Förordnande till "fjerdingsman" för Carl August Andersson, utfärdat 1906-01-10.