Tillbaka till HE000
Platsen:

Församling: Fellingsbro förs
Kommun: Lindesbergs kommun
Karta:
Övrigt:
Tätort i Lindesbergs kommun, Västmanland (Örebro län), 18 km n.v. om Arboga; 1 730 inv. (1996). Orten, beläget strax norr om Arbogaån, är en industri- och villaort samt centralort för de sydöstra delarna av Lindesbergs kommun. Största industri är Kartonggruppen i Sverige AB (pappersbruk) i Oppboga strax väster om Fellingsbro.

Församling i Västerås stift, Lindesbergs kommun, Västmanland och Närke (delen s. om Arbogaån), Örebro län; 4 031 inv. (1999). F. består av slättbygd längs Arbogaån och dess biflöden, omgiven av småbrutna odlingsbygder samt av skogsområden i norr och på höjdsträckningen Käglan i söder. Inom området finns ca 430 fornlämningar. ... Över Käglan leder en gammal färdväg, invid vilken bl.a. finns en medeltida ruin.
Den ovanligt stora treskeppiga stenkyrkan härstammar till sina äldsta delar troligen från 1200-talet, men om- och tillbyggdes senare under medeltiden till sin nuv. storlek, då också det sannolikt ursprungliga tornet påbyggdes. Vid en omfattande ombyggnad 1806–11 omgestaltades kyrkan helt i nyklassicistisk anda. ...
Ortnamnet (1331 parochia Fælænsbro) innehåller efterleden bro i betydelsen 'anlagd väg'. Förleden kan innehålla fornsv. f(i)ælland 'avsides liggande jordstycke'.

Källa: NE

Personer som föddes i/på Fellingsbro förs:
Agda Larsson (Andersson) 1904 - HE002.7
Aina Wass (Sundin) 1919 - HE005.6.2.1
Allan Frejd 1901 - HE005.6.5
Alma Larsson (Elander) 1899 - HE002.5
Alrik Eriksson 1897 - HE022.3.3.2.2.1
Anders Gustaf Andersson 1874 - HE022.3.3.4.2
Anders Lindberg 1788 - HE033-1.2-2.1.1
Anders Lund 1858 - HE015.9.4.1
Anders Olsson 1803 - HE009.2
Anders Peter Åkerström 1842 - HE033-1.2-2.1.1.2.2
Anna Jansson (Andersson) 1881 - HE003.6.1
Anna Karolina Karlsson 1869 - Z0028
Anna Katrina Åkerström 1866 - HE033-1.2-2.1.1.2.3.1
Anna Margareta Eriksson (Karlsson) 1907 - HE022.3.3.2.2.5
Anna Nilsson (Eriksson) 1893 - OE001.3
Anna Sofia Andersson (Åkerström) 1859 - HE033-1.2-2.1.1.2-2.1
Anna Sophia Lindberg 1822 - HE033-1.2-2.1.1.5
Anna Stina Asproth 1830 - HE014-1A.5.2
Anna Stina Larsdotter (Persdotter) 1784 - HE033-1.2-2.1-1.1
Anna Vilhelmina Andersson (Eriksson) 1868 - HE022.3.3.2.2
Arvid Reinhold Söderberg 1866 - OL007.3.1.3
August Åkerström 1882 - HE033-1.2-2.1.1.2.3.6
Axel Hjalmar Gustafsson 1890 - HE006.2.4
Brita Christina Ersdotter 1793 - OE029.5
Cajsa Persdotter 1793 - HE033-1.2-2.1.2
Carl Bergman 1852 - OE003.4
Carl Eric Lindberg 1819 - HE033-1.2-2.1.1.4
Carl Erik Gustavsson 1885 - HE006.2.2
Carl Gustaf Åkerström 1836 - HE033-1.2-2.1.1.2.1
Carolina Larsdotter 1833 - Z0041.4
Carolina Lindberg 1833 - HE033-1.2-2.1.1.9
Edit Eriksson 1910 - HE003-1.1.2.6
Elin Charlotta Nilsson 1887 - HE006.2.3
Elis Vilhelm Thorell 1894 - HE029.1.6.2.3.1
Ellen Larsson (Karlsson) 1896 - HE000
Emma Kristina Åkerström 1868 - HE033-1.2-2.1.1.2.3.2
Eric Andersson 1814 - HE020.7.3-2
Erik August Åkerström 1860 - HE033-1.2-2.1.1.2-2.1
Erik Eriksson 1899 - HE022.3.3.2.2.2
Erik Hane 1854 - EH000
Erik Linus Ericsson 1897 - HE022.3.3.2.1.1
Eugenia Sofia Persson 1894 - HE020.8.1-2.2.1
Frida Lovisa Eriksson 1879 - HE022.3.3.2.6
Greta Karlsson (Larsson) 1907 - HE002.8
Greta Lovisa Lindberg 1826 - HE033-1.2-2.1.1.7
Gustaf Algot Persson 1896 - HE020.8.1-2.2.2
Gustaf Arvid Gustafsson 1891 - HE006.2.5
Gustaf Lindberg (Åkerström) 1815 - HE033-1.2-2.1.1.2
Gustaf Åkerström 1815 - HE033-1.2-2.1.1.2-2
Henning Gustafsson 1894 - HE003-1.1.3.2
Holger Eriksson 1919 - HE002.5.1
Hulda Bergholm (Karlsson) 1875 - HE004.3.3
Ida Wilhelmina Åkerström 1870 - HE033-1.2-2.1.1.2.3.3
Inga Elander (Eriksson) 1918 - HE002.5.1
Ingrid Olsdotter 1740 - HE039.5.1-2
Jenny Jansson (Brüde) 1886 - HE003.6.2
Johan August Åkerström 1876 - HE033-1.2-2.1.1.2.3.5
Johan Ersson 1817 - OL060.3.2
Johan Åkerström 1844 - HE033-1.2-2.1.1.2.3
Johanna Asproth (Carlqvist) 1832 - HE014-1A.5.3
Johanna Matilda Andersdotter 1854 - EH000
Jonas Nilsson 1776 - HE031.3-2.1
Karin Larsson 1892 - HE039.5.4.4.2.1.4.1
Karl Axel Eriksson 1905 - HE022.3.3.2.2.4
Karl Henry Kvist 1914 - HE022.3.1.3.6.1
Karl Johan Andersson 1877 - HE022.3.3.2.5
Karl Johan Åkerström 1875 - HE033-1.2-2.1.1.2.3.4
Kristina Sofia Larsdotter 1874 - HE020.8.1-2.2
Lars Gustaf Holmstedt 1817 - HE015.9.3
Lars Wilhelm Lindberg 1829 - HE033-1.2-2.1.1.8
Magda Norgren (Wass) 1900 - HE005.6.2
Magdalena/Malena Pärsdotter 1700 - HE175.5-2
Maja Lena Lindberg 1817 - HE033-1.2-2.1.1.3
Maja Persdotter 1798 - HE033-1.2-2.1.3
Margareta Pährsdotter 1714 - HE077.1
Margit Karlsson (André) 1923 - OL000.1
Margit Matilda Wester (Svedskog) 1910 - HE004.1.1.2
Maria Albertina Andersson 1871 - HE022.2.2.1.2
Maria Kristina Vretman 1840 - HE033-1.2-2.1.1.2.3
Maria Olsdotter Borelius 1826 - HE033-1.2-2.1.1.2-2
Nils Adolf Thorell 1901 - HE029.1.6.2.3.2
Nils Bengtsson 1686 - HE039.1
Per Adolph Lindberg 1824 - HE033-1.2-2.1.1.6
Rolf Larsson 1931 - HE002.8.1
Sara Margareta Eriksson (Andersson) 1878 - HE022.3.3.2.5
Signe Larsson (Hane) 1894 - HE002.3
Stina Cajsa Carlsdotter 1792 - HE033-1.2-2.1.1
Stina Cajsa Lindberg 1812 - HE033-1.2-2.1.1.1
Vilhelm Rudolf Eriksson 1902 - HE022.3.3.2.2.3

Personer som bott i/på Fellingsbro förs:
Agnes Karlsson (Eriksson) 1891 - HE004.3.1.2
Alma Larsson (Elander) 1899 - HE002.5
Amanda Ulrika Gustafsson (Andersson) 1875 - HE022.3.3.4.2
Anders Andersson 1835 - OE029.4.2.1
Anders Gustaf Andersson 1874 - HE022.3.3.4.2
Anders Lindberg 1788 - HE033-1.2-2.1.1
Anders Lund 1858 - HE015.9.4.1
Anders Vilhelm [Johansson] Thorell 1863 - HE029.1.6.2.3
Anna Andersdotter 16** - Z3910
Anna Christina Andersdotter 1817 - HE020.7.3-2
Anna Karolina Karlsson 1869 - Z0028
Anna Sofia Andersson (Åkerström) 1859 - HE033-1.2-2.1.1.2-2.1
Anna Stina Skeppstedt 1799 - HE014-1A.5
Anna Vilhelmina Andersson (Eriksson) 1868 - HE022.3.3.2.2
Augusta Nilsson (Larsson) 1863 - HE002
Axel Elander 1894 - HE002.5
Bengt Nilsson 16** - Z3910
Brita Andersdotter 1738 - HE081.4-3.3
Brita Cajsa Johansson (Eriksson) 1833 - OE016.2.1.4
Brita/Birgitta Jonsdotter 1822 - HE020.8.1-2
Catharina Olsdotter 1820 - OE016.2.7
Christina Sophia Gustafsdotter 1843 - HE022.3.3.2
Edla Christina Eriksson 1872 - HE022.3.3.2.4
Elin Vilhelmina Henriksson 1870 - Z0025
Elvira Charlotta Öberg (Nilsson) 1860 - HE006.2
Eric Andersson 1814 - HE020.7.3-2
Eric Jönsson 1781 - OL060.3
Erik Alrik Eriksson 1868 - HE022.3.3.2.2
Erik August Åkerström 1860 - HE033-1.2-2.1.1.2-2.1
Erik Vilhelm Ericsson 1870 - HE022.3.3.2.1
Ernst Larsson 1907 - HE002.8
Fredrik Albin Elander 1877 - Z0025
Greta Karlsson (Larsson) 1907 - HE002.8
Gustaf Lindberg (Åkerström) 1815 - HE033-1.2-2.1.1.2
Gustaf Oskar Nilsson 1854 - HE006.2
Gustaf Åkerström 1815 - HE033-1.2-2.1.1.2-2
Henning Gustafsson 1894 - HE003-1.1.3.2
Herman Asproth 1792 - HE014-1A.5
Hilma Elisabeth Skeppstedt (Thorell) 1864 - HE029.1.6.2.3
Holger Eriksson 1919 - HE002.5.1
Inga Elander (Eriksson) 1918 - HE002.5.1
Jan Olof Jansson 1845 - Z0036X
Johan Larsson 1846 - HE015.9.4.3
Johan Åkerström 1844 - HE033-1.2-2.1.1.2.3
Johanna Lovisa Berglind 1856 - HE015.9.4.3
Karl Edvard Karlsson 1871 - HE006.2.1-2
Karl Ludvig ? (Eriksson) 1850 - HE020.7.3.1
Karolina Sofia Eriksson 1866 - HE022.3.3.2.1
Katrina Sofia Persdotter (Pettersson) 1843 - HE022.3.2.2
Kerstin Persdotter 1726 - HE031.3
Kristina Sofia Larsdotter 1874 - HE020.8.1-2.2
Lars Erik Eriksson 1844 - OE016.2.1.4
Lars Norholm 17** - HE033-1.2-2.1-1
Lisa Danielsdotter 1777 - OL060.3
Lisa Larsson (André) 1890 - OL000
Lotta Andersdotter 1837 - OE029.4.2.1
Maja Berglund 1802 - HE033-1.2-2.1.1.2
Margit Matilda Wester (Svedskog) 1910 - HE004.1.1.2
Maria Christina Andersdotter 1848 - HE015.9.4.1
Maria Helena Olsdotter 1854 - Z0036X
Maria Kristina Vretman 1840 - HE033-1.2-2.1.1.2.3
Maria Nilsdotter 1725 - HE031.4
Maria Olsdotter Borelius 1826 - HE033-1.2-2.1.1.2-2
Martin Eriksson 1893 - HE004.3.1.2
Märtha Pettersson 1880 - HE003-1.1.1.1
Nils Nilsson 1722 - HE031.3
Olga Maria Gustafsson (Karlsson) 1883 - HE006.2.1-2
Oskar Andersson (André) 1892 - OL000
Otto Karlsson 1862 - Z0028
Pehr Andersson 1759 - HE033-1.2-2.1-2
Pehr Andersson 1759 - HE033-1.2-2.1
Pehr Erik Pehrsson 1826 - HE020.8.1-2
Pehr Gustaf Pehrsson 1865 - HE020.8.1-2.2
Per Erik Eriksson 1835 - HE022.3.3.2
Ragnar Nilsson (Svedskog) 1906 - HE004.1.1.2
Rolf Larsson 1931 - HE002.8.1
Sara Lisa Thun 1768 - HE033-1.2-2.1-2
Signe Pettersson 1889 - HE003-1.1.1.4
Sofia Karolina Jansson 1885 - HE003-1.1.3.2
Stina Cajsa Carlsdotter 1792 - HE033-1.2-2.1.1
Stina Fredriksdotter 1754 - HE033-1.2-2.1-1
Stina Fredriksdotter 1754 - HE033-1.2-2.1
Svante Larsson 1868 - HE002

Personer som dog i/på Fellingsbro förs:
Agnes Karlsson (Eriksson) 1891 - HE004.3.1.2
Alma Larsson (Elander) 1899 - HE002.5
Amanda Ulrika Gustafsson (Andersson) 1875 - HE022.3.3.4.2
Anders Gustaf Andersson 1874 - HE022.3.3.4.2
Anna Christina Andersdotter 1817 - HE020.7.3-2
Anna Christina Andersdotter 1817 - HE020.7.3
Anna Stina Asproth 1830 - HE014-1A.5.2
Augusta Nilsson (Larsson) 1863 - HE002
Axel Elander 1894 - HE002.5
Brita/Birgitta Jonsdotter 1822 - HE020.8.1-2
Brita/Brigitta Jonsdotter 1822 - HE020.8.1
Christina Sophia Gustafsdotter 1843 - HE022.3.3.2
Edla Christina Eriksson 1872 - HE022.3.3.2.4
Elin Vilhelmina Henriksson 1870 - Z0025
Eric Andersson 1814 - HE020.7.3-2
Eugenia Sofia Persson 1894 - HE020.8.1-2.2.1
Fredrik Albin Elander 1877 - Z0025
Frida Lovisa Eriksson 1879 - HE022.3.3.2.6
Gustaf Åkerström 1815 - HE033-1.2-2.1.1.2-2
Holger Eriksson 1919 - HE002.5.1
Inga Elander (Eriksson) 1918 - HE002.5.1
Johan Larsson 1846 - HE015.9.4.3
Karl Johan Andersson 1877 - HE022.3.3.2.5
Karl Johan Åkerström 1875 - HE033-1.2-2.1.1.2.3.4
Karl Ludvig ? (Eriksson) 1850 - HE020.7.3.1
Margit Matilda Wester (Svedskog) 1910 - HE004.1.1.2
Maria Olsdotter Borelius 1826 - HE033-1.2-2.1.1.2-2
Martin Eriksson 1893 - HE004.3.1.2
Märtha Pettersson 1880 - HE003-1.1.1.1
Olga Maria Gustafsson (Karlsson) 1883 - HE006.2.1-2
Pehr Andersson 1759 - HE033-1.2-2.1-2
Per Erik Eriksson 1835 - HE022.3.3.2
Ragnar Nilsson (Svedskog) 1906 - HE004.1.1.2
Rolf Larsson 1931 - HE002.8.1
Sara Lisa Thun 1768 - HE033-1.2-2.1-2
Sara Margareta Eriksson (Andersson) 1878 - HE022.3.3.2.5
Signe Pettersson 1889 - HE003-1.1.1.4
Stina Fredriksdotter 1754 - HE033-1.2-2.1