JM003
Jonas Svensson
1755
JM003
Maria Johansdotter
1751


Sven

Anna

Johan/Jonas

Catharina


Petter
1781
JM001
Jonas Jonsson
1783 - 1853

Jan
1785

Carl
1787

Johan?
1792

Anna Mag?
1794

Magnus
1796

Senast ändrad: 2024-03-12