Platsen:
Ort/by/gård: Gräsnäs
Församling: Björskogs förs
Kommun: Kungsörs kommun
Karta:
Övrigt:

En gammal karta från 1600-talet som visar "Gräfs Nääs" med omnejd.

En tidig omnämning av byn Gräsnäs i vår släkt, är att Maria Sofia Nilsdotter (1832-1910) och hennes man Jan Ersson (1818-1883) (sid HE004.4) ägde en gård här i mitten av 1860-talet (Gräsnäs 1). Jan och Maria Sofia gifte sig 1862, men Jan hade ett tidigare äktenskap bakom sig, och hade bott här sedan 1846 med sin första hustru Maria Nilsdotter (1807-1861). Maria i sin tur var änka efter Per Andersson (1819-1841) vars föräldrahem detta ursprungligen var.

1877 eller 78 (strax efter att de gift sig) övertog Maria Sofias yngsta syster, Anna-Stina Nilsdotter (1844-1922) och hennes man Karl Persson (1844-1923) (sid HE001) gården. I början arrenderade de den av Jan och Maria Sofia men sedemera övergick den den i Karl och Anna-Stinas ägo. Det är dock lite oklart när, för Jan och Maria Sofia bodde kvar på gården även i fortsättningen, och de står i kyrkböckerna som ”hemmansägare”, medan Karl enbart anges vara ”brukare”.
Karl och Anna-Stina bodde här till 1892, då de köpte en annan gård i Gräsnäs (Gräsnäs 4) som de flyttade till, och den ursprungliga gården arrenderades då ut till olika arrendatorer. Gissningsvis bodde Maria Sofia (som nu blivit änka) kvar här även efter detta, och till sin död 1910. Hon anges både i 1890 och 1900 års folkräkning vara hemmansägare/hemmansägarinna.

1912 tillträdde en annan svåger till Jan Ersson gården och bodde där en tid, tills Karl på nytt återtog och började bruka båda gårdarna.

1922 dog Anna-Stina, och året därpå Karl, och den ursprungliga gården (Gräsnäs 1) övertogs då av sonen Hilmer Karlsson (HE000) som samtidigt passade på att gifta sig med Elin Larsson och bilda familj.
Dottern Anna (HE001.3) och hennes man Oskar Engström (som också var nygifta) övertog den andra gården (Gräsnäs 4).

Hilmer och Elin levde sen här till Hilmers död 1939, varvid Elin och barnen flyttade därifrån och gården såldes.

1946 slutade Oskar att själv bruka jorden, och jordbruket arrenderades ut till en släkting. Anna och Oskar bodde dock på sin gård resten av livet (Oskar dog 1962 och Anna 1969), varefter även denna gård såldes.


Karl Persson framför sin gård Gräsnäs 4 som han köpte 1892. Här växte barnen Hilmer och Anna upp, och här bosatte sig senare Anna och hennes man.
Nedanstående bild, troligtvis taget på 20- eller 30-talet, visar Hilmer och Elins gård till vänster (den ursprungliga gården som Jan Ersson och Anna-Stina Nildotter ägde), och en annan granngård till höger. Oskar och Annas gård (den som köptes 1892) ligger bakom fotografen och syns inte här.


Ovanstående bilder är hämtade från boken SVENSK HEMBYGD, Västmanlands Län, utgiven 1937. Boken innehåller små presentationer om gårdarna i de olika socknarna och församlingarna i Västmanland.

Anna och Oskars gård (Gräsnäs 4) sommaren 2005.

Arhur och Margit framför hennes barndomshem (Gräsnäs 1) sommaren 2005.

Personer som föddes i/på Gräsnäs:

Anders Andersson 1849 - HE022.2.1.8
Anders Jansson 1761 - HE079.3B.2.3
Anders Larsson 1780 - HE039.5.5.2
Anna Andersdotter 1794 - HE039.5.5.1.2
Anna Jacobsdotter 1796 - HE046.3.5
Anna Karlsson (Engström) 1886 - HE001.3
Anna Larsdotter 1769 - HE039.5.5.1
Birgit Karlsson 1927 - HE000.2
Brita Johansdotter 1768 - HE079.3B.2.7
Cajsa Jacobsdotter 1797 - HE046.3.6
Catharina Johansdotter 1763 - HE079.3B.2.4
Catharina Johansdotter 1765 - HE079.3B.2.5
Eric Ersson 1845 - HE009.8.1
Eric Jansson 1777 - HE079.3B.2.11
Eric Johansson 1757 - HE079.3B.2.1
Greta Jacobsdotter 1789 - HE046.3.2
Hilmer Karlsson 1879 - HE000
Jacob Jacobsson Widbuske/Vibuske 1794 - HE046.3.4
Jacob Jacobsson 1742 - Z4630
Jacob Jacobsson 1764 - HE046.3
Johan Johansson 1766 - HE079.3B.2.6
Johan Johansson 1772 - HE079.3B.2.10
Karl Gustaf Karlsson 1932 - HE000.3
Karl Isidor Karlsson 1881 - HE001.2
Lars Andersson 1741 - HE039.5.5
Lars Andersson 1797 - HE039.5.5.1.4
Lars Andersson 1804 - HE039.5.5.1.6
Lars Jansson 1769 - HE079.3B.2.9
Margareta Hansdotter 1725 - HE079.3B.2A
Margareta Johansdotter 1768 - HE079.3B.2.8
Maria Andersdotter 1796 - HE039.5.5.1.3
Maria Jacobsdotter 1788 - HE046.3.1
Maria Jansdotter 1759 - HE079.3B.2.2
Nils Jacobsson 1792 - HE046.3.3
Stina Lisa Andersdotter 1792 - HE039.5.5.1.1
Stina Lisa Andersdotter 1801 - HE039.5.5.1.5

Personer som bott i/på Gräsnäs:

Anders Andersson 1761 - HE079.3B.2.2
Anders Larsson 1712 - Z3955
Anders Samuelsson 1765 - HE039.5.5.1
Anna Andersdotter 1763 - HE079.3B.2.9
Anna Cajsa Ersdotter 1782 - HE079.3B.2.11
Anna Greta Larsdotter 1816 - HE009.8
Anna Karlsson (Engström) 1886 - HE001.3
Anna Larsdotter 1769 - HE039.5.5.1
Anna Mårtensdotter 1711 - Z3955
Anna-Stina Nilsdotter (Persson) 1844 - HE001
Brita Stina Jonsdotter Säbom 1819 - HE019.4.4.1
Chierstin Olsdotter 1745 - HE039.5.5
Ellen Larsson (Karlsson) 1896 - HE000
Emmy Andersson 1911 - HE003.2.2.1
Eric Ersson 1789 - HE019.4.4
Eric Ersson 1813 - HE009.8
Eric Ersson 1814 - HE019.4.4.1
Eric Jansson 1777 - HE079.3B.2.11
Greta Jacobsdotter 1789 - HE046.3.2
Greta Jonsdotter 1793 - HE046.3.4
Greta Nilsdotter 1767 - HE046.3
Hilmer Karlsson 1879 - HE000
Jacob Jacobsson Widbuske/Vibuske 1794 - HE046.3.4
Jacob Jacobsson 1742 - Z4630
Jacob Jacobsson 1764 - HE046.3
Jan Ersson 1728 - HE079.3B.2A
Jan Ersson 1728 - HE079.3B.2
Jan Ersson 1818 - HE004.4-1
Jan/Johan Ersson 1818 - HE004.4
Karl Isidor Karlsson 1881 - HE001.2
Karl Persson 1844 - HE001
Kerstin Andersdotter 1729 - HE079.3B.2
Lars Andersson 1741 - HE039.5.5
Lars Jansson 1769 - HE079.3B.2.9
Margareta Hansdotter 1725 - HE079.3B.2A
Maria Jansdotter 1759 - HE079.3B.2.2
Maria Nilsdotter 1739 - HE159.2.6.2.2
Maria Nilsdotter 1807 - HE004.4-1
Maria Persdotter 1744 - Z4630
Maria Persdotter 1789 - HE019.4.4
Maria Sofia Nilsdotter (Ersson) 1832 - HE004.4
Oskar Engström 1879 - HE001.3
Pehr Ersson 1766 - HE040.1.6
Petter Andersson 1740 - HE159.2.6.2.2

Personer som dog i/på Gräsnäs:

Anders Jansson 1761 - HE079.3B.2.3
Anders Larsson 1780 - HE039.5.5.2
Anna Andersdotter 1763 - HE079.3B.2.9
Anna Andersdotter 1794 - HE039.5.5.1.2
Anna Jacobsdotter 1796 - HE046.3.5
Birgit Karlsson 1927 - HE000.2
Brita Johansdotter 1768 - HE079.3B.2.7
Catharina Johansdotter 1763 - HE079.3B.2.4
Catharina Johansdotter 1765 - HE079.3B.2.5
Eric Ersson 1789 - HE019.4.4
Eric Johansson 1757 - HE079.3B.2.1
Greta Jacobsdotter 1789 - HE046.3.2
Greta Nilsdotter 1767 - HE046.3
Hilmer Karlsson 1879 - HE000
Jacob Jacobsson Widbuske/Vibuske 1794 - HE046.3.4
Jacob Jacobsson 1764 - HE046.3
Jan Ersson 1728 - HE079.3B.2
Jan/Johan Ersson 1818 - HE004.4
Johan Johansson 1766 - HE079.3B.2.6
Johan Johansson 1772 - HE079.3B.2.10
Karl Isidor Karlsson 1881 - HE001.2
Kerstin Andersdotter 1729 - HE079.3B.2
Lars Andersson 1741 - HE039.5.5
Lars Andersson 1797 - HE039.5.5.1.4
Lars Andersson 1804 - HE039.5.5.1.6
Margareta Hansdotter 1725 - HE079.3B.2A
Margareta Johansdotter 1768 - HE079.3B.2.8
Maria Jacobsdotter 1788 - HE046.3.1
Maria Persdotter 1789 - HE019.4.4
Maria Sofia Nilsdotter (Ersson) 1832 - HE004.4
Nils Jacobsson 1792 - HE046.3.3
Pehr Ersson 1766 - HE040.1.6
Stina Lisa Andersdotter 1792 - HE039.5.5.1.1