Bevis för rätten att bedriva handel "med lofvlige varor å åtskilliga orter inom riket", utfördat till Carl August Andersson utfärdat 1883-04-16.