Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Burlövs kommun
Karta:
Övrigt:
Kommunens område motsvarar Burlövs socken där vid kommunreformen 1862 Burlövs landskommun bildades. Burlövs kommun har ingen ort som heter Burlöv, så man kan undra varför landskommunen bär detta namn. Förklaringen är i korthet att Burlövs landskommun bildades 1863, varvid man utgick från den kyrkliga indelningen i socknar, och Burlövs socken gav landskommunen dess namn.

Kommunen är landets ytmässigt näst minsta (efter Sundbybergs kommun) och har en omfattning som är i stort sett oförändrad sedan dess föregångare bildades vid kommunreformen 1862.