Personer

I vårt släktregister finns totalt unika personer fördelade på familjer (personer som tillhör mer än 1 familj, d.v.s varit gifta/sambo flera gånger eller har barn med flera personer, räknas bara en gång).
Könsfördelning: män och kvinnor.

Födelseår

personer saknar helt födelsedatum och har bara födelsedatum angivet som århundrade. De personer som har ett angivet födelse-decennium fördelas enligt följande diagram:

De tidigaste personerna är födda i mitten av 1500-talet - första person med fullt angivet födelseår är (familj ) född .

Någon bra förklaring på varför relativt få personer är födda på 1930-talet har vi inte.

Ålder

personer saknar fullständiga födelse- och/eller dödsår, så hur gamla de blev kan därför inte beräknas.
Av de personer som har åtminstone födelse- och dödsår fullt angivet blev (familj ) äldst, , och slår därmed Augusta Sofia Jonsson (HH029.7.5.3) med ett par månader, och Karl Sigfrid Eng (OL014.4.4.4) med ungefär ett halvår.
De övriga personernas ålder fördelas enligt följande diagram:

Att det finns så många barn i registret som dog innan fem års ålder beror förmodligen delvis på att sådana uppgifter är lättare att få fram via husförhören jämfört med att spåra personer över längre tidsperioder, även om barnadödligheten förr var mycket hög - de som saknar dödsdatum i registret är ju i allmänhet sådana som levde längre än några år.

Föräldrarnas ålder

Värdena ovan är i viss mån missvisande i den mening att föräldrarnas ålder är beräknande för varje separat familj i systemet och därför inte nödvändigtvis är åldern för moderns eller faderns första barn utan bara första barnet i den specifika familjebildningen. I några familjer finns dessutom medtaget barn utanför äktenskapet, vilket vanligtvis innebär att familjefadern inte är den egentliga barnafadern, och att därför faderns ålder i diagrammet är något missvisande. Före år 1750 efter ca 1970 syns en något större spridning på medelvärdena eftersom antal indatavärden är mindre.

Platser

Registret innehåller plats-sidor med kartor och annan information. I nedanstående bild har av dessa platser klumpats ihop till kommuner/städer i Skandinavien och Finland. Varje prick på kartan visar en sådan "klump" och färgen anger hur många individuella platser som ingår i den. utom-Nordiska platser har utelämnats:

Se också Sveriges län och kommuner för mer detaljer.

Övrigt

Förutom person- och platsdata finns det sidor med källmaterial, samt bilder. Majoriteten av bilderna finns på käll-sidorna och är inskannade sidor hämtade från kyrkoarkiven.

Slutligen finns separata sidor med diverse annan information, t.ex. bilder på dokument, ljud- och videoinspelningar, inklusive en Ordlista med förklaringar till många ålderdomliga begrepp som dyker upp i gamla källdokument, samt denna förträffliga statistiksida (data uppdaterade )