Erik Håkansson Danner
Född 16**
Boplats:
Barn:
• Urbanus (AF351.6)
född 1655
död 1699
 
• Esaias (1:a fam.) (2:a fam.)
  
(AF160 och AF160C)
född 16**
 
 
Allmänt:
Erik Danner var efter avslutade studier först stadsnotarie i Borås och sedan häradshövding i Bollebygd 1676.
År 1683 blev han borgmästare i Alingsås och fick där vara med om att upprätta bouppteckning efter Jonas Alströmer.
Han var emellertid illa omtyckt eftersom han var oresonligt häftig och härsklysten. Alingsåsborna ledsnade på honom och lyckades få landshövding von Vickern att avsätta honom 1692. Danner flyttade då till Näs i Seglora och bodde där med sina söner Esaias och Urbanus. Flera av Esaias barnbarn och barnbarnsbarn är ingifta i Ryssnässläkten.
Källor:

Senast ändrad: 2024-03-12