[Gerda] Astrid [Maria] Karlsson
Boplats:
Borås
Allmänt:
Astrid anges i dödsboken som ogift kvinna.


Astrids farfar och farmor Carl-August och Emma med barn och barnbarn
Övre raden: Ida, Adolf, Amandus, Ruth, Sigge, Margit, Åke, Erna, Gunnar, Claes
Mellanrad: Frida, Thekla, Emma, Carl-August, Emilia,
Nedre raden: Lennart, Eira, Astrid, Birgit, Ragnar, Ingvar, Gunnar

Källor:

Senast ändrad: 2019-02-01