Okänd 
Näste man
Augusta [Maria] Nilsson
Född 1863-10-06 i Södra Ånnaboda, Tysslinge församling, Örebro kommun
Död  1924-10-26 kl. 15:45 i Fellingsbro församling, Lindesbergs kommun
Ålder 61 år 20 dagar
Dotter till Nils Jansson och Maja Cajsa Skeppstedt (HE006)
Boplats:
Barn:
• [Carl] Axel (HE002.1)
född 1888-12-28
död 1938-10-12
 
Allmänt:
En anteckning i husförhöret från andra halvan av 70-talet anmärker att Augusta "läser uselt" och att hon och hennes bror Per Wilhelm "ej bevistat skolan" till fullo, samt att fadern skyllt detta på fattigdom.

1881 flyttar Augusta hemifrån Garphyttan i Tysslinge församling till Hättinge under Åkerby i Gräve församling och börjar tjäna som piga där. Där stannar hon till 1885 då hon flyttar till "Herminge" i Gällersta församling. Året därpå flyttar hon tillbaka till Garphyttan, men inte till föräldrahemmet utan till bruket där.

I november 1887 flyttar hon till Brånsta i Mos rote i Kumla socken (strax nordöst om dagens Kumla tätort) för att tjäna som piga hos "fördelsman" Peter Persson och dennes familj. Ett år senare är hon högeligen gravid och blir uppenbarligen utkastad. Hon verkar göra ett försök att flytta tillbaka till Tysslinge igen men misslyckas - i husförhörslängden från Brånsta står "betyget motages ej i Tysslinge". I månadsskiftet oktober/november 1888 blir hon därför satt "på socknen" i Kumla, och på menlösa barns dag 1888 föds Axel. I socken-delen av husförhörslängden står ånyo att "Intyget återsändes" och att hon "är inackorderad hos Joh. Kumfält som betalar sjelf ..." (sista två orden är oläsbara).

Denne Erik Johan Kumfält (ursprungligen Jansson) var "backstugsittare" och bodde på "byns samfäldta mark" i Kumla by. Han var född 1828 och gift med Anna Katrina Ström, född 1822. De hade två döttrar, Kristina Matilda född 1851 och Anna Maria Lovisa född 1858. Johan Kumfält omnämns också senare när Augusta flyttat till prästgården - i kolumnen för "frejd och särskilda anteckningar" står "inack[?] hos Johan Kumfält".
Kumfälts roll i sammanhanget, och varför hans familj ställde upp med gratis inackordering åt henne, är oklar, det är svårt att se någon koppling till en sannolik barnafader här.
Angående trolig far till Axel, så kan istället nämnas att Peter Persson hade två ogifta söner: Johan född 1857 ("skohandlare, kallar sig Brodén"), Erik född 1859, samt en nygift (17 mars 1887) son Klas född 1861, vars hustru Edla Pettersson nedkom med sonen Klas Heldor 14 maj 1887.

Efter ett par år på socknen flyttar Augusta i november 1890 till prästgården i Kumla och blir piga där. Exakt samtidigt kommer Svante Larsson och hans bror Lars Johan Larsson från Odensåker också dit för att arbeta som drängar. Ett knappt år senare är Augusta och Svante gifta.

Källor:

Senast ändrad: 2024-02-22