August [Wilhelm] Larsson
Clara (Klara) [Sofia] Karlsdotter (Larsson)
Boplats:
Barn:
• [August] Martin (OL002.1)
född 1884-07-26
död 1957-06-23
 
• Karl Emil (OL002.2)
född 1888-07-11
död 1891-11-10
 
född 1890-09-25
död 1989-08-30
 
Allmänt:

August Wilhelm var torpare och kusk.
Klara och August Wilhelm tillhörde ett frikyrkosamfund och August läste gärna sin bibel. Han spelade fiol och sjöng ibland andliga sånger. I husförhörsböcker från hans ungdom står det på ett ställe, att han "besökt förhör och begått nattvarden ofta". I församlingsboken från början av 1900-talet anges att barnen inte var konfirmerade, vilket antagligen hade att göra med familjens religiösa åsikter.

August Wilhelm flyttade från sin mor i Ljung 1872 och blev först dräng hos sin halvbror Carl Johan i Svalnäs i Tjällmo. Året därpå flyttade han till Gräsfallet på Håltorps ägor och ytterligare två år senare, 1875, till Österby Södergård i Hällestads församling.

Klara flyttade från sin familj i Vreta Kloster 1877 och blev piga i Brunnby i samma församling. 1879 flyttade hon till prostgården i Österby i Hällestad, där nu också August arbetade som dräng. Dottern Lisa brukade senare berätta att hon fått sitt namn efter prostinnan där, något som inte riktigt stämmer, eftersom denna hette Selma. Däremot hade de en dotter som hette Elisabeth Mathilda.

August Wilhelm och Klara gifte sig 1883-11-09, enligt vigselboken med skriftligt tillstånd från Klaras far. August anges där vara "kusk i prostgården" och Klara "piga i Österby".
Senare samma månad flyttade de till Eriksberg i Tjällmo. Augusts yrke anges då vara "arbetare".

Martin är född i Tjällmo, men året efter flyttade "arb. Aug. Wilh Larsson h. o b." åter till Hällestad, nu till Östentorp, och där föddes Lisa och Karl Emil. Det är också den plats där man bodde vid 1890 års folkräkning. 1891 dog Karl Emil i scharlakansfeber.

1892 flyttade "torparen" August "med hustru och 2 barn" tillbaka till Tjällmo (Spiksborg Sjötorp). Man flyttade sedan några gånger inom Tjällmo (Iskallebol 1897, Kopparfall 1899). Man bodde också i Mon vid Und (1902-09), en plats som Lisa själv nämner som sitt barndomshem.

1909 slutligen flyttade man åter till Hällestad (Solberga, Hästhagslund) och här blev de sedan boende. Efter August Wilhelms död 1937 flyttade Klara och blev boende hos en familj i "Vipebacken" under Hålsköp. 1941 flyttade hon till ålderdomshemmet i Hällestad.

Lisa

Martin, Lisa och Klara.

Lisa, vid "Mon" i Tjällmo

Texten till vänster är hämtad ur ett nummer av församlingsbladet "Hällestadstidningen" från 1970. Här skildrar dottern Lisa minnesbilder från ungdomsåren då familjen Larsson bodde i Tjällmo.

August och Klara Larsson, ca 1930. På baksidan har dottern Lisa skrivit: "Gubben 75, Gumman 70".

Solberga (Hästhagslund) där August och Klara bodde på äldre dar. Huset är ombyggt och restaurerat sedan dess.

Barnbarnet Marianne står framför skjulet/stallet där August hade en liten arbetsplats och tillverkade flätade korgar och liknande.

Källor:

Vigsel - Hällestads förs, 1862-94: vol C:8, sid 297 [1883] (SVAR:SE/VALA/00153/C/8/ b A00008458_00152)

Senast ändrad: 2022-11-07