Platsen:
Ort/by/gård: Almby (Etuna)
Församling: Lista församling
Kommun: Eskilstuna kommun
Karta:
Personer som föddes i/på Almby (Etuna):

Mojjen Andersson 1908 - HE002.7

Personer som bott i/på Almby (Etuna):

Erik Gustaf Andersson 1858 - Z0027
Maria Lovisa Eriksson (Andersson) 1865 - Z0027