Anna Svensberg
Född 18**
Boplats:
Allmänt:
Nils kom tillbaka hem från Tjällmo församling 1828. Nio år senare flyttade Anna hitt. Födelseuppgifter om henne anges inte i husförhöret och är inte efterforskade, inte heller deras giftermålsdatum. Gissningsvis var hon född på 1800-talet.

Husförhöret från Hällestad på 30-talet har följande anmärkning om Nils: "Har ännu icke undergått sin [he*nl?] kyrkopligt, hvarför han 1834 blifvit dömd och derförinnan ej begå H. nattvard enligt Kungl. Förordn. 18 nov 1741.".

Källor:

Senast ändrad: 2017-08-18