Detta skrivhäfte från runt sekelskiftet tillhörde Oskar Andersson (André) och hittades i Hasselbacken vintern 1999 i samband med att man byggde om och inredde rum på vinden. Även böcker tillhörande systern Edla Andersson (Johansson) hittades vid samma tillfälle. Många blad är urrivna - bara fyra skrivna sidor finns kvar. Ett uppslag visas nedan.

 

"Uppe i luften slår lärkan sin drill och från den lummiga parken hör du trädgårdssångaren, och bofinken. Har du hjärta att beröfva dessa djur deras frihet? Deär vandrar en gåse[gosse] i lunden med snaror och en fågel i bur. Bed honom vända om! Bed honom entra¨get! Men han lyssnar ej tilll dina ord. Han sätter buren på marken, och binder snarorna fast på den och på omjifnaomgifvande småbuskar. Den fångna fågeln i buren skådar åter den blå himmeln och den lugna skogen.

Han minne?s flydda lyckliga tider, och sjunger af gla¨dje. Från skogens täta snår svara honom hans kammrater. Deär flyger en fågeln till honom. Han fladdrar kring buren. Månne han skall bli foången? Akta dig! Hans fott fasnarfastnar i snaran. Aldrig åtter får han sin frihet!.

Talade han sanning?

Erik var ifrigt sysselsatt med att räkna. Han hade bo¨rjat arbeta så fort han kommit hem, och han hade icke ens gifvit sig tid att hälsa på i skafferiet, h . Hans penna gick" ...