Nils [Jacob] Jacobsson
Född 1917-09-09 i Hulta Västergård, Torpa/Borås/Gustav Adolfs förs, Borås kommun
Död  1994-02-06 i Hansinggatan, Borås Gustav Adolf förs
Ålder 76 år 4 månader 27 dagar
Son till Adolf Jacobsson och Elvira Svensson (AF004.1.4)
Boplats:
Allmänt:

Citat ur "Hulta, Gamla Ulricehamnsvägen och Gårdarna", Hulta Västergården HV 4:

Adolf Jacobssons far, Gustaf Jakobsson, köpte denna obebyggda gård 1907 för att sedan sälja den till Adolf 1914. Samma år gifte sig Adolf och Elvira Svensson från Hulta Mellomgården 7. Som nygifta bodde de ett år på fjärde Villagatan under tiden som huset byggdes på Hulta. Ladugården blev klar 1915 och bostadshuset 1916. Adolf hade mjölkaffär till 1920. Elvira arbetade på mosters mjölkaffär på Petersberg. Tillsammans drev de gården och sålde bland annat mjölk och grädde.

1916 resp. 1917 föddes Eva och Nils. Efter Adolfs död 1974, Elvira dog 1962, hölls auktion på gården. jordbruksredskap och allt som i fortsättningen inte behövdes på grund av ny villabebyggelse, såldes.

Nils förblev ogift och bodde kvar på gården till sin död 1994. han arbetade som brevbärare i Brämhult och var aktiv i nykterhetslogen Fritjof. Skogen som hörde till gården och som låg väster om Gånghestervägen, var ett av Nils skötebarn. Han hade noga reda på alla träd och tog alltid snabbt hand om evetuella vindfällor. Om något träd hade stått på gränsen till grannens skog ville Nils att grannen skulle följa med till skogen och exakt fastställa vems träd det var.

Ett bevis på att skogen var välskött är att virke till skeppet Ostindiefararen Götheborg har hämtats från Västergårdsskogarna. Det är så kallat rundhult som använts till mastvirke.

Efter Nils död övertog ett av systern Evas barnbarn, Gunilla, huset.

År 2001 såldes det till Sven och Gunilla Lagerström. Hus och ladugård ligger fortfarande kvar, nu med adress Hansinggatan 21. Adolf Jacobsson och senare även Nils ägde även Ulricehamnsvägen 98.


Sigge Brändmark, Ragnar Lidhage

Källor:

Senast ändrad: 2019-03-06