Anna Andersdotter
Född 1773 i Askersunds landsförs
Boplats:
Allmänt:
Erik gör beväringstjänst i Askersund 1812-13.
1815 flyttar han åter till Askersunds stad. Två år senare är han tillbaka, och 1818 flyttar han till Lerbäck för ett år.
1820 flyttar han till Tjälvesta och tjänar som dräng där under ett år. 1822 flyttar han sedan till Askersunds stad.
Han dyker upp igen i slutet av 20-talet men försvinner på nytt 1829.

I början på 1830 talet finns han på Fröstorps ägor i Svinnersta och har gift sig med Anna.
Han tycks dock lämna henne där 1833 och står sedan skriven i föräldrahemmet i Snavlunda Norrgård medan Anna är är kvar som inhyses och utfattig hos en annan familj i Fröstorp. En kommentar i husförhörslängden anges han vara "fjåskig".

1852 noterar husförhöret att Eric "hängde sig och i tysthet begrafven. fjåskig. Hustrun i fattighuset".

Källor:

Senast ändrad: 2018-03-03