Personer

I vårt släktregister finns totalt unika personer fördelade på familjer (personer tillhör mer än 1 familj, d.v.s varit gifta/sambo flera gånger eller har barn med flera personer, räknas bara en gång).
Könsfördelning: män och kvinnor.

Födelseår

personer saknar helt födelsedatum och har bara födelsedatum angivet som århundrade. De personer som har ett angivet födelse-decennium fördelas enligt följande diagram:

De tidigaste personerna är födda på 1580-talet - första person med fullt angivet födelseår är (familj ) född .
Någon bra förklaring på varför det är så få personer födda på 1930-talet har vi inte.

Ålder

personer saknar fullständigt födelse- och/eller dödsdatum, så hur gamla de blev kan därför inte beräknas.
Av de personer som har både födelse- och dödsdatum fullt angivet blev (familj ) äldst, och slår därmed Karl Sigfrid Eng (OL014.4.4.4) med ungefär ett halvår.
De övriga personernas ålder fördelas enligt följande diagram:

Att det finns så många barn i registret som dog innan fem års ålder beror förmodligen delvis på att sådana uppgifter är lättare att få fram via husförhören jämfört med att spåra personer över längre tidsperioder, även om barnadödligheten förr var mycket hög - de som saknar dödsdatum i registret är ju i allmänhet sådana som levde längre än några år.

Platser

Registret innehåller plats-sidor med kartor och annan information. I nedanstående diagram har av dessa platser klumpats ihop till kommuner/städer i Skandinavien och Finland. ( utom-Nordiska platser har utelämnats):

Obs: Ovanstående siffror är färska medan nedanstående bild visar ett tidigare läge och uppdateras inte längre.

 

Övrigt

Förutom person- och platsdata finns det sidor med källmaterial, samt bilder. Majoriteten av bilderna finns på käll-sidorna och är inskannade sidor hämtade från kyrkoarkiven.

Slutligen finns separata sidor med diverse annan information, t.ex. bilder på dokument, ljud- och videoinspelningar, inklusive en Ordlista med förklaringar till många ålderdomliga begrepp som dyker upp i gamla källdokument, samt denna förträffliga statistiksida.