Platsen:

Församling: Fjärås församling
Kommun: Kungsbacka kommun
Karta:
Övrigt:
Församling med medeltida urpsrung.

Fjärås socken ligger kring sjön Lygnern och randmoränen Fjärås bräcka i öster och med kust mot Kattegatt i väster. Socknen är i väster en uppodlad slättbygd med bergshöjder och är i öster bergig och skogrik.
Från stenåldern finns lösfynd, cirka 80 boplatser och två gånggrifter vid Gödestad. Från bronsåldern finns högar och flera gravröse. Från järnåldern finns ett tiotal gravfält, känd är Li gravfält, och fyra fornborgar.

Namnet (1357 Fieruaas) kommer ursprungligen från höjden Fjärås bräcka som kyrkan ligger på. Namnet innehåller fjära, 'tidvis översvämmad strand' syftande på kustslätten väster om höjden.

Platser som ligger i Fjärås församling:
Ubbhult

Personer som föddes i/på Fjärås församling:

Anders Henriksson 1837 - AF043.2.7.1

Personer som bott i/på Fjärås församling:

Anders Henriksson 1837 - AF043.2.7.1
Helena Johansdotter 1800 - AF045.6.6
Maja Magnusdotter 1837 - AF043.2.7.1

Personer som dog i/på Fjärås församling:

Anders Henriksson 1837 - AF043.2.7.1
Maja Magnusdotter 1837 - AF043.2.7.1