Olof Adolf Skeppstedt
Född 1825-11-05 (04-27) i Mölnbacka, Nedre Ulleruds förs, Forshaga kommun
Död  1888-07-03 i Vassgårda, VarnumsS förs, Kristinehamns kommun
Ålder 62 år 7 månader 28 dagar
Son till Gustaf Skeppstedt och Cathrina Olsdotter (HE014-1A.3)
Stina [Maja] Olsdotter
Född 1828-04-29 (07-04) i Mölnbacka, Nedre Ulleruds förs, Forshaga kommun
Död  1908-05-19 i Vassgårda, VarnumsS förs, Kristinehamns kommun
Ålder 80 år 20 dagar
Dotter till Olof Ersson och Stina Hindriksdotter (Z0141A34)
Boplats:
Barn:
• Anders Gustaf (HE014-1A.3.4.1)
född 1854-10-25
död 1930-03-22
 
• Johan Adolf (HE014-1A.3.4.2)
född 1857-03-21
död 1951-03-31
 
• Kristina (Christine) (HE014-1A.3.4.3)
född 1859-07-01
död 1889-10-04 kl 14:15
 
• Carl [Fredrik] (HE014-1A.3.4.4)
född 1861-12-25
död 1863-02-10
 
• [Anna] Sofia (HE014-1A.3.4.5)
född 1864-02-08
död 1933-07-19
 
• Carl Axel (HE014-1A.3.4.6)
född 1866-12-19
död 1867-04-03
 
• Erik August (HE014-1A.3.4.7)
född 1868-08-18
död 1902-06-06
 
• Karl Ludvig (HE014-1A.3.4.8)
född 1873-03-16
död 1918-09-14
 
Allmänt:
Liksom för de andra bröderna förvanskas Olofs födelsedata med tiden, trots att han till skillnad från dem var född i Värmland. I Ulleruds husförhör finns inga datum angivna, bara årtalet 1825, men när han sedan flyttade till Varnum anges plötsligt födelsedatumet vara 27/4. Ovanstående datum är från födelseboken i Nedre Ullerud.

Olof var kvar ett tag hos modern efter att hon blivit änka på 30-talet. Han växlade sedan under flera år mellan att vara dräng hos sin bror Anders i Mölnbacka och på andra håll, bl.a. i Gunnarskogs och Ransätters församlingar.

1853-10-15 gifte han sig med Stina, och de flyttade sedan till Spjutbäcks Bruk i Varnums församling där Olof blev smed ("mästersmed", "knipsmed").

1858 flyttade de till ett annat bruk i Varnum - Vassgårda. Här arbetade Olof som "spiksmed". Här blev de sedan boende.
Flera av barnen emigrerade till Amerika, och en son flyttade till Finland. Endast äldsta sonen stannade kvar. Anna Sofia kom dock senare hem igen.

Stina är bokförd i dödsboken i Varnum, men en notering säger: "Bosatt i Göteborg. död i Göteborg", så antagligen bodde hon hos Anna Sofia på slutet.

Följande foto sägs föreställa Olof Adolf.

Källor:

Senast ändrad: 2020-06-04