Axel Alfred Larsson
Född 1905-09-10 i Järvsö förs, Ljusdals kommun
Död  1990-09-19 i "på församlingen skriven", Farsta förs, Stockholms kommun
Ålder 85 år 9 dagar
Son till Charlotta Larsson
Klara Josefina Kristiansson (Larsson)
Boplats:
Allmänt:
1916, 15 år gammal, flyttar Klara Josefina till Ögården vid Skredsviks prästgård och börjar arbeta som piga. Två år senare flytar hon till Rålanda för att arbeta som tjänarinna. Hon ersätter där sin syster Ada Ingeborg som blivit med barn för andra gången! 1921 följer hon sina äldre systrar och flyttar till Uddevalla.

Gifta 1930-03-24 i okänd församling.

Axel Alfreds ursprung är diffust. Han anges alltid vara född i Järvsö församling. Han återfinns dock INTE i Järvsös födelsebok. I 1910 års folkräkning finns han i avsnittet "På församlingen (Utan stadigvarande hemvist)" i Rengsjö församling i Bollnäs kommun tillsammans med en syster och en bror. Han och den äldre systern (12 år) betecknas som "understödstagare". I födelseboken för Rengsjö församling återfinns han, med icke angiven födelseplats och döpt i Järvsö enligt attest från pastorsämbetet där.

I Församlingsboken från Rengsjö runt 1910 finns alla tillsammans med mor och syskon, men modern och ytterligare en äldre bror är strukna och har kommentaren "vistas i Järfsö hösten 1905. Säljesta" och "Bokföres obefintliga fol. 1, 02". Kanske är han alltså född i Järvsö församling men aldrig bokförd där. I föregående folkräkning (1900) finns modern och de två äldsta barnen i Rengsjö församling på "Å församlingen skrifne", och med beteckningen "lösdrifverska". Slutligen återfinns modern i dödsboken från Rengsjö som avliden 1910-11-19. Hon dog i lungsot och dödsorten är Bollnäs. Vad som hände med Axel Alfred och hans syskon efter hennes död är okänt.

Som dödsort finns endast en postbox i Farsta för både Axel Alfred och Klara Josefina.

Källor:

Senast ändrad: 2020-02-11