Tillbaka till Sverige
Platsen:
Karta:
Övrigt:


Bilden är hämtad från Wikipedia 'Överkalix kommun' och skapad av User Nordelch.