Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Älvdalens kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Älvdalens kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Älvdalens kommun' och skapad av User Edaen.