Kristina Johansdotter
Boplats:
Allmänt:
1875 kommer Kristina som piga till Näs Övregård i Seglora. Hon förblir ogift och stannar där hela sitt liv tills hon 1929 flyttar till Ålderdomshemmet. I sista församlingsboken anges Grunnasjöslätt som namnet på gården där hon bodde, men det verkar vara samma plats som hon bodde på hela tiden.
Källor:

Senast ändrad: 2024-03-12