Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Övertorneå kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Övertorneå kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Övertorneå kommun' och skapad av User Edaen.