Frans [Ulrik] Skeppstedt
Andrina [Lovisa] Sjö (Skeppstedt)
Född 1857-11 i Sverige
Död  1940-07-25
Ålder 83 år
Boplats:
Barn:
• Oscar [Frank] (HE029-3.3.8.7.1)
född 1888-05-12
död 1966-07-10
född i Minnesota
• Ellen [Victoria] (HE029-3.3.8.7.2)
född 1890-01-21
död 1968-11-20
född i Minnesota
• Hulda A (HE029-3.3.8.7.3)
född 1892-07
död 1947-11-09
född i Pennsylvania
• Laura Wilhelmina (HE029-3.3.8.7.4)
född 1894-08-14
 
 
• Edit [Louise] (HE029-3.3.8.7.5)
född 1896-09
död 1963-02-19
 
• Hilda D (HE029-3.3.8.7.6)
född 1902-02-06
 
 
• Conrad W (HE029-3.3.8.7.7)
född 1903-10-23
död 1926-07-06
 
• Harry [Sigurd] (HE029-3.3.8.7.8)
född 1906-02-13
död 1944-10-25
 
Allmänt:
Frans Ulrik (och Hans bror Carl Oscar) lämnade hemmet 1868 och blev dräng(ar) på annat håll vid Skogaholms Bruk.

1876 flyttade han och blev dräng hos brodern Johan August som var "Smältaremästare" vid Qvarnshammar i Godegårds församling. Även brodern Erik Adolf, och några år senare också systern Ulrika Amalia, bodde här en tid hos denne bror.

1880 flyttade han, tillsammans med systern, till Flemminge Järnverk i Ekeby församling och började arbeta i valsverket där.

Systern emigrerade till Amerika 1884 och han själv i april 1886. Även Andrina emigrerade från Sverige det året.
Han hamnade först i Minnesota där han gifte sig med Andrina något år senare. Familjen flyttade på 1890-talet till Pennsylvania där folkräkningarna anger att han arbetade vid en "steel mill" som "knobbler" med oklar innebörd.
Efter Frans Ulriks död bodde Andrina kvar med yngste sonen. Strax före sin död bodde hon med dottern Ellen, som då var änka, och några av dennas barn.

Deras namn amerikaniserades snart, Frans blev Frank, Lovisa blev Louise och Sjö stavades förstås "Sjo".

Källor:

Senast ändrad: 2022-11-07