August Jonsson 1862 - OL016.5.2.4
Johan August Persson 1864 - OL062.7.1.7
Johan Emil Karlsson 1889 - OL038.5.5.4.4
Johan Ericksson Norberg 1739 - OL185.1.3
Johan Fredrik Johansson 1859 - OL062.7.7-2.1
Johan Godlund 1816 - JM000
Johan Godou 1764 - OL118.2.1
Johan Godou 1794 - OL118.2.1.5
Johan Hindricsson Godo 1738 - OL118.2
Johan Johansson 1737 - OL031.3
Johan Karlsson 1847 - X0017
Johan Lundvig Malmlöf 1864 - HE029-3.3.7.2-2.2
Johan Oscar Skeppstedt 1840 - HE029-3.3.7.3
Johan Oskar Nilsson 1864 - OL010.9.2
Johan Persson 1770 - OL122.2-1.1
Johan Peter Andersson 1843 - OL010.8
Johan Peter Johansson 1863 - OL029-1.2.2.3
Johan Peter Nordström 1824 - OL051.5.2.2.2
Johan Petersson 1847 - OL022.6.3
Johan Petter Broms 1816 - HE029.1.4.1
Johan Rahlsson 1766 - OL058.3
Johan Viktor Nilsson 1872 - OL013.4.3
Johan/Jan Norberg 1779 - OL185.1.3.4
Johan/Jan Persson 1781 - OL038.2-2
Johan/Jan Peter Löfberg 1822 - OL031.2.5.1
Johan/Jan Petter Norberg 1795 - OL185.1.3.1.1
Johanna Andersdotter 1818 - OL129.8.1.9.4
Johanna Andersdotter 1849 - OL004.3
Johanna Carlsdotter 1849 - OL062.3.1.1.1
Johanna Charlotta Andersdotter 1833 - OL031.4.1.4
Johanna Charlotta Samuelsdotter 1853 - OL038.5.4.1
Johanna Christina Israelsdotter 1855 - OL038.5.5.2
Johanna Christina Johansdotter 1857 - X00325
Johanna Christina Löfberg 1847 - OL031.2.5.2.2
Johanna Elisabet Skeppstedt 1868 - HE029-3.3.7-2.10
Johanna Godlund 1836 - JM001.2.2
Johanna Hellerstedt 1854 - HE029-3.3.6.8
Johanna Håkansdotter 1693 - OL129.4
Johanna Jansdotter 1826 - OL018.4.2
Johanna Jansdotter 1834 - OL009.1.1
Johanna Jansdotter 1849 - OL031.2.7.3.1
Johanna Jansdotter 1863 - OL010.9.2
Johanna Johansdotter 1837 - OL038.5.5-2
Johanna Jonsdotter 1849 - OL016.5.2.1
Johanna Jönsdotter 1768 - OL129.8.1.6
Johanna Jönsdotter 1773 - OL129.8.1.8-2
Johanna Jönsdotter 1773 - OL129.8.1.8
Johanna Jönsdotter 1811 - OL129.8.1.9.1
Johanna Jönsdotter 1834 - OL016.8.1
Johanna Jönsdotter 1835 - OL010.8
Johanna Larsdotter 1819 - OL062.3.5
Johanna Maria Carlsdotter 1880 - OL014.7.4
Johanna Mathilda Andersdotter 1856 - OL012.2.9
Johanna Mathilda Carlsdotter 1876 - OL014.7.3
Johanna Mathilda Forsberg 1834 - HE029.1.8-1.1
Johanna Mathilda Ljungberg (Olofsson) 1873 - OL014.4.7
Johanna Mathilda Persdotter 1859 - OL062.7.1.6
Johanna Månsdotter 1838 - OL062.3.1.6
Johanna Nilsdotter 1735 - OL129.8.1
Johanna Nilsdotter 1805 - OL129.8.1.5.1
Johanna Nilsdotter 1815 - OL129.8.1.5.5
Johanna Nilsdotter 1823 - OL129.8.1.5.8
Johanna Nilsdotter 1826 - OL038.5.5
Johanna Nilsdotter 1833 - OL031.2.7.5
Johanna Olofsdotter 1802 - OL129.8.1.8.1
Johanna Olofsdotter 1808 - OL129.8.1.8.3
Johanna Olofsdotter 1848 - JM001.2.4
Johanna Olufsdotter 1737 - OL092.1
Johanna Pehrsdotter 1839 - HJ002A
Johanna Persdotter 1799 - OL031.4.1
Johanna Persdotter 1849 - OL051.5.2.2.8
Johanna Pettersson 1829 - OL063.6.4.1.1.2
Johanna Sofia Andersdotter 1883 - OL022.6.2.6
Johanna Sofia Karlsdotter 1857 - JM001.2.1.1
Johanna Sofia Nilsdotter 1842 - OL062.3.5.1
Johanna Sophia Andersdotter 1831 - OL061.4.5
Johanna Svensdotter 1831 - OL062.7.6
Johanna Vilhelmina Sundblad (Hansson Karlsson) 1883 - OL007.5.2.2
Johanna Zetterman 1848 - OL009.6.1
Johannes Andersson 1807 - OL018.7
Johannes Andersson 1807 - OL120.2.1.6
Johannes Andersson 1822 - OL038.5.3
Johannes Andersson 1825 - OL018.1.3
Johannes Andersson 1826 - OL018.2.5
Johannes Andersson 1827 - OL015.2.2.1
Johannes Håkansson 1826 - OL058-3.1.6
Johannes Jansson 1808 - OL038.2-2.1
Johannes Johansson 1824 - OL014.1
Johannes Johansson 1844 - OL018.7.4
Johannes Johansson 1851 - OL038.5.3.1
Johannes Jonsson 1803 - OL038.2.3
Johannes Jonsson 1834 - HE029-3.3.6.7
Johannes Jönsson 1831 - OL010.6
Johannes Månsson 1810 - OL038.4.4
Johannes Månsson 1820 - OL038.4.8
Johannes Olofsson 1834 - OL018.2.6
Johannes Pehrsson 1823 - OL062.7.7-2
Johannes Persson/Pettersson 1829 - OL018.5.2
Johannes Persson 1799 - OL051.1.3.4
Johannes Persson 1803 - OL014
Johannes Skeppstedt 1800 - HE029.1.5
Johannes Skeppstedt 1830 - HE029.1.4.4
Johannes/Jöns Jönsson 1779 - OL044.7
John Albin Hellerstedt 1886 - HE029-3.3.6.6.1
Johnny Kristina Johansson 1914 - JA000.2
Jon Andersson 1744 - OL038
Jon Hemmingsson 1711 - OL125-1
Jon Hemmingsson 1711 - OL125
Jon Persson 1772 - OL038.2
Jon Svensson 1730 - OL066.2
Jonas Andersson 1713 - OL105.6
Jonas Danielsson 1807 - OL016.5.2-1
Jonas Danielsson 1807 - OL016.5.2
Jonas Nilsson 1804 - OL051.7.2.2
Jonas Nilsson 1814 - OL051.7.2.4
Jonas Persson 17** - OL129.8.1.8-2
Joël Israelsson 1853 - OL038.5.5.1
Joël Israelsson 1860 - OL038.5.5.5
Jöns Jönsson 1706 - OL092
Jöns Jönsson 1775 - OL044.6
Jöns Larsson 1706 - OL106-1.1.5
Jöns Nielsson 16** - OL129.7
Jöns Nilsson 1735 - OL044
Jöns Persson 1735 - OL129.8.1
Jöns Persson 1772 - OL051.1.8
Jöns Persson 1792 - OL010
Karin Danielsdotter 1707 - OL106-1.1.5-2
Karin Danielsdotter 1707 - OL106-1.1.5
Karin Eriksdotter 16** - OL106-1
Karin Johansson 1904 - JM000.1.10.5
Karin Larsdotter 1711 - OL211.4.1
Karin Larsdotter 1712 - OL211.4.2
Karin Maria Karlsson (Eriksson) 1917 - OL004.2.2.7
Karin Nilsdotter 1712 - OL063.1
Karl Adam Andersson 1876 - OL018.5.1.2.3
Karl Albert Karlsson 1872 - OL004.2.2
Karl Alfred Nilsson 1863 - JM001.2.1.2
Karl Andersson 1843 - Q0019
Karl Andersson 1879 - OL007.4-2.2.2
Karl Arvid Nilsson 1885 - OL010.9.2.1
Karl August Andersson 1860 - OL018.5.1.4
Karl August Andersson 1868 - OL010.3.6
Karl August Pettersson 1883 - KE000
Karl Axel Bertil 1914 - OL008.4.1.1.2
Karl Axel Emanuel 1906 - HE029-3.3.7-2.5.5.2
Karl Axel Sandberg 1904 - HE029-3.3.7-2.3.2.2
Karl Axel Valentin Karlsson 1906 - OL008.3.4.7
Karl Danielsson 1855 - OL009.8.1
Karl David Johansson 1898 - OL018.2.5.5.1
Karl Edvard Andersson 1881 - OL038.5.4.1.1
Karl Edvard Godlund 1871 - OL009.1.4.1
Karl Einar Sundblad 1892 - OL007.5.2.6
Karl Emil Hellerstedt 1897 - HE029-3.3.6.4.3.1
Karl Emil Larsson 1888 - OL002.2
Karl Erland Emanuel Godlund 1897 - OL009.1.4.2.2
Karl Erland Karlsson 1910 - OL004.2.2.4
Karl Fredrik Landerholm 1863 - HE029-3.3.7.1.4
Karl Gustaf Harry Davidsson 1924 - OL009.8.1.1.2
Karl Helge Karlsson 1904 - OL004.2.2.1
Karl Herbert Skeppstedt 1921 - HE029-3.3.7-2.5.3.3
Karl Johan Jansson 1890 - JM001.5.4.5
Karl Johan Johansson (Palm) 1870 - HE029-3.3.6.7.1
Karl Johan Johansson (Palm) 1870 - HE029.1.4.1.7-2
Karl Johan Johansson 1888 - OL014.4.2.3
Karl Johan Petersson 1882 - OL018.5.1.2.5
Karl Johan Sandberg 1887 - HE029-3.3.7-2.3.2
Karl Karlsson (Lindskog) 1900 - JM000.1.9.2
Karl Karlsson 1881 - OL003.2.1
Karl Leander Gustafsson 1863 - OL031.2.5.2.1.1
Karl Lennart Johansson 1909 - OL002.1.3
Karl Martin Godlund 1895 - OL009.1.4.2.1
Karl Nygren 1890 - OL018.5.1.2.1.2
Karl Oskar Hellerstedt 1873 - HE029-3.3.6.4.3
Karl Otto Skeppstedt 1888 - HE029-3.3.7-2.5.6
Karl Saturnius Bergling 1880 - HE029-3.3.7-2.8.1
Karl Viktor Andersson (Holmström) 1868 - OL009.1.2.3
Katarina Godou 1791 - OL118.2.1.2
Katarina Jönsdotter 1759 - OL118.2.1
Katrina Andersdotter 1800 - OL120.2.1.3
Katrina Svensdotter 1825 - OL007.9
Kerstin Danielsdotter 1712 - OL106-1.1.6
Kerstin Månsdotter 1680 - OL063
Kerstin Nilsdotter 1717 - OL063.3
Kerstin Nilsdotter 1732 - OL121.2-1
Kerstin Nilsdotter 1732 - OL121.2
Kerstin Persdotter 1729 - OL185.1.1
Kerstin Persdotter 1747 - OL051.7
Kierstin Birgersdotter 1705 - OL091-1
Kierstin Persdotter 1702 - OL185.1
Kirstin Erlandsdotter 1732 - OL111.1
Kjerstin Bengtsdotter 1747 - OL063.6.1
Kjerstin Israelsdotter 1668 - OL106-1.4
Kjerstin Jonsdotter 1771 - OL018
Klara Bengtsdotter 1841 - OL009.1.2
Klara Charlotta Mathsdotter (Pettersson) 1844 - OL007.4-2.3
Klara Mathilda Andersdotter 1863 - OL009.1.2.1
Knut Sigfrid Skeppstedt 1888 - HE029-3.3.7-2.3.7
Lars Erlandsson 1737 - OL111.2
Lars Johansson 1773 - OL062.3
Lars Jönsson 1711 - OL185.4
Lars Jönsson 1715 - OL032
Lars Larsson 1716 - OL063.6.4-1
Lars Larsson 1716 - OL211.4.4
Lars Magnus Jansson 1827 - OL038.4.2.1
Lars Nilsson 1772 - OL015.1-2
Lars Nilsson 1772 - OL015.1
Lars Nilsson 1811 - OL051.5.4.2
Lars Persson 1680 - OL211.4
Lars Persson 1741 - OL051.5
Lars Peter Harald 1807 - Q0002
Lars Petter Svensson 1830 - OL007.11
Leander Johansson 1863 - JM001.2.2.4
Lena Cajsa Andersdotter 1801 - OL018.4
Lena Catharina Ericsdotter 1799 - HE029.1.4
Lena Godou 1791 - OL118.2.1.3
Lena Greta Bombier 1802 - HE029-3.2.4
Lena Hansdotter 1714 - OL118
Lena Israelsdotter 1796 - OL022.1
Lena Jacobsson 1743 - OL043.1
Lena Månsdotter 1752 - OL026
Lena Nilsdotter 1774 - OL015.1-2
Lena Olofsdotter 1770 - OL121.2.2
Lena Rahlsdotter 1770 - OL058.4
Lena Stina Andersdotter 1804 - OL026.1.2
Lena Stina Andersdotter 1823 - OL022.1.1
Lena Stina Johansdotter 1783 - OL043.1.4
Lena Stina Olofsdotter 1802 - OL022.3-1
Lena Stina Olofsdotter 1802 - OL022.3
Lena Svensdotter 1800 - OL129.9.2.1.1
Leonard Andersson (André) 1884 - OL001.1
Linda Andersson (Karlsson) 1889 - OL001.4
Linda Maria Persson (Andersson) 1876 - OL018.5.1.2.3
Linda Sofia Godlund (Larsson) 1881 - OL009.1.4.5
Linnea 1920 - OL001.4.1
Linnea Anna Maria Andersson 1921 - OL007.5.5.1.1
Lisa Larsson (André) 1890 - OL000
Lisa Samuelsdotter 1781 - OL122.3.2
Lisa Svensdotter 1789 - OL038.5
Lisken Hindricksdotter 1737 - OL058
Lotta Håkansdotter 1814 - OL058-3.1.3
Lotta Nilsdotter 1824 - OL031.2.2.10
Lovisa Jansdotter (Godlund) 1842 - OL009.1.4
Lovisa Jönsdotter (Gustafsson) 1841 - OL010.10
Lydia Israelsson 1894 - OL038.5.5.4.6
Lydia Josefina Karlsson (Andersson) 1900 - OL003.2.9
Magdalena Nilsdotter 1809 - OL051.5.4.1
Magnus Andersson 1817 - OL026.1.8
Magnus Magnusson 1820 - OL120.2.2-2.2
Magnus Månsson 1794 - OL120.2.2-2
Magnus Nilsson 1812 - OL031.2.2.4
Magnus Olofsson 1793 - OL054.2.3
Magnus Sandberg 1769 - X0091
Maj Gudrun Margareta Gewerths (Karlsson) 1909 - OL004.2.2.1
Maj Johansson 1922 - OL001.7.1
Maja Andersdotter 1760 - OL063.6.4-1
Maja Andersdotter 1760 - OL063.6.4
Maja Andersdotter 1776 - X0226
Maja Andersdotter 1777 - OL022
Maja Andersdotter 1799 - OL120.2.2.2
Maja Catharina Månsdotter 1823 - OL038.4.9
Maja Charlotta Adolfsdotter 1868 - MM006
Maja Greta Andersdotter 1812 - OL021.2.1
Maja Greta Andersdotter 1816 - OL032.4.1.5
Maja Greta Andersdotter 1826 - OL021.2.4
Maja Greta Jansdotter 1845 - OL009.1.6
Maja Greta Jansson 1818 - OL030-2.6
Maja Greta Nilsdotter 1793 - OL062.7
Maja Greta Nilsdotter 1815 - OL031.2.2.6
Maja Greta Persdotter 1800 - OL063.6.4.3
Maja Greta Svartling 1809 - OL018.7
Maja Greta Svensdotter 1825 - OL062.7.3
Maja Jansdotter 1778 - OL089.3.4
Maja Jönsdotter 1759 - OL021
Maja Larsdotter 1777 - OL051.5.2
Maja Larsdotter 1778 - OP000-1
Maja Lena Andersdotter 1812 - JM000
Maja Lena Andersdotter 1812 - OL005
Maja Lena Nilsdotter 1821 - OL031.2.7.1
Maja Lena Persdotter 1812 - OL051.5.2.3
Maja Lisa Andersdotter 1819 - OL038.5.2
Maja Lisa Bengtsdotter 1813 - OL060.5.2
Maja Lisa Carlsdotter 1805 - HE029.1.8-1
Maja Lisa Carlsdotter 1805 - HE029.1.8
Maja Lotta Andersdotter 1832 - OL022.1.5
Maja Lotta Andersdotter 1837 - OL062.3.2.4
Maja Lotta Andersdotter 1838 - OL012.2.2
Maja Lotta Nilsdotter 1835 - OL008.3
Maja Lotta Pehrsdotter (Andersson) 1832 - OL004.2
Maja Lotta Qvarfordt 1840 - Q0017
Maja Månsdotter 1815 - OL038.4.6
Maja Nilsdotter 1725 - OL063.6
Maja Nilsdotter 1785 - OL062.5
Maja Persdotter 1789 - OL021.3
Maja Stina Andersdotter 1794 - OL056.1.4
Maja Stina Andersdotter 1796 - OL018.2
Maja Stina Andersdotter 1811 - OL016.5.2-1
Maja Stina Andersdotter 1811 - OL120.2.1.7
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-2
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-3
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-4
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-5
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1
Maja Stina Bombier 1793 - HE029-3.2.1
Maja Stina Jansdotter 1825 - OL018.4.1
Maja Stina Jungberg 1795 - OL061.4
Maja Stina Larsdotter 1794 - OL018.1
Maja Stina Nilsdotter 1780 - OL089.2-2.1
Maja Stina Nilsdotter 1804 - OL089.3.4-2.1
Maja Stina Nilsdotter 1807 - OL031.2.2.1
Maja Stina Olofsdotter 1790 - OL054.2.2
Maja Stina Olofsdotter 1805 - HE029-3.6.1
Maja Stina Persdotter 1830 - OL018.5.1
Maja Svensdotter 1818 - OL007.6
Maja-Stina Persdotter 1804 - OL129.9.1.1.3
Margareta Hindricsdotter Godo 1755 - OL118.10
Margit Maria Karlsson 1912 - OL004.2.2.5
Maria Andersdotter 1775 - OL051.7.3
Maria Axelina Svenberg 1887 - HE029-3.3.7.2.1.3
Maria Christina Godlund 1870 - JM001.2.3.5
Maria Danielsdotter 1696 - OL106-1.1.2
Maria Danielsdotter 1771 - OL185.1.3.1
Maria Elisabet Karlsson (Söderberg) 1915 - OL004.2.2.6
Maria Elisabet Norberg 1775 - OL185.1.3.3
Maria Godou 1793 - OL118.2.1.4
Maria Henrichsdotter 1748 - OL118.6
Maria Henriksdotter 1805 - OL058.2.7
Maria Hindricsdotter Godo 1754 - OL118.9
Maria Håkansdotter 1691 - OL129.3
Maria Ingeborg Johansson 1900 - OL018.2.5.5.2
Maria Israelsdotter 1666 - OL106-1.3
Maria Jansson (Andersson) 1888 - OL001.3
Maria Jansson 1898 - JM001.5.4.9
Maria Johansdotter 1862 - OL018.2.5.3
Maria Johansdotter 1875 - OL018.2.6.8
Maria Jönsdotter 1726 - OL129.7.1
Maria Jönsdotter 1770 - OL129.9.1.1
Maria Larsdotter 1742 - OL120.2
Maria Lisa Godou 1796 - OL118.2.1.6
Maria Nilsdotter 1740 - OL051.5
Maria Nilsdotter 1740 - X0051.1
Maria Nilsdotter 1745 - OL038
Maria Olofsdotter 1708 - OL043
Maria Persdotter 1746 - X0151
Maria Skeppstedt 1861 - HE029-3.3.7-2.8
Maria Stina Jönsdotter 1780 - OL089.3.4-2
Maria Viktoria Skeppstedt (Petersson) 1887 - HE029-3.3.7-2.5.5
Maria Wilhelmina Christina Skeppstedt 1827 - HE029.1.5.1
Marianne 1924 - OL000.3
Marith Andersdotter 1648 - OL211
Mary Elisabeth ? (Sandberg) 1922 - HE029-3.3.7-2.3.2.3
Mathilda Carolina Andersdotter 1856 - OL062.7.7.2
Mathilda Danielsdotter 1861 - OL009.8.4
Mathilda Nilsdotter 1860 - OL062.3.5.4
Mathilda Pehrsdotter 1845 - OL022.6.2
Mathilda Samuelsdotter 1863 - OL038.5.4.5
Mathilda Sofia Andersdotter 1860 - OL018.2.1.9
Matilda Andersson (Rylander) 1849 - JM001.2.7
Märta Johanna Svedberg (Adolfsson) 1900 - OL038.5.5.4.7
Måns Håkansson 1768 - OL038.4
Måns Johansson 1777 - OL031.3.1
Måns Jonsson 1717 - OL106-1.1.5-2
Måns Jönsson 1718 - OL054
Måns Månsson 1750 - OL031.5
Måns Nilsson 1714 - OL031
Måns Nilsson 1800 - OL062.3.1
Måns Persson 1745 - OL051.6
Måns Svensson 1776 - OL031.2.1
Nanny Viktoria Charlotta Godlund (Ahlén) 1899 - OL009.1.4.2.3
Niels Nilsson 1723 - OL063.5
Nils Andersson 1773 - OL051.7.2
Nils Andersson 1797 - OL031.2.7
Nils Andersson 1828 - OL022.1.3
Nils Bengtsson 1756 - OL063.6.3
Nils Bengtsson 1790 - OL063.6.4.3
Nils Börgesson Hellstedt 1701 - OL078
Nils Carlsson 1774 - OL052.2.3
Nils Hindricksson 1791 - OL058.2.2
Nils Håkansson 1701 - OL129.8
Nils Johan Hansson 1835 - OL013.2-2
Nils Johan Nilsson 1836 - OL010.9
Nils Jonsson 1741 - X0151-2
Nils Jönsson 1700 - OL089
Nils Jönsson 1762 - OL044.2
Nils Jönsson 1763 - OL121.2-1.1
Nils Jönsson 1766 - OL129.8.1.5
Nils Larsson 1784 - OL051.5.4
Nils Larsson 1799 - OL015.1.2
Nils Magnus Andersson 1882 - OL007.5.1.2
Nils Månsson 1741 - X0151
Nils Månsson 1742 - OL015
Nils Nilsson 1679 - OL063
Nils Nilsson 1737 - OL089.2-2
Nils Nilsson 1737 - OL089.2
Nils Nilsson 1763 - OL089.2.2
Nils Nilsson 1765 - OL015.2
Nils Nilsson 1779 - OL061.3
Nils Nilsson 1800 - HE029.1.8-1
Nils Nilsson 1820 - OL031.2.2.9
Nils Nilsson 1830 - OL031.2.7.4
Nils Olof Ture Löfberg 1888 - OL031.2.5.2.3.6
Nils Olofsson 1761 - OL032.1.1
Nils Persson 1676 - OL211.2
Nils Persson 1704 - X0051
Nils Persson 1735 - OL051.3
Nils Persson 1770 - OL051.1.7
Nils Persson 1776 - OL089.3.4-2
Nils Persson 1776 - OL089.3.4
Nils Persson 1797 - OL051.1.3.3
Nils Peter Jonsson 1840 - OL012.2.2
Nils Peter Jonsson 1852 - OL016.5.2.2
Nils Petersson 1806 - OL051.5.2.1
Nils Petter Andersson 1827 - JM001.2.1
Nils Petter Andersson 1827 - OL061.4.4
Nils Petter Magnusson 1840 - OL031.2.2.4.1
Nils Svensson 1781 - OL031.2.2
Nils Svensson 1806 - OL007.1
Nils Svensson 1821 - OL007.7
Nils Svensson 1826 - OL062.7.4
Olga Axelina Johansson 1903 - OL018.2.5.5.3
Olga Karlsson (Lindskog) 1897 - JM000.1.9.1
Olivia Charlotta Adolfsson (Karlsson) 1890 - OL038.5.5.4.4
Olof Andersson 1780 - OL063.6.4.1-3
Olof Andersson 1802 - OL026.1.1
Olof Andersson 1803 - OL120.2.1.4
Olof Andersson 1815 - OL120.2.1.8
Olof August Andersson 1844 - OL018.2.1.3
Olof Bengtsson 1807 - OL121.2.2.5
Olof Gustaf Fredriksson 1896 - OL009.1.1.2.1
Olof Karlsson 16** - OL088
Olof Larsson 1747 - OL120.5
Olof Löfberg 1825 - OL031.2.5.2
Olof Nilsson 1823 - X0065
Olof Olofsson 1703 - OL091
Olof Olofsson 1742 - OL045
Olof Olofsson 1758 - OL129.8.1.8
Olof Olofsson 1765 - OL022
Olof Olofsson 1793 - OL018.2
Olof Olsson 1758 - OL054.2
Olof Persson 1743 - OL120.4
Olof Persson 1772 - OL092.1.3
Olof Persson 1776 - OP000-1
Olof Persson 1776 - OP000
Olof Ulric Hagenberg 1802 - HE029-3.1.6
Oluf Andersson 1748 - OL043.3
Oskar Albert Andersson 1879 - OL038.5.5.4.1
Oskar Andersson (André) 1892 - OL000
Oskar Emanuel Jonsson (Palm) 1874 - HE029-3.3.9.3.1-2
Oskar Emanuel Jonsson (Palm) 1874 - HE029-3.3.9.3.1
Oskar Godlund 1869 - JM001.2.1.4
Oskar Ivar Löfberg 1893 - OL031.2.5.2.3.8
Oskar Jansson 1860 - OL031.2.7.3.4
Oskar Martin Hellerstedt 1898 - HE029-3.3.6.4.3.2
Oskar Samuelsson 1874 - OL038.5.4.9
Oskar Theodor Söderberg 1865 - HE029.1.5.1.7
Oskar Thure Andersson 1871 - OL010.3-2.1
Oskar Wilhelm Andersson 1866 - OL007.5.5
Oskara Elisabet Hellerstedt 1875 - HE029-3.3.6.4.4
Ottiliana Maria Segerdahl (Hellerstedt) 1881 - HE029-3.3.6.2.6
Otto Andersson 1864 - OL004.8
Otto Hellerstedt 1857 - HE029-3.3.6.9
Otto Hellman 1856 - HJ002B
Otto Wilhelm Samuelsson 1871 - OL038.5.4.8
Pehr Adolf Andersson 1854 - OL012.4-2.1
Pehr Andersson 1705 - OL105.2
Pehr August Malmlöf 1879 - HE029-3.3.7.2-2.7
Pehr Gustaf Andersson 1872 - OL010.3-2.2
Pehr Johan Andersson 1857 - OL012.2.8
Pehr Johan Petersson 1854 - OL022.1.1.4
Pehr Jönsson 1652 - OL211
Pehr Larsson 1754 - OL032.5
Pehr Månsson 1699 - OL091-1
Pehr/Petter Larsson 1780 - OL051.5.3
Per Andersson 1745 - OL021
Per Andersson 1778 - OL051.7.4
Per Axel Petersson 1844 - OL022.6.1
Per Danielsson 1700 - OL106-1.1.3
Per Gustaf Andersson 1844 - OL051.5.2.2.8
Per Gustaf Bombier 1796 - HE029-3.2.2
Per Gustaf Johansson 1869 - OL018.2.5.5
Per Johan Andersson 1839 - OL051.5.2.2.5
Per Johan Gustafsson 1827 - OL063.6.4.1-5.1
Per Johan Jansson 1830 - OL038.4.2.2
Per Johan Jansson 1839 - OL030-2.2.1
Per Johan Persson 1846 - OL051.5.2.2.7
Per Johan Persson 1849 - OL018.5.1.2
Per Jönsson 1701 - OL185.1-2
Per Jönsson 1701 - OL185.1
Per Jönsson 1706 - OL051
Per Jönsson 1734 - OL092.1
Per Jönsson 1757 - OL058.1
Per Jönsson 1765 - OL121.2-1.2
Per Jönsson 1767 - OL044.4
Per Månsson 17** - X0058-3
Per Nilsson 1740 - OL089.3
Per Persson 1729 - OL129.9.1
Per Persson 1738 - OL025
Per Persson 1758 - OL129.9.1.1
Per/Petter Jönsson 1766 - OL029-1
Peter ? (Andersson) 1826 - OL022.3-1.1
Peter Andersson 1762 - OL051.1.3
Peter Andersson 1783 - OL026.4
Peter Andersson 1788 - OL051.7.7
Peter Andersson 1799 - OL018.5
Peter Andersson 1802 - OL051.5.2.2
Peter Andersson 1804 - OL025.3.1
Peter Andersson 1804 - OL120.2.2.4
Peter Andersson 1833 - OL018.2.3-2
Peter Hagenberg 1792 - HE029-3.1.2
Peter Israelsson 1764 - OL029
Peter Jönsson 1829 - OL010.5
Peter Larsson 1774 - OL051.5.2
Peter Nilsson 1804 - OL044.2.3
Peter Nilsson 1810 - OL022.1.1
Peter Nilsson 1812 - OL129.8.1.5.4
Peter Olofsson 1774 - OL045.3
Peter Olofsson 1801 - OL092.1.3.1
Peter Olofsson 1816 - OL022.6
Peter Persson 1776 - OL092.1.4
Peter Persson 1780 - OL089.3.5
Peter Skeppstedt 1794 - HE029.1.3
Peter/Per Persson 1783 - OL025.5
Peter/Petter Andersson 1807 - OL012.3
Peter/Petter Bengtsson 1804 - OL121.2.2.4
Peter/Petter Olofsson 1786 - OL120.5.3
Petter Andersson 1797 - OL120.2.1.2
Petter Andersson 1813 - OL026.1.6
Petter Andersson 1813 - OL129.8.1.9.2
Petter Bombier 1766 - HE029-3.2
Petter Engelbrektsson 1782 - OL063.6.1.1
Petter Jonsson 1798 - OL038.2.1
Petter Larsson (Hellström) 1772 - OL059.5
Petter Löfberg 1789 - OL031.2.5
Petter Nilsson 1799 - OL089.3.4.1
Petter Norberg 1767 - OL185.1.3.1
Petter Olofsson 1801 - OL063.6.4.1.1
Petter Persson 1774 - OL122.2-1.2
Petter Persson 1784 - OL058.1.1
Petter Persson 1793 - OL051.1.3.2
Petter Persson 1799 - OL044.4.3
Petter Pettersson 1810 - OL063.6.4.1-2.1
Pär Gustafsson (Skeppstedt) 1782 - HE029-3.6
Ragnar Johansson 1923 - OL001.7.2
Rahl Rahlsson 1735 - OL058-2
Rahl Rahlsson 1735 - OL058-3
Rahl Rahlsson 1735 - OL058
Samuel Andersson 1828 - OL038.5.4
Samuel Samuelsson 1844 - OL012.4.7
Sara Jonsdotter 1763 - OL017
Sara Jonsdotter 1776 - OL038.3
Sara Lotta Andersdotter 1806 - OL018.6
Sara Lotta Andersdotter 1810 - OL018.8
Sara Månsdotter 1816 - OL038.4.7
Selma Augusta Gustafsdotter 1864 - OL010.7.1
Selma Augusta Sundblad (Gustafsson) 1887 - OL007.5.2.4
Selma Elisabet Karlsson 1883 - OL003.2.2
Selma Helena Jansson 1894 - JM001.5.4.7
Selma Kristina Flodin (Hellerstedt) 1872 - HE029-3.3.6.2.2
Selma Mathilda Andersdotter 1872 - OL022.6.2.1
Selma Sofia Johansdotter 1873 - OL010.8.2
Selma Ulrika Gustafsdotter 1873 - OL010.7.5
Set Larsson 1918 - OL002.1.2
Signe Elisabet Andersson 1904 - OL010.3.2.4
Signe Ingegerd Charlotta Andersson (Eriksson) 1906 - OL038.5.4.1.1.1
Simon Johansson 1888 - OL001.7
Sofia Adolfina Skeppstedt 1831 - HE029.1.5.2
Sofia Elisabet Sandberg (Högström) 1900 - HE029-3.3.7-2.3.2.1
Sofia Emilia Landerholm 1857 - HE029-3.3.7.1.1
Sofia Katarina Johansdotter 1863 - OL018.2.1.10
Sten Erland Ottosson 1892 - OL009.7-2.5.7
Stina Andersdotter 1780 - OL012
Stina Andersdotter 1781 - OL051.7.5
Stina Andersdotter 1787 - OL015-2.1
Stina Andersdotter 1803 - OL012.1
Stina Andersdotter 1816 - OL129.8.1.9.3
Stina Beata Höglund 1835 - JM001.2.3
Stina Cajsa Bengtsdotter 1816 - OL060.5.3
Stina Cajsa Godlund 1819 - JM001.4
Stina Cajsa Nilsdotter 1805 - OL013
Stina Cajsa Skeppstedt 1789 - HE029.1.1
Stina Cajsa Skeppstedt 1824 - HE029.1.4.1
Stina Cajsa Svensdotter 1820 - OL062.7.1
Stina Israelsdotter 1772 - OL059.5
Stina Jönsdotter 1769 - OL051.7.2
Stina Jönsdotter 1804 - X0042
Stina Larsdotter 1796 - OL015.1.1
Stina Lisa Holmberg 1800 - X0083
Stina Lotta Pehrsdotter 1833 - OL038.5.4
Stina Maja Nilsdotter 1809 - OL031.2.2.2
Stina Månsdotter 1806 - OL038.4.2
Stina Nilsdotter 1799 - OL015.2.1
Stina Nilsdotter 1799 - OL051.7.2.1
Stina Olofsdotter 1763 - OL051.1.3
Stina Persdotter 1777 - OL025.3
Stina Svensdotter 1811 - OL007.3
Susanna Landerholm 1862 - OL014.4.7-1
Svea Eugenia Johansson 1900 - OL014.1.3-2.2
Sven Andersson 1773 - OL129.9.2.1
Sven Andersson 1779 - OL063.6.4.1
Sven Axel Paulus Sundblad 1898 - OL007.5.2.8
Sven Bertil 1926 - JA000.5
Sven Gottfrid Skeppstedt 1914 - HE029-3.3.7-2.5.3.2
Sven Larsson 1752 - OL032.4
Sven Nilsson 1779 - OL007
Sven Nilsson 1817 - OL031.2.2.7
Sven Svensson (Thorgny) 1789 - OL031.2.4
Sven Svensson 1816 - OL007.5
Sven Svensson 1832 - OL031.4.5.3
Sven Tyrsson 1786 - OL031.4.5
Swen Håkansson 1689 - OL064-2
Swen Håkansson 1689 - OL064
Swen Månsson 1745 - OL031.2
Tekla Adolfsson 1888 - OL038.5.5.4.3
Tekla Katarina Skager 1888 - CC000.6
Tekla Maria Hellerstedt 1884 - HE029-3.3.6.6-1.6
Thure Engelbert Carlsson 1873 - OL011-3.1.3
Thyres Håkansson 1695 - OL129.5
Thyres Håkansson 1697 - OL129.6
Tora Adolfina Rydstedt (Bucklin) 1895 - OL004.2.1.2
Tore 1921 - OL003.2.9.1
Ture Emanuel Andersson 1890 - OL022.6.2.8
Ture Valfrid Andersson 1891 - OL010.3.2.1
Tyra Kronqvist (Karlsson) 1913 - OL004.2.2.3
Tyrs Andersson 1740 - OL031.4
Ulla Persdotter 1815 - OL129.9.1.1.6
Ulrica Skeppstedt 1785 - HE029-3.7
Ulrika Godou 1800 - OL118.2.1.7
Ulrika Landerholm 1861 - HE029-3.3.7.1.3
Vendela Andersson 1884 - OL007.5.1.3
Vendela Josefina Eriksson (Andersson) 1888 - OL014.4.4.2
Vendla Elisabet Axelsson (Joelsson) 1896 - OL010.8.1.2
Victor Johansson 1877 - OL018.2.6.9
Viktoria Amanda Nilsson (Danielsson) 1893 - OL009.8.1.1
Wendla Sofia Persdotter 1875 - OL022.6.1.5
Yvonne Johansson (Larsson) 1920 - OL002.1.2

Personer som bott i/på Hällestads förs:

Adam Hellerstedt 1847 - HE029-3.3.6.6-1
Adam Hellerstedt 1847 - HE029-3.3.6.6
Adolf Andersson 1847 - OL012.2.6
Adolf Fredrik Andersson (Rydstedt) 1870 - OL004.2.1
Adolf Fredrik Israelsson 1858 - OL038.5.5.4
Adolf Godlund (Rylander) 1853 - JM001.2.7
Adolf Gottfrid Skeppstedt 1883 - HE029-3.3.7-2.5.3
Adolf Jansson 1858 - JM001.5.4
Adolf Ludvig Svenberg 1888 - HE029-3.3.7.2.1.4
Adolf Skeppstedt 1807 - HE029.1.8
Adolf Ulrik Skeppstedt 1855 - HE029-3.3.7-2.5
Adolfina Jönsdotter (Nilsson) 1838 - OL010.9
Agnes Johansson (Karlsson) 1893 - OL003.2.6
Agnes Ottilia Olsson (Skeppstedt) 1891 - HE029-3.3.7-2.5.6
Albert Karlsson 1893 - OL003.2.6
Albert Karlsson 1908 - OL004.2.2.3
Albertina Hagström 1836 - HE029-3.3.6.2
Alfred Petersson 1895 - OL018.5.1.2.8
Algot Sigfrid Pettersson 1892 - OL018.5.1.2.7
Alma Elisabet Snarberg 1865 - OL009.1.1.2
Alma Karolina Samuelsdotter (Andersson) 1866 - OL010.3.2
Alva Emilia Hellerstedt 1905 - HE029-3.3.6.4.3.4
Amalia Andersdotter 1862 - OL010.3.4
Amanda Andersdotter (Hellman) 1862 - HJ002B
Amanda Andersdotter 1862 - HJ002
Amanda Maria Björn 1865 - HE029.1.5.1.5
Amanda/Amalia Sofia Svensdotter 1877 - OL007.4-2.2.2
Anders Alfred Söderberg 1854 - HE029.1.5.1.3
Anders Andersson 1710 - OL052
Anders Andersson 1733 - OL052.1
Anders Andersson 1736 - OL129.9.2
Anders Andersson 1750 - OL026
Anders Andersson 1751 - OL032.3
Anders Andersson 1770 - OL018
Anders Andersson 1772 - OL026.1
Anders Andersson 1794 - OL018.1
Anders Andersson 1797 - OL022.3
Anders Andersson 1805 - OL012.2
Anders Andersson 1813 - OL038.5.1
Anders Andersson 1813 - X0108
Anders Bengtsson 1717 - OL043
Anders Bengtsson 1799 - OL121.2.2.2
Anders Bengtsson 1801 - OL063.6.4.6
Anders Ericsson 169* - OL129.9
Anders Fredrik Jansson 1841 - OL014.6
Anders Fredrik Ljungberg 1824 - OL014.4
Anders Fredrik Söderberg 1825 - HE029.1.5.1
Anders Frygg 1784 - OL118.4.5
Anders Godlund 1810 - JM001.2
Anders Godlund 1839 - JM001.2.3
Anders Gunnar Johansson 1890 - CC000.6
Anders Gustaf Ericsson 1826 - OL062.7.7
Anders Gustaf Persson 1806 - OL062.3.2
Anders Göran Skeppstedt 1817 - HE029-3.3.8
Anders Hansson 1736 - OL037
Anders Hansson 1759 - OL120.2.2
Anders Johan Andersson 1838 - OL022.6.2
Anders Johan Johansson 1860 - OL018.2.6.1
Anders Johan Ljungberg (Andersson) 1855 - OL014.4.1
Anders Johan Svensson 1851 - OL007.5.1
Anders Johansson Godou 1719 - OL237.3
Anders Johansson 1756 - OL015-2
Anders Johansson 1855 - X00326
Anders Jonsson 1749 - OL062
Anders Jonsson 1769 - OL120.2.1
Anders Jonsson 1783 - X0226
Anders Jonsson 1785 - OL038.5
Anders Jonsson 1801 - OL038.2.2
Anders Jonsson 1814 - OL018.2.3
Anders Jonsson 1820 - OL062.7.5
Anders Jönsson (Klingzell) 1746 - HE029.2
Anders Jönsson Zetterman 1815 - OL009.6
Anders Jönsson 1776 - OL129.8.1.9
Anders Larsson 1703 - OL053-2
Anders Larsson 1720 - OL211.4.5
Anders Larsson 1780 - OL032.4.2
Anders Larsson 1815 - OL015.1-2.1
Anders Ludvig Andersson 1858 - OL010.3.2
Anders Magnus Andersson 1845 - OL004.2
Anders Magnus Jansson 1836 - OL009.1.2
Anders Magnus Jönsson 1826 - OL010.3-2
Anders Magnus Jönsson 1826 - OL010.3
Anders Magnusson 1852 - OL038.5.4.1
Anders Magnusson 1852 - X00325
Anders Nilsson 1746 - OL051.7
Anders Nilsson 1776 - OL025.3
Anders Nilsson 1780 - OL044.4-2
Anders Nilsson 1782 - OL061.4
Anders Nilsson 1801 - OL015.2.2
Anders Nilsson 1824 - HE029.1.8-1.1
Anders Olofsson 1796 - OL022.1
Anders Olofsson 1812 - OL063.6.4.1-3.1
Anders Olufsson 1712 - OL053
Anders Persson 1678 - OL105
Anders Persson 1731 - OL051.1
Anders Persson 1773 - OL012
Anders Persson 1787 - OL021.2
Anders Persson 1819 - OL004
Anders Persson 1835 - OL051.5.2.2.4
Anders Peter Andersson 1840 - OL012.2.3
Anders Peter Andersson 1842 - OL018.2.1.2
Anders Peter Andersson 1849 - OL009.1.7
Anders Peter Andersson 1858 - OL001
Anders Peter Godlund 1863 - JM001.2.3.2
Anders Peter Lindholm 1813 - OL021.2.3
Anders Peter Löfberg 1849 - OL031.2.5.2.3
Anders Peter Nilsson 1844 - OL009.1.3
Anders Peter Nilsson 1860 - JM001.2.1.1
Anders Peter Olofsson 1819 - OL018.2.1
Anders Peter Persson 1827 - OL018.5.1
Anders Peter Svensson 1822 - OL062.7.2
Anders Petter Andersson 1814 - OL021.2.2
Anders Samuelsson 1810 - OL012.4-2
Anders Schepstedt 1760 - HE029.1
Anders Svensson 1780 - OL032.4.1
Anna Andersdotter 16** - OL087
Anna Andersdotter 1714 - X0058-3
Anna Andersdotter 1724 - OL237.3
Anna Andersdotter 1728 - OL129.9.1
Anna Andersdotter 1784 - OL062.3
Anna Bengtsdotter 1748 - X0151-2
Anna Brita Andersdotter 1805 - OL063.6.4.6
Anna Brita Bengtsdotter 1809 - OL060.5.1
Anna Brita Persdotter 1798 - OL029-1.2
Anna Cajsa Jönsdotter 1790 - OL060.5
Anna Catharina Andersdotter 1817 - OL022.6
Anna Catharina Skeppstedt 1776 - HE029-3.4
Anna Charlotta Petersson (Johansson) 1883 - JA000
Anna Christina Eriksdotter 1832 - HE029.1.4.4
Anna Christina Samuelsdotter 1858 - OL038.5.4.3
Anna Danielsdotter 1779 - OL120.2.2-2
Anna Danielsdotter 1779 - OL120.2.2
Anna Eleonora Danielsson 1900 - OL009.8.1.2
Anna Elisabet Adolfsson (Andersson) 1882 - OL038.5.5.4.1
Anna Elisabet Andersson 1893 - OL007.5.5.1
Anna Ersdotter 1748 - OL060-2
Anna Ersdotter 1748 - OL060
Anna Ersdotter 1762 - HE029-1.2
Anna Greta Antonsdotter 1771 - X0091
Anna Greta Olofsdotter 1786 - OL129.8.1.5
Anna Greta Olsdotter 1781 - OL129.8.1.9
Anna Hansdotter 1740 - OL037
Anna Håkansdotter 1703 - OL129.9
Anna Jonsdotter 1742 - OL089.3
Anna Jonsdotter 1754 - OL032.4
Anna Jönsdotter 1704 - OL051
Anna Jönsdotter 1727 - OL129.7.2
Anna Jönsdotter 1736 - OL118.2
Anna Jönsdotter 1762 - OL058.2
Anna Karolina Svensdotter 1866 - OL007.5.5
Anna Larsdotter 16** - OL185
Anna Larsdotter 1718 - OL211.4.5
Anna Larsdotter 1749 - OL032.3
Anna Lena Persdotter 1815 - JM001.5
Anna Lisa Jönsdotter 1808 - X0108
Anna Lotta Andersdotter (Persson) 1854 - OL018.5.1.2
Anna Lotta Godlund (Jansson) 1859 - JM001.5.4
Anna Lotta Israelsdotter 1861 - OL038.5.5.6
Anna Lotta Jansdotter 1838 - OL009.1.3
Anna Lotta Johansdotter (Ljungberg) 1831 - OL014.4
Anna Lotta Jönsdotter 1821 - OL004
Anna Lotta Olofsdotter 1828 - OL018.2.4
Anna Lotta Olsdotter 1824 - OL021.2.2
Anna Lotta Persson (Israelsson) 1854 - OL038.5.5.4
Anna Lovisa Andersdotter 1851 - OL018.2.1.2
Anna Lovisa Godlund 1876 - JM001.2.3.7
Anna Lovisa Joelsson (Petersson) 1883 - OL018.5.1.2.5
Anna Maja Nilsdotter 1826 - OL016.5.2
Anna Maja Svensdotter 1784 - OL009
Anna Maria Ljungberg (Hellerstedt) 1853 - HE029-3.3.6.9
Anna Maria Svensdotter 1780 - OL031.2.2
Anna Mathilda Johansdotter 1860 - OL018.2.5.2
Anna Mathilda Svensdotter 1880 - OL007.4-2.2.3
Anna Matilda Nilsson (Hellerstedt) 1868 - HE029-3.3.6.2.1
Anna Nilsdotter (Skeppstedt) 1828 - HE029.1.4.3
Anna Nilsdotter 1723 - OL064-2
Anna Nilsdotter 1730 - OL052.1
Anna Nilsdotter 1739 - OL058-2
Anna Nilsdotter 1766 - OL015.1
Anna Nilsdotter 1784 - OL007
Anna Olofsdotter 16** - OL177
Anna Pehrsdotter 1728 - OL066.2
Anna Persdotter 1644 - OL214
Anna Persdotter 1715 - OL237.1-2
Anna Persdotter 1742 - OL185.1.3
Anna Persdotter 1754 - OL058-3
Anna Persdotter 1771 - OL025.1
Anna Persdotter 1793 - OL021.2
Anna Petersson 1854 - X0016
Anna Rebecka Karlsson (Andersson) 1889 - OL003.2.5
Anna Skeppstedt 1834 - HE029.1.8.1
Anna Sofia Andersdotter 1830 - OL018.5.2
Anna Sofia Elisabet Karlsson (Hansson) 1869 - OL016.5.3.7
Anna Sofia Eriksdotter 1846 - HE029-3.3.7-2.3
Anna Sofia Joelsdotter (Andersson) 1884 - OL004.4.3
Anna Sofia Johansdotter 1842 - HE029-3.3.6.4
Anna Sofia Johansdotter 1870 - OL029-1.2.2.5
Anna Sofia Ljungberg (Eriksson) 1865 - OL014.4.4
Anna Sofia Persson (Nordström) 1831 - OL051.5.2.2.2
Anna Sofia Skeppstedt 1836 - HE029-3.3.7.1
Anna Sophia Nilsdotter 1812 - OL028.3
Anna Sophia Persdotter 1843 - X0098.1.1
Anna Stina Andersdotter 1812 - OL012.2
Anna Stina Andersdotter 1813 - OL031.2.2.4
Anna Stina Andersdotter 1821 - OL021.2.3
Anna Stina Andersdotter 1847 - Q0019
Anna Stina Dansdotter 1804 - OL015.2.2
Anna Stina Israelsdotter 1835 - OL013.2-2
Anna Stina Jönsdotter 1798 - OP000
Anna Stina Larsdotter 1805 - OL062.3.1
Anna Stina Lindqvist 1824 - OL009.8
Anna Stina Lindqvist 1824 - X0098.1
Anna Stina Nilsdotter 1775 - OL015.2
Anna Stina Nilsdotter 1791 - OL031.4.5
Anna Stina Nilsdotter 1858 - OL009.8.1
Anna Stina Olofsdotter 1818 - OL018.2.1
Anna Stina Olsdotter 1782 - OL026.1
Anna Stina Persdotter (Strömberg) 1815 - OL009.3
Anna Stina Petersdotter 1809 - OL051.5.2.2
Anna Stina Rahlsdotter 1790 - OL058-3.1
Anna Stina Svensdotter 1802 - OL014
Anna Svensberg 18** - OL051.1.3.3
Anna Svensdotter 1713 - OL237.1
Anna Svensdotter 1719 - OL031
Anna Vilhelmina Hjelm (Petersson) 1879 - OL018.5.1.2.2
Anna Wastensdotter 1786 - X0096
Anne-Marie 1934 - OL001.6.2
Arvid Petersson 1885 - OL018.5.1.2.6
Astrid Maria ? (Skeppstedt) 1920 - HE029-3.3.7-2.5.3.2
August Arvid Andersson 1888 - OL003.2.5
August Holger Persson 1904 - OL010.8.1.5
August Larsson 1855 - OL002
August Olsson 1853 - OL006.5
August Sundblad 1855 - OL007.5.2
August Wilhelm Skeppstedt 1859 - HE029-3.3.7-2.7
Augusta Carolina Skeppstedt (Malmlöf) 1859 - HE029-3.3.7.2.1
Augusta Constantia Jäfvert (Skeppstedt) 1874 - HE029-3.3.7-2.3.1
Augusta Erika Hellerstedt (Eriksson) 1868 - HE029-3.3.6.2.3
Augusta Gustafsdotter (Andersson) 1850 - OL004.4
Augusta Svartling 1853 - HE029-3.3.6.6-1
Axel Andersson 1849 - OL012.2.7
Axel Fredrik Andersson 1860 - OL010.3.3
Axel Gottfrid Svenberg 1884 - HE029-3.3.7.2.1.2
Axel Gunnar Joelsson 1894 - OL010.8.1.2
Axel Gunnar Petersson 1890 - HE029-3.3.7-2.5.5
Axel Göran Skeppstedt 1844 - HE029-3.3.8.3
Axel Hugo Hellerstedt 1878 - HE029-3.3.6.6-1.3
Axel Johan Danielsson 1864 - OL009.8.5
Axel Leonard Petersson 1873 - OL018.5.1.2.2
Axel Rikard Johansson 1870 - OL010.8.1
Axel Svenberg 1860 - HE029-3.3.7.2.1
Axel Vilhelm Samuelsson 1849 - OL012.4.8
Axel Wilhelm Johansson 1872 - OL018.2.5.6
Benct Jacobsson 1723 - OL063.6
Bengt 1926 - OL001.6.2
Bengt Andersson 1742 - OL121.2
Bengt Bengtsson 1759 - OL063.6.4
Bengt Bengtsson 1771 - OL121.2.2
Bengt Bengtsson 1797 - OL063.6.4.5
Bengt Bengtsson 1820 - OL060.5.4
Bengt Håkansson 1784 - OL060.5
Bertil Emanuel Hellerstedt 1907 - HE029-3.3.6.4.3.5
Botilla Schult 1652 - OL475
Brita Andersdotter 1743 - OL129.9.2
Brita Andersdotter 1762 - OL051.3
Brita Cajsa Johansdotter 1823 - OL007.5
Brita Cajsa Rahlsdotter 1774 - OL028
Brita Dandotter 1780 - OL092.1.3
Brita Danielsdotter 1787 - X0104
Brita Ericksdotter 1711 - OL089
Brita Hansdotter 17** - OL089.2
Brita Israelsdotter 1707 - OL111
Brita Jonsdotter 1773 - OL038.2-2
Brita Jonsdotter 1773 - OL038.2
Brita Jönsdotter 1765 - OL044.3
Brita Larsdotter 1742 - OL032.1
Brita Linnea Karlsson (Johansson) 1923 - OL002.1.3
Brita Lisa Hellström 1811 - OL059.5.7
Brita Lisa Johansdotter 1801 - OL028.1
Brita Lisa Månsdotter 1822 - OL062.3.1.1
Brita Lisa Nilsdotter 1802 - X0098
Brita Lisa Svensdotter 1828 - OL062.7.5
Brita Lotta Larsdotter 1823 - OL062.3.6
Brita Maja Andersdotter 1808 - HE029-3.3.7
Brita Maja Jansdotter 1831 - OL009.7-2
Brita Maja Jansdotter 1831 - X0097-2.3
Brita Maja Jönsdotter 1774 - OL029-1
Brita Maja Jönsdotter 1774 - OL029
Brita Maja Svensdotter 1805 - OL063.6.4.1.1
Brita Maria Andersdotter 1850 - HE029.1.5.1.3
Brita Matilda Karlsson 1897 - OL003.2.8
Brita Matilda Petersson (Karlsson) 1916 - OL004.2.2.4
Brita Månsdotter 1748 - OL031.4
Brita Nilsdotter 1746 - OL052.2
Brita Olofsdotter 1672 - OL106
Brita Persdotter 170* - OL129.6
Brita Persdotter 1746 - OL120.5
Brita Pärsdotter 1697 - OL064
Brita Stina Andersdotter 1780 - OL118.4.5
Brita Stina Askerqvist 1807 - OL118.7.4.3
Brita Stina Larsdotter 1778 - OL185.1.3.4
Brita Stina Svensdotter 1792 - OL031.2.5
Bror Karl Oskar Månsson 1886 - OL008.4.1.1
Börje Håkansson 1667 - OL184
Carin Ericsdotter 1775 - OL016.3
Carin Nilsdotter 1732 - OL044
Carin Persdotter 16** - OL108
Carin Svensdotter 1826 - OL007.10
Carin/Catharina Jönsdotter 1744 - OL045
Carl Anders Skeppstedt 1842 - HE029-3.3.8.1
Carl Andersson 1735 - OL052.2
Carl August Johansson 1861 - OL029-1.2.2.2
Carl August Landerholm 1833 - HE029-3.3.7.1
Carl August Ljungberg (Andersson) 1862 - OL014.4.3
Carl August Samuelsson 1861 - OL038.5.4.4
Carl Axel Andersson 1840 - OL011-3.1
Carl Axel Petersson (Lind) 1864 - OL014.8.1
Carl Emil Bergling 1860 - HE029-3.3.7-2.8
Carl Ferdinand Westman 1836 - HE029-3.3.6.6-2
Carl Fredrik Skeppstedt 1875 - HE029-3.3.7-2.3.1
Carl Gustaf Carlsson 1827 - OL018.2.4
Carl Gustaf Gustafsson 1845 - OL014.8
Carl Gustaf Pettersson 1852 - HE029-3.3.6.8
Carl Gustaf Skeppstedt 1823 - HE029-3.3.1.1
Carl Gustav Svensson 1856 - OL003.2
Carl Hellerstedt 1809 - HE029-3.3.6
Carl Jansson 1817 - OL062.3.1.1
Carl Johan Bengtsson 1840 - OL014.7
Carl Johan Godlund 1861 - JM001.2.3.1
Carl Johan Johansson 1866 - OL018.2.5.4
Carl Johan Skager 1849 - CC000
Carl Johan Zetterman 1856 - OL009.6.4
Carl Oscar Carlsson 1853 - OL018.2.4.1
Carl Peter Petersson 18** - OL022.1.5
Carl Peter Skeppstedt 1799 - HE029-3.3.1-2
Carl Peter Skeppstedt 1799 - HE029-3.3.1
Carl Skeppstedt 1774 - HE029-3.3
Carl Strömberg 1811 - OL009.3
Carolina Godlund 1834 - JM001.2.1
Carolina Hellerstedt (Jonsson) 1850 - HE029-3.3.6.7
Carolina Jansdotter (Andersson) 1849 - OL009.1.7
Carolina Jonsdotter 1824 - HE029-3.3.9
Carolina Jönsdotter 1827 - OL010.4
Carolina Mathilda Jansdotter 1841 - OL022.6.1
Carolina Olofsdotter 1825 - OL018.2.3-2
Carolina Olofsdotter 1825 - OL018.2.3
Carolina Olofsdotter 1838 - OL018.2.6
Carolina Pehrsdotter 1823 - OL038.5.1
Carolina Skeppstedt 1811 - HE029-3.3.6
Carolina Skeppstedt 1837 - HE029.1.8.2
Catharina Abrahamsdotter 1685 - OL105
Catharina Andersdotter 1741 - OL025
Catharina Andersdotter 1772 - OL044.2
Catharina Andersdotter 1786 - JM001
Catharina Andersdotter 1809 - OL012.4-2
Catharina Andersdotter 1809 - OL012.4
Catharina Andersdotter 1840 - OL022.1.7
Catharina Bengtsdotter 1760 - OL044.4-2
Catharina Bengtsdotter 1760 - OL044.4
Catharina Bengtsdotter 1788 - OL063.6.4.2
Catharina Hindricsdotter Godo 1743 - OL118.4
Catharina Jönsdotter 1764 - OL129.8.1.4
Catharina Larsdotter 1790 - OL051.7.7
Catharina Olofsdotter 1768 - OL032.1.3
Catharina Olofsdotter 1799 - OL010
Catharina Olofsdotter 1807 - HE029-3.3.1-2
Catharina/Katrina Persdotter 1819 - OL030-2.2
Cathrina Jonsdotter 1780 - OL038.4
Catrina Persdotter 1784 - OL021.1
Charlotta Löfberg 1845 - OL031.2.5.2.1
Cherstin Persdotter 1735 - OL059
Chierstin Håkansdotter 1699 - OL129.7
Chierstin Jönsdotter 1718 - OL078
Chierstin Larsdotter 1747 - OL015-2
Chierstin Larsdotter 1747 - OL015
Chierstin Månsdotter 1748 - OL031.3
Chirstin Birgers/Börjesdotter 1705 - OL091
Chirstin Israelsdotter 1706 - OL052
Chirstin Persdotter 1712 - OL053-2
Chirstin Persdotter 1712 - OL053
Chirstin Persdotter 1729 - OL051.1
Christian Reinhold Skeppstedt 1845 - HE029.1.6.5
Christina Bork (Skeppstedt) 1842 - OP000.5
Christina Svensdotter 1747 - OL089.2-2
Claes Carlsson (Skeppstedt) 1754 - HE029-1.2
Clara Jacobsdotter 1847 - CC000
Clara Mathilda Johansdotter 1845 - OL014.8
Clara Månsdotter 1853 - OL007.5.1
Clara Rosina Jansdotter 1833 - OL062.7.4
Daniel Danielsson 1747 - X0210
Daniel Israelsson 1661 - OL106-1.1
Daniel Jönsson 1773 - OL058.1-2
Daniel Magnus Jonsson 1807 - HE029-3.3.5
Daniel Pehrsson 1826 - OL009.8
Daniel Persson 1738 - OL120.2
Daniel Swartling 1768 - OL118.4.4
David Danielsson 1897 - OL009.8.1.1
David Emanuel Axelsson 1901 - OL010.8.1.3
David Skeppstedt 1883 - HE029-3.3.7-2.3.6
David Valfrid Karlsson 1897 - OL007.4-2.2.2.1
Dorotea Eriksdotter (Johansson) 1866 - OL029-1.2.2.3
Ebba Elisabet Ringdahl (Pettersson) 1884 - KE000
Ebba Hellerstedt (Skeppstedt) 1909 - HE029-3.3.7-2.5.6.1
Edla Andersson (Johansson) 1897 - OL001.7
Edla Emilia Israelsson (Andersson) 1892 - OL038.5.5.4.5
Einar Emanuel Karlsson 1899 - OL009.1.2.4.3
Einar Larsson 1897 - OL009.1.4.5
Eleonora Carolina Edvardsdotter 1872 - JM001.2.3.1
Elin Andersdotter (Rydstedt) 1871 - OL004.2.1
Elin Birgersdotter 1706 - OL106-1.1.3
Elin Helena Karlsson (Andersson) 1884 - OL038.5.4.1.1
Elin Karlsdotter (Olsson) 1869 - OL006.5
Elin Maria Andersson 1894 - OL007.5.5.2
Elin Mathilda Andersdotter 1863 - X00326
Elin Mathilda Karlsson (Månsson) 1893 - OL008.4.1.1
Elis Stark 1908 - OL013.2-2.1.2.3
Elisabet Andersdotter 1733 - OL237.1-3
Elisabet Svensdotter 1742 - X0210
Elsa Visén (Johansson) 1909 - JA000.1
Emanuel Andersson 1889 - OL003.2.9
Emelie Andersdotter 1838 - OL051.5.2.2.4
Emelie Karolina Karlsdotter (Karlsson) 1862 - OL008.4.1
Emilia Andersdotter 1852 - OL012.2.8
Emilia Carolina Godlund 1851 - JM001.5.3
Emilia Johansdotter (Jansdotter) 1846 - OL009.7.1
Emilia Kristina Gabrielsson 1876 - OL029-1.2.2.7
Emilina Matilda Karlsdotter (Hellerstedt) 1872 - HE029-3.3.6.4.3
Emma Axelina Bergström (Östberg) 1885 - OL004.4.2
Emma Carolina Hellström (Lövberg) 1853 - OL031.2.5.2.3
Emma Charlotta Johansdotter 1876 - OL009.1.4.2
Emma Josefina Bergström 1884 - HE029-3.3.7.2-2.7
Emma Kristina Hellerstedt 1848 - HE029-3.3.6.6-2
Emma Kristina Hellerstedt 1848 - HE029-3.3.6.6
Engelbrect Håkansson 1741 - OL063.6.1
Eric Adolph Skeppstedt 1820 - HE029-3.3.9
Eric Danielsson 1693 - OL106-1.1.1
Eric Gustaf Skeppstedt 1828 - HE029.1.4.3
Eric Jönsson 1781 - OL060.3
Erik Gustaf Olofsson (Skeppstedt) 1839 - OP000.5
Erik Johansson 1912 - JA000.1
Erik Olofsson 1839 - OL007.10
Erland Persson 1707 - OL111
Erland Torbjörn Söderberg 1917 - OL004.2.2.6
Ernst Theodor Hellerstedt 1864 - HE029-3.3.6.2.1
Ester Karolina ? (Hellerstedt) 1911 - HE029-3.3.6.4.3.5
Eva Lotta Jansdotter Molin 1811 - JM001.2
Eva Lotta Johansdotter (Jönsson) 1836 - OL010.3-2
Eva Stina Olofsdotter 1831 - OL018.2.5
Eva Stina Persdotter 1858 - OL018.2.4.1
Evert Skeppstedt 1914 - HE029-3.3.7-2.5.6.1
Frank Karlsson (Lindskog) 1875 - JM000.1.9
Frans Axel Skeppstedt 1851 - HE029-3.3.7-2.3
Frans Gustaf Adolfsson 1899 - OL038.5.5.4.7
Frans Gustaf Fredriksson 1874 - OL009.1.1.2
Frans Hellerstedt 1841 - HE029-3.3.6.4
Frans Martin Godlund 1874 - OL009.1.4.2
Frans Oskar Bergling 1849 - HE029-3.3.7-2.4
Frans Oskar Jansson 1853 - X0013
Frans Theodor Broms 1854 - HE029.1.4.1.5
Frans Waldemar Bergling 1880 - HE029-3.3.7-2.4.5
Fredrik Eriksson 1829 - OL009.1.1
Frida Lovisa Godlund (Johansson) 1879 - JM000.1.10
Frosten Isaksson 1723 - OL106-1.1.6
Gabriel Månsson 1803 - OL029-1.2
Gertrud Andersdotter 1684 - OL211.4
Gertrud Larsdotter 1704 - OL092
Gottfrid Andersson 1894 - OL001.6
Greta Andersdotter 1785 - OL032.4.1
Greta Lisa Andersdotter 1804 - OL018.5
Greta Lovisa Larsdotter 1826 - OL062.7.2
Greta Månsdotter 1755 - OL054.2
Greta Persdotter 1789 - HE029-3.3.1
Gunnar Karlsson 1887 - OL001.4
Gustaf ? (Gustafsson) 1824 - OL063.6.4.1-4.1
Gustaf Adolf Hellerstedt 1901 - HE029-3.3.6.4.3.3
Gustaf Adolf Johansson 1864 - OL014.1.3-2
Gustaf Adolf Johansson 1864 - OL014.1.3
Gustaf Albert Andersson 1890 - OL007.5.5.1
Gustaf Albert Malmlöf 1866 - HE029-3.3.7.2-2.3
Gustaf Andersson (Schepstedt) 1732 - HE029-3
Gustaf Andersson 1863 - OL018.5.1.5
Gustaf Fredrik Gode 1812 - OL118.7.4.3
Gustaf Godlund 1822 - JM001.5
Gustaf Gustafsson 1832 - OL031.2.5.2.1
Gustaf Jönsson 1794 - OL063.6.4.1-5
Gustaf Jönsson 1833 - OL010.7
Gustaf Lennart Andersson 1923 - OL007.5.5.1.2
Gustaf Persson (Skeppstedt) 1803 - HE029-3.6.1
Gustaf Persson 1805 - OL029.3
Gustaf Skeppstedt (Schepstedt) 1766 - HE014-1A
Gustaf Skeppstedt 1797 - HE029.1.4
Gustaf Vilhelm Hellerstedt 1835 - HE029-3.3.6.2
Gustafva Jonsdotter 1845 - OL011-3.1
Göta Emilia Flodin (Karlsson) 1905 - OL009.1.2.4.3
Hanna Andersdotter (Andersson) 1856 - OL001
Hanna Karlsdotter (Karlsson) 1864 - OL006.3
Hans Bertil Johansson 1920 - JA000.4
Hans Nilsson 1734 - OL129.7.2
Hans Olofsson 17** - OL076
Hans Persson 16** - OL238
Hedda Carolina Landerholm 1859 - HE029-3.3.7.2-2.3
Hedda Carolina Skeppstedt 1838 - HE029-3.3.7.2-2
Hedda Kindahl 1834 - OL018.4.3
Helena Eriksson (Larsson) 1889 - OL002.1
Hemming Andersson 16** - OL251
Henrich Johansson Godo 1711 - OL118
Henrik Eriksson Godou 1644 - OL475
Henrik Henriksson 16** - OL178
Hilda Charlotta Andersdotter (Johansson) 1876 - OL014.1.3
Hilda Margareta Johansdotter (Andersson) 1854 - OL014.4.2
Hilda Maria Andersdotter (Karlsson) 1877 - OL004.2.2
Hildur Cecilia Nilsson 1886 - OL018.5.1.2.6
Hilma Augusta Källgren (Johansson) 1870 - OL010.8.1
Hilma Augusta Svenberg 1882 - HE029-3.3.7.2.1.1
Hilma Charlotta Andersson (Adolfsson) 1885 - OL038.5.5.4.2
Hilma Christina Jonsdotter (Andersson) 1857 - KR001.6
Hilma Skeppstedt 1853 - HE029-3.3.7-2.4
Hilma Sofia Skeppstedt (Sandberg) 1876 - HE029-3.3.7-2.3.2
Hilma Viktoria Johansson (Skeppstedt) 1885 - HE029-3.3.7-2.5.3
Hinric Rahlsson 1761 - OL058.2
Hjalmar Teodor Joelsson (Sjögren) 1881 - OL004.4.2
Hulda Axelina Malkomsdotter 1878 - OL018.2.5.5
Håkan Bengtsson 1782 - OL058-3.1
Håkan Thyrsson 1731 - OL129.6.1
Håkon Svensson 16** - OL129
Ida Börjesson (Andersson) 1897 - OL001.6
Ida Matilda Jansdotter (Johansson) 1872 - OL014.1.3-2
Inga Svensdotter 1799 - OL031.2.7
Inga Svensdotter 1833 - OL062.7.7-2
Inga Svensdotter 1833 - OL062.7.7
Ingeborg Andersdotter 17** - OL129.8
Ingeborg Börjesdotter 1656 - OL179
Ingeborg Danielsdotter 1774 - OL120.2.1
Ingeborg Erics/Henricsdotter? 1688 - OL088
Ingeborg Jonsdotter 16** - OL178
Ingeborg Olofsdotter 1706 - OL120
Ingeborg Persdotter 1671 - OL106-1.1
Ingeborg Svensdotter 1750 - OL061
Ingerid Danjelsdotter 1695 - OL117
Ingrid Håkansdotter 1687 - OL129.1
Ingrid Johansdotter 1695 - OL106-1.1.1
Ingrid Larsdotter 1758 - OL062
Ingrid Persdotter 1780 - OL051.5.4
Ingrid Rahlsdotter 1759 - OL058.1-2
Ingrid Rahlsdotter 1759 - OL058.1
Ingrid Svensdotter 1720 - OL032
Ingrid Svensdotter 1781 - OL032.4.2
Israel Andersson 1738 - OL059
Israel Andersson 1831 - OL038.5.5-2
Israel Andersson 1831 - OL038.5.5
Israel Larsson 1635 - OL106-1
Israel Larsson 1635 - OL106
Jacob/Johan Gustaf Frygg 1746 - OL118.4
Jan Ersson 1789 - X0104
Jan Jacob Larsson 1797 - OL038.4.2
Jan Jansson 1799 - OL018.4
Jan Jansson 1809 - OL030-2.2
Jan Nilsson 1764 - OL025.1
Jan Peter Gabrielsson 1830 - OL029-1.2.2
Jan Peter Jansson 1822 - OL010.4
Jan Peter Jansson 1829 - OL018.4.3
Jan Peter Månsson 1807 - OL009.1
Jan/Johan Peter Andersson 1858 - OL014.4.2
Jenny Maria Axelsson (Persson) 1909 - OL010.8.1.5
Joel Andersson Godlund 1845 - OL009.1.4
Joel Andersson 1852 - OL004.4
Joel Arvid Adolfsson 1886 - OL038.5.5.4.2
Joel Hansson 1863 - OL016.5.3.7
Johan Albert Andersson 1862 - OL018.2.1.10
Johan Andersson 1741 - OL043.1
Johan August Carlsson 1858 - JM001.5.3
Johan August Karlsson 1860 - OL008.4.1
Johan Emil Karlsson 1889 - OL038.5.5.4.4
Johan Emil Söderberg 1859 - HE029.1.5.1.5
Johan Ericksson Norberg 1739 - OL185.1.3
Johan Erik Lindqvist 1800 - X0098
Johan Eriksson 1837 - HJ002A
Johan Eriksson 1837 - HJ002
Johan Fredrik Andersson 1825 - OL062.7.6
Johan Fredrik Eriksson 1861 - OL014.4.4
Johan Fredrik Roth 1855 - OL013.4.2
Johan Godlund 1816 - JM000
Johan Godou 1764 - OL118.2.1
Johan Henrik Eriksson 1867 - HE029-3.3.6.2.3
Johan Henrik Frygg 1770 - OL118.4.3
Johan Henriksson Godou 1676 - OL237
Johan Hindricsson Godo 1738 - OL118.2
Johan Johansson Godou 1709 - OL237.1-2
Johan Johansson Godou 1709 - OL237.1-3
Johan Johansson Godou 1709 - OL237.1
Johan Johansson 1737 - OL031.3
Johan Karlsson 1847 - X0017
Johan Peter Andersson 1843 - OL010.8
Johan Peter Johansson 1863 - OL029-1.2.2.3
Johan Peter Nordström 1824 - OL051.5.2.2.2
Johan Petter Broms 1816 - HE029.1.4.1
Johan/Jan (Henricsson) Qvarfordt 1761 - OL044.3
Johan/Jan Gunnarsson 1765 - OL030-2
Johan/Jan Norberg 1779 - OL185.1.3.4
Johan/Jan Persson 1781 - OL038.2-2
Johan/Jan Peter Löfberg 1822 - OL031.2.5.1
Johanna Charlotta Samuelsdotter 1853 - OL038.5.4.1
Johanna Christina Johansdotter 1857 - X00325
Johanna Godlund 1836 - JM001.2.2
Johanna Hellerstedt 1854 - HE029-3.3.6.8
Johanna Hindricksdotter 1794 - OL058.2.3
Johanna Jansdotter 1834 - OL009.1.1
Johanna Johansdotter (Bengtsson) 1840 - OL014.7
Johanna Johansdotter 1837 - OL038.5.5-2
Johanna Jönsdotter 1773 - OL129.8.1.8-2
Johanna Jönsdotter 1773 - OL129.8.1.8
Johanna Jönsdotter 1835 - OL010.8
Johanna Karolina Samuelsdotter 1859 - X0017
Johanna Källgren (Joelsson) 1856 - SR014.1
Johanna Larsdotter 1819 - OL062.3.5
Johanna Mathilda Forsberg 1834 - HE029.1.8-1.1
Johanna Mathilda Nilsdotter 1860 - OL007.7.2
Johanna Mathilda Svensdotter (Sundblad) 1852 - OL007.5.2
Johanna Nilsdotter 1735 - OL129.8.1
Johanna Nilsdotter 1826 - OL038.5.5
Johanna Olufsdotter 1737 - OL092.1
Johanna Pehrsdotter 1839 - HJ002A
Johanna Persdotter (Persson) 1842 - OL007.4-2.2
Johanna Persdotter 1849 - OL051.5.2.2.8
Johanna Sofia Karlsdotter 1857 - JM001.2.1.1
Johanna Svensdotter 1831 - OL062.7.6
Johanna Zetterman 1848 - OL009.6.1
Johannes Andersson 1807 - OL018.7
Johannes Andersson 1822 - OL038.5.3
Johannes Andersson 1826 - OL018.2.5
Johannes Johansson 1884 - JA000
Johannes Jonsson 1834 - HE029-3.3.6.7
Johannes Jönsson 1831 - OL010.6
Johannes Olofsson 1834 - OL018.2.6
Johannes Pehrsson 1823 - OL062.7.7-2
Johannes Persson/Pettersson 1829 - OL018.5.2
Johannes Persson 1803 - OL014
Johannes Persson 1823 - OL009.7-2
Johannes Persson 1823 - OL009.7
Johannes Skeppstedt 1800 - HE029.1.5
Johannes Skeppstedt 1830 - HE029.1.4.4
Johannes/Jöns Jönsson 1779 - OL044.7
Jon Andersson 1744 - OL038
Jon Persson 1772 - OL038.2
Jon Svensson 1730 - OL066.2
Jonas Danielsson 1807 - OL016.5.2-1
Jonas Danielsson 1807 - OL016.5.2
Jonas Isaksson 1815 - OL062.3.6
Jonas Jonsson (Godlund) 1783 - JM001
Jonas Persson 17** - OL129.8.1.8-2
Julius Nygren 1854 - OL059.5.4.1.1
Jöns Andersson 16** - OL185
Jöns Andersson 1739 - OL060
Jöns Haraldsson 16** - OL179
Jöns Jönsson 1706 - OL092
Jöns Jönsson 1731 - OL121.2-1
Jöns Larsson 1706 - OL106-1.1.5
Jöns Nielsson 16** - OL129.7
Jöns Nilsson 1735 - OL044
Jöns Persson 1735 - OL129.8.1
Jöns Persson 1792 - OL010
Jöns Zetterman 1766 - X0096
Karin Danielsdotter 1707 - OL106-1.1.5-2
Karin Danielsdotter 1707 - OL106-1.1.5
Karin Eriksdotter 16** - OL106-1
Karin Persdotter 16** - OL238
Karl Adam Andersson 1876 - OL018.5.1.2.3
Karl Albert Karlsson 1872 - OL004.2.2
Karl Andersson 1843 - Q0019
Karl Andersson 1879 - OL007.4-2.2.2
Karl August Andersson 1868 - OL010.3.6
Karl August Joelsson 1866 - SR014.1
Karl August Johansson 1876 - JM000.1.10
Karl August Pettersson 1883 - KE000
Karl Danielsson 1855 - OL009.8.1
Karl Edvard Andersson 1881 - OL038.5.4.1.1
Karl Edvard Godlund 1871 - OL009.1.4.1
Karl Erland Karlsson 1910 - OL004.2.2.4
Karl Helge Karlsson 1904 - OL004.2.2.1
Karl Johan Martin Andersson 1883 - OL038.5.5.4.5
Karl Johan Petersson 1882 - OL018.5.1.2.5
Karl Johan Sandberg 1887 - HE029-3.3.7-2.3.2
Karl Karlsson 1881 - OL003.2.1
Karl Lennart Johansson 1909 - OL002.1.3
Karl Oskar Hellerstedt 1873 - HE029-3.3.6.4.3
Karl Otto Skeppstedt 1888 - HE029-3.3.7-2.5.6
Karl Teodor Andersson 1870 - OL022.6.2.1
Katarina Jönsdotter 1759 - OL118.2.1
Kerstin Andersdotter 1780 - OL120.5.3
Kerstin Bengtsdotter 1681 - OL183
Kerstin Danielsdotter 1712 - OL106-1.1.6
Kerstin Jonsdotter 16** - OL251
Kerstin Månsdotter 1680 - OL063
Kerstin Nilsdotter 1732 - OL121.2-1
Kerstin Nilsdotter 1732 - OL121.2
Kerstin Olofsdotter 1698 - OL185.1-2
Kerstin Persdotter 1667 - OL184
Kerstin Persdotter 1747 - OL051.7
Kerstin Pärsdotter 1692 - OL066
Kierstin Andersdotter 1711 - OL076
Kierstin Birgersdotter 1705 - OL091-1
Kierstin Persdotter 1702 - OL185.1
Kirstin Erlandsdotter 1732 - OL111.1
Kjerstin Bengtsdotter 1747 - OL063.6.1
Kjerstin Jonsdotter 1771 - OL018
Klara Bengtsdotter 1841 - OL009.1.2
Klara Karlsdotter (Larsson) 1859 - OL002
Konrad Ferdinand Kjellgren 1848 - HE029-3.3.5.3
Kristian Börjesson 1856 - X0016
Kristina Katarina Johansdotter 1864 - OL018.5.1.5
Lars Andersson **** - OL001.6.2.1
Lars Andersson 1799 - OL062.9
Lars Bengtsson 1818 - OL028.3
Lars Erlandsson 1737 - OL111.2
Lars Fredrik Sundström 1810 - OL059.5.7
Lars Johan Johansson 1832 - JM001.2.2
Lars Johansson 1773 - OL062.3
Lars Jonsson 1822 - OL005
Lars Jönsson 16** - OL186
Lars Jönsson 1711 - OL185.4
Lars Jönsson 1715 - OL032
Lars Larsson 1716 - OL063.6.4-1
Lars Larsson 1716 - OL211.4.4
Lars Nilsson 1772 - OL015.1-2
Lars Nilsson 1772 - OL015.1
Lars Persson 1680 - OL211.4
Lars Persson 1741 - OL051.5
Lars Peter Gustafsson 1847 - OL010.10
Lena Cajsa Andersdotter 1801 - OL018.4
Lena Catharina Ericsdotter 1799 - HE029.1.4
Lena Hansdotter 1714 - OL118
Lena Israelsdotter 1796 - OL022.1
Lena Jacobsson 1743 - OL043.1
Lena Månsdotter 1752 - OL026
Lena Nilsdotter 1774 - OL015.1-2
Lena Olofsdotter 1770 - OL121.2.2
Lena Skeppstedt (Hagenberg) 1769 - HE029-3.1
Lena Stina Andersdotter 1823 - OL022.1.1
Lena Stina Frygg 1774 - OL118.4.4
Lena Stina Johansdotter 1783 - OL043.1.4
Lena Stina Olofsdotter 1802 - OL022.3-1
Lena Stina Olofsdotter 1802 - OL022.3
Lennart **** - OL001.7.5
Linda Andersson (Karlsson) 1889 - OL001.4
Linda Maria Persson (Andersson) 1876 - OL018.5.1.2.3
Linda Sofia Godlund (Larsson) 1881 - OL009.1.4.5
Lisa Danielsdotter 1777 - OL060.3
Lisa Larsson (André) 1890 - OL000
Lisa Svensdotter 1789 - OL038.5
Lisken Hindricksdotter 1737 - OL058
Lotta Nilsdotter 1824 - OL031.2.2.10
Lotta Pehrsdotter 1826 - OL010.3
Lovisa Jansdotter (Godlund) 1842 - OL009.1.4
Lovisa Jönsdotter (Gustafsson) 1841 - OL010.10
Lovisa Persdotter (Zetterman) 1822 - OL009.6
Lydia Josefina Karlsson (Andersson) 1900 - OL003.2.9
Magnus Månsson 1794 - OL120.2.2-2
Magnus Nilsson 1812 - OL031.2.2.4
Magnus Sandberg 1769 - X0091
Maj Gudrun Margareta Gewerths (Karlsson) 1909 - OL004.2.2.1
Maj Johansson 1922 - OL001.7.1
Maja Andersdotter 1760 - OL063.6.4-1
Maja Andersdotter 1760 - OL063.6.4
Maja Andersdotter 1776 - X0226
Maja Andersdotter 1777 - OL022
Maja Cajsa Larsdotter 1807 - OL062.3.2
Maja Greta Jansdotter 1845 - OL009.1.6
Maja Greta Johansdotter 1816 - OL029.3
Maja Greta Nilsdotter 1793 - OL062.7
Maja Greta Persdotter 1800 - OL063.6.4.3
Maja Greta Svartling 1809 - OL018.7
Maja Greta Svensdotter 1825 - OL062.7.3
Maja Jansdotter 1778 - OL089.3.4
Maja Jonsdotter 1755 - OL031.2
Maja Jönsdotter 1759 - OL021
Maja Larsdotter 1777 - OL051.5.2
Maja Larsdotter 1778 - OP000-1
Maja Lena Andersdotter 1812 - JM000
Maja Lena Andersdotter 1812 - OL005
Maja Lisa Andersdotter 1819 - OL038.5.2
Maja Lisa Carlsdotter 1805 - HE029.1.8-1
Maja Lisa Carlsdotter 1805 - HE029.1.8
Maja Lisa Sjöqvist 1779 - HE029-3.3
Maja Lisa Skeppstedt 1809 - HE029-3.3.5
Maja Lotta Andersdotter 1832 - OL022.1.5
Maja Lotta Andersdotter 1838 - OL012.2.2
Maja Lotta Andersdotter 1847 - OL012.2.3
Maja Lotta Pehrsdotter (Andersson) 1832 - OL004.2
Maja Nilsdotter 1725 - OL063.6
Maja Persdotter 1789 - OL021.3
Maja Persdotter 1810 - OL009.1
Maja Stina Andersdotter 1780 - OL030-2
Maja Stina Andersdotter 1796 - OL018.2
Maja Stina Andersdotter 1807 - X0109
Maja Stina Andersdotter 1811 - OL016.5.2-1
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-2
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-3
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-4
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1-5
Maja Stina Bengtsdotter 1785 - OL063.6.4.1
Maja Stina Jungberg 1795 - OL061.4
Maja Stina Larsdotter 1794 - OL018.1
Maja Stina Nilsdotter 1813 - OL063.6.4.1-3.1
Maja Stina Olofsdotter 1805 - HE029-3.6.1
Maja Stina Persdotter 1830 - OL018.5.1
Maja Zachrisdotter (Lindgren) 1764 - HE014-1A
Malin Elisabet Viola Cederholm (Johansson) 1910 - JA000.4
Maria Andersdotter 1707 - X0051
Maria Axelina Svenberg 1887 - HE029-3.3.7.2.1.3
Maria Beckman 1762 - HE029.1
Maria Danielsdotter 1696 - OL106-1.1.2
Maria Danielsdotter 1771 - OL185.1.3.1
Maria Elisabet Karlsson (Söderberg) 1915 - OL004.2.2.6
Maria Henriksdotter 1805 - OL058.2.7
Maria Jacobsdotter 1772 - OL129.9.2.1
Maria Johansdotter 1862 - OL018.2.5.3
Maria Jönsdotter 1770 - OL129.9.1.1
Maria Larsdotter 1714 - OL211.4.4
Maria Larsdotter 1742 - OL120.2
Maria Magdalena Creutz (Karlsson) 1894 - OL007.4-2.2.2.1
Maria Nilsdotter 1740 - OL051.5
Maria Nilsdotter 1740 - X0051.1
Maria Nilsdotter 1745 - OL038
Maria Olivia Nanenfeldt (Nahnfeldt) 1848 - HE029-3.3.7-2.5
Maria Olofsdotter 1708 - OL043
Maria Perlström 1801 - HE029.1.5
Maria Persdotter 1719 - OL054
Maria Persdotter 1746 - X0151
Maria Skeppstedt 1772 - HE029-3.2
Maria Skeppstedt 1861 - HE029-3.3.7-2.8
Maria Stina Jönsdotter 1780 - OL089.3.4-2
Maria Sunesdotter 16** - OL107
Maria Viktoria Skeppstedt (Petersson) 1887 - HE029-3.3.7-2.5.5
Maria Wilhelmina Christina Skeppstedt 1827 - HE029.1.5.1
Marith Andersdotter 1648 - OL211
Martin Larsson 1884 - OL002.1
Mathilda Amanda Hellerstedt 1871 - HE029-3.3.6.2.4
Mathilda Andersdotter (Svensson) 1860 - OL003.2
Mathilda Pehrsdotter 1845 - OL022.6.2
Mathilda Samuelsdotter 1863 - OL038.5.4.5
Matilda Andersson (Rylander) 1849 - JM001.2.7
Matilda Larsdotter (Nygren) 1854 - OL059.5.4.1.1
Märta Godlund (Lindskog) 1877 - JM000.1.9
Märta Johanna Svedberg (Adolfsson) 1900 - OL038.5.5.4.7
Måns Håkansson 1768 - OL038.4
Måns Jonsson 1717 - OL106-1.1.5-2
Måns Jönsson 1718 - OL054
Måns Månsson 1750 - OL031.5
Måns Nilsson 1714 - OL031
Måns Nilsson 1800 - OL062.3.1
Måns Svensson 16** - OL128
Nils Andersson 1726 - X0051.1
Nils Andersson 1773 - OL051.7.2
Nils Andersson 1797 - OL031.2.7
Nils Andersson 1828 - OL022.1.3
Nils Bengtsson 1790 - OL063.6.4.3
Nils Börgesson Hellstedt 1701 - OL078
Nils Enström 1799 - X0083
Nils Hindricsson 1772 - OL028
Nils Håkansson 1701 - OL129.8
Nils Johan Hansson 1835 - OL013.2-2
Nils Johan Nilsson 1836 - OL010.9
Nils Jonsson 1741 - X0151-2
Nils Jönsson 1700 - OL089
Nils Jönsson 1762 - OL044.2
Nils Jönsson 1766 - OL129.8.1.5
Nils Larsson 1784 - OL051.5.4
Nils Månsson 1741 - X0151
Nils Månsson 1742 - OL015
Nils Nilsson 1679 - OL063
Nils Nilsson 1737 - OL089.2-2
Nils Nilsson 1737 - OL089.2
Nils Nilsson 1748 - OL061
Nils Nilsson 1765 - OL015.2
Nils Nilsson 1800 - HE029.1.8-1
Nils Nilsson 1810 - X0109
Nils Persson 1704 - X0051
Nils Persson 1735 - OL051.3
Nils Persson 1776 - OL089.3.4-2
Nils Persson 1776 - OL089.3.4
Nils Persson 1797 - OL051.1.3.3
Nils Peter Jonsson 1840 - OL012.2.2
Nils Peter Larsson 1809 - OL062.3.5
Nils Peter Nilsson 1826 - HE029.1.8-1.2
Nils Petter Andersson 1827 - JM001.2.1
Nils Svensson 1781 - OL031.2.2
Nils Svensson 1826 - OL062.7.4
Olivia Charlotta Adolfsson (Karlsson) 1890 - OL038.5.5.4.4
Olof Andersson 1645 - OL214
Olof Andersson 1780 - OL063.6.4.1-3
Olof Hagenberg 1756 - HE029-3.1
Olof Håkansson 1696 - OL106-1.1.2
Olof Karlsson 16** - OL088
Olof Larsson 1747 - OL120.5
Olof Löfberg 1825 - OL031.2.5.2
Olof Nilsson 1724 - OL032.1
Olof Olofsson 1703 - OL091
Olof Olofsson 1742 - OL045
Olof Olofsson 1758 - OL129.8.1.8
Olof Olofsson 1765 - OL022
Olof Olofsson 1793 - OL018.2
Olof Olsson 1758 - OL054.2
Olof Persson 1772 - OL092.1.3
Olof Persson 1776 - OP000-1
Olof Persson 1776 - OP000
Olof Svensson 16** - OL183
Oluf Månsson 16** - OL107
Oluf Månsson 16** - OL242
Oskar Albert Andersson 1879 - OL038.5.5.4.1
Oskar Andersson (André) 1892 - OL000
Oskar Godlund 1869 - JM001.2.1.4
Oskar Martin Hellerstedt 1898 - HE029-3.3.6.4.3.2
Oskar Theodor Söderberg 1865 - HE029.1.5.1.7
Oskar Wilhelm Andersson 1866 - OL007.5.5
Otto Hellerstedt 1857 - HE029-3.3.6.9
Otto Hellman 1856 - HJ002B
Paulina Josefina Wist (Rooth) 1875 - OL013.4.2
Pehr August Malmlöf 1879 - HE029-3.3.7.2-2.7
Pehr Johan Andersson 1857 - OL012.2.8
Pehr Johan Malmlöf 1830 - HE029-3.3.7.2-2
Pehr Jönsson 1652 - OL211
Pehr Månsson 1699 - OL091-1
Pehr/Petter Larsson 1780 - OL051.5.3
Per Andersson 16** - OL108
Per Andersson 1745 - OL021
Per Andersson 1855 - KR001.6
Per Axel Petersson 1844 - OL022.6.1
Per Danielsson 1700 - OL106-1.1.3
Per Danielsson 1702 - OL120
Per Gabrielsson 16** - OL223
Per Gustaf Andersson 1844 - OL051.5.2.2.8
Per Gustaf Gustafsson 1817 - OL062.7.1
Per Gustaf Johansson 1869 - OL018.2.5.5
Per Johan Persson 1846 - OL051.5.2.2.7
Per Johan Persson 1849 - OL018.5.1.2
Per Jönsson 1701 - OL185.1-2
Per Jönsson 1701 - OL185.1
Per Jönsson 1706 - OL051
Per Jönsson 1734 - OL092.1
Per Jönsson 1757 - OL058.1
Per Jönsson 1767 - OL044.4
Per Månsson 17** - X0058-3
Per Nilsson 1740 - OL089.3
Per Otto Jansson 1845 - BE000.2
Per Persson 1729 - OL129.9.1
Per Persson 1738 - OL025
Per Persson 1758 - OL129.9.1.1
Per Svensson 1766 - OL060-2
Per/Petter Jönsson 1766 - OL029-1
Peter ? (Andersson) 1826 - OL022.3-1.1
Peter Andersson 1762 - OL051.1.3
Peter Andersson 1788 - OL051.7.7
Peter Andersson 1799 - OL018.5
Peter Andersson 1802 - OL051.5.2.2
Peter Andersson 1833 - OL018.2.3-2
Peter Israelsson 1764 - OL029
Peter Larsson 1774 - OL051.5.2
Peter Nilsson 1810 - OL022.1.1
Peter Olofsson 1816 - OL022.6
Peter Skeppstedt 1794 - HE029.1.3
Peter/Per Persson 1783 - OL025.5
Peter/Petter Olofsson 1786 - OL120.5.3
Petter Bombier 1766 - HE029-3.2
Petter Hansson 1795 - X0042
Petter Larsson (Hellström) 1772 - OL059.5
Petter Leonhardsson 1781 - OL009
Petter Löfberg 1789 - OL031.2.5
Petter Nilsson 17** - OL063.6.4.1-2
Petter Norberg 1767 - OL185.1.3.1
Petter Olofsson 1801 - OL063.6.4.1.1
Petter Persson 1784 - OL058.1.1
Pär Jönsson 16** - OL130
Ragnar Johansson 1923 - OL001.7.2
Rahl Rahlsson 1735 - OL058-2
Rahl Rahlsson 1735 - OL058-3
Rahl Rahlsson 1735 - OL058
Ral Ralsson 1696 - OL117
Regina Vilhelmina Holmberg 1826 - HE029-3.3.7-2
Samuel Andersson 1768 - OL032.1.3
Samuel Andersson 1828 - OL038.5.4
Samuel Eriksson 1809 - OL012.4
Samuel Johansson 1783 - OL043.1.4
Sara Jonsdotter 1776 - OL038.3
Sara Lotta Andersdotter 1810 - OL018.8
Selma Mathilda Andersdotter 1872 - OL022.6.2.1
Set Larsson 1918 - OL002.1.2
Simon Johansson 1888 - OL001.7
Sofia Albertina Bergling (Jansson) 1846 - BE000.2
Sofia Carolina Hellman 1837 - OL022.1.3
Sofia Katarina Johansdotter 1863 - OL018.2.1.10
Sofia Mathilda Gustafsson (Lind) 1867 - OL014.8.1
Sofia Viktoria Olofsson 1862 - X0013
Sophia Lovisa Hultbom 1824 - OL009.7
Stina Andersdotter 1780 - OL012
Stina Andersdotter 1803 - OL012.1
Stina Beata Höglund 1835 - JM001.2.3
Stina Cajsa Bengtsdotter 1816 - OL060.5.3
Stina Cajsa Godlund 1819 - JM001.4
Stina Cajsa Pehrsdotter 1818 - OL031.2.5.2
Stina Cajsa Skeppstedt 1789 - HE029.1.1
Stina Cajsa Skeppstedt 1824 - HE029.1.4.1
Stina Cajsa Svensdotter 1820 - OL062.7.1
Stina Eriksdotter 1817 - OL038.5.3
Stina Israelsdotter 1772 - OL059.5
Stina Jönsdotter 1769 - OL051.7.2
Stina Jönsdotter 1804 - X0042
Stina Katarina Vesterlund 1837 - OL029-1.2.2
Stina Larsdotter 1755 - OL118.4.3
Stina Lisa Holmberg 1800 - X0083
Stina Lisa Skeppstedt (Klingzell) 1762 - HE029.2
Stina Lisa/Lovisa Johansdotter 1836 - OL014.6
Stina Lotta Pehrsdotter 1833 - OL038.5.4
Stina Månsdotter 1806 - OL038.4.2
Stina Olofsdotter 1763 - OL051.1.3
Stina Persdotter 1777 - OL025.3
Stina Simonsdotter (Goding) 1745 - HE029-3
Sven Andersson 1773 - OL129.9.2.1
Sven Andersson 1779 - OL063.6.4.1
Sven Andersson 1793 - OL062.7
Sven Gottfrid Skeppstedt 1914 - HE029-3.3.7-2.5.3.2
Sven Jönsson 1838 - OL007.4-2.2
Sven Larsson 1752 - OL032.4
Sven Nilsson 1778 - OL016.3
Sven Nilsson 1779 - OL007
Sven Samuelsson 1858 - OL021.1
Sven Svensson 1816 - OL007.5
Sven Tyrsson 1786 - OL031.4.5
Swen Håkansson 1689 - OL064-2
Swen Håkansson 1689 - OL064
Swen Jönsson 16** - OL066
Swen Månsson 1745 - OL031.2
Tekla Katarina Skager 1888 - CC000.6
Tekla Maria Hellerstedt 1884 - HE029-3.3.6.6-1.6
Thekla Emilia Danielsdotter (Danielsson) 1847 - HE029-3.3.5.4
Thure Engelbert Carlsson 1873 - OL011-3.1.3
Thyres Håkansson 1697 - OL129.6
Tyra Kronqvist (Karlsson) 1913 - OL004.2.2.3
Tyra Ottilia Pettersson (Axelsson) 1909 - OL010.8.1.3
Tyrs Andersson 1740 - OL031.4
Ulla Motander 1821 - HE029-3.3.1.1
Ulrik Skeppstedt 1814 - HE029-3.3.7-2
Ulrik Skeppstedt 1814 - HE029-3.3.7
Ulrika Bäckman 1820 - HE029-3.3.8
Ulrika Eleonora Jonsson 1844 - HE029-3.3.5.3
Ulrika Sofia Andersdotter 1841 - OL010.7
Vendla Elisabet Axelsson (Joelsson) 1896 - OL010.8.1.2
Viktoria Amanda Nilsson (Danielsson) 1893 - OL009.8.1.1
Vilhelmina Andersdotter (Persson) 1846 - OL051.5.2.2.7
Yvonne Johansson (Larsson) 1920 - OL002.1.2

Personer som dog i/på Hällestads förs:

Adam Hellerstedt 1847 - HE029-3.3.6.6-1
Adam Hellerstedt 1847 - HE029-3.3.6.6
Adolf Fredrik Israelsson 1858 - OL038.5.5.4
Adolf Gottfrid Skeppstedt 1883 - HE029-3.3.7-2.5.3
Adolf Jansson 1858 - JM001.5.4
Adolf Ulrik Skeppstedt 1849 - HE029-3.3.7-2.2
Adolf Ulrik Skeppstedt 1855 - HE029-3.3.7-2.5
Agnes Johansson (Karlsson) 1893 - OL003.2.6
Albert Gustafsson 1876 - OL010.7.6
Albert Karlsson 1893 - OL003.2.6
Albertina Hagström 1836 - HE029-3.3.6.2
Alfred Nilsson 1872 - JM001.2.1.5
Alfred Petersson 1895 - OL018.5.1.2.8
Algot Sigfrid Pettersson 1892 - OL018.5.1.2.7
Alma Hellerstedt 1875 - HE029-3.3.6.2.5
Alma Karolina Samuelsdotter (Andersson) 1866 - OL010.3.2
Alva 1920 - OL000.2
Alva Emilia Hellerstedt 1905 - HE029-3.3.6.4.3.4
Amalia Andersdotter 1862 - OL010.3.4
Amanda Andersdotter (Hellman) 1862 - HJ002B
Amanda Andersdotter 1862 - HJ002
Amanda Wilhelmina Söderberg 1867 - HE029.1.5.1.8
Amanda/Amalia Sofia Svensdotter 1877 - OL007.4-2.2.2
Anders Andersson 1710 - OL052
Anders Andersson 1733 - OL052.1
Anders Andersson 1750 - OL026
Anders Andersson 1770 - OL018
Anders Andersson 1772 - OL026.1
Anders Andersson 1805 - OL012.2
Anders Bengtsson 1717 - OL043
Anders Fredrik Ljungberg 1824 - OL014.4
Anders Fredrik Söderberg 1825 - HE029.1.5.1
Anders Frygg 1784 - OL118.4.5
Anders Godlund 1810 - JM001.2
Anders Godlund 1839 - JM001.2.3
Anders Gustaf Ericsson 1826 - OL062.7.7
Anders Hansson 1736 - OL037
Anders Johansson 1756 - OL015-2
Anders Jonsson 1783 - X0226
Anders Jonsson 1814 - OL018.2.3
Anders Jönsson Zetterman 1815 - OL009.6
Anders Larsson 1715 - OL211.4.3
Anders Larsson 1804 - OL015.1.3
Anders Larsson 1806 - OL015.1.4
Anders Ludvig Andersson 1858 - OL010.3.2
Anders Magnus Andersson 1845 - OL004.2
Anders Magnus Jönsson 1826 - OL010.3-2
Anders Magnus Jönsson 1826 - OL010.3
Anders Nilsson 1776 - OL025.3
Anders Nilsson 1782 - OL061.4
Anders Nilsson 1806 - OL089.3.4-2.2
Anders Olufsson 1712 - OL053
Anders Persson 1731 - OL051.1
Anders Persson 1773 - OL012
Anders Persson 1819 - OL004
Anders Persson 1835 - OL051.5.2.2.4
Anders Peter Andersson 1858 - OL001
Anders Peter Danielsson 1857 - OL009.8.2
Anders Peter Godlund 1863 - JM001.2.3.2
Anders Peter Löfberg 1849 - OL031.2.5.2.3
Anders Peter Nilsson 1860 - JM001.2.1.1
Anders Peter Olofsson 1819 - OL018.2.1
Anders Peter Persson 1801 - OL029.1
Anders Peter Persson 1827 - OL018.5.1
Anders Peter Persson 1866 - OL062.7.1.8
Anders Peter Zetterman 1850 - OL009.6.2
Anders Petter Andersson 1821 - OL018.1.1
Anders Schepstedt 1760 - HE029.1
Anders Skeppstedt 1792 - HE029.1.2
Anders Svensson 1797 - OL031.2.6
Anders Svensson 1809 - OL007.2
Anna Andersdotter 1728 - OL129.9.1
Anna Andersdotter 1784 - OL062.3
Anna Beata Löfberg 1828 - OL031.2.5.3
Anna Brita Persdotter 1798 - OL029-1.2
Anna Charlotta Petersson (Johansson) 1883 - JA000
Anna Elisabet Adolfsson (Andersson) 1882 - OL038.5.5.4.1
Anna Elisabet Andersson 1893 - OL007.5.5.1
Anna Elisabet Maria 1923 - JA000.5
Anna Ersdotter 1748 - OL060-2
Anna Ersdotter 1748 - OL060
Anna Greta Antonsdotter 1771 - X0091
Anna Greta Nilsdotter 1808 - OL089.3.4-2.3
Anna Hansdotter 1740 - OL037
Anna Jonsdotter 1742 - OL089.3
Anna Jonsdotter 1754 - OL032.4
Anna Karolina Svensdotter 1866 - OL007.5.5
Anna Larsdotter 1749 - OL032.3
Anna Lena Persdotter 1772 - OL089.3.3
Anna Lisa Nilsdotter 1805 - OL015.2.3
Anna Lisa Skeppstedt 1805 - HE029.1.7
Anna Lotta Andersdotter (Persson) 1854 - OL018.5.1.2
Anna Lotta Johansdotter (Ljungberg) 1831 - OL014.4
Anna Lotta Jönsdotter 1821 - OL004
Anna Lotta Persson (Israelsson) 1854 - OL038.5.5.4
Anna Lotta Zetterman 1859 - OL009.6.5
Anna Lotta Zetterman 1861 - OL009.6.6
Anna Maja Nilsdotter 1826 - OL016.5.2
Anna Maja Svensdotter 1784 - OL009
Anna Maja Svensdotter 1788 - OL031.2.3
Anna Maria Ljungberg (Hellerstedt) 1853 - HE029-3.3.6.9
Anna Mathilda Svensdotter 1880 - OL007.4-2.2.3
Anna Nilsdotter 1730 - OL052.1
Anna Nilsdotter 1739 - OL058-2
Anna Nilsdotter 1766 - OL015.1
Anna Persdotter 1644 - OL214
Anna Persdotter 1715 - OL237.1-2
Anna Persdotter 1754 - OL058-3
Anna Persdotter 1771 - OL025.1
Anna Rebecka Karlsson (Andersson) 1889 - OL003.2.5
Anna Skeppstedt 1834 - HE029.1.8.1
Anna Sofia Eriksdotter 1846 - HE029-3.3.7-2.3
Anna Sofia Joelsdotter (Andersson) 1884 - OL004.4.3
Anna Sofia Johansdotter 1842 - HE029-3.3.6.4
Anna Sofia Ljungberg (Eriksson) 1865 - OL014.4.4
Anna Sofia Persson (Nordström) 1831 - OL051.5.2.2.2
Anna Sofia Skeppstedt 1836 - HE029-3.3.7.1
Anna Sophia Bombier 1799 - HE029-3.2.3
Anna Stina Andersdotter 1812 - OL012.2
Anna Stina Jönsdotter 1820 - OL010.1
Anna Stina Lindqvist 1824 - OL009.8
Anna Stina Lindqvist 1824 - X0098.1
Anna Stina Nilsdotter 1775 - OL015.2
Anna Stina Nilsdotter 1818 - OL031.2.2.8
Anna Stina Nilsdotter 1858 - OL009.8.1
Anna Stina Olofsdotter 1818 - OL018.2.1
Anna Stina Persdotter 1798 - OL059.5.1
Anna Svensdotter 1713 - OL237.1
Anna Svensdotter 1719 - OL031
Anne-Marie 1934 - OL001.6.2
Arvid Petersson 1885 - OL018.5.1.2.6
August Arvid Andersson 1888 - OL003.2.5
August Larsson 1855 - OL002
August Sundblad 1855 - OL007.5.2
August Wilhelm Skeppstedt 1859 - HE029-3.3.7-2.7
Augusta Gustafsdotter (Andersson) 1850 - OL004.4
Augusta Svartling 1853 - HE029-3.3.6.6-1
Axel Fredrik Andersson 1860 - OL010.3.3
Axel Gunnar Petersson 1890 - HE029-3.3.7-2.5.5
Axel Hugo Hellerstedt 1878 - HE029-3.3.6.6-1.3
Axel Johan Danielsson 1864 - OL009.8.5
Axel Rikard Johansson 1870 - OL010.8.1
Axelina Mathilda Persdotter 1871 - OL022.6.1.3
Benct Jacobsson 1723 - OL063.6
Bengt 1926 - OL001.6.2
Bengt Bengtsson 1759 - OL063.6.4
Bertil Emanuel Hellerstedt 1907 - HE029-3.3.6.4.3.5
Birger 1918 - OL000.2
Birger Johansson 1918 - JM001.2.2.4.1.1
Botilla Schult 1652 - OL475
Brita Cajsa Johansdotter 1823 - OL007.5
Brita Cajsa Rahlsdotter 1774 - OL028
Brita Danielsdotter 1787 - X0104
Brita Ericksdotter 1711 - OL089
Brita Lisa Andersdotter 1830 - OL063.6.4.6.1
Brita Lisa Larsdotter 1780 - OL063.6.4-1.1
Brita Lisa Larsdotter 1811 - OL062.3.3
Brita Maja Andersdotter 1808 - HE029-3.3.7
Brita Maja Jönsdotter 1774 - OL029-1
Brita Maja Jönsdotter 1774 - OL029
Brita Maja Svensdotter 1805 - OL063.6.4.1.1
Brita Matilda Karlsson 1897 - OL003.2.8
Brita Matilda Petersson (Karlsson) 1916 - OL004.2.2.4
Brita Månsdotter 1748 - OL031.4
Brita Nilsdotter 1746 - OL052.2
Brita Olofsdotter 1672 - OL106
Brita Persdotter 1732 - OL120.C
Brita Pärsdotter 1697 - OL064
Brita Stina Askerqvist 1807 - OL118.7.4.3
Brita Stina Svensdotter 1792 - OL031.2.5
Britt **** - OL003.2.9.1.1
Börje Håkansson 1667 - OL184
Carin Nilsdotter 1732 - OL044
Carl Albert Andersson 1896 - OL010.3.2.3
Carl Andersson 1735 - OL052.2
Carl Andersson 1815 - OL026.1.7
Carl August Johansson 1861 - OL029-1.2.2.2
Carl Ferdinand Westman 1836 - HE029-3.3.6.6-2
Carl Gustaf Skeppstedt 1787 - HE014-1A.1
Carl Gustaf Skeppstedt 1823 - HE029-3.3.1.1
Carl Gustav Svensson 1856 - OL003.2
Carl Hellerstedt 1809 - HE029-3.3.6
Carl Johan Jansson 1883 - JM001.5.4.1½
Carl Johan Skager 1849 - CC000
Carl Johan Zetterman 1856 - OL009.6.4
Carl Linus Persson 1873 - OL022.6.1.4
Carl Magnus Olofsson 1823 - OL018.2.2
Carl Martin Andersson 1873 - OL009.1.7.1
Carl Peter Skeppstedt 1799 - HE029-3.3.1-2
Carl Peter Skeppstedt 1799 - HE029-3.3.1
Carl Skeppstedt 1774 - HE029-3.3
Carl Skeppstedt 1841 - HE029.1.8.3
Carl Zetterman 1853 - OL009.6.3
Carolina Jansdotter 1842 - OL009.1.5
Carolina Skeppstedt 1811 - HE029-3.3.6
Carolina Skeppstedt 1837 - HE029.1.8.2
Catharina Abrahamsdotter 1685 - OL105
Catharina Andersdotter 1741 - OL025
Catharina Andersdotter 1786 - JM001
Catharina Andersdotter 1809 - OL012.4-2
Catharina Andersdotter 1809 - OL012.4
Catharina Hindricsdotter Godo 1743 - OL118.4
Catharina Nilsdotter 1810 - OL031.2.2.3
Catharina Olofsdotter 1768 - OL032.1.3
Catharina Olofsdotter 1799 - OL010
Catharina Olofsdotter 1807 - HE029-3.3.1-2
Cherstin Persdotter 1735 - OL059
Chierstin Larsdotter 1747 - OL015-2
Chierstin Larsdotter 1747 - OL015
Chirstin Birgers/Börjesdotter 1705 - OL091
Chirstin Israelsdotter 1706 - OL052
Chirstin Persdotter 1729 - OL051.1
Chirstin Ralsdotter 1727 - OL117.1
Christina Charlotta Godlund 1868 - JM001.2.3.4
Christina Israelsdotter 1767 - OL059.3
Clara Jacobsdotter 1847 - CC000
Daniel Danielsson 1747 - X0210
Daniel Israelsson 1661 - OL106-1.1
Daniel Jönsson 1773 - OL058.1-2
Daniel Magnus Jonsson 1807 - HE029-3.3.5
Daniel Pehrsson 1826 - OL009.8
Daniel Skeppstedt 1890 - HE029-3.3.7-2.5.7
Daniel Swartling 1768 - OL118.4.4
David Danielsson 1897 - OL009.8.1.1
David Godlund 1884 - OL009.1.4.6
David Skeppstedt 1883 - HE029-3.3.7-2.3.6
David Valfrid Karlsson 1897 - OL007.4-2.2.2.1
Ebba Amalia Hellerstedt 1886 - HE029-3.3.6.4.9
Ebba Hellerstedt (Skeppstedt) 1909 - HE029-3.3.7-2.5.6.1
Edla Andersson (Johansson) 1897 - OL001.7
Edla Sofia Larsson 1891 - OL007.11.3.2
Elin Birgersdotter 1706 - OL106-1.1.3
Elin Charlotta Andersdotter 1876 - OL009.1.3.3
Elin Maria Andersson 1894 - OL007.5.5.2
Elin Mathilda Andersdotter 1863 - X00326
Elisabet Svensdotter 1742 - X0210
Elsa Visén (Johansson) 1909 - JA000.1
Emelie Karolina Karlsdotter (Karlsson) 1862 - OL008.4.1
Emelie/Emelia Carolina Carlsdotter 1866 - OL018.2.4.4
Emelie/Emelia Danielsdotter 1859 - OL009.8.3
Emilia Christina Johansdotter 1866 - OL029-1.2.2.4
Emilia Johansdotter (Jansdotter) 1846 - OL009.7.1
Emilia Kristina Gabrielsson 1876 - OL029-1.2.2.7
Emilina Matilda Karlsdotter (Hellerstedt) 1872 - HE029-3.3.6.4.3
Emma Carolina Hellström (Lövberg) 1853 - OL031.2.5.2.3
Emma Carolina Johansdotter 1865 - OL018.2.6.4
Emma Danielsdotter 1867 - OL009.8.6
Emma Kristina Hellerstedt 1848 - HE029-3.3.6.6-2
Emma Kristina Hellerstedt 1848 - HE029-3.3.6.6
Engelbrect Håkansson 1741 - OL063.6.1
Eric Adolph Skeppstedt 1826 - HE029-3.3.1-2.1
Eric Danielsson 1693 - OL106-1.1.1
Eric Jönsson 1781 - OL060.3
Eric Persson 1795 - OL029-1.1
Erik Johansson 1912 - JA000.1
Ernst Emil Hellerstedt 1890 - HE029-3.3.6.9.3
Ernst Walter Hellerstedt 1882 - HE029-3.3.6.4.7
Eva Lotta Jansdotter Molin 1811 - JM001.2
Eva Lotta Johansdotter (Jönsson) 1836 - OL010.3-2
Eva Lotta Johansdotter 1836 - X0103-2.2
Evert Skeppstedt 1914 - HE029-3.3.7-2.5.6.1
Fanny Viktoria Karlsson 1900 - OL007.4-2.2.2.2
Frans August Malmlöf 1868 - HE029-3.3.7.2-2.4
Frans Axel Skeppstedt 1851 - HE029-3.3.7-2.3
Frans Edvin Hellerstedt 1871 - HE029-3.3.6.4.2
Frans Gustaf Adolfsson 1899 - OL038.5.5.4.7
Frans Hellerstedt 1841 - HE029-3.3.6.4
Frans Waldemar Bergling 1880 - HE029-3.3.7-2.4.5
Fredrica Helena Skeppstedt 1824 - HE029-3.3.1.2
Fredrik Eriksson 1829 - OL009.1.1
Frosten Isaksson 1723 - OL106-1.1.6
Gertrud Andersdotter 1684 - OL211.4
Gertrud Larsdotter 1704 - OL092
Gottfrid Andersson 1894 - OL001.6
Greta Lisa Andersdotter 1804 - OL018.5
Greta Persdotter 1789 - HE029-3.3.1
Greta Skeppstedt 1779 - HE029-3.5
Gunnar 1916 - OL000.3
Gunnar Efraim 1904 - OL010.8.1.4
Gunnar Karlsson 1887 - OL001.4
Gustaf 1916 - HJ000.2
Gustaf Adolf Hellerstedt 1901 - HE029-3.3.6.4.3.3
Gustaf Albert Andersson 1890 - OL007.5.5.1
Gustaf Andersson (Schepstedt) 1732 - HE029-3
Gustaf Andersson 1863 - OL018.5.1.5
Gustaf Emanuel Karlsson 1888 - OL003.2.4
Gustaf Godlund 1822 - JM001.5
Gustaf Lennart Andersson 1923 - OL007.5.5.1.2
Gustaf Persson (Skeppstedt) 1803 - HE029-3.6.1
Gustaf Skeppstedt 1797 - HE029.1.4
Gustaf Vilhelm Hellerstedt 1835 - HE029-3.3.6.2
Gösta Bertil Emanuel Davidsson 1935 - OL009.8.1.1.5
Hanna Andersdotter (Andersson) 1856 - OL001
Hanna Karlsdotter (Karlsson) 1864 - OL006.3
Hans Bertil Johansson 1920 - JA000.4
Helena Eriksson (Larsson) 1889 - OL002.1
Henrich Johansson Godo 1711 - OL118
Henrik Eriksson Godou 1644 - OL475
Henrik Henriksson 16** - OL178
Hilda Maria Andersdotter (Karlsson) 1877 - OL004.2.2
Hildur Cecilia Nilsson 1886 - OL018.5.1.2.6
Hilma Augusta Godlund 1879 - JM001.2.3.8
Hilma Augusta Källgren (Johansson) 1870 - OL010.8.1
Hilma Charlotta Andersson (Adolfsson) 1885 - OL038.5.5.4.2
Hilma Christina Jonsdotter (Andersson) 1857 - KR001.6
Hilma Sofia Skeppstedt (Sandberg) 1876 - HE029-3.3.7-2.3.2
Hilma Viktoria Johansson (Skeppstedt) 1885 - HE029-3.3.7-2.5.3
Hinric Rahlsson 1761 - OL058.2
Hulda Cecilia Bergling 1882 - HE029-3.3.7-2.4.6
Hulda Johansson 1883 - HJ000
Inga Svensdotter 1799 - OL031.2.7
Ingeborg Börjesdotter 1656 - OL179
Ingeborg Erics/Henricsdotter? 1688 - OL088
Ingeborg Jonsdotter 16** - OL178
Ingeborg Olofsdotter 1706 - OL120
Ingeborg Persdotter 1671 - OL106-1.1
Ingeborg Persdotter 1729 - OL120.A
Ingeborg Persdotter 1732 - OL120.B
Ingeborg Persdotter 1740 - OL120.3
Ingrid Johansdotter 1695 - OL106-1.1.1
Ingrid Larsdotter 1758 - OL062
Ingrid Rahlsdotter 1759 - OL058.1-2
Ingrid Svensdotter 1720 - OL032
Israel Andersson 1738 - OL059
Israel Larsson 1635 - OL106-1
Israel Larsson 1635 - OL106
Jacob/Johan Gustaf Frygg 1746 - OL118.4
Jan Ersson 1789 - X0104
Jan Jansson 1799 - OL018.4
Jan Peter Gabrielsson 1830 - OL029-1.2.2
Jan Peter Jansson 1822 - OL010.4
Jan Peter Månsson 1807 - OL009.1
Jean Holger Wide Persson 1931 - OL010.8.1.5.2
Joel Andersson Godlund 1845 - OL009.1.4
Joel Andersson 1852 - OL004.4
Joel Arvid Adolfsson 1886 - OL038.5.5.4.2
Joel Hansson 1863 - OL016.5.3.7
Johan Alfred Gustafsson 1880 - OL014.8.4
Johan Emil Karlsson 1889 - OL038.5.5.4.4
Johan Eriksson 1837 - HJ002
Johan Fredrik Roth 1855 - OL013.4.2
Johan Godlund 1816 - JM000
Johan Johansson Godou 1709 - OL237.1-2
Johan Johansson Godou 1709 - OL237.1-3
Johan Johansson Godou 1709 - OL237.1
Johan Karlsson 1847 - X0017
Johan Peter Nordström 1824 - OL051.5.2.2.2
Johan Petersson 1847 - OL022.6.3
Johan Rahlsson 1766 - OL058.3
Johan/Jan Gunnarsson 1765 - OL030-2
Johan/Jan Persson 1781 - OL038.2-2
Johan/Jan Peter Löfberg 1822 - OL031.2.5.1
Johanna Andersdotter 1849 - OL004.3
Johanna Charlotta Samuelsdotter 1853 - OL038.5.4.1
Johanna Elisabet Skeppstedt 1868 - HE029-3.3.7-2.10
Johanna Karolina Samuelsdotter 1859 - X0017
Johanna Nilsdotter 1735 - OL129.8.1
Johanna Nilsdotter 1833 - OL031.2.7.5
Johanna Pehrsdotter 1839 - HJ002A
Johanna Persdotter (Persson) 1842 - OL007.4-2.2
Johanna Persdotter 1849 - OL051.5.2.2.8
Johanna Pettersson 1829 - OL063.6.4.1.1.2
Johanna Sofia Karlsdotter 1857 - JM001.2.1.1
Johanna Zetterman 1848 - OL009.6.1
Johannes Johansson 1884 - JA000
Johannes Jonsson 1803 - OL038.2.3
Johannes Jönsson 1831 - OL010.6
Johannes Persson 1799 - OL051.1.3.4
Johannes Skeppstedt 1800 - HE029.1.5
Jon Andersson 1744 - OL038
Jon Persson 1772 - OL038.2
Jon Svensson 1730 - OL066.2
Jonas Jonsson (Godlund) 1783 - JM001
Jöns Andersson 1739 - OL060
Jöns Haraldsson 16** - OL179
Jöns Jönsson 1706 - OL092
Jöns Larsson 1706 - OL106-1.1.5
Jöns Nilsson 1735 - OL044
Jöns Persson 1735 - OL129.8.1
Jöns Persson 1792 - OL010
Jöns Zetterman 1766 - X0096
Karin Danielsdotter 1707 - OL106-1.1.5-2
Karin Danielsdotter 1707 - OL106-1.1.5
Karin Eriksdotter 16** - OL106-1
Karin Larsdotter 1711 - OL211.4.1
Karl Adam Andersson 1876 - OL018.5.1.2.3
Karl Albert Karlsson 1872 - OL004.2.2
Karl Andersson 1879 - OL007.4-2.2.2
Karl Axel Emanuel 1906 - HE029-3.3.7-2.5.5.2
Karl Danielsson 1855 - OL009.8.1
Karl Edvard Andersson 1881 - OL038.5.4.1.1
Karl Emil Hellerstedt 1897 - HE029-3.3.6.4.3.1
Karl Emil Larsson 1888 - OL002.2
Karl Erland Karlsson 1910 - OL004.2.2.4
Karl Fredrik Landerholm 1863 - HE029-3.3.7.1.4
Karl Johan Martin Andersson 1883 - OL038.5.5.4.5
Karl Johan Petersson 1882 - OL018.5.1.2.5
Karl Johan Sandberg 1887 - HE029-3.3.7-2.3.2
Karl Josef Erland **** - OL003.2.6.1
Karl Karlsson 1881 - OL003.2.1
Karl Lennart Johansson 1909 - OL002.1.3
Karl Martin Godlund 1895 - OL009.1.4.2.1
Karl Oskar Hellerstedt 1873 - HE029-3.3.6.4.3
Katrina Svensdotter 1825 - OL007.9
Kerstin Bengtsdotter 1681 - OL183
Kerstin Danielsdotter 1712 - OL106-1.1.6
Kerstin Månsdotter 1680 - OL063
Kerstin Persdotter 1667 - OL184
Kerstin Pärsdotter 1692 - OL066
Kierstin Andersdotter 1711 - OL076
Kjerstin Bengtsdotter 1747 - OL063.6.1
Kjerstin Jonsdotter 1771 - OL018
Klara Karlsdotter (Larsson) 1859 - OL002
Klara Mathilda Andersdotter 1863 - OL009.1.2.1
Lars Johansson 1773 - OL062.3
Lars Jönsson 1715 - OL032
Lars Larsson 1716 - OL063.6.4-1
Lars Nilsson 1772 - OL015.1-2
Lars Nilsson 1772 - OL015.1
Lars Persson 1680 - OL211.4
Lena Cajsa Andersdotter 1801 - OL018.4
Lena Catharina Ericsdotter 1799 - HE029.1.4
Lena Greta Bombier 1802 - HE029-3.2.4
Lena Hansdotter 1714 - OL118
Lena Månsdotter 1752 - OL026
Lena Rahlsdotter 1770 - OL058.4
Lena Skeppstedt (Hagenberg) 1769 - HE029-3.1
Lena Stina Frygg 1774 - OL118.4.4
Lena Stina Olofsdotter 1802 - OL022.3-1
Lena Stina Olofsdotter 1802 - OL022.3
Linda Andersson (Karlsson) 1889 - OL001.4
Linda Maria Persson (Andersson) 1876 - OL018.5.1.2.3
Lisa Larsson (André) 1890 - OL000
Lisken Hindricksdotter 1737 - OL058
Lotta Pehrsdotter 1826 - OL010.3
Lovisa Jansdotter (Godlund) 1842 - OL009.1.4
Lovisa Persdotter (Zetterman) 1822 - OL009.6
Magnus Sandberg 1769 - X0091
Maj Johansson 1922 - OL001.7.1
Maja Andersdotter 1760 - OL063.6.4-1
Maja Andersdotter 1760 - OL063.6.4
Maja Andersdotter 1776 - X0226
Maja Andersdotter 1777 - OL022
Maja Greta Jansdotter 1845 - OL009.1.6
Maja Jansdotter 1778 - OL089.3.4
Maja Jonsdotter 1755 - OL031.2
Maja Jönsdotter 1759 - OL021
Maja Lisa Sjöqvist 1779 - HE029-3.3
Maja Lisa Skeppstedt 1809 - HE029-3.3.5
Maja Lotta Pehrsdotter (Andersson) 1832 - OL004.2
Maja Nilsdotter 1725 - OL063.6
Maja Persdotter 1789 - OL021.3
Maja Persdotter 1810 - OL009.1
Maja Stina Andersdotter 1796 - OL018.2
Maja Stina Andersdotter 1811 - OL016.5.2-1
Maja Stina Jungberg 1795 - OL061.4
Maja Stina Nilsdotter 1807 - OL031.2.2.1
Maja Stina Persdotter 1830 - OL018.5.1
Majbritt **** - OL003.2.6.1
Malin Elisabet Viola Cederholm (Johansson) 1910 - JA000.4
Maria Beckman 1762 - HE029.1
Maria Danielsdotter 1696 - OL106-1.1.2
Maria Henrichsdotter 1748 - OL118.6
Maria Magdalena Creutz (Karlsson) 1894 - OL007.4-2.2.2.1
Maria Nilsdotter 1740 - OL051.5
Maria Nilsdotter 1740 - X0051.1
Maria Nilsdotter 1745 - OL038
Maria Olivia Nanenfeldt (Nahnfeldt) 1848 - HE029-3.3.7-2.5
Maria Olofsdotter 1708 - OL043
Maria Perlström 1801 - HE029.1.5
Maria Persdotter 1719 - OL054
Maria Skeppstedt 1772 - HE029-3.2
Maria Viktoria Skeppstedt (Petersson) 1887 - HE029-3.3.7-2.5.5
Maria Wilhelmina Christina Skeppstedt 1827 - HE029.1.5.1
Marianne 1924 - OL000.3
Marith Andersdotter 1648 - OL211
Martin Larsson 1884 - OL002.1
Mathilda Andersdotter (Svensson) 1860 - OL003.2
Mathilda Danielsdotter 1861 - OL009.8.4
Märta Johanna Svedberg (Adolfsson) 1900 - OL038.5.5.4.7
Måns Jonsson 1717 - OL106-1.1.5-2
Måns Jönsson 1718 - OL054
Måns Nilsson 1714 - OL031
Måns Svensson 1776 - OL031.2.1
Nils Andersson 1797 - OL031.2.7
Nils Bengtsson 1790 - OL063.6.4.3
Nils Börgesson Hellstedt 1701 - OL078
Nils Hindricsson 1772 - OL028
Nils Håkansson 1701 - OL129.8
Nils Jönsson 1700 - OL089
Nils Larsson 1799 - OL015.1.2
Nils Månsson 1742 - OL015
Nils Nilsson 1679 - OL063
Nils Persson 1770 - OL051.1.7
Nils Petter Andersson 1827 - JM001.2.1
Nils Svensson 1781 - OL031.2.2
Nils Svensson 1806 - OL007.1
Olivia Charlotta Adolfsson (Karlsson) 1890 - OL038.5.5.4.4
Olof Andersson 1645 - OL214
Olof Andersson 1780 - OL063.6.4.1-3
Olof Hagenberg 1756 - HE029-3.1
Olof Håkansson 1696 - OL106-1.1.2
Olof Karlsson 16** - OL088
Olof Olofsson 1703 - OL091
Olof Olofsson 1742 - OL045
Olof Olofsson 1765 - OL022
Olof Olofsson 1793 - OL018.2
Olof Persson 1743 - OL120.4
Olof Svensson 16** - OL183
Oskar Albert Andersson 1879 - OL038.5.5.4.1
Oskar Andersson (André) 1892 - OL000
Oskar Avid Fredriksson 1876 - OL009.1.1.3
Oskar Godlund 1869 - JM001.2.1.4
Oskar Ivar Löfberg 1893 - OL031.2.5.2.3.8
Oskar Martin Hellerstedt 1898 - HE029-3.3.6.4.3.2
Oskar Theodor Söderberg 1865 - HE029.1.5.1.7
Oskar Wilhelm Andersson 1866 - OL007.5.5
Otto Andersson 1864 - OL004.8
Otto Hellerstedt 1857 - HE029-3.3.6.9
Otto Hellman 1856 - HJ002B
Paulina Josefina Wist (Rooth) 1875 - OL013.4.2
Pehr Johan Malmlöf 1830 - HE029-3.3.7.2-2
Pehr Jönsson 1652 - OL211
Pehr Larsson 1754 - OL032.5
Pehr Månsson 1699 - OL091-1
Pehr/Petter Larsson 1780 - OL051.5.3
Per Andersson 1745 - OL021
Per Andersson 1855 - KR001.6
Per Danielsson 1700 - OL106-1.1.3
Per Danielsson 1702 - OL120
Per Johan Persson 1849 - OL018.5.1.2
Per Jönsson 1701 - OL185.1-2
Per Jönsson 1701 - OL185.1
Per Nilsson 1740 - OL089.3
Per Otto Jansson 1845 - BE000.2
Per Persson 1729 - OL129.9.1
Per Persson 1738 - OL025
Per/Petter Jönsson 1766 - OL029-1
Peter Andersson 1783 - OL026.4
Peter Andersson 1799 - OL018.5
Peter Hagenberg 1792 - HE029-3.1.2
Peter Israelsson 1764 - OL029
Peter Olofsson 1816 - OL022.6
Peter Persson 1780 - OL089.3.5
Peter Skeppstedt 1794 - HE029.1.3
Petter Leonhardsson 1781 - OL009
Petter Löfberg 1789 - OL031.2.5
Petter Pettersson 1810 - OL063.6.4.1-2.1
Ragnar Johansson 1923 - OL001.7.2
Rahl Rahlsson 1735 - OL058-2
Rahl Rahlsson 1735 - OL058-3
Rahl Rahlsson 1735 - OL058
Ral Ralsson 1696 - OL117
Regina Vilhelmina Holmberg 1826 - HE029-3.3.7-2
Sara Lotta Andersdotter 1806 - OL018.6
Selma Augusta Gustafsdotter 1864 - OL010.7.1
Selma Ulrika Gustafsdotter 1873 - OL010.7.5
Set Larsson 1918 - OL002.1.2
Simon Johansson 1888 - OL001.7
Siri **** - OL003.2.6.2
Sofia Albertina Bergling (Jansson) 1846 - BE000.2
Sophia Lovisa Hultbom 1824 - OL009.7
Stina Andersdotter 1780 - OL012
Stina Andersdotter 1787 - OL015-2.1
Stina Andersdotter 1803 - OL012.1
Stina Beata Höglund 1835 - JM001.2.3
Stina Cajsa Skeppstedt 1789 - HE029.1.1
Stina Katarina Vesterlund 1837 - OL029-1.2.2
Stina Larsdotter 1796 - OL015.1.1
Stina Maja Nilsdotter 1809 - OL031.2.2.2
Stina Nilsdotter 1799 - OL015.2.1
Stina Simonsdotter (Goding) 1745 - HE029-3
Sven Andersson 1779 - OL063.6.4.1
Sven Andersson 1793 - OL062.7
Sven Bertil 1926 - JA000.5
Sven Jönsson 1838 - OL007.4-2.2
Sven Larsson 1752 - OL032.4
Sven Nilsson 1779 - OL007
Sven Svensson 1816 - OL007.5
Swen Håkansson 1689 - OL064-2
Swen Håkansson 1689 - OL064
Swen Månsson 1745 - OL031.2
Tekla Maria Hellerstedt 1884 - HE029-3.3.6.6-1.6
Thekla Emilia Danielsdotter (Danielsson) 1847 - HE029-3.3.5.4
Tyra 1921 - HJ000.2
Tyrs Andersson 1740 - OL031.4
Ulla Motander 1821 - HE029-3.3.1.1
Ulrica Skeppstedt 1785 - HE029-3.7
Ulrik Skeppstedt 1814 - HE029-3.3.7-2
Ulrik Skeppstedt 1814 - HE029-3.3.7
Yvonne Johansson (Larsson) 1920 - OL002.1.2