Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Ängelholms kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Ängelholms kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Ängelholms kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Ängelholms kommun:
Ängelholms förs