Emma Hellerstedt
Allmänt:
Data från rootsweb.com verker inte längre vara tillgängligt. Förmodligen är det därifrån det exakta födelsedatumet kommer.
1910 fanns hon hos sina föräldrar, men 1920 (17 år) var hon inte längre kvar hos fadern som då gift om sig.
Källor:

Senast ändrad: 2024-03-12