Tillbaka till Danderyds_kommun
Platsen:

Församling: Danderyds förs
Kommun: Danderyds kommun
Karta:
Övrigt:
Danderyds församling har utgjort en herrgårdspräglad landsbyggd mellan Stora Värtan och Edsviken men är nu till största delen tätbebyggd. Ett obestämt antal fornlämningar har tagits bort men ca. 240 finns bevarade. Med få undantag ligger dessa på gravfält från yngre järnåldern. Det finns fyra runstenar och en runristning på fast häll.

Betydelsen av namnet (1291 Danarö, 1304 Danarör) är oklart men innehåller sannolikt folkslagbeteckningen 'dansk' och 'rör' (om detta är ursprungligt) - 'gravröse'.

Källa: NE band 4 (1990)

Personer som bott i/på Danderyds förs:
Personer som dog i/på Danderyds förs: