Källor/Sources, tot: ?
 

Adolf Fredriks förs, Födda 1877-80, vol CIa:10

Adolf Fredriks förs, Födda 1891-92, vol CIa:17

Adolf Fredriks förs, Födda 1893-94, vol CIa:18

Adolf Fredriks förs, Inflyttning 1907, vol BIa:65

Adolf Fredriks förs, Inflyttning 1928, vol BIa:107

Adolf Fredriks förs, Utflyttning 1929, vol BIIa:76

Agnetorps förs, Döda 1814-35, vol C:3

Agnetorps förs, Döda 1884, vol SCB Skaraborg :811

Agnetorps förs, Döda 1889, vol SCB Skaraborg :962

Agnetorps förs, Födda 1814-36, vol C:3

Agnetorps förs, Födda 1829-56, vol C:4

Agnetorps förs, Husförhör 1816-20, vol AI:4

Agnetorps förs, Husförhör 1820-28, vol AI:5

Agnetorps förs, Husförhör 1828-38, vol AI:6

Agnetorps förs, Husförhör 1838-57, vol AI:7

Agnetorps förs, Husförhör 1858-67, vol AI:8

Agnetorps förs, Husförhör 1867-76, vol AI:9

Agnetorps förs, Husförhör 1876-84, vol AI:10

Agnetorps förs, Husförhör 1884-95, vol AI:12

Agnetorps förs, Husförhör 1884-95, vol AI:13

Agnetorps förs, Vigsel 1814-29, vol C:3

Alakitka by, Husförhör 1798-1803, vol IAa:2 IK229

Alingsås stadsförs, Församlingsbok 1924-35, vol AIIa:16

Alingsås stadsförs, Församlingsbok 1924-35, vol AIIa:17

Alingsås stadsförs, Utflyttning 1926-38, vol BII:3

Almby förs, Döda 1771-1861, vol E:1

Almby förs, Födda 1771-1861, vol C:2

Almby förs, Husförhör 1765-77, vol AI:1

Almby förs, Husförhör 1791-95, vol AI:4

Almby förs, Husförhör 1796-1800, vol AI:5

Almby förs, Husförhör 1801-05, vol AI:6

Almby förs, Husförhör 1806-10, vol AI:7

Almby förs, Husförhör 1811-15, vol AI:8

Annedals förs, Församlingsbok 1908-34, vol AIIa:6

Arboga landsförs, Döda 1688-1731, vol C:1

Arboga landsförs, Döda 1732-54, vol C:2

Arboga landsförs, Döda 1755-75, vol F:1

Arboga landsförs, Döda 1776-1808, vol F:2

Arboga landsförs, Döda 1809-35, vol F:3

Arboga landsförs, Döda 1832-61, vol F:4

Arboga landsförs, Döda 1836-60, vol F:4

Arboga landsförs, Döda 1860-1941, vol SCB Västmanland H1AA:2625

Arboga landsförs, Döda 1861-75, vol F:6

Arboga landsförs, Döda 1865, vol SCB Västmanland :198

Arboga landsförs, Döda 1875-94, vol F:7

Arboga landsförs, Döda 1880, vol SCB Västmanland :699

Arboga landsförs, Döda 1895-1920, vol F:8

Arboga landsförs, Döda 1896-1920, vol SCB Västmanland

Arboga landsförs, Födda 1659-1731, vol C:1

Arboga landsförs, Födda 1659-69, vol AI:1

Arboga landsförs, Födda 1732-69, vol C:2

Arboga landsförs, Födda 1776-1820, vol C:3

Arboga landsförs, Födda 1821-60, vol C:4

Arboga landsförs, Födda 1861-66, vol C:6

Arboga landsförs, Födda 1867-80, vol C:7

Arboga landsförs, Födda 1881-94, vol C:8

Arboga landsförs, Födda 1895-1907, vol C:9

Arboga landsförs, Födda 1908-27, vol C:10

Arboga landsförs, Födda 1928, vol SCB H1AA:2625

Arboga landsförs, Födda 1932, vol H1AA:2761

Arboga landsförs, Födda 1936, vol H1AA:2907

Arboga landsförs, Födda 1937, vol SCB H1AA:2965

Arboga landsförs, Församlingsbok (Folkräkning) 1930, vol H1AAA:156

Arboga landsförs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:1A

Arboga landsförs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:1B

Arboga landsförs, Församlingsbok 1907-16, vol AIIa:2A

Arboga landsförs, Församlingsbok 1907-16, vol AIIa:2B

Arboga landsförs, Församlingsbok 1916-27, vol AIIa:3B

Arboga landsförs, Församlingsbok 1927-40, vol AIIa:4B

Arboga landsförs, Husförhör 1664-96, vol AI:1

Arboga landsförs, Husförhör 1719-23, vol AI:2

Arboga landsförs, Husförhör 1727-29, vol AI:3

Arboga landsförs, Husförhör 1730-33, vol AI:4

Arboga landsförs, Husförhör 1734-37, vol AI:5

Arboga landsförs, Husförhör 1738-42, vol AI:6

Arboga landsförs, Husförhör 1743-45, vol AI:7

Arboga landsförs, Husförhör 1746-51, vol AI:8

Arboga landsförs, Husförhör 1752-66, vol AI:9

Arboga landsförs, Husförhör 1768-74, vol AI:10

Arboga landsförs, Husförhör 1775-84, vol AI:11

Arboga landsförs, Husförhör 1786-95, vol AI:12

Arboga landsförs, Husförhör 1795-1804, vol AI:13

Arboga landsförs, Husförhör 1805-14, vol AI:14

Arboga landsförs, Husförhör 1814-24, vol AI:15

Arboga landsförs, Husförhör 1825-35, vol AI:16

Arboga landsförs, Husförhör 1835-45, vol AI:17

Arboga landsförs, Husförhör 1846-55, vol AI:18A

Arboga landsförs, Husförhör 1846-55, vol AI:18B

Arboga landsförs, Husförhör 1856-66, vol AI:19A

Arboga landsförs, Husförhör 1856-66, vol AI:19B

Arboga landsförs, Husförhör 1867-72, vol AI:20A

Arboga landsförs, Husförhör 1867-72, vol AI:20B

Arboga landsförs, Husförhör 1873-82, vol AI:21A

Arboga landsförs, Husförhör 1873-82, vol AI:21B

Arboga landsförs, Husförhör 1883-93, vol AI:22A

Arboga landsförs, Husförhör 1883-93, vol AI:22B

Arboga landsförs, Husförhör 1883-93, vol AI:22C

Arboga landsförs, Husförhör 1894-99, vol AI:23B

Arboga landsförs, Inflyttning 1818-47, vol B:1

Arboga landsförs, Inflyttning 1847-61, vol B:3

Arboga landsförs, Inflyttning 1911-29, vol B:6

Arboga landsförs, Utflyttning 1818-47, vol B:1

Arboga landsförs, Vigsel 1680-86, vol AI:1

Arboga landsförs, Vigsel 1704-31, vol C:1

Arboga landsförs, Vigsel 1732-74, vol C:2

Arboga landsförs, Vigsel 1776-1821, vol E:1

Arboga landsförs, Vigsel 1822-60, vol E:2

Arboga landsförs, Vigsel 1861-94, vol E:4

Arboga landsförs, Vigsel 1876, vol SCB Västmanland :569

Arboga landsförs, Vigsel 1905-62, vol E:6

Arboga stadsförs, Döda 1832-61, vol F:4

Arboga stadsförs, Döda 1915-37, vol F:9

Arboga stadsförs, Födda 1818-58, vol C:5A

Arboga stadsförs, Födda 1869-84, vol C:7

Arboga stadsförs, Födda 1885-94, vol C:8

Arboga stadsförs, Födda 1898-1920, vol SCB Västmanland

Arboga stadsförs, Födda 1912-38, vol C:10

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1899-1904, vol AIIa:4

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1899-1904, vol AIIa:5

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AIIa:10

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AIIa:11

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AIIa:12

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1912-22, vol AIIa:16

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1912-22, vol AIIa:17

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1912-22, vol AIIa:18

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:21

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:22

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:23

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:25

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:28

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:29

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:30

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:31

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:32

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:33

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:34

Arboga stadsförs, Husförhör 1835-45, vol AI:9A

Arboga stadsförs, Husförhör 1846-55, vol AI:10A

Arboga stadsförs, Husförhör 1855-65, vol AI:11CA

Arboga stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:15A

Arboga stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:15B

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16A

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16B

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16C

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16D

Arboga stadsförs, Husförhör 1894-99, vol AI:17C

Arboga stadsförs, Husförhör 1894-99, vol AI:17D

Arboga stadsförs, Inflyttning 1847-61, vol B:3

Arboga stadsförs, Inflyttning 1877-89, vol B:5

Arboga stadsförs, Inflyttning 1921-46, vol B:11

Arboga stadsförs, Utflyttning 1847-61, vol B:3

Arboga stadsförs, Vigsel 1776-1853, vol E:2

Arboga stadsförs, Vigsel 1893, vol SCB Västmanland HIAA:1084

Arboga stadsförs, Vigsel 1898-1920, vol SCB Västmanland

Arboga stadsförs, Vigsel 1926-46, vol EI:10

Arvika stadsförs, Husförhör 1888-94

Askeby förs, Födda 1848-70, vol C:4

Askeby förs, Husförhör 1848-57, vol AI:6

Askeby förs, Vigsel 1808-67, vol C:2

Askers förs, Döda 1727-95, vol F:1

Askers förs, Döda 1911-26, vol F:5

Askers förs, Födda 1727-82, vol C:2

Askers förs, Födda 1783-1811, vol C:3

Askers förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:3

Askers förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:5

Askers förs, Husförhör 1689-1731, vol AI:1

Askers förs, Husförhör 1742-60, vol AI:2

Askers förs, Husförhör 1763-79, vol AI:3

Askers förs, Husförhör 1779-83, vol AI:5

Askers förs, Husförhör 1795-1803, vol AI:7

Askers förs, Vigsel 1727-1827, vol E:1

Askersunds kommun, Lerbäcks förs, Folkräkning 1900

Askersunds landsförs, Döda 1835-60, vol E:2

Askersunds landsförs, Födda 1781-1826, vol C:4

Askersunds landsförs, Födda 1827-55, vol C:5

Askersunds landsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AII:4

Askersunds landsförs, Husförhör 1821-25, vol AI:5b

Askersunds landsförs, Husförhör 1826-30, vol AI:6b

Askersunds landsförs, Husförhör 1831-35, vol AI:7b

Askersunds landsförs, Husförhör 1836-40, vol AI:8b

Askersunds landsförs, Husförhör 1841-45, vol AI:9b

Askersunds landsförs, Husförhör 1846-50, vol AI:10b

Askersunds landsförs, Husförhör 1851-55, vol AI:11b

Askersunds landsförs, Husförhör 1856-60, vol AI:12b

Askersunds landsförs, Husförhör 1861-65, vol AI:13b

Askersunds landsförs, Husförhör 1866-70, vol AI:14b

Askersunds landsförs, Husförhör 1876-80, vol AI:16b

Askersunds landsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:17b

Askersunds landsförs, Husförhör 1886-90, vol AI:18c

Askersunds landsförs, Husförhör 1891-95, vol AI:19c

Askersunds landsförs, Inflyttning 1826-41, vol B:1

Askersunds landsförs, Vigsel 1781-1835, vol E:1

Askersunds landsförs, Vigsel 1835-60, vol E:2

Askersunds landsförs, Vigsel 1895-1911, vol E:6

Asks förs, Döda 1745-1843, vol C:2

Asks förs, Födda 1699-1744, vol C:1

Asks förs, Födda 1745-1843, vol C:2

Asks förs, Husförhör 1790-1800, vol AI:1

Asks förs, Husförhör 1804, vol AI:2 (AI:1B)

Asks förs, Husförhör 1810-26, vol AI:3 (AI:2)

Attmars förs, Husförhör 1877-86, vol AI:10B

Axbergs förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:2

Axbergs förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:24

BJörskog, Döda 1896-1927, vol F:4

BJörskogs förs, Födda 1685-1733, vol C:2

BJörskogs förs, Födda 1734-63, vol C:3

Baltaks annex, Döda 1860, vol SCB Skaraborg :25

Baltaks annex, Döda 1875, vol SCB Skaraborg :531

Baltaks förs, Döda 1829-57, vol C:4

Baltaks förs, Husförhör 1841-58, vol AI:5

Baltaks förs, Husförhör 1858-67, vol AI:6

Baltaks förs, Husförhör 1867-88, vol AI:7

Bankekinds förs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:2

Bankekinds förs, Församlingsbok 1906-15, vol AIIa:3

Bankekinds förs, Församlingsbok 1916-27, vol AIIa:4

Bankekinds förs, Församlingsbok 1927-38, vol AIIa:5

Bankekinds/Svinstads förs, Husförhör 1848-55, vol AI:11

Bankekinds/Svinstads förs, Inflyttning 1833-60, vol B:2

Beatebergs förs, Döda 1807-52, vol C:5

Beatebergs förs, Döda 1895-1936, vol F:3

Beatebergs förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:1

Beatebergs förs, Församlingsbok 1912-27, vol AIIa:2

Beatebergs förs, Husförhör 1778-84, vol AI:1

Beatebergs förs, Husförhör 1785-87, vol AI:2

Beatebergs förs, Husförhör 1787-94, vol AI:3

Beatebergs förs, Husförhör 1794-1806, vol AI:4

Beatebergs förs, Husförhör 1807-22, vol AI:5

Beatebergs förs, Husförhör 1822-40, vol AI:6

Beatebergs förs, Husförhör 1841-54, vol AI:7

Beatebergs förs, Husförhör 1842-54, vol AI:8

Beatebergs förs, Husförhör 1855-62, vol AI:9

Beatebergs förs, Husförhör 1863-70, vol AI:10

Beatebergs förs, Husförhör 1871-90, vol AI:11

Beatebergs förs, Husförhör 1891-1900, vol AI:12

Beatebergs förs, Vigsel 1811-81, vol E:1

Benion county, Oregon, USA, US Census 1940

Bergshammars förs, Församlingsbok 1928-35, vol AIIa:5

Björkebergs förs, Döda 1834-60, vol C:4

Björkebergs förs, Döda 1861-94, vol F:1

Björkebergs förs, Födda 1834-61, vol C:4

Björkebergs förs, Församlingsbok 1895-1904, vol AIIa:1

Björkebergs förs, Husförhör 1826-32, vol AI:5

Björkebergs förs, Husförhör 1833-38, vol AI:6

Björkebergs förs, Husförhör 1839-45, vol AI:7

Björkebergs förs, Husförhör 1851-55, vol AI:9

Björkebergs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:11

Björkebergs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:12

Björkebergs förs, Husförhör 1871-76, vol AI:13

Björkebergs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14

Björkebergs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:15

Björkebergs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:16

Björkebergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:17

Björkebergs förs, In- & Utflyttning 1821-29, 1834-60, vol B:1

Björkebergs förs, Inflyttning 1821-29, 1834-60, vol B:1

Björkebergs förs, Utflyttning 1821-29, 1834-60, vol B:1

Björkebergs förs, Vigsel 1834-60, vol C:4

Björksta förs, Födda 1875-94, vol C:7

Björksta förs, Födda 1879, vol SCB Västmanland :671

Björksta förs, Husförhör 1875-83, vol AI:15a

Björksta förs, Husförhör 1883-90, vol AI:16a

Björksta förs, Utflyttning 1867-87, vol B:3

Björksta, Inflyttning 1867-87, vol B:3

Björkviks förs, Döda 1759-1861, vol E:2

Björkviks förs, Födda 1758-1805, vol C:4

Björkviks förs, Födda 1806-41, vol C:5

Björkviks förs, Församlingsbok 1900-05, vol AII:a:2

Björkviks förs, Husförhör 1801-11, vol AI:8A

Björkviks förs, Husförhör 1866-70, vol AI:19A

Björkviks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20A

Björkviks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20B

Björkviks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21A

Björkviks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21B

Björkviks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:22B

Björkviks förs, Husförhör 1886-90, vol AI23A

Björkviks förs, Husförhör 1886-90, vol AI:23B

Björkviks förs, Husförhör 1891-94, vol AI:24B

Björkviks förs, Husförhör 1895-1900, vol AI:25B

Björkviks förs, Husförhör 1895-1900

Björkviks förs, Utflyttning 1807-41, vol B:1

Björnlunda förs, Döda 1762-1815, vol F:1

Björnlunda förs, Husförhör 1774-83, vol AI:2

Björnlunda förs, Husförhör 1784-93, vol AI:3

Björnlunda förs, Husförhör 1831-35, vol AI:10

Björnlunda förs, Husförhör 1876-80, vol AI:19

Björskogs förs, Döda 1685-1733, vol C:2

Björskogs förs, Döda 1734-63, vol C:3

Björskogs förs, Döda 1734-74, vol C:3

Björskogs förs, Döda 1775-1812, vol F:1

Björskogs förs, Döda 1813-57, vol F:2

Björskogs förs, Döda 1858-95, vol F:3

Björskogs förs, Döda 1860-1949, vol SCB H1AA:3122

Björskogs förs, Döda 1883, vol SCB Västmanland :784

Björskogs förs, Döda 1896-1927, vol F:4

Björskogs förs, Döda 1928, vol H1AA:2625

Björskogs förs, Födda 1685-1733, vol C:2

Björskogs förs, Födda 1734-63, vol C:3

Björskogs förs, Födda 1763-74, vol C:4

Björskogs förs, Födda 1775-1836, vol C:5

Björskogs förs, Födda 1837-81, vol C:6

Björskogs förs, Födda 1842-60, vol C:7

Björskogs förs, Födda 1879, vol SCB Västmanland :671

Björskogs förs, Födda 1881-91, vol C:8

Björskogs förs, Födda 1886, vol SCB Västmanland :875

Björskogs förs, Födda 1918-1942, vol C:11

Björskogs förs, Födda 1927, vol H1AA:2592

Björskogs förs, Församlingsbok 1902-10, vol AIIa:1A

Björskogs förs, Församlingsbok 1902-10, vol AIIa:1B

Björskogs förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2A

Björskogs förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2B

Björskogs förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:3A

Björskogs förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:3B

Björskogs förs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:4

Björskogs förs, Husförhör 1688-1710, vol AI:2

Björskogs förs, Husförhör 1725-35, vol AI:3

Björskogs förs, Husförhör 1737-47, vol AI:4

Björskogs förs, Husförhör 1750-1762, vol AI:5

Björskogs förs, Husförhör 1750-62, vol AI:5

Björskogs förs, Husförhör 1775-85, vol AI:6

Björskogs förs, Husförhör 1786-95, vol AI:7

Björskogs förs, Husförhör 1796-1805, vol AI:8

Björskogs förs, Husförhör 1806-13, vol AI:9

Björskogs förs, Husförhör 1813-22, vol AI:10

Björskogs förs, Husförhör 1823-32, vol AI:11A

Björskogs förs, Husförhör 1823-32, vol AI:11B

Björskogs förs, Husförhör 1833-43, vol AI:12A

Björskogs förs, Husförhör 1843-53, vol AI:13

Björskogs förs, Husförhör 1853-61, vol AI:14

Björskogs förs, Husförhör 1862-68, vol AI:15

Björskogs förs, Husförhör 1869-80, vol AI:16A

Björskogs förs, Husförhör 1869-80, vol AI:16B

Björskogs förs, Husförhör 1881-92, vol AI:17

Björskogs förs, Husförhör 1892-1901, vol AI:18

Björskogs förs, Utflyttning 1881-94, vol B:2

Björskogs förs, Vigsel 1734-74, vol C:3

Björskogs förs, Vigsel 1775-1881, vol E:1

Björskogs förs, Vigsel 1775-81, vol E:1

Björskogs förs, Vigsel 1898-1920, vol SCB Västmanland HIAA:1949

Björsäters förs, Församlingsbok 1911-18, vol AIIa:4

Björsäters förs, Inflyttning 1895-1918, vol BI:5

Bladåkers förs, Födda 1791-1842, vol C:2

Blekinge, Karlskrona amiralitetsförs, Folkräkning 1900

Blekinge, Rödeby förs, Folkräkning 1910

Blekinge, Tvings förs, Mantalslängd 1775, vol 41

Blidsbergs förs, Födda 1752-1817, vol C:2

Blidsbergs förs, Husförhör 1779-92, vol AI:1

Blåviks förs, Husförhör 1885-94, vol AI:2

Bo förs, Döda 1803-29, vol C:3

Bo förs, Döda 1839-61, vol E:2

Bo förs, Födda 1736-63, vol C:1

Bo förs, Födda 1775-1831, vol C:1

Bo förs, Födda 1803-29, vol C:3

Bo förs, Födda 1830-61, vol C:4

Bo förs, Församlingsbok 1900-05, vol AIIa:2

Bo förs, Församlingsbok 1906-14, vol AIIa:3

Bo förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:4B

Bo förs, Husförhör 1786-90, vol AI:4

Bo förs, Husförhör 1816-20, vol AI:9

Bo förs, Husförhör 1841-45, vol AI:14

Bo förs, Husförhör 1846-50, vol AI:15

Bo förs, Husförhör 1851-55, vol AI:16

Bo förs, Husförhör 1856-60, vol AI:17

Bo förs, Husförhör 1861-65, vol AI:18

Bo förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:16A

Bo förs, Utflyttning 192-60, vol B:1

Bo och Svennevads förs, Vigsel 1788-1815, vol C:6

Bok - Arboga sockens historia 1953

Bok - En släktsamling på Fars och Mors sida 1966, Carl Brüde

Bok - Herresäten och gårdar i VÄSTMANLANDS LÄN, Gösta Nyblom & Axel Ringsröm 1937

Bok - Hulta, Gamla Ulricehamnsvägen och Gårdarna, Hulta-Hässleholmens Hembygdsförening 2003

Bok - Ryssnässläkten 2003, Kommittén för Ryssnässläkten 2003

Bok - Ryssnässläkten Släktförteckning, FÖRSTA DELEN, Alfhild Bergqvist (Frans A Hall) 1982

Bok - Ryssnässläkten, Släktförteckning, Frans A. Hall, Alfhild Bergqvist 1960

Bok - Släktförteckning, Frans A. Hall, Alfhild Bergqvist 1939

Bok - Suomen kansallisbiografia

Bok - Sursillin suku, Genealogia Sursilliana, Eero Kojonen, Weilin + Göös (1960) 1971

Bok - Åbo stifts herdaminne, 1554-1640, Karl Gabriel Leinberg

Bonderups förs, Födda 1798-1861

Bor förs, Husförhör 1725-46, vol AI:1

Bor förs, Vigsel 1775-1874, vol E:1

Borg förs, Husförhör 1893-1900, vol AI:20

Borgs förs, Födda 1821-52, vol CI:4

Borås förs (Brämhults annex), Födda 1861-76, vol CI:9

Borås förs, Döda 1694-1714, vol CI:3

Borås förs, Döda 1912-18, vol FI:7

Borås förs, Döda 1919-24, vol FI:8

Borås förs, Fastighetslängd 1914-24, vol AIIb:3

Borås förs, Födda 1642-1683, vol CI:1

Borås förs, Födda 1642-83, vol CI:1

Borås förs, Födda 1900-03, vol C:13

Borås förs, Födda 1912-15, vol CI:16

Borås förs, Födda 1921-24, vol CI:18

Borås förs, Församlingsbok 1905-31, vol AIIa:35

Borås förs, Församlingsbok 1914-34, vol AIIa:41

Borås förs, Husförhör 1845-50, vol AI:16

Borås förs, Vigsel 1831-50, vol EII:1

Bro förs (Kolsva södra kbfd), Vigsel 1916-42, vol EIb:1

Bro förs, Döda 1775-1820, vol F:2

Bro förs, Döda 1821-74, vol F:3

Bro förs, Döda 1875-94, vol F:4

Bro förs, Döda 1895-1915, vol F:5

Bro förs, Födda 1775-1831, vol C:1

Bro förs, Födda 1832-84, vol C:2

Bro förs, Födda 1885-94, vol C:4

Bro förs, Födda 1895-1915, vol C:5

Bro förs, Församlingsbok 1900-12, vol AII:1

Bro förs, Församlingsbok 1912-19, vol AII:3

Bro förs, Församlingsbok 1920-40, vol AII:5

Bro förs, Husförhör 1725-1746, vol AI:1

Bro förs, Husförhör 1725-46, vol AI:1

Bro förs, Husförhör 1775-84, vol AI:2

Bro förs, Husförhör 1786-95, vol AI:3

Bro förs, Husförhör 1796-1805, vol AI:4A

Bro förs, Husförhör 1806-12, vol AI:5

Bro förs, Husförhör 1813-22, vol AI:6

Bro förs, Husförhör 1823-32, vol AI:7

Bro förs, Husförhör 1833-42, vol AI:8

Bro förs, Husförhör 1843-52, vol AI:9

Bro förs, Husförhör 1853-62, vol AI:10

Bro förs, Husförhör 1862-70, vol AI:11

Bro förs, Husförhör 1871-80, vol AI:12

Bro förs, Husförhör 1881-91, vol AI:13A

Bro förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:14A

Bro förs, Läskunniga 1731-41, vol AI:1

Bro förs, Vigsel 1775-1874, vol E:1

Bro förs, Vigsel 1875-94, vol E:2

Bro förs, Vigsel 1895-1915, vol E:3

Bro förs, Vigsel 1937, vol SCB Västmanland H1AA:2965

Brunneby förs, Födda 1779-1824, vol C:2

Brunneby förs, Församlingsbok 1905-20, vol AIIa:3

Brunneby förs, Husförhör 1807-19, vol AI:5

Brunneby förs, Husförhör 1827-36, vol AI:7

Brunneby förs, Husförhör 1837-45, vol AI:8

Brunneby förs, Husförhör 1846-50, vol AI:9

Brunneby förs, Husförhör 1886-90, vol AI:17

Brämhults förs, Husförhör 1850-60, vol AI:7

Brämhults förs, Husförhör 1860-69, vol AI:8

Brämhults förs, Husförhör 1870-79, vol AI:9

Brämhults förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:11

Brännkyrka förs, Församlingsbok 1902-08, vol AIIa:5

Brännkyrka förs, Församlingsbok 1904-18, vol AIIa:16

Brömhults förs, Husförhör 1880-91, vol AI:10

By förs, Församlingsbok 1915-39, vol AII:2D

By-Säffle förs, Döda 1880, vol SCB Värmland :667

By-Säffle förs, Husförhör 1876-80, vol AI:25

By-Säffle förs, Husförhör 1881-85, vol AI:26

Bälinge förs (C län), Församlingsbok 1900-04, vol AIIa:1

Bälinge förs (C län), Vigsel 1895-1947, vol EI:5

Bällefors (Beatebergs förs), Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Beatebergs) förs, Döda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Beatebergs) förs, Döda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Beatebergs) förs, Döda 1853-81, vol C:6

Bällefors (Beatebergs) förs, Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Beatebergs) förs, Födda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Beatebergs) förs, Födda 1853-81, vol C:6

Bällefors (Beatebergs) förs, Vigsel 1721-1810, vol C:3

Bällefors (Beatebergs) förs, Vigsel 1811-81, vol E:1

Bällefors (Ekeskog?), Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Ekeskogs) förs, Döda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Ekeskogs) förs, Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Ekeskogs) förs, Födda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Ekeskogs) förs, Husförhör 1807-23, vol AI:4

Bällefors (Ekeskogs) förs, Husförhör 1821-42, vol AI:5

Bällefors (Ekeskogs) förs, Vigsel 1721-58, vol C:3

Bällefors (Tibergs) förs, Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors förs, Döda 1807-52, vol C:5

Bällefors förs, Födda 1721-58, vol C:3

Bällefors förs, Församlingsbok 1912-24, vol AIIa:2

Bällefors förs, Församlingsbok 1925-42, vol AIIa:3

Bällefors förs, Husförhör 1807-23, vol AI:4

Bällefors förs, Husförhör 1821-42, vol AI:5

Bällefors förs, Husförhör 1884-98, vol AI:9

Bällefors förs, Vigsel 1811-81, vol E:1

Bällerfors (Beateberg), Utflyttning 1764-1848, vol B:2

Båtsmanskompanier, Generalmönsterrulla 1783-1808, vol IV:3

Båtsmanskompanier, Generalmönsterrulla 1816-21, vol IV:5

Båtsmanskompanier, Generalmönsterrullor 1783-1808, vol 036 IV 3

Börje förs, Församlingsbok 1917-31, vol AIIa:3

Börje förs, Inflyttning 1895-1923, vol B:3

Börje förs, Inflyttning 1924-72, vol B:5

CD-skiva - Smedskivan 8, Föreningen för Smedsläktsforskning, FFS 2013

CD-skiva - Sveriges dödsbok v5.0, Sveriges Släktforskarförbund 1901-2009

Dagsbergs förs, Husförhör 1886-95, vol AI:20

Dalum förs, Födda 1741-1819, vol C:1

Dalum förs, Födda 1820-67, vol C:2

Dalum förs, Husförhör 1819-24, vol AI:1

Dalum förs, Husförhör 1830-40, vol AI:3

Dalum förs, Husförhör 1840-52, vol AI:4

Dalum förs, Husförhör 1851-67, vol AI:5

Dalum förs, Husförhör 1867-80, vol AI:6

Dalum förs, Husförhör 1881-1900, vol AI:7

Dalum förs, Vigsel 1741-1819, vol C:1

Dalums förs, Husförhör 1819-24, vol AI:1

Dalums förs, Husförhör 1824-30, vol AI:2

Danderyds förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:3B

Danderyds förs, Församlingsbok 1911-22, vol AIIa:6

Danderyds förs, Församlingsbok 1922-29, vol AIIa:11A

Databas - Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden, Johanna Aminoff-Winberg

Degerfors förs, Församlingsbok 1901-06, vol AIIa:1

Degerfors förs, Församlingsbok 1929-37, vol AIIa:9

Degerfors förs, Vigsel 1934, vol SCB Örebro

Degerfors kapell, Församlingsbok 1909-13, vol AIIa:3

Degerfors kapell, Husförhör 1883-86, vol AI:1

Degerfors kapell, Husförhör 1886-90, vol AI:2

Degerfors kapell, Husförhör 1891-95, vol AI:3

Degerfors kapell, Husförhör 1896-1900, vol AI:4

Dillnäs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:17

Dimbo (Ottravads) förs, Födda 1861-94, vol C:7

Dimbo (Ottravads) förs, Husförhör 1861-66, vol AI:14

Dimbo (Ottravads) förs, Husförhör 1866-75

Draft Registration Card WW2 1942

Drothems förs, Döda 1898-1920, vol SCB-utdrag

Drothems förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:2

Drothems förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:4

Drothems förs, Husförhör 1874-80, vol AI:18B

Drothems förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21B

Dunkers förs, Döda 1854-61, vol C:5

Dunkers förs, Församlingsbok 1913-24, vol AIIa:5

Dunkers förs, Husförhör 1851-55, vol AI:17

Dunkers förs, Husförhör 1856-60, vol AI:18

Dunkers förs, Husförhör 1861-65, vol AI:19

Dunkers förs, Husförhör 1886-90, vol AI:24

Dunkers förs, Husförhör 1891-95, vol AI:25

Dunkers förs, Husförhör 1891-95, vol AI:26

Dunkers förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:27

Dunkers förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:28

Dunkers förs, Inflyttning 1854-61, vol C:5

Dunkers förs, Vigsel 1886-94, vol EI:1

Döda 1875-94, vol F:7

Döderhults förs, Födda 1843-60, vol C:5

Eda förs, Församlingsbok 1915-29, vol AIIa:8

Edebo förs, Husförhör 1833-38, vol AI:11

Edebo förs, Husförhör 1839-44, vol AI:12

Edebo förs, Husförhör 1845-49, vol AI:13

Edebo förs, Husförhör 1850-54, vol AI:14

Edebo förs, Husförhör 1855-59, vol AI:15

Edebo förs, Inflyttning 1770-78, vol AI:2

Edeby förs, Husförhör 1833-38, vol AI:11

Edestads förs, Födda 1721-94, vol C:1

Edestads förs, Födda 1836-62, vol C:4

Edestads förs, Församlingsbok 1900-08, vol AIIa:1

Edestads förs, Församlingsbok 1908-25, vol AIIa:3

Edestads förs, Husförhör 1856-62, vol AI:9

Edestads förs, Husförhör 1881-93, vol AI:12

Edsbergs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:19

Edsbergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:20

Edsbergs förs, Inflyttning 1861-94, vol BI:3

Ekeby förs (E län), Födda 1760-1844, vol CI:1

Ekeby förs (E län), Födda 1845-69, vol C:3

Ekeby förs (E län), Husförhör 1878-83, vol AI:18

Ekeby förs (E län), Husförhör 1884-93, vol AI:20

Ekeby förs (E län), Inflyttning 1848-82, vol BI:2

Ekeby förs (E län), Utflyttning 1848-82, vol BI:2

Ekeby förs (E län), Utflyttning 1883-94, vol BI:3

Ekeby förs (E län), Utflyttning 1889-1917, vol BII:1

Ekeby förs (E län), Vigsel 1883-94, vol EI:3

Ekeby förs (I län), Folkräkning 1900

Ekeby förs (I län), Församlingsbok (utdrag) 1910, vol AII SCB

Ekeby förs (I län), Församlingsbok (utdrag) 1920, vol AII SCB

Ekeby förs (T län), Födda 1718-1800, vol C:3

Ekeby förs (T län), Församlingsbok 1907-15, vol AIIa:2

Ekeby förs (T län), Församlingsbok 1915-23, vol AIIa:3

Ekeby förs, Födda 1702-18, vol F:1

Ekebyborna förs, Födda 1792-1817, vol C:5

Ekebyborna förs, Husförhör 1813-16, vol AI:5

Ekebyborna förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14 (AI:15)

Engelbrekts förs, Inflyttning 1919, vol BI:14

Englebrekts förs, Utflyttning 1920-21, vol BIIb:3

Ervalla förs, Församlingsbok 1906-14, vol AIIa:3

Ervalla förs, Församlingsbok 1915-25, vol AIIa:5

Ervalla förs, Husförhör 1857-62, vol AI:12

Ervalla förs, Husförhör 1862-70, vol AI:13B

Ervalla förs, Inflyttning 1829-72, vol BI:1

Eskilstuna Fors förs, Födda 1909-15, vol C:42

Eskilstuna Fors förs, Födda 1916-24, vol C:45

Eskilstuna Fors förs, Födda 1925-30, vol C:48

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:1

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:2

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:3

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1899-1908, vol AIIc:4

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1902-08, vol AIIc:5

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:10

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:11

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:8

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:9

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIc:12

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1916-19, vol AIIc:13

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:15

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:16

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:17

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:18

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1881-85, vol AIf:18

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1886-90, vol AIf:19ba

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1891-96, vol AIf:20

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1891-96, vol AIf:21

Eskilstuna Fors förs, Inflyttning 1895-99, vol B:16

Eskilstuna Fors, Döda 1931-35, vol F:1

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Födda 1785-1803, vol C:4

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Födda 1835-47, vol C:8

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Födda 1848-58, vol C:10

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:21

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Husförhör 1840-44, vol AIc:16

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Husförhör 1889-93, vol AIb:38 (AIG:5C)

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Inflyttning 1889-91, vol B:13

Eskilstuna Kloster och Fors, Husförhör 1840-44, vol AIc:16

Eskilstuna Klosters förs, Husförhör 1864-68, vol AIe:16

Eskilstuna Klosters förs, Husförhör 1869-73, vol AIe:17

Eskilstuna förs, Husförhör 1879-84, vol AIb:28

Eskilstuna förs, Husförhör 1879-84, vol AIb:29

Eskilstuna stadsförs, Födda 1879-84, vol C:24

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:3

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:4

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1904-11, vol AIIa:5

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:10

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:11

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:9

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:22

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1869-73, vol AIb:19

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1874-78, vol AIb:22

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1879-84, vol AIb:26

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1884-88, vol AIb:33

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1889-93, vol AIb:38

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1894-1902, vol AIb:42

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1898-1902, vol AIb:45

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1964-68, vol AIb:18

Eskilstuna stadsförs, Vigsel 1890-94

Eskilsäters förs, Födda 1895-1926, vol CI:11

Eskilsäters förs, Församlingsbok 1913-31, vol AIIa:2

Eura kommun, Döda 1829-61, vol I F:4

Eura kommun, Födda 1822-41, vol I C:5

Eura kommun, Husförhör 1790-1800, vol I Aa:9

Eura kommun, Husförhör 1801-06, vol Aa:11

Eura kommun, Husförhör 1819-25, vol I Aa:13

Eura kommun, Husförhör 1826-32, vol I Aa:14

Eura kommun, Husförhör 1833-39, vol I Aa:15

Eura kommun, Husförhör 1840-46, vol I Aa:16

Eurajoki kommun, Födda 1813-24, vol I Aa:6

Eurajoki kommun, Födda 1825-43, vol I C:2

Eurajoki kommun, Födda 1864-83

Eurajoki kommun, Husförhör 1813-19, vol I Aa:14

Eurajoki kommun, Husförhör 1834-39, vol I Aa:17

Eurajoki kommun, Husförhör 1839-45, vol I Aa:18

Eurajoki kommun, Husförhör 1846-52, vol I Aa:19

Eurajoki kommun, Husförhör 1853-59, vol I Aa:20

Eurajoki kommun, Husförhör 1867-76, vol I Aa:22

Eurajoki kommun, Husförhör 1877-85, vol I Aa:23

Falköpings stadsförs, Födda 1927-36, vol C:11

Falköpings stadsförs, Församlingsbok 1923-42, vol AIIa:11

Fellingsbro förs, Döda 1749-75, vol F:1

Fellingsbro förs, Döda 1812-42, vol F:4

Fellingsbro förs, Döda 1841-60, vol F:5

Fellingsbro förs, Döda 1883-94, vol F:8

Fellingsbro förs, Döda 1895-1922, vol F:9

Fellingsbro förs, Födda 1641-1708, vol C:1

Fellingsbro förs, Födda 1776-91, vol C:8

Fellingsbro förs, Födda 1792-1813, vol C:9

Fellingsbro förs, Födda 1814-40, vol C:10

Fellingsbro förs, Födda 1841-60, vol C:12

Fellingsbro förs, Födda 1871-75, vol C:14

Fellingsbro förs, Födda 1894, vol SCB Västmanland H1AA:1111

Fellingsbro förs, Födda 1896, vol SCB Västmanland HIAA:1171

Fellingsbro förs, Födda 1899, vol SCB Västmanland H1AA:1264

Fellingsbro förs, Födda 1904, vol SCB Västmanland H1AA:1415

Fellingsbro förs, Födda 1907, vol H1AA:1509

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:1

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:2

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:3

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:4

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:5

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AII:9b

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:10B

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:6A

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:7A

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:8A

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:19

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:11

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:13

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:16

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:18

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1924-38, vol AIIa:20

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:26

Fellingsbro förs, Husförhör 1708-14, vol AI:6

Fellingsbro förs, Husförhör 1761-76, vol AI:11b

Fellingsbro förs, Husförhör 1775-93, vol AI:13b

Fellingsbro förs, Husförhör 1786-94, vol AI:14

Fellingsbro förs, Husförhör 1794-1804, vol AI:15D

Fellingsbro förs, Husförhör 1805-15, vol AI:16E

Fellingsbro förs, Husförhör 1816-25, vol AI:17A

Fellingsbro förs, Husförhör 1816-25, vol AI:17D

Fellingsbro förs, Husförhör 1826-35, vol AI:18E

Fellingsbro förs, Husförhör 1826-36, vol AI:18A

Fellingsbro förs, Husförhör 1826-36, vol AI:18D

Fellingsbro förs, Husförhör 1836-46, vol AI:19D

Fellingsbro förs, Husförhör 1846-55, vol AI:20D

Fellingsbro förs, Husförhör 1856-65, vol AI:21D

Fellingsbro förs, Husförhör 1856-66, vol AI:21B

Fellingsbro förs, Husförhör 1866-72, vol AI:22B

Fellingsbro förs, Husförhör 1866-72, vol AI:22D

Fellingsbro förs, Husförhör 1866-72, vol AI:22E

Fellingsbro förs, Husförhör 1872-78, vol AI:23B

Fellingsbro förs, Husförhör 1872-78, vol AI:23E

Fellingsbro förs, Husförhör 1873-77, vol AI:23D

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24A

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24B

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24C

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24D

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24E

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25A

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25B

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25C

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25D

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25E

Fellingsbro förs, Inflyttning 1883-94, vol B:2

Fellingsbro förs, Lysning/Vigsel 1924, vol SCB Västmanland H1AA:2485

Fellingsbro förs, Utflyttning 1917-28, vol B:7

Fellingsbro förs, Vigsel 1690-1748, vol C:2

Fellingsbro förs, Vigsel 1749-75, vol EI:1

Fellingsbro förs, Vigsel 1827-60, vol E:4

Fellingsbro förs, Vigsel 1918, vol SCB Västmanland H1AA:2166

Fellingsbro förs, Vigsel 1928-48, vol EI:9

Fellingsbro, Döda 1924, vol SCB Västmanland H1AA:2485

Fellingsbro, Församlingsbok 1924-38, vol AIIa:20

Finspånga läns domsaga, Tjällmo förs, Bouppteckning 1884, vol FII:2

Finspångs kbfd, Församlingsbok 1926-39, vol AIIa:4

Finspångs kyrkobokföringsdistr, Församlingsbok 1926-39, vol AIIa:4

Fjällbacka förs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:1

Flens förs, Födda 1861-79, vol C:5

Flistads förs, Döda 1838-61, vol C:3

Flistads förs, Döda 1861-83, vol BI:2

Flistads förs, Födda 1694-1800, vol C:1

Flistads förs, Födda 1838-61, vol C:3

Flistads förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIa:2

Flistads förs, Församlingsbok 1916-25, vol AIIa:3

Flistads förs, Församlingsbok 1926-34, vol AIIa:4

Flistads förs, Husförhör 1832-42, vol AI:4

Flistads förs, Husförhör 1843-50, vol AI:5

Flistads förs, Husförhör 1851-60, vol AI:6

Flistads förs, Husförhör 1871-75, vol AI:9

Flistads förs, Inflyttning 1831-60, vol B:1

Flistads förs, Inflyttning 1850-91, vol B:6

Flistads förs, Utflyttning 1831-60, vol B:1

Flistads förs, Utflyttning 1850-91, vol B:6

Flistads förs, Vigsel 1825-66, vol E:1

Folkärna förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:3d

Folkärna förs, Församlingsbok 1921-37, vol AIIa:3C

Follingbo förs, Födda 1895-1927, vol C:7

Fornåsa förs, Utflyttning 1791-1826, vol B:1

Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:3

Forsa förs, Födda 1880-94, vol C:9

Forshems förs, Döda 1915-37, vol F:5

Forshems förs, Församlingsbok 1906-18, vol AIIa:2

Forshems förs, Församlingsbok 1918-37, vol AIIa:3

Fredsbergs förs, Döda 1896-1935, vol F:4

Fredsbergs förs, Församlingsbok 1895-1912, vol AIIa:2

Fredsbergs förs, Församlingsbok 1912-24, vol AIIa:4

Fredsbergs förs, Husförhör 1886-95, vol AI:11

Fresta förs, Husförhör 1861-70, vol AI:11

Fridlevstads förs, Döda 1766-1860, vol E:1

Fridlevstads förs, Döda 1861-87, vol CI:6

Fridlevstads förs, Födda 1706-65, vol C:3

Fridlevstads förs, Födda 1766-1834, vol C:4

Fridlevstads förs, Födda 1835-60, vol C:5

Fridlevstads förs, Födda 1877-94, vol C:7

Fridlevstads förs, Husförhör 1786-1800, vol AI:2

Fridlevstads förs, Husförhör 1805, vol AI:3

Fridlevstads förs, Husförhör 1807-12, vol AI:4

Fridlevstads förs, Husförhör 1815-24, vol AI:6

Fridlevstads förs, Husförhör 1818, vol AI:7

Fridlevstads förs, Husförhör 1834, vol AI:8

Fridlevstads förs, Husförhör 1835-40, vol AI:10

Fridlevstads förs, Husförhör 1835-40, vol AI:9

Fridlevstads förs, Husförhör 1846-50, vol AI:14

Fridlevstads förs, Husförhör 1851-55, vol AI:15

Fridlevstads förs, Husförhör 1856-61, vol AI:17

Fridlevstads förs, Husförhör 1861-66, vol AI:19

Fridlevstads förs, Husförhör 1866-70, vol AI:22

Fridlevstads förs, Vigsel 1766-1860, vol E:1

Fridlevstads förs, Vigsel 1766-1860, vol EI:1

Fristad förs, Födda 1750-86, vol C:3

Fritsla förs, Födda 1895-1912, vol C:5

Frustuna förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14

Frustuna förs, Husförhör 1881-85, vol AI:15

Frustuna förs, Husförhör 1886-90, vol AI:16

Frösve (Horns) förs, Döda 1861-82, vol F:2

Frösve (Horns) förs, Födda 1860-79, vol C:3

Frösve förs, Döda 1883-94, vol F:1

Frösve förs, Födda 1880-04, vol C:1

Frösve förs, Födda 1880-1894, vol C:1

Frösve förs, Födda 1880-94, vol C:1

Frösve förs, Födda 1895-1942, vol C:2

Frösve förs, Födda 1895-1942

Frösve förs, Församlingsbok 1901-21, vol AIIa:1

Frösve förs, Församlingsbok 1921-43, vol AIIa:2

Frösve förs, Husförhör 1861-73, vol AI:3

Frösve förs, Husförhör 1873-80, vol AI:4

Frösve förs, Husförhör 1880-92, vol AI:5

Frösve förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:6

Furingstads förs, Husförhör 1881-90, vol AI:14

Furingstads förs, Inflyttning 1884-94, vol BI:5

Fägre förs, Födda 1758-93, vol C:2

Fägre förs, Husförhör 1863-78, vol AI:10

Fägre förs, Husförhör 1878-86, vol AI:12

Fägre förs, Husförhör 1886-96, vol AI:15

Färgelanda förs, Födda 1895-1917, vol C:15

Födda 1895-1915, vol C:5

Förkärla förs, Döda 1751-87, vol C:2

Förkärla förs, Döda 1836-59, vol C:6

Förkärla förs, Födda 1751-87, vol C:2

Förkärla förs, Födda 1836-54, vol C:6

Förkärla förs, Födda 1855-61, vol C:7

Förkärla förs, Husförhör 1838-43, vol AI:5

Förkärla förs, Husförhör 1844-50, vol AI:6

Förkärla förs, Husförhör 1850-59, vol AI:7

Förkärla förs, Husförhör 1859-61, vol AI:8

Förkärla förs, Husförhör 1862-70, vol AI:9

Förkärla förs, Vigsel 1751-87, vol C:2

Förkärla förs, Vigsel 1836-49, vol C:6

Gamleby förs, Husförhör 1891-95, vol AI:26 (23B)

Gamleby förs, Utflyttning 1888-94, vol BI:4

Gamlestads förs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:20

Gamlestads förs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:6

Geni.com

Gistads förs, Husförhör 1882-86, vol AI:17

Gistads förs, Inflyttning 1868-93, vol BI:4 (B:5)

Gistads förs, Inflyttning 1868-93, vol BI:4

Gladhammars förs, Döda 1895-1918, vol EI:2

Gladhammars förs, Födda 1872-76, vol C:9

Gladhammars förs, Födda 1877-88, vol C:10

Gladhammars förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:1

Gladhammars förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:3

Gladhammars förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIa:4

Gladhammars förs, Församlingsbok 1915-20, vol AIIa:5

Gladhammars förs, Församlingsbok 1921-25, vol AIIa:6

Gladhammars förs, Husförhör 1876-80, vol AI:18

Gladhammars förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19

Gladhammars förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20

Gladhammars förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Gladhammars förs, Inflyttning 1859-80, vol BI:1

Gladhammars förs, Uflyttning 1881-94, vol BI:2

Glanshammars förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:1A

Glanshammars förs, Husförhör 1891-95, vol AI:31 (AI:24A)

Godegårds förs, Döda 1915-27, vol F:3

Godegårds förs, Födda 1749-1798, vol CI:3

Godegårds förs, Födda 1749-98, vol CI:3

Godegårds förs, Födda 1798-1840, vol CI:4

Godegårds förs, Födda 1861-73, vol C:6

Godegårds förs, Födda 1895-1911, vol C:9

Godegårds förs, Församlingsbok 1896-1905, vol AIIa:1

Godegårds förs, Församlingsbok 1906-15, vol AIIa:3

Godegårds förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:5

Godegårds förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:7

Godegårds förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:8

Godegårds förs, Husförhör 1778-85, vol AI:2

Godegårds förs, Husförhör 1790-talet, vol AI:3

Godegårds förs, Husförhör 1855-61, vol AI:12

Godegårds förs, Husförhör 1861-70, vol AI:13

Godegårds förs, Husförhör 1871-75, vol AI:14

Godegårds förs, Husförhör 1876-80, vol 1875-80

Godegårds förs, Husförhör 1876-80, vol AI:15

Godegårds förs, Husförhör 1881-85, vol AI:16

Godegårds förs, Husförhör 1886-90, vol AI:17

Godegårds förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Godegårds förs, Inflyttning 1874-85, vol C:7

Godegårds förs, Utflyttning 1874-85, vol CI:7

Godegårds förs, Vigsel 1749-97, vol CI:3

Godegårds förs, Vigsel 1888, vol SCB Östergötland :817

Grebo förs, Födda 1862-94, vol C:5

Grude förs, Födda 1794-1853, vol C:3

Grude förs, Husförhör 1805-35, vol AI:1

Grude förs, Husförhör 1862-74, vol AI:4

Grude förs, Husförhör 1875-86, vol AI:5

Grude förs, Husförhör 1887-99, vol AI:6

Gryts förs, Födda 1814-61, vol C:3

Gryts förs, Husförhör 1773-82, vol AI:2

Gryts förs, Husförhör 1843-47, vol AI:13

Gryts förs, Husförhör 1848-52, vol AI:14

Gryts förs, Husförhör 1853-57, vol AI:15

Gryts förs, Husförhör 1858-61, vol AI:16

Gryts förs, Husförhör 1861-65, vol AI:17

Gryts förs, Husförhör 1866-70, vol AI:18

Gryts förs, Husförhör 1871-75, vol AI:19

Gryts förs, Husförhör 1876-80, vol AI:20

Gryts förs, Husförhör 1881-85, vol AI:21

Gryts förs, Husförhör 1886-90, vol AI:22

Gryts förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23

Gryts förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:24

Gryts förs, Vigsel 1764-1813, vol C:2

Gräsmarks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:26

Gräsmarks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:27

Gräsmarks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:28

Gräsmarks förs, Husförhör 1886-92, vol AI:29

Gräve förs, Födda 1834-61, vol C:2

Gräve förs, Husförhör 1841-45, vol AI:10

Gräve förs, Husförhör 1881-85, vol AI:18

Grödinge förs, Husförhör 1851-55, vol AI:16

Gudmuntorps förs, Församlingsbok 1895-1908, vol AII:2

Gudmuntorps förs, Församlingsbok 1908-29, vol AII:4

Gullabo förs, Husförhör 1871-75, vol AI:2

Gunnarskogs förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:1

Gunnarskogs förs, Husförhär 1886-90, vol AI:26

Gunnarskogs förs, Husförhör 1851-55, vol AI:14B

Gunnarskogs förs, Husförhör 1856-60, vol AI:15B

Gunnarskogs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:17

Gunnarskogs förs, Husförhör 1871-76, vol AI:20

Gunnarskogs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:22

Gunnarskogs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:24

Gunnarskogs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:26

Gunnarskogs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:28

Gällersta förs, Döda 1740-1815, vol C:1

Gällersta förs, Födda 1718-36, vol AI:1

Gällersta förs, Födda 1732-1815, vol C:1

Gällersta förs, Husförhör 1718-33, vol AI:1

Gällersta förs, Husförhör 1733-39, vol AI:2

Gällersta förs, Husförhör 1739-54, vol AI:3

Gällersta förs, Husförhör 1754-62, vol AI:4

Gällersta förs, Husförhör 1763-71, vol AI:5

Gällersta förs, Husförhör 1772-78, vol AI:6

Gällersta förs, Husförhör 1779-85, vol AI:7

Gällersta förs, Husförhör 1786-90, vol AI:8

Gällersta förs, Husförhör 1791-95, vol AI:9

Gällersta förs, Husförhör 1796-1800, vol AI:10

Gällersta förs, Husförhör 1801-05, vol AI:11

Gällersta förs, Husförhör 1806-10, vol AI:12

Gällersta förs, Husförhör 1811-15, vol AI:13

Gällersta förs, Husförhör 1881-85, vol AI:27

Gällersta förs, Husförhör 1886-90, vol AI:28

Gällersta förs, Vigsel 1765-1804, vol E:1

Gällersta förs, Vigsel 1805-61, vol E:2

Gällivare förs, Födda 1908-11, vol C:12

Gällstads förs, Flyttningsbetyg 1911-14, vol HII:14

Gällstads förs, Födda 1708-82, vol C:4

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Döda 1926-35, vol FI:8

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Folkräkning 1880

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Folkräkning 1890

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1896-1919, vol AIIaa:4

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1896-1920, vol AIIaa:9

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1896-1922, vol AIIaa:12

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1912-28, vol AIIaa:16

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Inflyttning 1875-80, vol B:9

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Personregister 1895-1916, vol AIIab:3

Gåsinge förs, Döda 1876-89, vol C:7

Gåsinge förs, Församlingsbok 1825-32, vol AII:5

Gåsinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AII:4

Gåsinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Gåsinge förs, Husförhör 1896-99, vol AI:19

Göteborgs Gamlestadsförs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:21

Göteborgs Gamlestadsförs, Inflyttning 1929-33, vol BI:6

Göteborgs Karl Johans förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:9

Göteborgs Karl Johans förs, Församlingsbok 1910-19, vol AIIa:12

Göteborgs Kristine förs, Födda 1919-30, vol CIII:7

Göteborgs Kristine förs, Församlingsbok 1906-23, vol AIIaa:25

Göteborgs Kristine förs, Församlingsbok 1914-23, vol AIIaa:27

Göteborgs Vasa förs, Vigsel 1908-16, vol E:1

Göteborgs- och Bohus län, Ödsmåls förs, Folkräkning 1910

Göteborgs- och Bohuslän, Ödsmåls förs, Folkräkning 1900

Götlunda förs 1895-1923, vol C:10

Götlunda förs, Döda 1728-52, vol C:2

Götlunda förs, Döda 1752-98, vol E:1

Götlunda förs, Döda 1841-62, vol F:2

Götlunda förs, Döda 1862-72, vol F:4

Götlunda förs, Döda 1873-90, vol F:5

Götlunda förs, Döda 1916-39, vol F:8

Götlunda förs, Födda 1703-27, vol C:1

Götlunda förs, Födda 1728-52, vol C:2

Götlunda förs, Födda 1796-1843, vol C:4

Götlunda förs, Födda 1844-61, vol C:5

Götlunda förs, Födda 1844-62, vol C:5

Götlunda förs, Födda 1862-72, vol C:7

Götlunda förs, Födda 1873-87, vol C:8

Götlunda förs, Födda 1895-1923, vol C:10

Götlunda förs, Födda 1907, vol SCB Örebro H1AA:1509

Götlunda förs, Församlingsbok 1901-04, vol AIIa:1a

Götlunda förs, Församlingsbok 1901-04, vol AIIa:1b

Götlunda förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:2a

Götlunda förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:2b

Götlunda förs, Församlingsbok 1910-16, vol AIIa:3a

Götlunda förs, Församlingsbok 1916-25, vol AIIa:4a

Götlunda förs, Församlingsbok 1925-31, vol AIIa:5a

Götlunda förs, Församlingsbok 1931-41, vol AIIa:6a

Götlunda förs, Husförhör 1740-46, vol AI:1

Götlunda förs, Husförhör 1751-55, vol AI:2

Götlunda förs, Husförhör 1758-67, vol AI:3

Götlunda förs, Husförhör 1851-55, vol AI:16A

Götlunda förs, Husförhör 1854-61, vol AI:8

Götlunda förs, Husförhör 1856-60, vol AI:17A

Götlunda förs, Husförhör 1856-60, vol AI:17B

Götlunda förs, Husförhör 1861-65, vol AI:18A

Götlunda förs, Husförhör 1862-74, vol AI:9

Götlunda förs, Husförhör 1866-70, vol AI:19A

Götlunda förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20A

Götlunda förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21A

Götlunda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:22A

Götlunda förs, Husförhör 1886-90, vol AI:23A

Götlunda förs, Husförhör 1891-95, vol AI:24A

Götlunda förs, Husförhör 1896-1901, vol AI:25b

Götlunda förs, Inflyttning 1846-60, vol B:1

Götlunda förs, Utflyttning 1895-1921, vol B:5

Götlunda förs, Vigsel 1728-52, vol C:2

Haga förs, Församlingsbok 1917-38, vol AIIa:37

Hallingebergs förs, Husförhör 1886-95, vol AI:20A

Hallsbergs förs, Födda 1780-1810, vol C:3

Hallsbergs förs, Födda 1848-56, vol C:5

Hallsbergs förs, Födda 1871-97, vol C:8

Hallsbergs förs, Husförhör 1773-85, vol AI:4

Hallsbergs förs, Husförhör 1851-55, vol AI:17

Hallsbergs förs, Husförhör 1856-60, vol AI:18

Hallsbergs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:20

Hallsbergs förs, Husförhör 1871-75, vol AI:21

Hallsbergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:25

Hallsbergs förs, Vigsel 1780-1810, vol C:3

Halmstads förs, Församlingsbok 1917-41, vol AIIa:24

Hammarby förs, Husförhör 1866-70, vol AI:12

Hammars förs, Döda 1889, vol SCB :964

Hammars förs, Husförhör 1826-30, vol AI:5A

Hammars förs, Husförhör 1831-35, vol AI:6B

Hammars förs, Husförhör 1836-40, vol AI:7B

Hammars förs, Husförhör 1841-45, vol AI:8B

Hammars förs, Husförhör 1846-50, vol AI:9B

Hammars förs, Husförhör 1851-55, vol AI:10B

Hammars förs, Husförhör 1856-60, vol AI:11B

Hammars förs, Husförhör 1861-65, vol AI:12B

Hammars förs, Husförhör 1866-70, vol AI:13B

Hammars förs, Husförhör 1871-75, vol AI:14B

Hammars förs, Husförhör 1881-85, vol AI:16B

Hammars förs, Husförhör 1886-90, vol AI:17B

Hammars förs, Inflyttning 1826-60, vol B:1

Hammars förs, Vigsel 1823-60, vol E:2

Hammars förs, Vigsel 1895-1927, vol EI:5

Hamrånge förs, Födda 1881-85, vol C:5

Hannäs förs, Födda 1868-83, vol CI:5

Hardemo förs, Födda 1892, vol SCB Örebro H1AA:1054

Hardemo förs, Födda 1895-28, vol C:9

Hardemo förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:1

Hardemo förs, Församlingsbok 1907-17, vol AIIa:2

Hardemo förs, Husförhör 1891-97, vol AI:23

Hedemora förs, Församlingsbok 1918-28, vol AIIc:3C

Hedemora förs, Församlingsbok 1928-37, vol AIIc:4D

Hedemora landsförs, Församlingsbok 1908-18, vol AIIc:2C

Heds förs, Födda 1897-1912, vol C:12

Hedvig Eleonoras förs, Födda 1887-88, vol CI:32

Helgesta förs, Döda 1862-1884, vol C:5

Helgesta förs, Döda 1895-1940, vol F:2

Helgesta förs, Församlingsbok 1900-03, vol AIIa:1

Helgesta förs, Församlingsbok 1904-09, vol AIIa:2

Helgesta förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19

Helgesta förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20

Helgesta förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Helgesta förs, Husförhör 1896-99, vol AI:22

Helsingborgs stadsförs (Maria), Husförhör 1869-74, vol AI:56

Helsingborgs stadsförs (Maria), Husförhör 1875-79, vol AI:62

Helsingborgs stadsförs (Maria), Utflyttning 1871-82, vol BII:8

Hennepin county, Minnesota, US Census 1900

Hennepin county, Minnesota, US Census 1940, vol T627 roll 1982

Hennepin county, Minnesota, US Census 1940, vol T627 roll 1990

Hidinge förs, Döda 1816-54, vol C:1

Hidinge förs, Födda 1816-54, vol C:1

Hidinge förs, Husförhör 1836-40, vol AI:11

Hidinge förs, Husförhör 1841-45, vol AI:12

Hidinge förs, Husförhör 1846-50, vol AI:13

Hidinge förs, Husförhör 1851-55, vol AI:14

Hidinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:22

Hidinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23

Himmeta förs, Döda 1718-38, vol C:1

Himmeta förs, Döda 1722-38, vol C:1

Himmeta förs, Döda 1739-74, vol C:2

Himmeta förs, Döda 1775-1821, vol C:3

Himmeta förs, Döda 1822-61, vol C:4

Himmeta förs, Döda 1861-94, vol EI:2

Himmeta förs, Döda 1895-1921, vol F:2

Himmeta förs, Födda 1718-38, vol C:1

Himmeta förs, Födda 1739-74, vol C:2

Himmeta förs, Födda 1775-1821, vol C:3

Himmeta förs, Födda 1822-61, vol C:4

Himmeta förs, Födda 1861-87, vol C:6

Himmeta förs, Födda 1888-94, vol C:7

Himmeta förs, Födda 1895-1921, vol C:9

Himmeta förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Himmeta förs, Församlingsbok 1900-1910, vol AIIa:1

Himmeta förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2

Himmeta förs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:3

Himmeta förs, Församlingsbok 1930-43, vol AIIa:4

Himmeta förs, Husförhör 1671-96, vol AI:1

Himmeta förs, Husförhör 1697-1729, vol AI:2

Himmeta förs, Husförhör 1730-1746, vol AI:3

Himmeta förs, Husförhör 1730-46, vol AI:3

Himmeta förs, Husförhör 1747-51, vol AI:3

Himmeta förs, Husförhör 1752-74, vol AI:4

Himmeta förs, Husförhör 1752-74

Himmeta förs, Husförhör 1773-74, vol AI:6

Himmeta förs, Husförhör 1775-94, vol AI:7 (AI:6)

Himmeta förs, Husförhör 1775-94, vol AI:7

Himmeta förs, Husförhör 1795-1814, vol AI:8 (AI:7)

Himmeta förs, Husförhör 1815-23, vol AI:9 (AI:8)

Himmeta förs, Husförhör 1824-33, vol AI:10 (AI:9)

Himmeta förs, Husförhör 1834-49, vol AI:11 (AI:10)

Himmeta förs, Husförhör 1850-60, vol AI:12 (AI:11)

Himmeta förs, Husförhör 1861-70, vol AI:13 (AI:12)

Himmeta förs, Husförhör 1871-80, vol AI:14 (AI:13)

Himmeta förs, Husförhör 1880-90, vol AI:15 (AI:14)

Himmeta förs, Husförhör 1891-99, vol AI:16

Himmeta förs, Inflyttning 1861-91, vol B:2

Himmeta förs, Inflyttning 1895-1915, vol B:4

Himmeta förs, Vigsel 1718-38 (1722-41), vol C:1

Himmeta förs, Vigsel 1718-38, vol C:1

Himmeta förs, Vigsel 1739-74, vol C:2

Himmeta förs, Vigsel 1742-74, vol C:2

Himmeta förs, Vigsel 1772-41, vol C:1

Himmeta förs, Vigsel 1775-1821, vol C:3

Himmeta förs, Vigsel 1851-61, vol EI:1

Himmeta förs, Vigsel 1861-94, vol EI:2

Himmeta förs, Vigsel 1895-1921, vol EI:4

Himmeta förs, Vigsel 1922-47, vol EI:5

Himmeta, Döda 1739-74, vol C:2

Himmeta, Döda 1861-94, vol EI:2

Hjortsberga förs, Döda 1795-1828, vol C:2

Hjortsberga förs, Födda 1795-1828, vol C:2

Hjortsberga förs, Husförhör 1801-07, vol AI:1

Hjortsberga förs, Husförhör 1812-13, vol AI:2

Hjortsberga förs, Husförhör 1814-20, vol AI:3

Hjulsjö förs, Vigsel 1842-59, vol E:2

Hjälstads förs, Döda 1770-1837, vol E:1

Hjälstads förs, Födda 1861-91, vol C:7

Hjälstads förs, Församlingsbok 1896-1913, vol AIIa:1

Hjälstads förs, Församlingsbok 1913-24, vol AIIa:2

Hjälstads förs, Församlingsbok 1924-42, vol AIIa:4

Hjälstads förs, Inflyttning 1763-1840, vol B:1

Holmestads förs, Husförhör 1882-92, vol AI:9

Horns (Frösve) förs, Vigsel 1895-1938, vol E:3

Horns förs, Döda 1730-88, vol C:2

Horns förs, Födda 1730-88, vol C:2

Hovs förs, Födda 1895-1915, vol C:1

Hovs förs, Husförhör 1874-86, vol AI:9

Hovs förs, Husförhör 1887-99, vol AI:10

Hovs förs, Husförhör 1900-18, vol AIIa:1

Hudene förs, Husförhör 1776-1804, vol AI:2

Huggenäs förs, Husförhör 1881-97, vol AI:21

Hulareds förs, Födda 1862-94, vol C:3

Hulareds förs, Församlingsbok 1904-39, vol AIIa:1

Husaby förs, Födda 1895-1933, vol C:8

Husaby förs, Församlingsbok 1895-1918, vol AIIa:1

Husaby förs, Församlingsbok 1919-37, vol AIIa:2

Husaby förs, Vigsel 1895-1933, vol C:8

Husby förs, Husförhör 1880-89, vol AI:20d

Husby-Rekarne förs, Födda 1753-1816, vol C:2

Husby-Rekarne förs, Församlingsbok 1900-03, vol AIIa:2

Husby-Rekarne förs, Församlingsbok 1904-17, vol AIIa:6

Husby-Rekarne förs, Husförhör 1881-85, vol AI:23

Husby-Rekarne förs, Husförhör 1896-99, vol AI:26

Husby-Rekarne förs, Utflyttning 1861-94, vol B:2

Husby-Ärlinghundra förs, Inflyttning 1833-1881, vol B:1

Hyltinge förs, Församlingsbok 1904-09, vol AIIa:2

Hyltinge förs, Församlingsbok 1909-18, vol AIIa:3

Hyltinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15

Hyltinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Hyltinge förs, Vigsel 1864, vol SCB Sörmland :140

Hälelstads förs, Döda 1746-1833, vol E:1

Hälelstads förs, Vigsel 1636-73, vol C:1

Hälestads förs, Husförhör 1825-31, vol AI:18

Hälleberga förs, Husförhör 1880-89, vol AI:17

Hällefors förs, Födda 1894, vol SCB Örebro HIAA:1111

Hällefors förs, Församlingsbok 1906-18, vol AIIa:2A

Hällefors förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:3A

Hällefors förs, Församlingsbok 1927-40, vol AIIa:4A

Hällestads för, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:11

Hällestads förs, Döda 1673-1701, vol C:2

Hällestads förs, Döda 1701-1745, vol C:3

Hällestads förs, Döda 1701-45, vol C:3

Hällestads förs, Döda 1701-46, vol C:3

Hällestads förs, Döda 1746-1833, vol E:1

Hällestads förs, Döda 1746-1834, vol E:1

Hällestads förs, Döda 1834-61, vol E:2

Hällestads förs, Döda 1839, vol SCB H1AA:3068

Hällestads förs, Döda 1843-50, vol C:6 (C:5)

Hällestads förs, Döda 1862-80, vol C:8

Hällestads förs, Döda 1864, vol SCB Östergötland :142

Hällestads förs, Döda 1865, vol SCB Östergötland :176

Hällestads förs, Döda 1867, vol SCB Östergötland :244

Hällestads förs, Döda 1869, vol SCB Östergötland :311

Hällestads förs, Döda 1870, vol SCB Östergötland :345

Hällestads förs, Döda 1871, vol SCB Östergötland :379

Hällestads förs, Döda 1872, vol SCB Östergötland :413

Hällestads förs, Döda 1874, vol SCB Östergötland :481

Hällestads förs, Döda 1876, vol SCB Östergötland :548

Hällestads förs, Döda 1877, vol SCB Östergötland :581

Hällestads förs, Döda 1878, vol SCB Östergötland :616

Hällestads förs, Döda 1879, vol SCB Östergötland :650

Hällestads förs, Döda 1880, vol SCB Östergötland :682

Hällestads förs, Döda 1881, vol SCB Östergötland :710

Hällestads förs, Döda 1881-94, vol F:1

Hällestads förs, Döda 1895-1912, vol F:2

Hällestads förs, Döda 1913-33, vol F:3

Hällestads förs, Döda 1962-72, vol C:8

Hällestads förs, Födda 1636-73, vol C:1

Hällestads förs, Födda 1673-1701, vol C:2

Hällestads förs, Födda 1673-1701

Hällestads förs, Födda 1701-07, vol C:3

Hällestads förs, Födda 1708-82, vol C:4

Hällestads förs, Födda 1746-1833, vol EI:1

Hällestads förs, Födda 1783-1842, vol C:5 (C:4)

Hällestads förs, Födda 1843-52, vol C:6 (C:5)

Hällestads förs, Födda 1843-61, vol C:7 (C:6)

Hällestads förs, Födda 1860-1949, vol SCB H1AA:2849

Hällestads förs, Födda 1862-72, vol C:8

Hällestads förs, Födda 1873, vol SCB Östergötland :447

Hällestads förs, Födda 1873-94, vol C:9

Hällestads förs, Födda 1888, vol SCB Östergötland :917

Hällestads förs, Födda 1890, vol SCB Östergötland :977

Hällestads förs, Födda 1891-1918, vol C:10

Hällestads förs, Födda 1892, vol SCB Östergötland :1037

Hällestads förs, Födda 1895-1909, vol C:11

Hällestads förs, Födda 1898-1920, vol SCB Östergötland

Hällestads förs, Födda 1910-29, vol C:12

Hällestads förs, Församlingsbok 1898-1905, vol AIIa:3

Hällestads förs, Församlingsbok 1898-1906, vol AIIa:1

Hällestads förs, Församlingsbok 1898-1906, vol AIIa:2

Hällestads förs, Församlingsbok 1906-13, vol AIIa:4

Hällestads förs, Församlingsbok 1906-13, vol AIIa:5

Hällestads förs, Församlingsbok 1906-13, vol AIIa:6

Hällestads förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIa:7

Hällestads förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIa:8

Hällestads förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIa:9

Hällestads förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:10

Hällestads förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:11

Hällestads förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:12

Hällestads förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:13

Hällestads förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:14

Hällestads förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:15

Hällestads förs, Huförhör 1852-56, vol AI:28

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (50-talet), vol AI:1-6 (AI:1)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (60-talet), vol AI:1-6 (AI:2)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (60-talet), vol AI:1-6 (AI:3)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (70-talet), vol AI:1-6 (AI:4)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (76-90), vol AI:1-6 (AI:5)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (80-talet), vol AI:1-6 (AI:6)

Hällestads förs, Husförhör 1791-1802, vol AI:7

Hällestads förs, Husförhör 1791-1802, vol AI:8

Hällestads förs, Husförhör 1798-1802, vol AI:9

Hällestads förs, Husförhör 1802-10, vol AI:10

Hällestads förs, Husförhör 1803-09, vol AI:11

Hällestads förs, Husförhör 1810-14, vol AI:12

Hällestads förs, Husförhör 1810-14, vol AI:13

Hällestads förs, Husförhör 1815-19, vol AI:14

Hällestads förs, Husförhör 1815-19, vol AI:15

Hällestads förs, Husförhör 1820-24, vol AI:16

Hällestads förs, Husförhör 1820-24, vol AI:17

Hällestads förs, Husförhör 1825-31, vol AI:18

Hällestads förs, Husförhör 1825-31, vol AI:19

Hällestads förs, Husförhör 1832-37, vol AI:20

Hällestads förs, Husförhör 1832-37, vol AI:21

Hällestads förs, Husförhör 1837-43, vol AI:22

Hällestads förs, Husförhör 1837-43, vol AI:23

Hällestads förs, Husförhör 1843-47, vol AI:24

Hällestads förs, Husförhör 1843-47, vol AI:25

Hällestads förs, Husförhör 1848-51, vol AI:26

Hällestads förs, Husförhör 1848-51, vol AI:27

Hällestads förs, Husförhör 1852-56, vol AI:28

Hällestads förs, Husförhör 1852-56, vol AI:29

Hällestads förs, Husförhör 1857-61, vol AI:30

Hällestads förs, Husförhör 1857-61, vol AI:31

Hällestads förs, Husförhör 1861-67, vol AI:32

Hällestads förs, Husförhör 1861-67, vol AI:33

Hällestads förs, Husförhör 1868-72, vol AI:34

Hällestads förs, Husförhör 1868-72, vol AI:35

Hällestads förs, Husförhör 1868-73, vol AI:34

Hällestads förs, Husförhör 1868-73, vol AI:35

Hällestads förs, Husförhör 1873-77, vol AI:36

Hällestads förs, Husförhör 1873-77, vol AI:37

Hällestads förs, Husförhör 1878-82, vol AI:38

Hällestads förs, Husförhör 1878-82, vol AI:39

Hällestads förs, Husförhör 1878-82, vol AI:40

Hällestads förs, Husförhör 1883-88, vol AI:41

Hällestads förs, Husförhör 1883-88, vol AI:42

Hällestads förs, Husförhör 1883-88, vol AI:43

Hällestads förs, Husförhör 1889-97, vol AI:44

Hällestads förs, Husförhör 1889-97, vol AI:45

Hällestads förs, Husförhör 1889-97, vol AI:46

Hällestads förs, Inflyttning 1840-62, vol B:1

Hällestads förs, Inflyttning 1863-78, vol B:2

Hällestads förs, Inflyttning 1879-90, vol B:3

Hällestads förs, Inflyttning 1891-94, vol B:4

Hällestads förs, Inflyttning 1895-1916, vol BI:5

Hällestads förs, Sockenstämmoprotokoll 1746-55, vol E:1

Hällestads förs, Utflyttning 1840-62, vol B:1

Hällestads förs, Utflyttning 1863-78, vol B:2

Hällestads förs, Utflyttning 1879-90, vol B:3

Hällestads förs, Utflyttning 1891-94, vol B:4

Hällestads förs, Utflyttning 1895-1916, vol BI:5

Hällestads förs, Vigsel 1636-73, vol C:1

Hällestads förs, Vigsel 1701-48, vol C:3

Hällestads förs, Vigsel 1701-48, vol C:5

Hällestads förs, Vigsel 1746-1833, vol E:1

Hällestads förs, Vigsel 1834-61, vol E:2

Hällestads förs, Vigsel 1843-49, vol C:6

Hällestads förs, Vigsel 1862-72, vol C:8

Hällestads förs, Vigsel 1862-94, vol C:8

Hällestads förs, Vigsel 1883, vol SCB Östergötland :767

Hällestads förs, Vigsel 1895-1916, vol EI:3

Hällestads förs, Vigsel 1917-39, vol EI:4

Hällestads förs, Vigsel 1940-65, vol EI:5

Hällestads förs, husförhör 1843-47, vol AI:24

Hällestads förts, Inflyttning 1840-62, vol B:1

Hällestads och Tjällmo tingslag, Bouppteckning 1790-94, vol F:7

Hälletads förs, Födda 1873-94, vol C:9

Hällstads förs, Födda 1861-94, vol C:6

Hällstads förs, Församlingsbok 1898-1915, vol AIIa:1

Hällstads förs, Församlingsbok 1916-41, vol AIIa:2

Hällstads förs, Husförhör 1811-16, vol AI:3

Hällstads förs, Husförhör 1826-32, vol AI:4

Hällstads förs, Husförhör 1833-40, vol AI:5

Hällstads förs, Husförhör 1840-61, vol AI:6

Hällstads förs, Husförhör 1861-71, vol AI:7

Hällstads förs, Husförhör 1871-83, vol AI:8

Hällstads förs, Husförhör 1883-98, vol AI:9

Hällstads förs, Inflyttning 1850-60, vol B:4

Hällstads förs, Utflyttning 1828-39, vol B:2

Hällstads förs, Vigsel 1861-94, vol E:2

Härnösands domkyrkoförs, Husförhör 1881-90, vol AIa:16B

Härnösands domkyrkoförs, Vigsel 1861-94, vol EI:2

Högsby förs, Födda 1780-1832, vol CI:4

Högsby förs, Husförhör 1820-27, vol AI:4

Hölö förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Hölö förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:2

Hölö förs, Församlingsbok 1911-22, vol AIIa:3

Hölö förs, Församlingsbok 1922-31, vol AIIa:6

Hölö förs, Församlingsbok 1931-43, vol AIIa:8

Ignaberga förs, Husförhör 1870-73, vol AI:12

Internetforum

Isokyrö (sv. Storkyro) kommun, Husförhör 1736-54, vol IAa:2

Jacob och Johannes förs, Födda 1882-84, vol CIa:27

Jakob och Johannes förs, Födda 1888-90, vol CIa:29

Jonsbergs förs, Församlingsbok 1905-13, vol AIIa:2

Jällby förs, Födda 1707-1853, vol C:1

Jällby förs, Husförhör 1804-19, vol AI:1

Järnboås förs, Församlingsbok 1896-1906, vol AIIa:1A

Järnboås förs, Församlingsbok 1907-16, vol AIIa:2A

Järnboås förs, Församlingsbok 1917-26, vol AIIa:3A

Järnboås förs, Husförhör 1866-75, vol AI:16A

Järnboås förs, Husförhör 1876-85, vol AI:17A

Järnboås förs, Husförhör 1886-95, vol AI:18A

Järnboås, Döda 1895-1930, vol F:7

Järndboås förs, Döda 1895-1930, vol F:7

Järnskogs förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:2

Järstads förs, Döda 1762-1838, vol C:2

Järstads förs, Födda 1762-1838, vol C:2

Järstads förs, Husförhör 1790-99, vol AI:1

Järstads förs, Husförhör 1805-15, vol AI:2

Järstads förs, Husförhör 1816-25, vol AI:3

Järstads förs, Husförhör 1826-31, vol AI:4

Järstads förs, Vigsel 1762-1838, vol C:2

Jönköpings Sofia förs, Döda 1909-22, vol F:5

Jönköpings Sofia förs, Döda 1923-33, vol F:6

Jönköpings Sofia förs, Födda 1878-83, vol CI:8

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1897-1911, vol AIIa:2

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1897-1911, vol AIIa::8

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1911-25, vol AIIa:16

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1911-25, vol AIIa:5

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1925-41, vol AIIa:39

Jönköpings Sofia förs, Vigsel 1905-13, vol EI:3

Jönköpings län, Vrigstads förs, Folkräkning 1880

Jönköpings Östra (Kristina) förs, Församlingsbok 1911-25, vol AIIa:16

Kaga förs, Församlingsbok 1900-11, vol AIIa:1

Kaga förs, Församlingsbok 1912-27, vol AIIa:2

Kaga förs, Husförhör 1855-60, vol AI:3

Kaga förs, Husförhör 1881-85, vol AI:7

Kaga förs, Husförhör 1886-92, vol AI:8

Kalmar län, Mönsterås förs, Vigsel 1875, vol SCB Kalmar :518

Kalmar län, Oskarhamns förs, Folkräkning 1900

Kalmar län, Västerviks moder, Folkräkning 1880

Kalmar län, Ålems förs, Folkräkning, vol H1A:42B

Karlsborgs garnisonsförs, Döda 1895-1926, vol F:2

Karlsborgs garnisonsförs, Födda 1837-49, vol C:2

Karlsborgs garnisonsförs, Födda 1861-79, vol C:3

Karlsborgs garnisonsförs, Församlingsbok 1904-13, vol AIIa:6

Karlsborgs garnisonsförs, Församlingsbok 1914-22, vol AIIa:9

Karlsborgs garnisonsförs, Husförhör 1856-60, vol AI:25 (AII:6a)

Karlsborgs garnisonsförs, Husförhör 1861-76, vol AI:28 (AII:7a)

Karlsborgs garnisonsförs, Inflyttning 1857-60, vol B:2

Karlsborgs garnisonsförs, Vigsel 1850-60, vol B:1

Karlskoga förs, Döda 1870-85, vol F:4

Karlskoga förs, Födda 1822-42, vol C:11

Karlskoga förs, Födda 1867-1873

Karlskoga förs, Husförhör 1846-50, vol AI:29

Karlskoga förs, Husförhör 1851-55, vol AI:31

Karlskoga förs, Husförhör 1856-60, vol AI:35

Karlskoga förs, Husförhör 1861-65, vol AI:38

Karlskoga förs, Husförhör 1866-70, vol AI:41

Karlskoga förs, Husförhör 1871-76, vol AI:44

Karlskoga förs, Husförhör 1876-80, vol AI:23B

Karlskoga förs, Husförhör 1876-80, vol AI:46

Karlskoga förs, Husförhör 1876-80, vol AI:48

Karlskoga förs, Husförhör 1881-85, vol AI:24B

Karlskoga förs, Vigsel 1849-60, vol EI:8

Karlskoga stadsförs, Församlingsbok 1910-34, vol AIIa:18

Karlskrona amiralitetsförs, Döda 1889-94, vol FIa:10

Karlskrona amiralitetsförs, Döda 1895-1908, vol FIa:11

Karlskrona amiralitetsförs, Födda 1915-21, vol CIa:21

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1896-1923, vol AIIa:7

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1896-1923, vol AIIa:9

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1897-1924, vol AIIa:13

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1898-1924, vol AIIa:24 (Pensionärsstaten)

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1899-1924, vol AIIa:28

Karlskrona amiralitetsförs, Husförhör 1891-96, vol AI:78

Karlskrona amiralitetsförs, Vigsel 1916-33, vol EIa:12

Karlskrona stadsförs, Döda 1895-1904, vol FI:17

Karlskrona stadsförs, Döda 1905-14, vol FI:18

Karlskrona stadsförs, Döda 1915-26, vol FI:9

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:10

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:1

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:8

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1906-09, vol AIIa:11

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1910-34, vol AIIa:17

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1910-34, vol AIIa:20

Karlskrona stadsförs, Husförhör 1881-91, vol AI:35

Karlskrona stadsförs, Husförhör 1891-1900, vol AI:42

Karlskrona stadsförs, Husförhör 1891-1900, vol AI:45

Karlskrona stadsförs, Vigsel 1946-54, vol EI:12

Karlstads stadsförs, Husförhör 1876-80, vol AI:34

Karlstads stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:36

Karlstads stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:38

Karlstads stadsförs, Husförhör 1886-90, vol AI:40

Karlstads stadsförs, Husförhör 1886-90, vol AI:42

Karlstads stadsförs, Husförhör 1891-95, vol AI:46

Katrineholms förs, Församlingsbok 1912-23, vol AIIa:3

Katrineholms förs, Församlingsbok 1923-39, vol AIIa:8

Katrineholms förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:11

Katrineholms förs, Inflyttning 1933-51, vol BI:12

Kattunga förs, Födda, SCB utdrag 1860-1949, vol H1AA/1259

Kemi landsförsamling, Födda

Kemi landsförsamling, Husförhör 1799-1805, vol IAI:11

Kemi, Vigsel 1738-1825, vol IK275

Kila förs, Döda 1841-61, vol F:1

Kila förs, Döda 1866, vol SCB Sörmland :208

Kila förs, Döda 1868, vol SCB Sörmland :276

Kila förs, Döda 1872, vol SCB Sörmland :411

Kila förs, Döda 1873, vol SCB Sörmland :446

Kila förs, Döda 1876, vol SCB Sörmland :546

Kila förs, Döda 1878, vol SCB Sörmland :614

Kila förs, Döda 1881, vol SCB Sörmland :709

Kila förs, Döda 1884, vol SCB Sörmland :795

Kila förs, Döda 1895-34, vol F:3

Kila förs, Födda 1809-41, vol C:4

Kila förs, Födda 1842-60, vol C:5

Kila förs, Födda 1842-61, vol C:5

Kila förs, Födda 1860, vol SCB Sörmland :4

Kila förs, Födda 1895-1918, vol C:9

Kila förs, Födda 1898-1920, vol SCB Sörmland

Kila förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:2

Kila förs, Församlingsbok 1911-16, vol AIIa:3

Kila förs, Församlingsbok 1911-1916, vol AIIa:3

Kila förs, Församlingsbok 1917-22, vol AIIa:4

Kila förs, Församlingsbok 1923-30, vol AIIa:5

Kila förs, Församlingsbok 1931-45, vol AIIa:8

Kila förs, Församlingsbok 1931-45, vol AIIa:9

Kila förs, Husförhör 1811-15, vol AI:5

Kila förs, Husförhör 1816-20, vol AI:6

Kila förs, Husförhör 1821-25, vol AI:7

Kila förs, Husförhör 1826-30, vol AI:8

Kila förs, Husförhör 1831-35, vol AI:9

Kila förs, Husförhör 1836-40, vol AI:10

Kila förs, Husförhör 1841-45, vol AI:11

Kila förs, Husförhör 1846-50, vol AI:12

Kila förs, Husförhör 1851-55, vol AI:13

Kila förs, Husförhör 1856-60, vol AI:14

Kila förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15

Kila förs, Husförhör 1866-70, vol AI:16

Kila förs, Husförhör 1871-75, vol AI:17

Kila förs, Husförhör 1876-80, vol AI:18

Kila förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19

Kila förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20

Kila förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Kila förs, Husförhör 1891-96, vol AI:21

Kila förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:22

Kila förs, Inflyttning 1841-60, vol B:2

Kila förs, Utflyttning 1841-60, vol B:2

Kila förs, Utflyttning 1895-1926, vol B:5

Kila förs, Vigsel 1827-64, vol E:2

Kila förs, Vigsel 1889, vol SCB Sörmland :946

Kils förs, Döda 1708-63, vol C:1

Kils förs, Döda 1708-64, vol C:1

Kils förs, Döda 1762-1826, vol F:1

Kils förs, Födda 1708-64, vol C:1

Kils förs, Födda 1762-1802, vol C:2

Kils förs, Födda 1803-54, vol C:3

Kils förs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:1

Kils förs, Församlingsbok 1910-20, vol AIIa:2

Kils förs, Husförhör 1727-1740(1756), vol AI:1

Kils förs, Husförhör 1757-65, vol AI:2

Kils förs, Husförhör 1768-73, vol AI:3

Kils förs, Husförhör 1775-80, vol AI:4

Kils förs, Husförhör 1781-85, vol AI:5

Kils förs, Husförhör 1786-90, vol AI:6

Kils förs, Husförhör 1791-95, vol AI:7

Kils förs, Husförhör 1796-1800, vol AI:8

Kils förs, Husförhör 1801-05, vol AI:9

Kils förs, Husförhör 1806-10, vol AI:10

Kils förs, Husförhör 1811-15, vol AI:11

Kils förs, Husförhör 1831-35, vol AI:15

Kils förs, Husförhör 1851-55, vol AI:19

Kils förs, Husförhör 1861-65, vol AI:21

Kils förs, Husförhör 1866-70, vol AI:22

Kils förs, Husförhör 1871-75, vol AI:23

Kils förs, Husförhör 1876-80, vol AI:24

Kils förs, Husförhör 1881-85, vol AI:25

Kils förs, Husförhör 1886-90, vol AI:26

Kils förs, Husförhör 1891-95, vol AI:27

Kils förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:28

Kils förs, Vigsel 1708-64, vol C:1

Kils förs, Vigsel 1762-1826, vol C:2

Kimstads förs, Födda 1811-50, vol CI:5

Kimstads förs, Födda 1881-1901, vol C:8

Kimstads förs, Församlingsbok 1897-1901, vol AIIa:1

Kimstads förs, Församlingsbok 1902-06, vol AIIa:3

Kimstads förs, Församlingsbok 1913-18, vol AIIa:7

Kimstads förs, Församlingsbok 1918-26, vol AIIa:9

Kimstads förs, Husförhör 1866-70, vol AI:16

Kimstads förs, Husförhör 1892-1896, vol AI:26

Kimstads förs, Husförhör 1892-96, vol AI:25

Kimstads förs, Inflyttning 1881-1901, vol BI:2

Kimstads förs, Inflyttning 1916-31, vol BI:4

Kinna förs, Församlingsbok 1895-1904, vol AIIa:1

Kinnarumma förs, Födda 1844-60, vol C:3

Kinnarumma förs, Församlingsbok 1900-19, vol AIIa:1

Kinnarumma förs, Församlingsbok 1920-28, vol AIIa:3

Kinnarumma förs, Husförhör 1850-61, vol AI:8

Kinnarumma förs, Husförhör 1861-71, vol AI:10

Kinnarumma förs, Husförhör 1872-91, vol AI:12

Kinnarumma förs, Husförhör 1891-1900, vol AI:14

Kinnarumma förs, Inflyttning 1895-26, vol B:2

Kinne-Vedums förs, Församlingsbok 1918-38, vol AIIa:3

Kinnrumma förs, Döda 1891-94, vol F:1

Kiukainen kommun, Döda 1827-67, vol I F:5

Kiukainen kommun, Födda 1707-1802, vol I C:3

Kiukainen kommun, Födda 1755-76, vol I C:2

Kiukainen kommun, Födda 1803-26, vol I C:4

Kiukainen kommun, Födda 1866-86

Kiukainen kommun, Husförhör 1766-78, vol I Aa:2

Kiukainen kommun, Husförhör 1779-90, vol I Aa:3

Kiukainen kommun, Husförhör 1791-1802, vol I Aa:4

Kiukainen kommun, Husförhör 1803-08, vol I Aa:5

Kiukainen kommun, Husförhör 1809-20, vol I Aa:6

Kiukainen kommun, Husförhör 1815-28, vol I Aa:7

Kiukainen kommun, Husförhör 1829-35, vol I Aa:8

Kiukainen kommun, Husförhör 1836-42, vol I Aa:9

Kiukainen kommun, Husförhör 1843-49, vol I Aa:10

Kiukainen kommun, Husförhör 1850-56, vol I Aa:11

Kiukainen kommun, Husförhör 1857-63, vol I Aa:12

Kiukainen kommun, Husförhör 1864-70, vol I Aa:13

Kiukainen kommun, Husförhör 1871-80, vol I Aa:14

Kiukainen kommun, Inflyttning 1821-25

Klara förs, Födda 1881-87, vol CId:4

Klockrike & Brunneby pastorat, Döda 1825-43, vol C:3

Klockrike & Brunneby pastorat, Födda 1825-43, vol C:3

Klockrike förs, Födda 1851-60, vol C:6

Klockrike förs, Församlingsbok 1905-20, vol AIIa:3

Klockrike förs, Församlingsbok 1921-30, vol AIIa:4

Klockrike förs, Husförhör 1851-55, vol AI:10

Klockrike förs, Husförhör 1856-60, vol AI:11

Klockrike förs, Husförhör 1876-81, vol AI:15

Klockrike förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Klockrike förs, Inflyttning 1846-70, vol B:3

Kolbäcks förs, Döda 1880-94, vol F:7

Kolbäcks förs, Döda 1895-1931, vol F:8

Kolbäcks förs, Födda 1688-1788, vol C:1

Kolbäcks förs, Födda 1875-89, vol C:7

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1898-1904, vol AIIa:1B

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1898-1904, vol AIIa:1a

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:2a

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:2

Kolbäcks förs, Husförhör 1871-80, vol AI:16a

Kolbäcks förs, Husförhör 1881-90, vol AI:17a

Kolbäcks förs, Husförhör 1881-90, vol AI:17b

Kolbäcks förs, Husförhör 1891-97, vol AI:18a

Kolbäcks förs, Inflyttning 1875-94, vol B:5

Kolbäcks förs, Vigsel 1895-1924, vol EI:4

Kopparbergs län, Stora Tuna förs, Folkräkning 1910

Kristbergs förs, Döda 1841-61, vol C:6

Kristbergs förs, Döda 1895-1921, vol C:10

Kristbergs förs, Döda 1898-1920, vol SCB Östergötland

Kristbergs förs, Födda 1770-1840, vol C:5

Kristbergs förs, Födda 1770-1840

Kristbergs förs, Födda 1841-60, vol C:6

Kristbergs förs, Föddda 1876-88, vol C:8

Kristbergs förs, Församlingsbok 1896-1901, vol AIIa:1

Kristbergs förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:2

Kristbergs förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:3

Kristbergs förs, Församlingsbok 1911-16, vol AIIa:4

Kristbergs förs, Församlingsbok 1916-23, vol AIIa:5

Kristbergs förs, Församlingsbok 1916-23, vol AIIa:6

Kristbergs förs, Församlingsbok 1923-40, vol AIIa:7

Kristbergs förs, Församlingsbok 1923-40, vol AIIa:8

Kristbergs förs, Husförhör 1806-10, vol AI:5

Kristbergs förs, Husförhör 1811-15, vol AI:6

Kristbergs förs, Husförhör 1811-15, vol AI:7

Kristbergs förs, Husförhör 1816-20, vol AI:9

Kristbergs förs, Husförhör 1821-25, vol AI:11

Kristbergs förs, Husförhör 1831-35, vol AI:14

Kristbergs förs, Husförhör 1836-40, vol AI:16

Kristbergs förs, Husförhör 1841-45, vol AI:18

Kristbergs förs, Husförhör 1846-51, vol AI:19

Kristbergs förs, Husförhör 1852-57, vol AI:20

Kristbergs förs, Husförhör 1858-60, vol AI:21

Kristbergs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:22

Kristbergs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:23

Kristbergs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:25

Kristbergs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:27

Kristbergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:28

Kristbergs förs, Inflyttning 1831-35, vol AI:14

Kristbergs förs, Vigsel 1841-60, vol C:6

Kristinehamns förs, Husförhör 1876-80, vol AI:26

Kristinehamns förs, Husförhör 1876-80, vol AI:27

Kristinehamns förs, Husförhör 1881-85, vol AI:30

Kristinehamns förs, Husförhör 1886-90, vol AI:34

Kristinehamns förs, Husförhör 1891-95, vol AI:38

Kristströms förs, Församlingsbok 1923-40, vol AIIa:7

Krokeks förs, Döda 1778-1848, vol CI:1

Krokeks förs, Församlingsbok 1896-1902, vol AIIa:1

Krokeks förs, Församlingsbok 1903-07, vol AIIa:2

Krokeks förs, Församlingsbok 1908-16, vol AIIa:3

Krokeks förs, Församlingsbok 1922-30, vol AIIa:8

Krokeks förs, Församlingsbok 1931-40, vol AIIa:10

Krokeks förs, Husförhör 1816-21, vol AI:3(1)

Krokeks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:13 (AI:14)

Krokeks förs, Husförhör 1891-96, vol AI:19 (AI:20)

Krokeks förs, Inflyttning 1916-33, vol BI:4

Krokstads förs, Födda 1895-1933, vol C:9

Krokstads förs, Församlingsbok 1916-35, vol AIIa:4

Krokstads förs, Husförhör 1916-1935, vol AII:3

Kräcklinge förs, Döda 1941, vol SCB Örebro

Kräcklinge förs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:1

Kräcklinge förs, Församlingsbok 1910-25, vol AIIa:2

Kräcklinge förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:3

Kräcklinge förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:20

Kräcklinge förs, Inflyttning 1895-1939, vol B:4

Kräcklinge förs, Inflyttning 1940-47, vol B:6

Kuddby förs, Döda 1895-1917, vol CI:10

Kuddby förs, Församlingsbok 1915-27, vol AIIa:5

Kuddby förs, Inflyttning 1915-27, vol BI:6

Kuddby förs, Vigsel 1910-26, vol EI:2

Kullerstads förs, Döda 1872-79, vol CI:6

Kullerstads förs, Döda 1892-1923, vol FI:1

Kullerstads förs, Födda 1860-1940, vol SCB H1AA:1307

Kullerstads förs, Födda 1872-79, vol CI:6

Kullerstads förs, Födda 1880-89, vol CI:7

Kullerstads förs, Födda 1890-1900, vol C:8

Kullerstads förs, Födda 1891, vol SCB :1007

Kullerstads förs, Födda 1898-1920, vol SCB Östergötland

Kullerstads förs, Födda 1900-10, vol CI:9

Kullerstads förs, Församlingsbok 1894-1900, vol AIIa:1

Kullerstads förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:2

Kullerstads förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:3

Kullerstads förs, Församlingsbok 1906-14, vol AIIa:5

Kullerstads förs, Församlingsbok 1926-35, vol AIIa:10

Kullerstads förs, Husförhör 1872-77, vol AI:12

Kullerstads förs, Husförhör 1877-82, vol AI:13

Kullerstads förs, Husförhör 1889-1894, vol AI:15

Kullerstads förs, Inflyttning 1874-82, vol BI:3

Kullerstads förs, Inflyttning 1883-1915, vol BI:4

Kumla förs (T län), Födda 1750-80, vol C:2

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:2a

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:3a

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:3b

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1916-21, vol AIIa:4a

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1916-21, vol AIIa:4b

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1916-21, vol AIIa:4d

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1921-28, vol AIIa:5a

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1921-28, vol AIIa:5c

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1924-35, vol AIIa:7b

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1929-41, vol AIIa:8a

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1935-41, vol AIIa:9a

Kumla förs (T län), Församlingsbok 1935-41, vol AIIa:9c

Kumla förs (T län), Husförhör 1881-90, vol AI:22A

Kumla förs (T län), Husförhör 1881-90, vol AI:22B

Kumla förs (T län), Husförhör 1891-95, vol AI:23A

Kumla förs (T län), Husförhör 1891-95, vol AI:23B

Kumla förs (T län), Vigsel 1932-41, vol EI:6

Kumla(U) förs, Vigsel 1861-94, vol E:3

Kung Karls förs, Döda 1764-1815, vol C:2

Kung Karls förs, Döda 1786-94

Kung Karls förs, Döda 1816-47, vol F:1

Kung Karls förs, Födda 1764-1815, vol C:2

Kung Karls förs, Födda 1886-94, vol C:9

Kung Karls förs, Födda 1906-19, vol C:11

Kung Karls förs, Församlingsbok 1895-1900, vol AIIa:1

Kung Karls förs, Församlingsbok 1900-06, vol AIIa:3

Kung Karls förs, Församlingsbok 1900-07, vol AIIa:3

Kung Karls förs, Församlingsbok 1907-20, vol AIIa:5

Kung Karls förs, Församlingsbok 1907-20, vol AIIa:6

Kung Karls förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:7

Kung Karls förs, Husförhör 1774-74, vol AI:1

Kung Karls förs, Husförhör 1832-37, vol AI:5

Kung Karls förs, Husförhör 1838-44, vol AI:6A

Kung Karls förs, Husförhör 1844-50, vol AI:7A

Kung Karls förs, Husförhör 1850-55, vol AI:8a

Kung Karls förs, Husförhör 1851-55, vol AI:8b

Kung Karls förs, Husförhör 1856-60, vol AI:9a

Kung Karls förs, Husförhör 1861-65, vol AI:10c

Kung Karls förs, Husförhör 1871-75, vol AI:12b

Kung Karls förs, Husförhör 1876-80, vol AI:13b

Kung Karls förs, Husförhör 1881-85, vol AI:14b

Kung Karls förs, Husförhör 1886-90, vol AI:15B

Kung Karls förs, Husförhör 1886-90, vol AI:15b

Kung Karls förs, Husförhör 1891-95, vol AI:16A

Kung Karls förs, Inflyttning 1826-61, vol B:1

Kung Karls förs, Vigsel 1876-94, vol EI:2

Kung Karls förs, Vigsel 1895-1923, vol E:13

Kung Karls förs, Vigsel 1895-1923, vol E:3

Kungs-Barkarö förs, Födda 1771-1844, vol C:4

Kungs-Barkarö förs, Födda 1845-62, vol C:5

Kungs-Barkarö förs, Födda 1863-84, vol C:7

Kungs-Barkarö förs, Födda 1885-94, vol C:8

Kungs-Barkarö förs, Födda 1895-1943, vol C:9

Kungs-Barkarö förs, Församlingsbok 1905-15, vol AIIa:2

Kungs-Barkarö förs, Husförhör 1741-74, vol AI:1

Kungs-Barkarö förs, Husförhör 1865-74, vol AI:8

Kungsbacka förs, Döda 1861-69, vol F:3

Kungsholms förs, Döda 1919-22, vol FI:18

Kungsholms förs, Födda 1913, vol CI:34

Kungsholms förs, Inflyttning 1911, vol BI:51

Kungsåra förs, Husförhör 1877-86, vol AI:11

Kungsåra förs, Utflyttning 1875-94, vol B:4

Kussamo kommun, Husförhör 1816-25, vol IAa:5 IK230

Kussamo kommun, Husförhör 1836-42, vol IAa:7 IK230

Kuusamo kommun, Döda 1816-36, vol IC:4 IK233

Kuusamo kommun, Döda 1837-55

Kuusamo kommun, Födda 1797-1815, vol IC:3 IK232

Kuusamo kommun, Födda 1797-1815, vol IC:3 IK233

Kuusamo kommun, Födda 1837-55, vol IC:5 IK233

Kuusamo kommun, Födda 1855-68, vol IC:6 IK233

Kuusamo kommun, Födda 1869-83, vol MKO1-8

Kuusamo kommun, Husförhör 1760-73, vol IAa:1 IK229

Kuusamo kommun, Husförhör 1798-1803, vol IAa:2 IK229

Kuusamo kommun, Husförhör 1804-09, vol IAa:3 IK229

Kuusamo kommun, Husförhör 1810-15, vol IAa:4 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1816-25, vol IAa:5 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1826-35, vol IAA:6 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1826-35, vol IAa:6 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1836-42, vol IAa:7 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1843-49, vol IAa:8 IJ230-231

Kuusamo kommun, Husförhör 1843-49, vol IAa:8 IK230-231

Kuusamo kommun, Husförhör 1843-49, vol IAa:9 IK231

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol I Aa:11 IK231-232

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol IAa:10 IK231

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol IAa:11 IK231-232

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol IAa:11 IK232-232

Kuusamo kommun, Husförhör 1857-66, vol IAa:12 IK232_I

Kuusamo kommun, Husförhör 1857-66, vol IAa:13 IK232_2

Kuusamo kommun, Husförhör 1857-66, vol IAa:13 IK232_II

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol IAa:14 MKO 1-7

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol IAa:14 MKO1-7

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol MKO15-20

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol MKO8-14

Kuusamo kommun, Husförhör 1877-84, vol MKO36-41

Kuusamo kommun, Kusförhör 1804-10, vol IAa:3 IK229

Kuusamo kommun, Vigsel 1794-1816, vol IC:3 IK233

Kuusamo kommun, Vigsel 1794-1816

Kuusamo kommun, Vigsel 1855-68

Kuusamo kommun, Vigsel 1869-84, vol MKO30-31

Kuusomo kommun, Husförhör 1877-84, vol MKO21-35

Kvillinge förs, Döda 1860-1949, vol SCB H1AA:3699

Kvillinge förs, Döda 1895-1908, vol FI:1

Kvillinge förs, Födda 1825-45, vol CI:5

Kvillinge förs, Församlingsbok 1891-95, vol AIIa:1

Kvillinge förs, Församlingsbok 1891-95, vol AIIa:2

Kvillinge förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:3

Kvillinge förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:4

Kvillinge förs, Församlingsbok 1900-05, vol AIIa:7

Kvillinge förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:10

Kvillinge förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:9

Kvillinge förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIa:12

Kvillinge förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIa:13

Kvillinge förs, Församlingsbok 1915-26, vol AIIa:14

Kvillinge förs, Församlingsbok 1915-26, vol AIIa:15

Kvillinge förs, Församlingsbok 1915-26, vol AIIa:16

Kvillinge förs, Församlingsbok 1925-32, vol AIIa:17

Kvillinge förs, Församlingsbok 1925-32, vol AIIa:18

Kvillinge förs, Församlingsbok 1925-32, vol AIIa:19

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:20

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:21

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:22

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:23

Kvillinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:23

Kvillinge förs, Husförhör 1861-66, vol AI:23

Kvillinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:24

Kvillinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:25

Kvillinge förs, Husförhör 1871-75, vol AI:27

Kvillinge förs, Husförhör 1876-80, vol AI:29

Kvillinge förs, Husförhör 1881-85, vol AI:30

Kvillinge förs, Husförhör 1881-85, vol AI:31

Kvillinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:32

Kvillinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:33

Kvillinge förs, Inflyttning 1856-75, vol BI:2

Kvillinge förs, Inflyttning 1875-89, vol BI:3

Kvillinge förs, Inflyttning 1916-24, vol BI:6

Kvistbro förs, Födda 1867-77, vol C:10

Kvistbro förs, Födda 1898-1920, vol SCB-utdrag

Kvistbro förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:6

Kvistbro förs, Husförhör 1881-85, vol AI:24

Kyrkefalla förs, Födda 1837-60, vol C:5

Kälvestends förs, Födda 1727-1789, vol C:2

Kärna förs, Döda 1808-56, vol C:3

Kärna förs, Församlingsbok 1909-15, vol AIIa:3

Kärna förs, Församlingsbok 1916-20, vol AIIa:4

Kärna förs, Husförhör 1807-16 (1812-), vol AI:1

Kärna förs, Husförhör 1817-20, vol AI:2

Kärna förs, Husförhör 1821-28, vol AI:3

Kärna förs, Husförhör 1886-94, vol AI:13

Kärna förs, Inflyttning 1812-60, vol B:1

Kärna förs, Inflyttning 1886-94, vol B:3

Kärna förs, Vigsel 1898-1920, vol SCB-sammandrag

Kävlinge förs, Födda 1832-53, vol CI:2

Köpings förs, Döda 1920-35, vol F:1

Köpings förs, Födda 1920-37, vol C:1

Köpings förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIa:2

Köpings förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIa:3

Köpings förs, Församlingsbok 1930-40, vol AIIa:4

Köpings förs, Församlingsbok 1930-40, vol AIIa:6

Köpings förs, Vigsel 1920-37, vol EI:1

Köpings landförs, Husförhör 1759-65, vol AI:5

Köpings landsförs, Döda 1750-74, vol F:1

Köpings landsförs, Döda 1775-97, vol F:2

Köpings landsförs, Döda 1798-1829, vol F:3

Köpings landsförs, Döda 1830-60, vol F:4

Köpings landsförs, Döda 1861-79, vol F:5

Köpings landsförs, Döda 1880-94, vol F:6

Köpings landsförs, Döda 1895-1919, vol F:7

Köpings landsförs, Födda 1688-1712, vol C:1

Köpings landsförs, Födda 1713-74, vol C:1

Köpings landsförs, Födda 1775-1797, vol C:2

Köpings landsförs, Födda 1775-97, vol C:2

Köpings landsförs, Födda 1798-1829, vol C:3

Köpings landsförs, Födda 1830-60, vol C:5

Köpings landsförs, Födda 1861-72, vol C:6

Köpings landsförs, Födda 1873-83, vol C:7

Köpings landsförs, Födda 1884-94, vol C:8

Köpings landsförs, Födda 1895-1912, vol C:9

Köpings landsförs, Födda 1913-19, vol C:10

Köpings landsförs, Församlingsbok 1898-1908, vol AII:1

Köpings landsförs, Församlingsbok 1908-19, vol AII:4

Köpings landsförs, Församlingsbok 1908-19, vol AII:5

Köpings landsförs, Husförhör 1732-38, vol AI:1A

Köpings landsförs, Husförhör 1739-48, vol AI:2

Köpings landsförs, Husförhör 1749-58, vol AI:3

Köpings landsförs, Husförhör 1752-58, vol AI:4

Köpings landsförs, Husförhör 1759-65, vol AI:5

Köpings landsförs, Husförhör 1775-85, vol AI:6

Köpings landsförs, Husförhör 1786-96, vol AI:7

Köpings landsförs, Husförhör 1796-1805, vol AI:8

Köpings landsförs, Husförhör 1806-13, vol AI:9A

Köpings landsförs, Husförhör 1814-21, vol AI:10

Köpings landsförs, Husförhör 1822-29, vol AI:11

Köpings landsförs, Husförhör 1829-38, vol AI:12

Köpings landsförs, Husförhör 1838-47, vol AI:13

Köpings landsförs, Husförhör 1848-57, vol AI:14

Köpings landsförs, Husförhör 1858-64, vol AI:15

Köpings landsförs, Husförhör 1865-70, vol AI:16

Köpings landsförs, Husförhör 1870-79, vol AI:17

Köpings landsförs, Husförhör 1880-90, vol AI:18

Köpings landsförs, Husförhör 1890-98, vol AI:19

Köpings landsförs, Husförhör 1893-98, vol AI:20

Köpings landsförs, Vigsel 1824-60, vol E:3

Köpings landsförs, Vigsel 1880-94, vol E:1

Köpings landsförs, Vigsel 1895-1919, vol E:2

Köpings landsförs, Vigsel 1920-37, vol E:1

Köpings landsförs, husförhör 1838-47, vol AI:13

Köpings stads och landsförs, Födda 1715-34, vol C:2

Köpings stads och landsförs, Vigsel 1715-34, vol C:2

Köpings stads- och landsförs, Vigsel 1688-1774, vol E:1

Köpings stadsför, Födda 1895-1911, vol C:11

Köpings stadsförs, Döda 1715-34, vol C:2

Köpings stadsförs, Döda 1735-73, vol F:2

Köpings stadsförs, Döda 1876-94, vol F:7

Köpings stadsförs, Fastighetslängd 1890-99, vol AIIb:3

Köpings stadsförs, Födda 1688-1712, vol C:1

Köpings stadsförs, Födda 1873-80, vol C:9

Köpings stadsförs, Församlingsbok 1899-1909, vol AIIa:1

Köpings stadsförs, Församlingsbok 1909-19, vol AIIa:2

Köpings stadsförs, Husförhör 1766-74, vol AI:9

Köpings stadsförs, Husförhör 1796-1805, vol AI:12A

Köpings stadsförs, Husförhör 1796-1805, vol AI:12B

Köpings stadsförs, Husförhör 1829-38, vol AI:16

Köpings stadsförs, Husförhör 1838-47, vol AI:17

Köpings stadsförs, Husförhör 1870-79, vol AI:21

Köpings stadsförs, Husförhör 1880-90, vol AI:22

Köpings stadsförs, Husförhör 1890-99, vol AI:23

Köpings stadsförs, Inflyttning 1880-94, vol B:8

Köpings stadsförs, Inflyttning 1895-1911, vol B:9

Köpings stadsförs, Vigsel 1688-1774, vol E:1

Köpings stadsförs, Vigsel 1775-1823, vol E:2

Köpings stadsförs, Vigsel 1824-1860, vol E:3

Köpings stadsförs, Vigsel 1824-60, vol E:3

Köpings stadsförs, Vigsel 1861-72, vol E:4

Köpings stadsförs, Vigsel 1873-79, vol E:5

Köpings stadsförs, Vigsel 1895-1916, vol E:7

Köpinhs landsförs, Husförhör 1786-96, vol AI:7

Laitila kommun, Födda 1805-34, vol I C:7

Laitila kommun, Husförhör 1805-10, vol I Aa:11

Laitila kommun, Husförhör 1811-16, vol I Aa:12

Laitila kommun, Husförhör 1817-24, vol I Aa:13

Laitila kommun, Husförhör 1825-31, vol I Aa:14

Laitila kommun, Husförhör 1832-38, vol I Aa:15

Laitila kommun, Husförhör 1839-45, vol I Aa:16

Lappi kommun, Födda 1825-31, vol I Aa:2

Lappi kommun, Födda 1846-52, vol I C:2

Lappi kommun, Husförhör 1832-38, vol I Aa:3

Lappi kommun, Husförhör 1839-45, vol I Aa:4

Lappi kommun, Husförhör 1846-52, vol I Aa:5

Lappi kommun, Husförhör 1853-59, vol I Aa:6

Lappi kommun, Husförhör 1860-66, vol I Aa:7

Lappi kommun, Husförhör 1867-76, vol I Aa:8

Ledsjö förs, Födda 1895-1931, vol C:5

Ledsjö förs, Församlingsbok 1913-26, vol AIIa:2

Leksands förs, Födda 1871-77, vol C:16

Leksands förs, Husförhör 1868-77, vol AI:17C

Leksands förs, Husförhör 1878-88, vol AI:19D

Lerbäcks förs, Döda 1895-1910, vol F:3

Lerbäcks förs, Födda 1826-60, vol C:4

Lerbäcks förs, Födda 1869-78, vol C:7

Lerbäcks förs, Husförhör 1851-55, vol AI:13B

Lerbäcks förs, Husförhör 1856-60, vol AI:14B

Lerbäcks förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15C

Lerbäcks förs, Husförhör 1866-70, vol AI:16C

Lerbäcks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:17C

Lerbäcks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:17E

Lerbäcks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19B

Lerbäcks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19C

Lerbäcks förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20B

Lerbäcks förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20C

Lerbäcks förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21B

Lerbäcks förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21C

Lerbäcks förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:22B

Lerbäcks förs, Husförhör 1976-80, vol AI:18B

Lerbäcks förs, Inflyttning 1832-60, vol B:2

Lerbäcks förs, Utflyttning 1895-1906, vol B:5

Lerbäcks förs, Vigsel 1801-61, vol E:1

Lerbäcks förs, Vigsel 1862-75, vol EI:12

Lerdala förs, Församlingsbok 1915-33, vol AIIa:2

Lidingö förs, Församlingsbok 1906-09, vol AIIa:3

Lidingö förs, Församlingsbok 1910-18, vol AIIa:7

Lidingö förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:16

Lilla Malma förs, Födda 1880-94, vol C:5

Lilla Mellösa förs, Husförhör 1861-65, vol AI:18

Lillkyrka (T) förs, Födda 1895-1940, vol C:10

Lillkyrka förs, Församlingsbok 1922-30, vol AIIa:6

Lillkyrka förs, Inflyttning 1895-1932, vol B:3

Lindesbergs (Linde) landsförsamling, Födda 1872-81

Lindesbergs förs, Födda 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Döda 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Döda 1708-28, vol CI:4

Lindesbergs landsförs, Döda 1729-43, vol CI:5

Lindesbergs landsförs, Födda 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Födda 1708-28, vol CI:4

Lindesbergs landsförs, Födda 1729-43, vol CI:5

Lindesbergs landsförs, Födda 1806-32, vol C:12

Lindesbergs landsförs, Församlingsbok 1902-10, vol AIIaa:5

Lindesbergs landsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIaa:12

Lindesbergs landsförs, Församlingsbok 1921-30, vol AIIaa:19

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1688-98, vol AIa:1

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1703, vol AIa:2

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1707, vol AIa:3

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1709, vol AIa:2

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1709, vol AIa:3

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1713-26, vol AIa:4

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1713-26, vol AIa:5

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1727-47, vol AIa:6

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1748-56, vol AIa:8

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1757-64, vol AIa:9

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1765-74, vol AIa:11

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1816-30, vol AIa:29

Lindesbergs landsförs, Inflyttning 1906-30, vol BI:12

Lindesbergs landsförs, Vigsel 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Vigsel 1708-28, vol CI:4

Lindesbergs landsförs, Vigsel 1729-43, vol CI:5

Lindesbergs stadsförs, Församlingsbok 1914-24, vol AIIba:6

Linköpings Sankt Lars förs, Döda 1931, vol A1AA:2708

Linköpings domkyrkoförs, Döda 1898-1920, vol SCB-utdrdag

Linköpings domkyrkoförs, Döda 1921-28, vol FI:6

Linköpings domkyrkoförs, Döda 1929-36, vol FI:7

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:1b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:3

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:4b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:5b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:7b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:9

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-21, vol AIIa:11

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-21, vol AIIa:12

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1911-24, vol AIIa:15b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1914-23, vol AIIa:16a

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1914-23, vol AIIa:17a

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1917-32, vol AIIa:23a

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1923-31, vol AIIa:20b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1924-32, vol AIIa:25

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:32

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:34

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:35

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1933-42, vol AIIa:39

Linköpings domkyrkoförs, Husförhör 1876-80, vol AI:67

Linköpings domkyrkoförs, Husförhör 1881-94, vol AI:69

Linköpings domkyrkoförs, Husförhör 1881-95, vol AI:71

Linköpings domkyrkoförs, Inflyttning 1880-91, vol BI:7

Linköpings domkyrkoförs, Utflyttning 1880-91, vol BI:7

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1908-16, vol EI:5

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1916-24, vol EI:6

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1934-40, vol EI:8

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1940-44, vol EI:9

Lista förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:2

Listerby förs, Döda 1751-87, vol C:2

Listerby förs, Döda 1788-1812, vol C:3

Listerby förs, Döda 1811-35, vol C:4

Listerby förs, Döda 1836-50, vol C:6

Listerby förs, Döda 1859-88, vol F:1

Listerby förs, Döda 1888-94, vol FI:2

Listerby förs, Födda 1751-87, vol C:2

Listerby förs, Födda 1788-1812, vol C:3

Listerby förs, Födda 1811-35, vol C:4

Listerby förs, Födda 1836-50, vol C:6

Listerby förs, Födda 1850-61, vol C:7

Listerby förs, Födda 1878-94, vol C:9

Listerby förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:1

Listerby förs, Husförhör 1801-15, vol AI:1

Listerby förs, Husförhör 1816-22, vol AI:2

Listerby förs, Husförhör 1823-29, vol AI:3

Listerby förs, Husförhör 1830-37, vol AI:4

Listerby förs, Husförhör 1838-44, vol AI:5

Listerby förs, Husförhör 1844-49, vol AI:6

Listerby förs, Husförhör 1850-54, vol AI:7

Listerby förs, Husförhör 1855-61, vol AI:8

Listerby förs, Husförhör 1862-70, vol AI:10

Listerby förs, Husförhör 1862-70, vol AI:9

Listerby förs, Husförhör 1871-80, vol AI:11

Listerby förs, Husförhör 1881-90, vol AI:12

Listerby förs, Husförhör 1881-90, vol AI:13

Listerby förs, Husförhör 1891-1900, vol AI:15

Listerby förs, Vigsel 1788-1812, vol C:3

Listerby förs, Vigsel 1811-35, vol C:4

Listerby förs, Vigsel 1861-94, vol EI:3

Ljungby förs, Födda 1879-94, vol C:9

Ljunghems förs, Husförhör 1843-50, vol AI:4

Ljungs flrs, Inflyttning 1826-60, vol B:3

Ljungs förs, Döda 1694-1793, vol C:1

Ljungs förs, Döda 1694-1795, vol C:1

Ljungs förs, Döda 1772-95, vol C:1

Ljungs förs, Döda 1794-1837, vol C:2

Ljungs förs, Döda 1838-60, vol C:3

Ljungs förs, Döda 1838-61, vol C:3

Ljungs förs, Döda 1861, vol SCB Östergötland :41

Ljungs förs, Döda 1879, vol SCB Östergötland :650

Ljungs förs, Döda 1883, vol SCB Östergötland :767

Ljungs förs, Döda 1889, vol SCB Östergötland :947

Ljungs förs, Födda 1694-1793, vol C:1

Ljungs förs, Födda 1794-1837, vol C:2

Ljungs förs, Födda 1838-60, vol C:3

Ljungs förs, Födda 1861-86, vol C:5

Ljungs förs, Församlingsbok 1895-1900, vol AIIa:1

Ljungs förs, Församlingsbok 1900-04, vol AIIa:2

Ljungs förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:3

Ljungs förs, Församlingsbok 1910-14, vol AIIa:4

Ljungs förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:5

Ljungs förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:6

Ljungs förs, Husförhör 1791-1802, vol AI:1

Ljungs förs, Husförhör 1802-10, vol AI:2

Ljungs förs, Husförhör 1811-16, vol AI:3

Ljungs förs, Husförhör 1817-22, vol AI:4

Ljungs förs, Husförhör 1823-30, vol AI:5

Ljungs förs, Husförhör 1830-40, vol AI:6

Ljungs förs, Husförhör 1840-48, vol AI:7

Ljungs förs, Husförhör 1848-56, vol AI:8

Ljungs förs, Husförhör 1856-62, vol AI:9

Ljungs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:10

Ljungs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:11

Ljungs förs, Husförhör 1866-71, vol AI:11

Ljungs förs, Husförhör 1871-77, vol AI:12

Ljungs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:13

Ljungs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:14 (12A)

Ljungs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:14

Ljungs förs, Husförhör 1885-89, vol AI:15

Ljungs förs, Husförhör 1890-94, vol AI:16

Ljungs förs, Inflyttning 1826-60, vol B:3

Ljungs förs, Inflyttning 1884-94, vol BI:5

Ljungs förs, Utflyttning 1826-60, vol B:3

Ljungs förs, Utflyttning 1861-83, vol BI:4

Ljungs förs, Vigsel 1694-1793, vol C:1

Ljungs förs, Vigsel 1694-1798, vol C:1

Ljungs förs, Vigsel 1794-1837, vol C:2

Ljungs förs, Vigsel 1838-60, vol C:3

Ljungs förs, Vigsel 1861-86, vol C:5

Ljungs förs, Vigsel 1898-1920, vol SCB-sammandrag

Ljungs förs, Vigsel 1922, vol SCB Östergötland

Ljushults förs, Döda (Födelse o dop) 1895-1925, vol C:7

Ljushults förs, Döda 1861-94, vol F:1

Ljushults förs, Husförhör 1877-83, vol AI:6

Ljushults förs, Husförhör 1883-90, vol AI:7

Ljushults förs, Husförhör 1890-99, vol AI:8

Ljusne förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:4a

Ljusne förs, Församlingsbok 1925-36, vol AIIa:5d

Locketorps förs, Församlingsbok 1898-1909, vol AIIa:1

Locketorps förs, Församlingsbok 1910-29, vol AIIa:2

Locketorps förs, Husförhör 1795-1803, vol AI:2

Locketorps förs, Husförhör 1860-72, vol AI:9

Locketorps förs, Husförhör 1872-82, vol AI:10

Locketorps förs, Husförhör 1882-98, vol AI:11

Locketorps förs, Vigsel 1895-1943, vol E:1

Lohtaja (sv. Lochteå) kommun, Husförhör 1725-32, vol (UK516)

Lohtaja (sv. Lochteå) kommun, Husförhör 1741-54, vol (UK516)

Lohtaja (sv. Lochteå) kommun, Vigsel 1747-1832

Loshults förs, Husförhör 1872-81, vol AI:13

Loshults förs, Inflyttning 1851-84, vol B:1

Loshults förs, Vigsel 1864-78, vol CI:6

Ludvika förs, Husförhör 1891-99, vol AI:11b

Luleå domkyrkoförs, Födda 1861-91, vol C:6

Lunda förs, Församlingsbok 1934-41, vol AIIa:6

Lunda förs, Husförhör 1851-55, vol AI:15

Lunda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:21A

Lunda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:21B

Lunda förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23

Lunda förs, Inflyttning 1832-61, vol B:2

Lunda förs, Vigsel 1832-61, vol E:2

Lundby förs, Döda 1918-28, vol F:6

Lundby förs, Församlingsbok 1906-17, vol AIIa:17

Lundby förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:46

Lundby förs, Husförhör 1906-17, vol AIIa:15

Lundby förs, Husförhör 1917-28, vol AIIa:46

Längbro förs, Döda 1895-1919, vol FI:1

Längbro förs, Döda 1920-35, vol F:2

Längbro förs, Födda 1888, vol SCB Örebro :934

Längbro förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:1

Längbro förs, Församlingsbok 1906-15, vol AIIa:2

Längbro förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIa:3

Längbro förs, Församlingsbok 1916-25, vol AIIa:5

Längbro förs, Församlingsbok 1926-35, vol AIIa:15

Längbro förs, Församlingsbok 1926-35, vol AIIa:18

Längbro förs, Husförhör 1861-65, vol AI:22a

Längbro förs, Husförhör 1886-90, vol AI:27B

Längbro förs, Husförhör 1891-95, vol AI:28B

Länghems förs, Födda, SCB utdrag 1860-1949, vol H1AA/2619

Länghems förs, Församlingsbok 1923-31, vol AIIa:3

Länghems förs, Församlingsbok 1932-43, vol AIIa:4

Lännäs förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:1

Lännäs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:19

Lännäs förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20

Lännäs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21

Lännäs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:22

Lännäs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:23

Lännäs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:24

Lännäs förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:25

Lännäs förs, Inflyttning 1860-85

Låstads (Odenåkers) förs, Födda 1875-94, vol C:6

Låstads (Tidavads) förs, Husförhör 1884-96, vol AI:10

Lönsås förs, Födda 1763-1802, vol C:1

Malexanders förs, Döda 1834-61, vol C:4

Malexanders förs, Döda 1861-94, vol C:6

Malexanders förs, Födda 1879, vol SCB Östergötland :649

Malexanders förs, Församlingsbok 1898-1913, vol AIIa:1

Malexanders förs, Församlingsbok 1898-1913, vol AIIa:2

Malexanders förs, Församlingsbok 1914-34, vol AII:a:3

Malexanders förs, Husförhör 1826-31, vol AI:2

Malexanders förs, Husförhör 1832-36, vol AI:3

Malexanders förs, Husförhör 1837-42, vol AI:4

Malexanders förs, Husförhör 1843-48, vol AI:5

Malexanders förs, Husförhör 1891-98, vol AI:8

Malma förs, Döda 1775-1828, vol C:4

Malma förs, Födda 1775-1828, vol C:4

Malma förs, Husförhör 1742-72, vol AI:1

Malma förs, Husförhör 1805-14, vol AI:5

Malma förs, Husförhör 1815-24, vol AI:6

Malma förs, Husförhör 1825-34, vol AI:7

Malma förs, Vigsel 1755-74, vol C:3

Malmbäcks förs, Födda 1895-1927, vol C:3

Malmbäcks förs, Församlingsbok 1914-26, vol AIIa:4

Malmbäcks förs, Inflyttning 1916-41, vol BI:9

Malmö Caroli förs, Husförhör 1892-99, vol AI:101

Malmö S:t Petri förs, Födda 1916-19, vol C:16

Masthuggets förs, Husförhör 1894-99, vol AII:1

Medåkers förs, Döda 1696-1735, vol C:2

Medåkers förs, Döda 1736-74, vol F:1

Medåkers förs, Döda 1775-1810, vol F:2

Medåkers förs, Döda 1811-31, vol F:3

Medåkers förs, Döda 1832-52, vol F:4

Medåkers förs, Döda 1852-61, vol F:6

Medåkers förs, Döda 1862-94, vol F:7

Medåkers förs, Döda 1895-1921, vol F:8

Medåkers förs, Döda 1898-1920, vol SCB Västmanland

Medåkers förs, Döda 1922-44, vol F:9

Medåkers förs, Födda 1683-95, vol C:1

Medåkers förs, Födda 1696-1735, vol C:2

Medåkers förs, Födda 1736-74, vol C:3

Medåkers förs, Födda 1775-1822, vol C:4

Medåkers förs, Födda 1823-57, vol C:5

Medåkers förs, Födda 1857-61, vol C:7

Medåkers förs, Födda 1862-84, vol C:8

Medåkers förs, Födda 1885-94, vol C:9

Medåkers förs, Födda 1895-1921, vol C:10

Medåkers förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Medåkers förs, Församlingsbok 1910-21, vol AIIa:2a

Medåkers förs, Församlingsbok 1910-21, vol AIIa:2b

Medåkers förs, Församlingsbok 1921-26, vol AIIa:3a

Medåkers förs, Församlingsbok 1921-26, vol AIIa:3b

Medåkers förs, Församlingsbok 1926-36, vol AIIa:4a

Medåkers förs, Församlingsbok 1926-36, vol AIIa:4b

Medåkers förs, Församlingsbok 1936-45, vol AIIa:5b

Medåkers förs, Husförhör 1685-1720, vol AI:1-2

Medåkers förs, Husförhör 1721-50, vol AI:3

Medåkers förs, Husförhör 1751-66, vol AI:4

Medåkers förs, Husförhör 1767-74, vol AI:5

Medåkers förs, Husförhör 1775-94, vol AI:6

Medåkers förs, Husförhör 1795-1804, vol AI:7

Medåkers förs, Husförhör 1805-15, vol AI:8

Medåkers förs, Husförhör 1815-24, vol AI:9

Medåkers förs, Husförhör 1825-34, vol AI:10

Medåkers förs, Husförhör 1835-44, vol AI:11

Medåkers förs, Husförhör 1845-55, vol AI:12

Medåkers förs, Husförhör 1855-65, vol AI:13

Medåkers förs, Husförhör 1866-75, vol AI:14

Medåkers förs, Husförhör 1876-85, vol AI:15

Medåkers förs, Husförhör 1886-96, vol AI:16

Medåkers förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:17

Medåkers förs, Inflyttning 1829-61, vol B:1

Medåkers förs, Utflyttning 1862-94, vol B:2

Medåkers förs, Vigsel 1696-1735, vol C:2

Medåkers förs, Vigsel 1736-1833, vol E:1

Medåkers förs, Vigsel 1833-61, vol E:2

Medåkers förs, Vigsel 1862-94, vol E:4

Mjölby förs, Döda 1860-1949, vol SCB H1AA:3699

Mjölby förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:3

Mjölby förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:6

Mjölby förs, Husförhör 1891-95, vol AI:31

Mjölby förs, Vigsel 1891, vol SCB Östergötland :1007

Mogata förs, Församlingsbok 1906-16, vol AIIa:2

Mora förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:5

Mora förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:10

Mora förs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:15A

Mora förs, Församlingsbok 1931-41, vol AIIa:20

Mosjö förs, Döda 1796-1830, vol E:1

Mosjö förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:4

Mosjö förs, Husförhör 1778-87, vol AI:5

Mosjö förs, Husförhör 1787-1800, vol AI:6

Motala förs, Döda 1804-42, vol C:5 (CI:5)

Motala förs, Döda 1871-94, vol EI:2

Motala förs, Döda 1895-1915, vol F:2

Motala förs, Födda 1674-1781, vol C:2 (CI:2)

Motala förs, Födda 1736-75, vol C:4 (CI:4)

Motala förs, Födda 1844-52, vol C:8 (CII:1)

Motala förs, Födda 1853-60, vol C:9 (CI:7)

Motala förs, Födda 1861-64, vol C:10

Motala förs, Födda 1864-70, vol C:12

Motala förs, Församlingsbok 1901-06, vol AIIa:6

Motala förs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:7

Motala förs, Församlingsbok 1910-18, vol AIIa:12

Motala förs, Församlingsbok 1930-39, vol AIIa:42

Motala förs, Husförhör 1779-84, vol AI:1

Motala förs, Husförhör 1840-45, vol AI:17

Motala förs, Husförhör 1846-53, vol AI:22 (AI:20)

Motala förs, Husförhör 1853-60, vol AI:26 (AI:21)

Motala förs, Husförhör 1854-60, vol AI:28 (AI:23)

Motala förs, Husförhör 1861-65, vol AI:32 (AI:26)

Motala förs, Husförhör 1861-65, vol AI:33 (AI:27)

Motala förs, Husförhör 1861-65, vol AI:34 (AI:28)

Motala förs, Husförhör 1866-72, vol AI:37 (AI:30)

Motala förs, Husförhör 1866-72, vol AI:38 (AI:31)

Motala förs, Husförhör 1873-78, vol AI:44 (AI:35)

Motala förs, Husförhör 1879-83, vol AI:50 (AI:39)

Motala förs, Husförhör 1884-92, vol AI:56 (AI:43)

Motala förs, Husförhör 1893-1900, vol AI:61

Motala förs, Inflyttning 1843-60, vol B:3

Motala landsförs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:4

Motala landsförs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIa:28

Motala landsförs, Husförhör 1884-92, vol AI:54

Motala landsförs, Husförhör 1893-1900, vol AI:59

Motala landsförs, Husförhör 1893-1900, vol AI:60

Motala landsförs, Husförhör 1893-1900, vol AI:61

Motala, Döda 1853-60, vol C:9 (CI:7)

Munktorps förs, Döda 1895-1911, vol FI:7

Munktorps förs, Födda 1728-46, vol C:2

Munktorps förs, Födda 1909-28, vol C:12

Munktorps förs, Församlingsbok 1896-1909, vol AIIa:1

Munktorps förs, Församlingsbok 1896-1909, vol AIIa:2

Munktorps förs, Församlingsbok 1896-1909, vol AIIa:3

Munktorps förs, Församlingsbok 1909-21, vol AIIa:4

Munktorps förs, Församlingsbok 1909-21, vol AIIa:5

Munktorps förs, Församlingsbok 1909-21, vol AIIa:6

Munktorps förs, Församlingsbok 1921-32, vol AIIa:8

Munktorps förs, Församlingsbok 1921-32, vol AIIa:9

Munktorps förs, Husförhör 1864-73, vol AI:15b

Munktorps förs, Husförhör 1874-83, vol AI:16b

Munktorps förs, Husförhör 1884-87, vol AI:17b

Munktorps förs, Husförhör 1887-95, vol AI:18b

Månstads förs, Födda 1895-1944, vol C:4

Månstads förs, Församlingsbok 1896-1904, vol AIIa:1

Månstads förs, Vigsel 1895-1944, vol E:1

Mölltorps förs, Döda 1753-1849, vol C:2

Mölltorps förs, Döda 1845-69, vol C:4

Mölltorps förs, Döda 1850-95, vol F:1

Mölltorps förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIa:1

Mölltorps förs, Husförhör 1821-27, vol AI:3

Mölltorps förs, Husförhör 1821-37, vol AI:3

Mölltorps förs, Husförhör 1838-47, vol AI:4

Mölltorps förs, Husförhör 1843-60, vol AI:5

Mölltorps förs, Husförhör 1860-73, vol AI:7

Mölltorps förs, Husförhör 1874-87, vol AI:8

Mölltorps förs, Husförhör 1887-98, vol AI:9

Mölltorps förs, Husförhör 1910-23, vol AII:3

Mönsterås förs, Födda 1833-50, vol C:7

Mönsterås förs, Husförhör 1833-46, vol AI:6A

Mönsterås förs, Husförhör 1847-60, vol AI:7B

Mönsterås förs, Husförhör 1861-70, vol AI:11B

Mönsterås förs, Husförhör 1871-80, vol AI:12D

Mönsterås förs, Husförhör 1881-95, vol AI:13C

Mörkö förs, Församlingsbok 1912-24, vol AIIa:2

Mörkö förs, Inflyttning 1895-26, vol B:4

Nedre Ulleruds förs, Döda 1795-1860, vol F:1

Nedre Ulleruds förs, Döda 1874, vol SCB Värmland :500

Nedre Ulleruds förs, Döda 1875, vol SCB Värmland :533

Nedre Ulleruds förs, Döda 1879, vol SCB Värmland :669

Nedre Ulleruds förs, Döda 1880, vol SCB Värmland :667

Nedre Ulleruds förs, Döda 1883, vol SCB Värmland :782

Nedre Ulleruds förs, Födda 1806-1849, vol C:6

Nedre Ulleruds förs, Födda 1849-60, vol C:7

Nedre Ulleruds förs, Födda 1895-1914, vol C:10

Nedre Ulleruds förs, Församlingsbok 1896-1905, vol AIIa:1

Nedre Ulleruds förs, Församlingsbok 1906-23, vol AIIa:3

Nedre Ulleruds förs, Församlingsbok 1906-23, vol AIIa:4

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1818-24, vol AI:11

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1825-36, vol AI:12

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1836-46, vol AI:13

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1846-55, vol AI:14

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1855-60, vol AI:15

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1861-66, vol AI:16

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1866-71, vol AI:17

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1871-77, vol AI:18

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1876-83, vol AI:19

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1881-85, vol AI:20

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1886-95, vol AI:21

Nedre Ulleruds förs, Inflyttning 1822-60, vol B:1

Nedre Ulleruds förs, Vigsel 1799-61, vol E:2

Nedre Ulleryds förs, Födda 1806-49, vol C:6

Nikolai förs, Födda 1898-1920, vol SCB-utdrag

Nora bergsförs, Döda 1702-50, vol C:2

Nora bergsförs, Döda 1702-50, vol F:1

Nora bergsförs, Döda 1751-74, vol F:2

Nora bergsförs, Döda 1775-95, vol F:3

Nora bergsförs, Döda 1795-1810, vol F:4

Nora bergsförs, Döda 1811-27, vol F:5

Nora bergsförs, Döda 1828-42, vol F:6

Nora bergsförs, Döda 1843-59, vol F:8B

Nora bergsförs, Döda 1861-94, vol F:10

Nora bergsförs, Födda 1737-56, vol C:1

Nora bergsförs, Födda 1756-70, vol C:2

Nora bergsförs, Födda 1770-88, vol C:3

Nora bergsförs, Födda 1788-1805, vol C:4

Nora bergsförs, Födda 1806-1823, vol C:5

Nora bergsförs, Födda 1806-23, vol C:5

Nora bergsförs, Födda 1806-23

Nora bergsförs, Födda 1824-27, vol C:6

Nora bergsförs, Födda 1828-42, vol C:7

Nora bergsförs, Födda 1874, vol SCB Västmanland :501

Nora bergsförs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:2

Nora bergsförs, Församlingsbok 1909-19, vol AIIa:6

Nora bergsförs, Församlingsbok 1930-40, vol AIIa:11

Nora bergsförs, Husförhör 1718-32, vol AI:2A

Nora bergsförs, Husförhör 1718-32, vol AI:2B

Nora bergsförs, Husförhör 1733-42, vol AI:3B

Nora bergsförs, Husförhör 1743-52, vol AI:4A

Nora bergsförs, Husförhör 1751-60, vol AI:5A

Nora bergsförs, Husförhör 1761-70, vol AI:6A

Nora bergsförs, Husförhör 1771-90, vol AI:7B

Nora bergsförs, Husförhör 1775-84, vol AI:8B

Nora bergsförs, Husförhör 1791-1800, vol AI:9B

Nora bergsförs, Husförhör 1801-10, vol AI:10A

Nora bergsförs, Husförhör 1801-10, vol AI:10B

Nora bergsförs, Husförhör 1811-20, vol AI:11B

Nora bergsförs, Husförhör 1821-29, vol AI:12B

Nora bergsförs, Husförhör 1828-41, vol AI:13E

Nora bergsförs, Husförhör 1841-50, vol AI:14E

Nora bergsförs, Husförhör 1851-61, vol AI:15C

Nora bergsförs, Husförhör 1851-61, vol AI:15D

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16B

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16C

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16D

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16E

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17A

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17B

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17C

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17D

Nora bergsförs, Husförhör 1882-91, vol AI:18C

Nora bergsförs, Husförhör 1882-91, vol AI:18D

Nora bergsförs, Husförhör 1892-1901, vol AI:19C

Nora bergsförs, Inflyttning 1890-1900, vol B:5

Nora bergsförs, Vigsel 1700-1750, vol E:1

Nora bergsförs, Vigsel 1700-50, vol E:1

Nora bergsförs, Vigsel 1775-1804, vol E:3

Norbergs förs, Församlingsbok 1912-41, vol AIIa:15

Norbergs förs, Församlingsbok 1912-41, vol AIIa:16

Norbergs förs, Inflyttning 1912-24, vol B:5

Norbergs förs, Vigsel 1872-94, vol EI:4

Normlösa förs, Döda 1769-1815, vol C:4

Normlösa förs, Döda 1816-61, vol C:5

Normlösa förs, Födda 1769-1815, vol C:4

Normlösa förs, Födda 1769-1815, vol CI:4

Normlösa förs, Församlingsbok 1898-1909, vol AIIa:1

Normlösa förs, Församlingsbok 1909-20, vol AIIa:2

Normlösa förs, Husförhör 1789-1804, vol AI:2

Normlösa förs, Husförhör 1805, vol AI:3

Normlösa förs, Husförhör 1805-10, vol AI:4

Normlösa förs, Husförhör 1811-15, vol AI:5

Normlösa förs, Husförhör 1816-24, vol AI:6

Normlösa förs, Husförhör 1824-30, vol AI:7

Normlösa förs, Husförhör 1886-94, vol AI:18

Normlösa förs, Husförhör 1892-97, vol AI:19

Normlösa förs, Inflyttning 1883-99, vol BI:5

Normlösa förs, Utflyttning 1813-46, vol B:1

Normlösa förs, Vigsel 1918-44, vol CI:9

Norrbyås förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:3

Norrbärke förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:2a

Norrbärke förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:2c

Norrbärke förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:2f

Norrbärke förs, Inflyttning 1916-27, vol B:12

Norrköping, Borgs förs, Husförhör 1872-76, vol AI:16 (AI:14)

Norrköping, Hedvigs förs 1901-1906, vol AIIa:5

Norrköping, Hedvigs förs, Döda 1914-38, vol F:4

Norrköping, Hedvigs förs, Folkräkning 1910

Norrköping, Hedvigs förs, Födda 1895-1906, vol C:10

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:10

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:9

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIa:13

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1916-20, vol AIIa:20

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1921-25, vol AIIa:24

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1926-30, vol AIIa:31

Norrköping, Hedvigs förs, Inflyttning 1795-1910, vol BI:6

Norrköping, Hedvigs förs, Inflyttning 1895-1910, vol BI:6

Norrköping, Matteus förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIaa:28

Norrköping, S:t Johannes förs, Döda 1861-80, vol C:10

Norrköping, S:t Johannes förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15

Norrköping, S:t Johannes förs, Inflyttning 1836-80, vol BI:2

Norrköping, S:t Johannes förs, Utflyttning 1836-80, vol BI:2

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1787-1806, vol C:7

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1827-44, vol C:9

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1844-61, vol C:10

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1861, vol SCB Östergötland :41

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1866, vol SCB Östergötland :210

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1867, vol SCB Östergötland :244

Norrköping, S:t Olai förs, Folkräkning 1890

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1787-1805, vol C:7

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1806-26, vol C:8

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1827-44, vol C:9

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1844-61, vol C:10

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1867-73, vol CI:12

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1874-82, vol CI:13

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1883-93, vol CI:14

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1899-1904, vol CI:16

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIaa:2

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIaa:5

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIaa:13

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1925-30, vol AIIaa:54

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1930-35, vol AIIaa:69

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1935-40, vol AIIaa:86

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1828-32, vol AI:28

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1833-38, vol AI:32

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1838-43, vol AI:34

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1838-43, vol AI:36

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1843-48, vol AI:38

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1843-48, vol AI:41

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1848-53, vol AI:43

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1848-53, vol AI:46

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1853-58, vol AI:48

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1853-58, vol AI:51

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1858-63, vol AI:53

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1858-63, vol AI:54

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1858-63, vol AI:56

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:58

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:59

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:60

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:62

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:63

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1868-73, vol AI:66

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1868-73, vol AI:71

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1873-78, vol AI:79

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1878-82, vol AI:84

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1878-83, vol AI:87

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1881-93, vol AI:98

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1883-87, vol AI:91

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1883-87, vol AI:92

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1883-93, vol AI:99

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1888-93, vol AI:99

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1894-98, vol AI:102

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1894-98, vol AI:103

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1894-99, vol AI:103

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1877-90, vol BI:9

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1905-11, vol BI:13

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1920-27, vol BI:15

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1800-09, vol BII:2

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1818-30, vol BII:2

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1855-76, vol BII:6

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1877-90, vol BII:7

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1806-27, vol C:8

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1844-61, vol C:10

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1895-1904, vol EI:4

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1923-33, vol EI:7

Norrköpings Matteus förs, Födda 1885-1894, vol CI:1

Norrköpings Matteus förs, Födda 1905-13, vol CI:4

Norrköpings Matteus förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIaa:16

Norrköpings Matteus förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIaa:24

Norrköpings Matteus förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIaa:25

Norrköpings Matteus förs, Församlingsbok 1915-20, vol AIIa:23

Norrköpings Matteus förs, Inflyttning 1904-13, vol BI:3

Norrköpings S:t Olai förs, Fastighetslängd 1899-1905, vol AIIb:7

Norrköpings S:t Olai förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIaa:6

Norrköpings S:t Olai förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIaa:13

Norrköpings S:t Olai förs, Vigsel 1895-1904, vol EI:4

Norrköpings S:t Olai, Husförhör 1863-68, vol AI:63

Norrtälje förs, Döda 1922-33, vol FI:4

Norrtälje förs, Församlingsbok 1900-05, vol AIIa:2

Norums förs, Födda 1839-61, vol C:5

Norums förs, Husförhör 1855-59, vol AI:11

Nottebäcks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21

Nya Varvets förs, Inflyttning 1895, vol B:4

Nykils förs, Födda 1779-1803, vol C:4

NykyrkaD förs, Födda 1795-1861, vol C:1

Nyköpings S:t Nicolai förs, Församlingsbok 1926-40, vol AIIb:19

Nyköpings S:t Nicolai förs, Församlingsbok 1926-40, vol AIIb:20

Nyköpings Västra förs, Döda 1915-33, vol FI:12

Nyköpings Västra förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:7

Nyköpings Västra förs, Församlingsbok 1912-19, vol AIIa:11

Nyköpings Västra förs, Församlingsbok 1912-19, vol AIIa:12

Nyköpings Östra (Helgona) förs, Födda 1782-1821, vol C:2

Näsby förs, Döda 1895-1923, vol F:6

Näsby förs, Döda 1929, vol SCB H1AA:2658

Näsby förs, Döda 1931, vol SCB H1AA:2726

Näsby förs, Döda 1938, vol SCB H1AA:3037

Näsby förs, Födda 1867-80, vol C:5

Näsby förs, Födda 1895-1907, vol C:3

Näsby förs, Födda 1895-1907, vol C:7

Näsby förs, Födda 1901, vol H1AA:1324

Näsby förs, Församlingsbok 1900-05, vol AII:1

Näsby förs, Församlingsbok 1906-14, vol AII:2

Näsby förs, Församlingsbok 1906-14, vol AII:3

Näsby förs, Församlingsbok 1915-28, vol AII:4

Näsby förs, Församlingsbok 1915-28, vol AII:5

Näsby förs, Församlingsbok 1915-28, vol AII:6

Näsby förs, Församlingsbok 1929-36, vol AII:7

Näsby förs, Församlingsbok 1929-36, vol AII:8

Näsby förs, Församlingsbok 1929-36, vol AII:9

Näsby förs, Husförhör 1871-75, vol AI:16

Näsby förs, Husförhör 1876-80, vol AI:17

Näsby förs, Vigsel 1930, vol SCB H1AA:2692

Näsby, Födda 1908-37, vol C:8

Nättraby förs, Döda 1729-1830, vol F:1

Nättraby förs, Döda 1863-83, vol F:3

Nättraby förs, Döda 1895-1928, vol F:5

Nättraby förs, Födda 1795-1825, vol C:2

Nättraby förs, Födda 1826-62, vol C:4

Nättraby förs, Födda 1863-70, vol C:5

Nättraby förs, Födda 1871-83, vol C:5

Nättraby förs, Födda 1895-1921, vol CI:8

Nättraby förs, Födda 1895-1921, vol CI:9

Nättraby förs, Församlingsbok 1896-1901, vol AIIa:1

Nättraby förs, Församlingsbok 1901-07, vol AIIa:2

Nättraby förs, Församlingsbok 1901-1907, vol AIIa:2

Nättraby förs, Församlingsbok 1907-25, vol AIIa:4

Nättraby förs, Församlingsbok 1908-25, vol AIIa:4

Nättraby förs, Församlingsbok 1924-41, vol AIIa:7

Nättraby förs, Husförhör 1814-19, vol AI:1

Nättraby förs, Husförhör 1820-24, vol AI:2

Nättraby förs, Husförhör 1825-28, vol AI:3

Nättraby förs, Husförhör 1829-32, vol AI:4

Nättraby förs, Husförhör 1832-36, vol AI:5

Nättraby förs, Husförhör 1836-40, vol AI:6

Nättraby förs, Husförhör 1836-43, vol AI:6

Nättraby förs, Husförhör 1843-48, vol AI:7

Nättraby förs, Husförhör 1848-53, vol AI:8

Nättraby förs, Husförhör 1853-60, vol AI:9

Nättraby förs, Husförhör 1860-62, vol AI:10

Nättraby förs, Husförhör 1863-66, vol AI:11

Nättraby förs, Husförhör 1866-70, vol AI:12 (13)

Nättraby förs, Husförhör 1866-70, vol AI:13

Nättraby förs, Husförhör 1871-75, vol AI:13 (14)

Nättraby förs, Husförhör 1871-75, vol AI:14

Nättraby förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14 (15)

Nättraby förs, Husförhör 1876-80, vol AI:15

Nättraby förs, Husförhör 1881-90, vol AI:16

Nättraby förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Nättraby förs, Husförhör 1963-66, vol AI:11

Nättraby förs, Inflyttning 1829-62, vol B:2

Nättraby förs, Inflyttningsattest 1861-65, vol HII:13

Nättraby förs, Utflyttning 1895-1915, vol B:5

Nättraby förs, Vigsel 1729-1862, vol E:1

Nättraby förs, Vigsel 1863-87 (-93), vol E:2

Nås förs, Husförhör 1877-86, vol AI:17A

Odelsvi förs, Födda 1680-1720, vol C:1

Odensvi förs, Döda 1680-1720, vol C:1

Odensvi förs, Döda 1680-1729, vol C:1

Odensvi förs, Döda 1721-60, vol C:2

Odensvi förs, Döda 1760-75, vol F:1

Odensvi förs, Döda 1776-1810, vol F:2

Odensvi förs, Födda 1680-1720, vol C:1

Odensvi förs, Födda 1721-60, vol C:2

Odensvi förs, Födda 1760-75, vol C:3

Odensvi förs, Födda 1776-1817, vol C:4

Odensvi förs, Födda 1895-1940, vol C:10

Odensvi förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:1

Odensvi förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2

Odensvi förs, Husförhör 1700-34, vol AI:1

Odensvi förs, Husförhör 1735-47, vol AI:2

Odensvi förs, Husförhör 1748-53, vol AI:3

Odensvi förs, Husförhör 1754-66, vol AI:4

Odensvi förs, Husförhör 1767-75, vol AI:5

Odensvi förs, Husförhör 1776-84, vol AI:6

Odensvi förs, Husförhör 1785-92, vol AI:7

Odensvi förs, Husförhör 1874-83, vol AI:17

Odensvi förs, Husförhör 1894-1900, vol AI:19

Odensvi förs, Inflyttning 1877-94, vol B:2

Odensvi förs, Vigsel 1680-1720, vol C:1

Odensvi förs, Vigsel 1721-60, vol C:2

Odensvi förs, Vigsel 1897-1940, vol E:6

Odensvi, Vigsel 1680-1720, vol C:1

Odensåkeres förs, Utflyttning 1806-49, vol B:1

Odensåkers förs, Döda 1730-38, vol C:3

Odensåkers förs, Döda 1786-1837, vol C:3

Odensåkers förs, Döda 1786-1837

Odensåkers förs, Döda 1786-1838, vol C:3

Odensåkers förs, Döda 1838-75, vol C:5

Odensåkers förs, Döda 1861, vol SCB Skaraborg :59

Odensåkers förs, Döda 1871, vol SCB Skaraborg :396

Odensåkers förs, Döda 1895-1928, vol DI:1

Odensåkers förs, Födda 1722-1785, vol C:2

Odensåkers förs, Födda 1722-85, vol C:2

Odensåkers förs, Födda 1786-1837, vol C:3

Odensåkers förs, Födda 1786-1838, vol C:3

Odensåkers förs, Födda 1838-75, vol C:5

Odensåkers förs, Födda 1838-85, vol C:5

Odensåkers förs, Födda 1875-94, vol C:6

Odensåkers förs, Födda 1895-1925, vol C:7

Odensåkers förs, Församlingsbok 1896-1911, vol AIIa:1

Odensåkers förs, Församlingsbok 1911-34, vol AIIa:2

Odensåkers förs, Församlingsbok 1911-37, vol AIIa:2

Odensåkers förs, Husförhör 1802-09, vol AI:2

Odensåkers förs, Husförhör 1809-12, vol AI:3

Odensåkers förs, Husförhör 1811-12, vol AI:4

Odensåkers förs, Husförhör 1812-24, vol AI:5

Odensåkers förs, Husförhör 1824-37, vol AI:6

Odensåkers förs, Husförhör 1837-45, vol AI:7

Odensåkers förs, Husförhör 1845-60, vol AI:8

Odensåkers förs, Husförhör 1860-67, vol AI:9

Odensåkers förs, Husförhör 1867-75, vol AI:10

Odensåkers förs, Husförhör 1875-84, vol AI:11

Odensåkers förs, Husförhör 1884-96, vol AI:12

Odensåkers förs, Husförhör 1884-97, vol AI:12

Odensåkers förs, Husförhör 1884-97, vol AII:12

Odensåkers förs, Inflyttning 1806-1849, vol B:1

Odensåkers förs, Utflyttning 1850-75, vol B:2

Odensåkers förs, Vigsel 1786-1837, vol C:3

Odensåkers förs, Vigsel 1786-1838, vol C:3

Odensåkers förs, Vigsel 1842-59, vol C:4

Odensåkres förs, Husförhör 1812-24, vol AI:5

Odenåkers förs, Födda 1786-1837, vol C:3

Ods förs, Födda 1775-1850, vol C:2

Oskarshamns förs, Döda 1895-1930, vol F:4

Oskarshamns förs, Församlingsbok 1900-31, vol AIIa:4

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Döda 1792-1855

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Husförhör 1791-1803, vol IAa:14 IK131

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Husförhör 1804-10, vol IAa:15 IK131_I

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Vigsel

PDF-dokument - EricsonAncestors, Hjalmar Stenborg

Partille förs, Församlingsbok 1922-28, vol AIIa:6

Passagerarlista - Inkomna uppgifter om utvandrade personer, Göteborgs poliskammare, vol E IX:28

Passenger Arrival List 1892-1924

Personkälla, Anita C

Personkälla, Artur

Personkälla, Bertil W.

Personkälla, Bo Ulrik S

Personkälla, Brita

Personkälla, Britt-Marie B

Personkälla, Christer A

Personkälla, Christer S.

Personkälla, David H

Personkälla, Gino A

Personkälla, Gotthard J

Personkälla, Gunvor B

Personkälla, Göran Å

Personkälla, Göte

Personkälla, Hans S

Personkälla, Heléne B

Personkälla, Inger L

Personkälla, Jan R.

Personkälla, Jan-Olof S

Personkälla, Johan Ö

Personkälla, Lars J

Personkälla, Lars S

Personkälla, Lena S

Personkälla, Lennart H.

Personkälla, Leonard

Personkälla, Margaretha M

Personkälla, Margit

Personkälla, Marianne H. / Tommy J.

Personkälla, Marie S

Personkälla, Martin E.

Personkälla, Nea M

Personkälla, Paula G

Personkälla, Per R

Personkälla, Ragnar Svedskog

Personkälla, Raymond

Personkälla, Richard H

Personkälla, Rosa

Personkälla, Sandra Ä

Personkälla, Stig H

Personkälla, Stig-Arne

Personkälla, Stina S

Personkälla, Sven-Åke E

Personkälla, Tommy G

Personkälla, Vincent E

Personkälla, Yvonne C.

Personkälla, Åsa Å

Pohjanmaa (Österbotten), Mantalslängd 1680

Pudasjärvi kommun, Födda 1823-42, vol IC:7 IK385

Pudasjärvi kommun, Födda 1843-57, vol I C:8 IK385

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1766-72, vol IAa:5

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1773-78, vol IAa:6

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1779-84, vol IAa:7 MKO27-30

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1785-90, vol IAa:8 MKO31-35

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1791-98, vol IAa:9 MKO36-42

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1799-1804, vol IAa:10 IK381

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1805-12, vol IAa:12 IK381_II

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1813-22, vol IAa:13 IK381-382

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1823-38, vol IAa:14 IK382

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1823-38, vol IAa:14

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1839-45, vol IAa:15 IK382

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1846-53, vol IAa:16 IK382-383

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1854-61, vol IAa:17 IK383-384

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1854-61, vol IAa:17 IK383.384

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1856-53, vol IAa:16 IK382-383

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1861-73, vol IAa:18-18a MKO1-21

Pudasjärvi kommun, Inflyttning 1805-79, vol IBa:1 IK386

Pudasjärvi kommun, Vigsel 1810-52, vol IC:6 IK385

Ramnäs förs, Församlingsbok 1907-15, vol AII:2A

Ramundeboda förs, Födda 1816-60, vol C:2

Ramundeboda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:17

Ramundebode förs, Husförhör 1881-85, vol AI:17

Ransbefgs förs, Födda 1850-94, vol C:5

Ransbergs förs, Födda 1693-1739, vol C:2

Ransbergs förs, Födda 1798-1849, vol C:4

Ransbergs förs, Födda 1850-94, vol C:5

Ransbergs förs, Födda 1895-1925, vol C:6

Ransbergs förs, Födelse 1885-1925, vol C:6

Ransbergs förs, Församlingsbok 1900-10, vol AI:11

Ransbergs förs, Församlingsbok 1900-10, vol AII:1

Ransbergs förs, Församlingsbok 1911-23, vol AII:3

Ransbergs förs, Församlingsbok 1911-23, vol AII:4

Ransbergs förs, Husförhör 1817-33, vol AI:5

Ransbergs förs, Husförhör 1832-39, vol AI:6

Ransbergs förs, Husförhör 1839-46, vol AI:7

Ransbergs förs, Husförhör 1846-57, vol AI:8

Ransbergs förs, Husförhör 1857-68, vol AI:9

Ransbergs förs, Husförhör 1868-77, vol AI:10

Ransbergs förs, Husförhör 1877-94, vol AI:11

Ransbergs förs, Husförhör 1877-94, vol AI:12

Ransbergs förs, Husförhör 1894-99, vol AI:13

Ransbergs förs, Inflyttning 1895-1925, vol B:5

Ransbergs förs, Utflyttning 1895-1925, vol B:5

Ransäters förs, Födda 1828-60, vol C:5

Ransäters förs, Husförhör 1840-44, vol AI:9

Ransäters förs, Husförhör 1845-50, vol AI:10

Ransäters förs, Inflyttning 1810-60, vol B:1

Rappestads förs, Döda 1911-37, vol C:8

Rappestads förs, Församlingsbok 1915-30, vol AIIa:3

Regna förs, Döda 1863, vol SCB Östergötland :108

Regna förs, Födda 1716-78, vol C:3

Regna förs, Födda 1778-1850, vol C:4

Regna förs, Födda 1870-85, vol C:9

Regna förs, Församlingsbok 1895-1911, vol AIIa:1

Regna förs, Församlingsbok 1911-21, vol AIIa:2

Regna förs, Församlingsbok 1922-32, vol AIIa:3

Regna förs, Församlingsbok 1922-32, vol AIIa:4

Regna förs, Husförhör 1838-47, vol AI:9

Regna förs, Husförhör 1848-54, vol AI:10

Regna förs, Husförhör 1848-54, vol AI:11

Regna förs, Husförhör 1852-61, vol AI:12

Regna förs, Husförhör 1855-61, vol AI:13

Regna förs, Husförhör 1862-68, vol AI:14A

Regna förs, Husförhör 1862-68, vol AI:15

Regna förs, Husförhör 1869-74, vol AI:17 (AI:15)

Regna förs, Husförhör 1869-74, vol AI:17

Regna förs, Husförhör 1875-78, vol AI:18

Regna förs, Husförhör 1879-84, vol AI:19 (AI:17)

Regna förs, Husförhör 1884-90, vol AI:20 (AI:18)

Regna förs, Husförhör 1890-94, vol AI:21 (AI:19)

Regna förs, Inflyttning 1778-82, vol CI:4

Regna förs, Inflyttning 1836-61, vol BI:2

Regna förs, Inflyttning 1877-96, vol BI:5

Regna förs, Inflyttning 1922-56, vol BI:7

Regna förs, Utflyttning 1836-61, vol BI:2

Regna förs, Vigsel 1851-61, vol C:6 (CI:5)

Regna förs, Vigsel 1922-35, vol E:4

Ringarums förs, Födda 1914-43, vol C:13

Ringarums förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:5

Ringarums förs, Församlingsbok 1920-29, vol AIIa:9

Ringarums förs, Inflyttning 1915-47, vol BI:7

Rinkaby förs, Födda 1894, vol HIAA:111

Risinge förs (Finspångs kbfd), Församlingsbok 1926-36, vol AIIa:1

Risinge förs (Finspångs kbfd), Församlingsbok 1926-39, vol AIIa:3

Risinge förs (Finspångs kbfd), Församlingsbok 1926-39, vol AIIa:4

Risinge förs, Döda 1697-1823, vol E:1

Risinge förs, Döda 1824-60, vol C:4

Risinge förs, Döda 1860-1949, vol SCB H1AA:1154

Risinge förs, Döda 1861-70, vol C:5

Risinge förs, Döda 1864, vol SCB Östergötland :142

Risinge förs, Döda 1867, vol SCB Östergötland :244

Risinge förs, Döda 1871-83, vol C:6

Risinge förs, Döda 1873, vol SCB Östergötland :448

Risinge förs, Döda 1884-95, vol C:8

Risinge förs, Döda 1885, vol SCB Östergötland :826

Risinge förs, Döda 1892, vol SCB Östergötland :1037

Risinge förs, Döda 1895, vol SCB HIAA:1124

Risinge förs, Döda 1895-1905, vol F:1

Risinge förs, Döda 1898-1920, vol SCB Östergötland

Risinge förs, Döda 1906-18, vol F:2

Risinge förs, Döda 1918-26, vol F:3

Risinge förs, Döda 1926, vol SCB Östergötland

Risinge förs, Döda 1927-40, vol F:4

Risinge förs, Födda 1697-1823, vol C:3

Risinge förs, Födda 1824-60, vol C:4

Risinge förs, Födda 1860-1949, vol SCB H1AA:1067

Risinge förs, Födda 1860-1949, vol SCB H1AA:1096

Risinge förs, Födda 1860-1949, vol SCB H1AA:1154

Risinge förs, Födda 1861-70, vol C:5

Risinge förs, Födda 1871-83, vol C:6

Risinge förs, Födda 1876-86, vol C:7

Risinge förs, Födda 1884-90, vol C:8

Risinge förs, Födda 1885, vol SCB Östergötland :826

Risinge förs, Födda 1889, vol SCB Östergötland :947

Risinge förs, Födda 1890, vol SCB Östergötland :977

Risinge förs, Födda 1891-94, vol C:10

Risinge förs, Födda 1895-1904, vol C:11

Risinge förs, Födda 1898-1920, vol SCB Östergötland

Risinge förs, Födda 1905-16, vol C:12

Risinge förs, Födda 1917-27, vol C:13

Risinge förs, Församlingsbok 1808-13, vol AIIa:11

Risinge förs, Församlingsbok 1896-1902, vol AIIa:1

Risinge förs, Församlingsbok 1896-1902, vol AIIa:2

Risinge förs, Församlingsbok 1896-1902, vol AIIa:3

Risinge förs, Församlingsbok 1903-07, vol AIIa:4

Risinge förs, Församlingsbok 1903-07, vol AIIa:5

Risinge förs, Församlingsbok 1903-07, vol AIIa:6

Risinge förs, Församlingsbok 1903-07, vol AIIa:7

Risinge förs, Församlingsbok 1908-13, vol AI:10

Risinge förs, Församlingsbok 1908-13, vol AIIa:10

Risinge förs, Församlingsbok 1908-13, vol AIIa:11

Risinge förs, Församlingsbok 1908-13, vol AIIa:8

Risinge förs, Församlingsbok 1908-13, vol AIIa:9

Risinge förs, Församlingsbok 1914-16, vol AIIa:12

Risinge förs, Församlingsbok 1914-16, vol AIIa:13

Risinge förs, Församlingsbok 1914-16, vol AIIa:14

Risinge förs, Församlingsbok 1914-16, vol AIIa:15

Risinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:16

Risinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:17

Risinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:18

Risinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:19

Risinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:20

Risinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:6

Risinge förs, Församlingsbok 1926-36, vol AIIa:21

Risinge förs, Församlingsbok 1926-36, vol AIIa:23

Risinge förs, Husförhör 1788-95, vol AI:1

Risinge förs, Husförhör 1795-97, vol AI:2

Risinge förs, Husförhör 1797-1809, vol AI:3

Risinge förs, Husförhör 1801-09, vol AI:5

Risinge förs, Husförhör 1810-15, vol AI:6 (AI:6A)

Risinge förs, Husförhör 1810-15, vol AI:7 (AI:6B)

Risinge förs, Husförhör 1810-16, vol AI:8 (AI:6C)

Risinge förs, Husförhör 1816-19, vol AI:10 (AI:7B)

Risinge förs, Husförhör 1816-19, vol AI:9 (AI:7A)

Risinge förs, Husförhör 1820-24, vol AI:11 (AI:8A)

Risinge förs, Husförhör 1820-24, vol AI:12 (AI:8B)

Risinge förs, Husförhör 1825-29, vol AI:13 (AI:9A)

Risinge förs, Husförhör 1825-29, vol AI:14 (AI:9B)

Risinge förs, Husförhör 1830-35, vol AI:15 (AI:10A)

Risinge förs, Husförhör 1830-35, vol AI:16 (AI:10B)

Risinge förs, Husförhör 1835-40, vol AI:17 (AI:11A)

Risinge förs, Husförhör 1836-40, vol AI:18 (AI:11B)

Risinge förs, Husförhör 1840-45, vol AI:20 (AI:12B)

Risinge förs, Husförhör 1841-45, vol AI:19 (AI:12A)

Risinge förs, Husförhör 1841-45, vol AI:21 (AI:12C)

Risinge förs, Husförhör 1846-50, vol AI:22 (AI:13A)

Risinge förs, Husförhör 1846-50, vol AI:23 (AI:13B)

Risinge förs, Husförhör 1850-55, vol AI:25 (AI:14B)

Risinge förs, Husförhör 1850-55, vol AI:26 (AI:14A)

Risinge förs, Husförhör 1856-60, vol AI:28 (AI:15B)

Risinge förs, Husförhör 1856-60, vol AI:29 (AI:15A)

Risinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:31 (AI:16B)

Risinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:32 (AI:16A)

Risinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:33 (AI:17B)

Risinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:34 (AI:17A)

Risinge förs, Husförhör 1871-75, vol AI:35 (AI:18A)

Risinge förs, Husförhör 1871-75, vol AI:36 (AI:18B)

Risinge förs, Husförhör 1876-80, vol AI:37 (AI:19A)

Risinge förs, Husförhör 1876-80, vol AI:38 (AI:19B)

Risinge förs, Husförhör 1881-1885, vol AI:40 (AI:20A)

Risinge förs, Husförhör 1881-85, vol AI:40 (AI:20A)

Risinge förs, Husförhör 1881-85, vol AI:41 (AI:20B)

Risinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:42 (AI:21A)

Risinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:43 (AI:21B)

Risinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:44

Risinge förs, Husförhör 1891-96, vol AI:45 (AI:22A)

Risinge förs, Husförhör 1891-96, vol AI:46 (AI:22B)

Risinge förs, Husförhör 1891-96, vol AI:47 (AI:22C)

Risinge förs, Inflyttning 1836-44, vol B:1

Risinge förs, Inflyttning 1845-60, vol B:2

Risinge förs, Inflyttning 1861-70, vol B:3

Risinge förs, Inflyttning 1871-94, vol B:4

Risinge förs, Inflyttning 1916-27, vol BI:6

Risinge förs, Utflyttning 1836-45, vol B:1

Risinge förs, Utflyttning 1845-60, vol B:2

Risinge förs, Utflyttning 1861-70, vol B:3

Risinge förs, Utflyttning 1871-94, vol B:4

Risinge förs, Vigsel 1697-1823, vol E:1

Risinge förs, Vigsel 1824-60, vol C:4

Risinge förs, Vigsel 1861-70, vol C:5

Risinge förs, Vigsel 1870, vol SCB Östergötland :345

Risinge förs, Vigsel 1871-83, vol C:6

Risinge förs, Vigsel 1876-86, vol C:7

Risinge förs, Vigsel 1884-90, vol C:8

Risinge förs, Vigsel 1895-1908, vol EI:2

Risinge förs, Vigsel 1898-1920, vol SCB Östergötland

Risinge förs, Vigsel 1909-19, vol EI:3

Risinge förs, Vigsel 1909-1919, vol EI:3

Risinge förs, Vigsel 1919-25, vol EI:4

Risinge, Inflyttning 1861-70, vol B:3

Rock Island, Illinois, US Census 1940, vol Film 877, Folder 005459618

Romfartuna förs, Födda 1872-90, vol C:8

Ronneby förs, Husförhör 1867-72, vol AI:38

Ronneby förs, Inflyttning 1806-1814, vol BI:1

Ronneby förs, Vigsel 1786-1805, vol EI:2

Roslags-Bro förs, Döda 1861-94, vol CI:6

Roslags-Bro förs, Församlingsbok 1898-1909, vol AIIa:1

Roslags-Bro förs, Husförhör 1861-65, vol AI:19

Roslags-Bro förs, Husförhör 1866-70, vol AI:20a

Roslags-Bro förs, Husförhör 1871-75, vol AI:21

Roslags-Bro förs, Husförhör 1876-81, vol AI:22a

Roslags-Bro förs, Husförhör 1882-89, vol AI:23

Roslags-Bro förs, Husförhör 1890-1897, vol AI:24

Roslags-Bro, Utdrag ur dödsböcker, vol H1AA:1093

Runtuna förs, Församlingsbok 1911-16, vol AIIa:4

Rystads förs, Födda 1801-30, vol C:5

Rångedala förs, Födda 1807-1849, vol C:4

Rödeby förs, Döda 1696-1768, vol CI:3

Rödeby förs, Döda 1696.1768, vol CI:3

Rödeby förs, Döda 1771-1846, vol EI:1

Rödeby förs, Döda 1861-78, vol CI:6

Rödeby förs, Döda 1879-94, vol FI:1

Rödeby förs, Döda 1895-1925, vol FI:2

Rödeby förs, Födda 1696-1770, vol CI:3

Rödeby förs, Födda 1771-1846, vol CI:4

Rödeby förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Rödeby förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:2

Rödeby förs, Församlingsbok 1910-30, vol AIIa:3

Rödeby förs, Församlingsbok 1910-30, vol AIIa:4

Rödeby förs, Husförhör 1755-76, vol AI:1

Rödeby förs, Husförhör 1777-87, vol AI:2

Rödeby förs, Husförhör 1804-07, vol AI:3

Rödeby förs, Husförhör 1808-12, vol AI:4

Rödeby förs, Husförhör 1814-19, vol AI:5

Rödeby förs, Husförhör 1825-27, vol AI:6

Rödeby förs, Husförhör 1833-37, vol AI:7

Rödeby förs, Husförhör 1835-40, vol AI:8

Rödeby förs, Husförhör 1840-45, vol AI:9

Rödeby förs, Husförhör 1846-50, vol AI:11

Rödeby förs, Husförhör 1851-55, vol AI:12

Rödeby förs, Husförhör 1855-60, vol AI:14

Rödeby förs, Husförhör 1861-65, vol AI:16

Rödeby förs, Husförhör 1866-70, vol AI:18

Rödeby förs, Husförhör 1870-80, vol AI:20

Rödeby förs, Husförhör 1880-90, vol AI:22

Rödeby förs, Husförhör 1890-1900, vol AI:24

Rödeby förs, Husförhör 1900-10, vol AIIa:2

Rödeby förs, Utflyttning 1895-1915, vol B:5

Rödeby förs, Vigsel 1696-1770, vol CI:3

Rödeby förs, Vigsel 1771-1846, vol EI:1

Rödeby förs, Vigsel 1846-60, vol CI:5

Röks förs, Husförhör 1886-90, vol AI:18

Sala landsförs, Födda 1831-60, vol C:5

Sala landsförs, Husförhör 1826-35, vol AI:14

Sala landsförs, Husförhör 1836-45, vol AI:15

Sala stadsförs, Församlingsbok 1908-26, vol AIIa:8

Salems förs, Födda 1861-68, vol CI:8

Saltsjöbadens förs, Församlingsbok 1936-41, vol AIIa:13

Saltsjöbadens förs, Vigsel 1938-51, vol EI:3

Sankt Johannes förs, Vigsel 1935-37, vol EII:7

Sankt Lars förs, Döda 1922-33, vol EI:1

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:10

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:7

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:8

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1917-23, vol AIIa:12

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1917-23, vol AIIa:15

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1923-29, vol AIIa:16

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1923-30, vol AIIa:21

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1929-37, vol AIIa:24

Sankt Lars förs, Församlingsbok 1929-42, vol AIIa:25

Sankt Lars förs, Vigsel 1912-16, vol CI:15

Sankt Lars, Inlyttning 1916-23, vol BI:9

SegerstadsS förs, Födda 1861-94, vol C:5

Simonstorps förs, Döda 1895-1919, vol CI:8

Simonstorps förs, Födda 1895-1919, vol C:8

Simonstorps förs, Församlingsbok 1908-15, vol AIIa:4

Simonstorps förs, Husförhör 1852-56, vol AI:10

Simonstorps förs, Husförhör 1857-61, vol AI:10

Simonstorps förs, Husförhör 1861-65, vol AI:11

Simonstorps förs, Inflyttning 1824-75, vol B:1

Simonstorps förs, Inflyttning 1895-1941, vol BI:3

Sjögestads förs, Döda 1801-61, vol C:1

Sjögestads förs, Födda 1801-61, vol C:1

Sjögestads förs, Husförhör 1806-15, vol AI:2

Sjögestads förs, Husförhör 1816-25, vol AI:3

Sjögestads förs, Husförhör 1882-95, vol AI:11

Sjögestads förs, Inflyttning 1878-98, vol BI:5

Sjögestads förs, Vigsel 1801-61, vol C:1

Skagershult förs, Födda 1862-75, vol C:1

Skaraborg, Forshems förs, Födda 1939, vol SCB H1AA:3109

Skaraborg, Forshems förs, Vigsel 1937, vol SCB H1AA:2958

Skaraborg, Odensåker, Folkräkning 1900

Skaraborg, Odensåkers förs, Folkräkning 1890

Skaraborg, Våmbs förs, Folkräkning 1900

Skaraborg, Våmbs förs, Födda 1901, vol SCB H1AA:1321

Skaraborgs län, Agnetorps förs, Folkräkning 1890

Skaraborgs län, Locketorps förs, Folkräkning 1890

Skaraborgs län, Tidaholms förs, Folkräkning 1900

Skeda förs, Husförhör 1788-95, vol AI:2

Skeda förs, Husförhör 1795-1805, vol AI:3

Skephults förs, Husförhör 1815-21, vol AI:2

Skephults förs, Husförhör 1820-26, vol AI:3

Skeppsås förs, Döda 1695-1785, vol C:1

Skeppsås förs, Döda 1695-1794, vol C:1

Skeppsås förs, Födda 1695-1778, vol C:1

Skeppsås förs, Födda 1695-1785, vol C:1

Skeppsås förs, Vigsel 1695-1794, vol C:1

Skerike förs, Husförhör 1861-70, vol AI:8

Skogs-Tibble förs, Födda 1862-75, vol C:4

Skogs-Tibble förs, Husförhör, vol AI:12

Skogs-Tibble förs, Inflyttning 1861-75, vol B:1

Skultuna förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:9

Skälvums förs, Församlingsbok 1895-1918, vol AIIa:1

Skälvums förs, Husförhör 1881-94, vol AI:9

Skänninge förs, Döda 1898-1920, vol F:SCB

Skänninge förs, Församlingsbok 1896-1913, vol AIIa:1

Skänninge förs, Församlingsbok 1896-1913, vol AIIa:2

Skänninge förs, Församlingsbok 1914-24, vol AIIa:4

Skänninge förs, Församlingsbok 1924-34, vol AIIa:6

Skänninge förs, Församlingsbok 1934-43, vol AIIa:8

Skänninge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:38

Skänninge förs, Husförhör 1891-96, vol AI:38

Skänninge förs, Inflyttning 1891-99, vol BI:8

Skänninge förs, Utflyttning 1808-1824, vol B:2

Skänninge förs, Vigsel 1895, vol SCB HIAA:1124

Skärkinds förs, Husförhör 1876-80, vol AI:17

Skärkinds förs, Husförhör 1881-85, vol AI:18

Skärkinds förs, Husförhör 1886-90, vol AI:19

Skärkinds förs, Inflyttning 1874-92, vol BI:3 (B:4)

Skärkinds förs, Inflyttning 1874-92, vol BI:3

Sköldinge förs, Döda 1788-1830, vol C:3

Sköldinge förs, Födda 1788-1830, vol C:3

Sköldinge förs, Husförhör 1775-90, vol AI:4A

Sköllersta förs, Födda 1825-61, vol C:7

Sköllersta förs, Husförhör 1861-65, vol AI:23B

Sköllersta förs, Husförhör 1866-70, vol AI:24B

Skövde (stads)förs, Församlingsbok 1910-15,1916-24, vol AIIa:12

Skövde förs, Församlingsbok 1924-43, vol AIIa:1

Skövde förs, Församlingsbok 1924-43, vol AIIa:2

Skövde förs, Församlingsbok 1924-43, vol AIIa:4

Skövde förs, Församlingsbok 1924-43, vol AIIa:5

Skövde förs, Församlingsbok 1924-43, vol AIIa:6

Skövde förs, Vigsel 1916-37, vol EI:1

Skövde landsförs, Församlingsbok 1905-12, vol AIIa:3

Skövde landsförs, Församlingsbok 1912-15, vol AIIa:4

Skövde stadsförs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:5

Skövde stadsförs, Husförhör 1866-1880, vol AI:14

Skövde stadsförs, Utflyttning 1862-1890, vol B:9

Skövde, Vigsel 1916-37

Slaka förs, Husförhör 1886-90, vol AI:24

Släkttavla - Anders S och Johanna M, Håkan S

Släkttavla - Josef Sjögrens förfäder, Håkan S

Släkttavla - Ättlingar till Bonden Gunnar 195x, Ragnar Svedskog

Släkttavla - Ättlingar till Sven Nilsson och Annika Nilsdotter 1995, Karl S

Slöta förs, Inflyttning 1839-69, vol B:3

Snavlunda förs, Döda 1668-1860, vol F:3

Snavlunda förs, Döda 1761-68, vol F:2

Snavlunda förs, Döda 1778-1860, vol F:3

Snavlunda förs, Döda 1780-1860, vol F:3

Snavlunda förs, Döda 1862-1888, vol F:5

Snavlunda förs, Födda 1689-1713, vol C:1

Snavlunda förs, Födda 1714-71, vol C:2

Snavlunda förs, Födda 1772-1823, vol C:3

Snavlunda förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Snavlunda förs, Husförhör 1769-76, vol AI:1

Snavlunda förs, Husförhör 1777-95, vol AI:2

Snavlunda förs, Husförhör 1797-1805, vol AI:3

Snavlunda förs, Husförhör 1806-11, vol AI:4

Snavlunda förs, Husförhör 1812-16, vol AI:5

Snavlunda förs, Husförhör 1816-20, vol AI:6

Snavlunda förs, Husförhör 1821-25, vol AI:7

Snavlunda förs, Husförhör 1826-30, vol AI:8

Snavlunda förs, Husförhör 1831-35, vol AI:9

Snavlunda förs, Husförhör 1836-40, vol AI:10

Snavlunda förs, Husförhör 1841-45, vol AI:11

Snavlunda förs, Husförhör 1846-50, vol AI:12

Snavlunda förs, Husförhör 1851-55, vol AI:13

Snavlunda förs, Husförhör 1856-60, vol AI:14

Snavlunda förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15

Snavlunda förs, Husförhör 1866-70, vol AI:16

Snavlunda förs, Husförhör 1871-80, vol AI:17

Snavlunda förs, Husförhör 1896-99, vol AI:21

Snavlunda förs, Husförhör 1931-35, vol AI:9

Snavlunda förs, Utflyttning 1825-60, vol B:1

Snavlunda förs, Vigsel - dec 1833 1822-61, vol EI:1

Snavlunda förs, Vigsel 1761-68, vol F:2

Snavlunda förs, Vigsel 1774-1821, vol F:2

Snavlunda förs, Vigsel 1822-61, vol EI:1

Sofia förs, Vigsel 1926-29, vol EI:4

Sollefteå förs, Husförhör 1887-97, vol AI:12a (14a)

Solna förs, Församlingsbok 1898-1901, vol AIIa:1b

Solna förs, Församlingsbok 1901-06, vol AIIa:7

Spelviks förs, Husförhör 1891-95, vol AI:19

Stenborhults förs, Döda 1923-42, vol F:5

Stenbrohults förs, Döda 1828-60

Stenbrohults förs, Döda 1861-71, vol C:4

Stenbrohults förs, Döda 1884-94, vol F:3

Stenbrohults förs, Döda 1923-42, vol F:5

Stenbrohults förs, Födda 1751-1827, vol C:2a

Stenbrohults förs, Födda 1828-60, vol C:3

Stenbrohults förs, Församlingsbok 1896-1901, vol AIIa:1

Stenbrohults förs, Församlingsbok 1901-06, vol AIIa:2

Stenbrohults förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:3

Stenbrohults förs, Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:4

Stenbrohults förs, Församlingsbok 1917-23, vol AIIa:6

Stenbrohults förs, Församlingsbok 1923-32, vol AIIa:8

Stenbrohults förs, Husförhör 1826-31, vol AI:10

Stenbrohults förs, Husförhör 1832-38, vol AI:11

Stenbrohults förs, Husförhör 1838-44, vol AI:12

Stenbrohults förs, Husförhör 1844-50, vol AI:13

Stenbrohults förs, Husförhör 1850-55, vol AI:14

Stenbrohults förs, Husförhör 1856-61, vol AI:15

Stenbrohults förs, Husförhör 1861-66, vol AI:16

Stenbrohults förs, Husförhör 1867-72, vol AI:17

Stenbrohults förs, Husförhör 1872-76, vol AI:18

Stenbrohults förs, Husförhör 1877-82, vol AI:19

Stenbrohults förs, Husförhör 1882-86, vol AI:20

Stenbrohults förs, Husförhör 1886-91, vol AI:21

Stenbrohults förs, Husförhör 1891-95, vol AI:22

Stenbrohults förs, Vigsel 1828-60, vol EI:1

Stenhults förs, Födda 1828-1860, vol C:3

Stigtomta förs, Husförhör 1826-30, vol AI:9

Stigtomta förs, Husförhör 1831-35, vol AI:10

Stigtomta förs, Husförhör 1836-45, vol AI:11

Stigtomta förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20

Stjärnorps förs, Döda 1815-61, vol F:1

Stjärnorps förs, Döda 1844-58, vol C:4

Stjärnorps förs, Döda 1861-70, vol C:5

Stjärnorps förs, Döda 1862, vol SCB Östergötland :75

Stjärnorps förs, Döda 1867, vol SCB Östergötland :244

Stjärnorps förs, Döda 1871-95, vol C:6

Stjärnorps förs, Döda 1876, vol SCB-utdrag :548

Stjärnorps förs, Döda 1895-1911, vol EI:1

Stjärnorps förs, Döda 1898-1920, vol F:SCB

Stjärnorps förs, Födda 1760-1789, vol C:1

Stjärnorps förs, Födda 1789-1815, vol C:2

Stjärnorps förs, Födda 1816-31, vol C:3

Stjärnorps förs, Födda 1816-61, vol C:3

Stjärnorps förs, Födda 1844-58, vol C:4

Stjärnorps förs, Födda 1861-70, vol C:5

Stjärnorps förs, Födda 1871-95, vol C:6

Stjärnorps förs, Församlingsbok 1895-1901, vol AIIa:1

Stjärnorps förs, Församlingsbok 1902-11, vol AIIa:2

Stjärnorps förs, Församlingsbok 1912-27, vol AIIa:3

Stjärnorps förs, Församlingsbok 1928-42, vol AIIa:4

Stjärnorps förs, Husförhör 1811-15, vol AI:1

Stjärnorps förs, Husförhör 1816-24, vol AI:2 (AI:2A)

Stjärnorps förs, Husförhör 1825-30, vol AI:3 (AI:2B)

Stjärnorps förs, Husförhör 1825-30, vol AI:4 (AI:3)

Stjärnorps förs, Husförhör 1831-40, vol AI:5 (AI:4)

Stjärnorps förs, Husförhör 1840-50, vol AI:6 (AI:5)

Stjärnorps förs, Husförhör 1850-56, vol AI:7 (AI:6)

Stjärnorps förs, Husförhör 1856-61, vol AI:8 (AI:7)

Stjärnorps förs, Husförhör 1861-68, vol AI:9 (AI:8)

Stjärnorps förs, Husförhör 1869-73, vol AI:10 (AI:9)

Stjärnorps förs, Husförhör 1874-79, vol AI:11 (AI:10)

Stjärnorps förs, Husförhör 1880-89, vol AI:12 (AI:11)

Stjärnorps förs, Husförhör 1890-94, vol AI:13 (AI:12)

Stjärnorps förs, Inflyttning 1815-61, vol B:1

Stjärnorps förs, Inflyttning 1868-95, vol BI:2

Stjärnorps förs, Utflyttning 1815-61, vol B:1

Stjärnorps förs, Utflyttning 1861-70, vol C:5

Stjärnorps förs, Utflyttning 1868-95, vol BII:1

Stjärnorps förs, Vigsel 1789-1824, vol C:2

Stjärnorps förs, Vigsel 1825-60, vol C:3

Stockholm, Adolf Fredriks förs, Folkräkning 1880

Stockholm, Adolf Fredriks förs, Folkräkning 1890

Stockholm, Adolf Fredriks förs, Folkräkning 1900

Stockholm, Danderyds förs, Folkräkning 1910

Stockholm, Hedvig Eleonora, Vigsel 1931, vol EIII:11

Stockholm, Hedvig Eleonoras förs, Döda 1904-06, vol FI:19

Stockholm, Hedvig Eleonoras förs, Folkräkning 1880

Stockholm, Hedvig Eleonoras förs, Folkräkning 1890

Stockholm, Hedvig Eleonoras förs, Folkräkning 1900

Stockholm, Hedvig Eleonoras förs, Födda 1898-1920, vol SCB

Stockholm, Jakob och Johannes förs, Folkräkning 1900

Stockholm, Klara förs, Döda 1902-10, vol FIa:16

Stockholm, Klara förs, Folkräkning 1900

Stockholm, Klara förs, Födda 1895-1901, vol CId:7

Stockholm, Klara förs, Inflyttning 1897, vol BI:39

Stockholm, Klara förs, Inflyttning 1900, vol BI:42

Stockholm, Klara förs, Inflyttning 1909, vol BI:51

Stockholm, Kungsholms förs, Folkräkning 1880

Stockholm, Kungsholms förs, Folkräkning 1890

Stockholm, Kungsholms förs, Folkräkning 1900

Stockholm, Matteus förs, Döda 1927-29, vol FI:7

Stockholm, Matteus förs, Döda 1933-35, vol FI:9

Stockholm, Matteus förs, Döda 1936-38, vol FI:10

Stockholm, Matteus förs, Folkräkning 1910

Stockholm, Matteus förs, Inflyttning 1916, vol BI:25

Stockholm, Matteus förs, Inflyttning 1929, vol BI:52

Stockholm, Sankt Johannes förs, Döda 1914-19, vol FI:2

Stockholm, Sankt Johannes förs, Folkräkning 1910

Stockholm, Sankt Johannes förs, Inflyttning och diarier 1910, vol BIa:4

Stora Kopparbergs förs, Församlingsbok 1900-13, vol AIIb:3

Stora Kopparbergs förs, Församlingsbok 1904-16, vol AIIb:4

Stora Kopparbergs förs, Församlingsbok 1907-21, vol AIIb:6

Stora Kopparbergs förs, Församlingsbok 1916-37, vol AIIb:8

Stora Kopparbergs landsförs, Församlingsbok 1904-16, vol AIIb:4

Stora Malms förs, Döda 1895-1915, vol F:6

Stora Malms förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AI:30d

Stora Malms förs, Församlingsbok 1900-04, vol AIIa:1d

Stora Malms förs, Församlingsbok 1904-12, vol AIIa:2e

Stora Malms förs, Församlingsbok 1909-12, vol AIIa:2f

Stora Malms förs, Församlingsbok 1932-38, vol AIIa:12

Stora Malms förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:30d

Stora Malms förs, Inflyttning 1928-52, vol B:9

Stora Mellösa förs, Födda 1856-61, vol C:9

Stora Mellösa förs, Husförhör 1881-85, vol AI:26A

Stora Mellösa, Husförhör 1881-86, vol AI:26a

Stora Mellösa, Husförhör 1886-89, vol AI:27aa

Stora Mellösa, Utflyttning 1861-93, vol B:4

Stora Tuna förs, Födda 1768-75, vol C:7

Stora Tuna förs, Födda 1909-14, vol C:17

Stora Tuna förs, Husförhör 1776-84, vol AI:14b

Stora Tuna förs, Husförhör 1788-99, vol AI:15b

Stora Tuna förs, Husförhör 1885-90, vol AI:24H

Stora Tuna förs, Husförhör 1885-90, vol AI:24h

Stora Tuna förs, Husförhör 1891-99, vol AI:25H

Stora Tuna förs, Husförhör 1891-99, vol AI:25e

Stora Tuna förs, Inflyttning 1878-89, vol B:2

Stora Tuna förs, Inflyttning 1895-1907, vol B:4

Stora Tuna förs, Utflyttning 1878-89, vol B:2

Storkyrkoförs (S:t Nikolai), Inflyttning 1925-28, vol BIa:66

Storkyrkoförs (S:t Nikolai), Vigsel 1918-29, vol EIa:20

Styrstads förs, Döda 1896-1919, vol C:8

Styrstads förs, Födda 1861-81, vol C:6

Styrstads förs, Församlingsbok 1899-1904, vol AIIa:1

Styrstads förs, Församlingsbok 1905-12, vol AIIa:2

Styrstads förs, Husförhör 1876-80, vol AI:18

Styrstads förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19

Styrstads förs, Husförhör 1886-92, vol AI:20

Styrstads förs, Husförhör 1892-99, vol AI:21

Styrstads förs, Inflyttning 1876-96, vol B:4

Styrstads förs, Utflyttning 1876-96, vol B:4

Sundsvalls Gustav Adolf, Utflyttning 1895-1909

Sundsvalls Gustav Adolfs förs, Födda 1890-94, vol CI:3

Sundsvalls Gustav Adolfs förs, Födda 1895-1901, vol CI:4

Sundsvalls Gustav Adolfs förs, Församlingsbok 1892-1911, vol AIIa:2

Sunne förs, Födda 1820-48, vol C:9

Sunne förs, Födda 1887, vol SCB Värmland :903

Sunne förs, Husförhör 1886-90, vol AI:73

Sunne förs, Husförhör 1891-96, vol AI:77

Sura förs, Döda 1895-1925, vol FIb:1

Sura förs, Församlingsbok 1897-1914, vol AIIa:1A

Sveda förs, Födda 1792-1831, vol C:4

Svedvi (Halstahammars) förs, Födda 1885-94, vol C:8

Sveneby förs, Husförhör 1788-1809, vol AI:2

Sveneby förs, Husförhör 1804-10, vol AI:3

Sveneby förs, Husförhör 1810-12, vol AI:4

Sveneby förs, Husförhör 1812-27, vol AI:6

Sveneby förs, Husförhör 1828-42, vol AI:7

Svennevads förs, Döda 1751-87, vol C:5

Svennevads förs, Döda 1788-1815, vol C:6

Svennevads förs, Döda 1816-38, vol C:7

Svennevads förs, Döda 1839-61, vol C:8

Svennevads förs, Döda 1862-88, vol F:1

Svennevads förs, Döda 1895-1925, vol F:3

Svennevads förs, Födda 1720-51, vol C:4

Svennevads förs, Födda 1752-87, vol C:5

Svennevads förs, Födda 1872-94, vol C:11

Svennevads förs, Födda 1895-1916, vol C:12

Svennevads förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:1a

Svennevads förs, Församlingsbok 1901-08, vol AIIa:2a

Svennevads förs, Församlingsbok 1901-08, vol AIIa:2b

Svennevads förs, Församlingsbok 1909-21, vol AIIa:3a

Svennevads förs, Församlingsbok 1921-32, vol AIIa:4b

Svennevads förs, Församlingsbok 1932-42, vol AIIa:5b

Svennevads förs, Husförhör 1763-72, vol AI:1

Svennevads förs, Husförhör 1773-77, vol AI:2

Svennevads förs, Husförhör 1778-83, vol AI:3

Svennevads förs, Husförhör 1783-85, vol AI:4

Svennevads förs, Husförhör 1786-90, vol AI:5

Svennevads förs, Husförhör 1791-96, vol AI:6

Svennevads förs, Husförhör 1796-1800, vol AI:7

Svennevads förs, Husförhör 1801-05, vol AI:8

Svennevads förs, Husförhör 1806-11, vol AI:9

Svennevads förs, Husförhör 1811-15, vol AI10

Svennevads förs, Husförhör 1816-20, vol AI:11

Svennevads förs, Husförhör 1846-50, vol AI:17

Svennevads förs, Husförhör 1851-55, vol AI:18

Svennevads förs, Husförhör 1856-60, vol AI:19

Svennevads förs, Husförhör 1861-65, vol AI:20a

Svennevads förs, Husförhör 1866-70, vol AI:21a

Svennevads förs, Husförhör 1870-75, vol AI:22a

Svennevads förs, Husförhör 1870-75, vol AI:22

Svennevads förs, Husförhör 1870-75, vol AII:22b

Svennevads förs, Husförhör 1876-80, vol AI:23a

Svennevads förs, Husförhör 1876-80, vol AI:23

Svennevads förs, Husförhör 1881-85, vol AI:24b

Svennevads förs, Husförhör 1886-90, vol AI:25a

Svennevads förs, Husförhör 1891-96, vol AI:26a

Svennevads förs, Inflyttning 1916-47, vol B:4

Svennevads förs, Vigsel 1720-51, vol C:4

Svennevads förs, Vigsel 1751-87, vol C:5

Svennevads förs, Vigsel 1895-1920, vol AI:2

Svinnegarns förs, Döda 1862-94, vol F:1

Svinnegarns förs, Husförhör 1866-70, vol AI:15

Svinnegarns förs, Utdrag ur vigsel- och dödsböcker 1866, vol H1AA:207

Sya förs, Församlingsbok 1901-12, vol AIIa:1

Sya förs, Vigsel 1896-1911, vol C:7

Säby förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:7

Säby förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:9

Säby förs, Församlingsbok 1903-18, vol AIIa:1

Säby förs, Församlingsbok 1911-28, vol AIIa:16

Säby förs, Församlingsbok 1911-28, vol AIIa:17

Säby förs, Församlingsbok 1918-33, vol AIIa:2

Säby förs, Husförhör 1873-82, vol AI:11

Säby förs, Inflyttning 1895-1934, vol BI:3

Säterbo förs, Döda 1708-58, vol C:1

Säterbo förs, Döda 1708-75, vol C:1

Säterbo förs, Döda 1776-1809, vol F:1

Säterbo förs, Döda 1810-1853, vol F:2

Säterbo förs, Döda 1810-53, vol F:2

Säterbo förs, Döda 1862-91, vol F:5

Säterbo förs, Döda 1892-94, vol F:6

Säterbo förs, Födda 1708-58, vol C:1

Säterbo förs, Födda 1708-58

Säterbo förs, Födda 1759-75, vol C:2

Säterbo förs, Födda 1776-1820, vol C:3

Säterbo förs, Födda 1821-61, vol C:4A

Säterbo förs, Födda 1821-61, vol C:4a

Säterbo förs, Församlingsbok 1906-24, vol AII:2

Säterbo förs, Församlingsbok 1924-40, vol AII:3

Säterbo förs, Husförhör 1725-53, vol AI:1-2 (AI:1)

Säterbo förs, Husförhör 1725-53, vol AI:1-2 (AI:2)

Säterbo förs, Husförhör 1725-53, vol AI:1-2 film 1

Säterbo förs, Husförhör 1725-53, vol AI:1-2 film 2

Säterbo förs, Husförhör 1754-75, vol AI:3-4 (AI:3)

Säterbo förs, Husförhör 1754-75, vol AI:3-4 (AI:4)

Säterbo förs, Husförhör 1754-75, vol AI:3-4

Säterbo förs, Husförhör 1773-85, vol AI:5

Säterbo förs, Husförhör 1786-95, vol AI:6

Säterbo förs, Husförhör 1794-1804, vol AI:7

Säterbo förs, Husförhör 1795-1804, vol AI:7

Säterbo förs, Husförhör 1805-14, vol AI:8

Säterbo förs, Husförhör 1814-22, vol AI:9

Säterbo förs, Husförhör 1822-30, vol AI:10

Säterbo förs, Husförhör 1831-40, vol AI:11

Säterbo förs, Husförhör 1841-52, vol AI:12

Säterbo förs, Husförhör 1852-61, vol AI:13

Säterbo förs, Husförhör 1872-81, vol AI:15

Säterbo förs, Husförhör 1882-92, vol AI:16

Säterbo förs, Husförhör 1892-96, vol AI:17

Säterbo förs, Vigsel 1708-58, vol C:1

Säterbo förs, Vigsel 1708-75, vol C:1

Säterbo förs, Vigsel 1776-1855, vol E:2

Säterbo förs, Vigsel 1915-46, vol E:7

Säterbo ägor, Födda 1776-1820, vol C:3

Säterby förs, Födda 1776-1820, vol C:3

Sävare förs, Födda 1852-94, vol C:7

Sävare förs, Husförhör 1861-75, vol AI:13

Sävare förs, Husförhör 1875-84, vol AI:14

Sävedalens kbfd, Församlingsbok 1928-43, vol AIIa:2

Södermanland, Björkviks förs, Folkräkning 1880

Södermanland, Eskilstuna förs, Folkräkning 1900

Södermanland, Gryts förs, Folkräkning 1910

Södermanland, Kila förs, Folkräkning 1880

Södermanland, Kila förs, Folkräkning 1890

Södermanland, Kila förs, Folkräkning 1900

Södermanland, Nyköpings S:t Nikolai förs, Folkräkning 1880

Södertälje förs, Födda 1913-20, vol C:12

Södertälje förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIa:17

Söderåkra förs, Födda 1837-59, vol C:5

Söderåkra förs, Husförhör 1855-60, vol AI:7

Södra Björke förs, Födda 1786-1853, vol C:1

Södra Björke förs, Födda 1860-81

Södra Björke förs, Husförhör 1780-1805, vol AI:1

Södra Björke förs, Husförhör 1805-34, vol AI:2

Södra Björke förs, Husförhör 1835-50, vol AI:3

Södra Fågelås förs, Födda 1811-60, vol C:1

Södra Fågelås förs, Födda 1860-73, vol C:4

Södra Vi förs, Födda 1861-70, vol C:8

Södra Vi förs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:1

Södra Vi förs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:2

Södra Vi förs, Församlingsbok 1908-21, vol AIIa:3

Södra Vi förs, Församlingsbok 1908-21, vol AIIa:4

Södra Vi förs, Församlingsbok 1922-34, vol AIIa:7

Södra Vi förs, Husförhör 1891-99, vol AI:26

Södra Vings förs, Födda 1792-1835, vol C:3

Södra Vings förs, Husförhör 1811-24, vol AI:3

Södra Vings förs, Husförhör 1836-46, vol AI:5

Södra Vånga förs, Födda 1766-1850, vol C:2

Södra Vånga förs, Husförhör 1825-40, vol AI:1

Södra Vånga förs, Vigsel 1766-1850, vol C:2

Södra Vångs förs, Husförhör 1825-40, vol AI:1

Sörmlands regemente, Gripsholms Compagnie, Generalmönsterrullor 1759-88, vol FI:297

Taxinge förs, Döda 1782-1861, vol C:3

Taxinge förs, Födda 1782-1861, vol C:3

Taxinge förs, Församlingsbok 1896-1905, vol AIIa:1

Taxinge förs, Församlingsbok 1916-23, vol AIIa:3

Taxinge förs, Husförhör 1795-1808, vol AI:4

Taxinge förs, Husförhör 1808-35, vol AI:5

Taxinge förs, Husförhör 1835-45, vol AI:6

Taxinge förs, Husförhör 1846-50, vol AI:7

Taxinge förs, Husförhör 1851-55, vol AI:8

Taxinge förs, Husförhör 1856-60, vol AI:9

Taxinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:10

Taxinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:11

Taxinge förs, Husförhör 1871-75, vol AI:12

Taxinge förs, Husförhör 1876-80, vol AI:13

Taxinge förs, Husförhör 1881-85, vol AI:14

Taxinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:16

Taxinge förs, Vigsel 1862-94, vol EI:1

Tidaholms förs, Döda 1897-1926, vol F:1

Tidaholms förs, Församlingsbok 1904-11, vol AIIa:5

Tidaholms förs, Församlingsbok 1912-21, vol AIIa:8

Tidavads förs, Husförhör 1845-60, vol AI:6

Tidskriftssartikel - Ett självmordsärende i Hällestad år 1733, Barbro Nordlöf

Tillberga förs, Församlingsbok 1900-15, vol AIIa:1

Timmele förs, Födda 1757-1807, vol C:3

Timmele förs, Födda 1807-64, vol C:4

Timmele förs, Födda 1865-71, vol C:5

Timmele förs, Husförhör !823-31, vol AI:3

Timmele förs, Husförhör 1808-17, vol AI:1

Timmele förs, Husförhör 1817-23, vol AI:2

Timmele förs, Husförhör 1831-1841, vol AI:4

Timmele förs, Husförhör 1831-41, vol AI:4

Timmele förs, Husförhör 1842-48, vol AI:5

Timmele förs, Husförhör 1847-62, vol AI:6

Timmele förs, Husförhör 1862-72, vol AI:7

Timmele förs, Husförhör 1872-77, vol AI:8

Timmele förs, Husförhör 1878-88, vol AI:9

Timmele förs, Husförhör 1888-99, vol AI:10

Tjällmo förs, Döda 1687-1737, vol C:1

Tjällmo förs, Döda 1737-94, vol C:4

Tjällmo förs, Döda 1795-1828, vol C:5

Tjällmo förs, Döda 1829-60, vol C:6

Tjällmo förs, Döda 1877, vol SCB :581

Tjällmo förs, Döda 1881, vol SCB :710

Tjällmo förs, Döda 1881-94, vol C:9

Tjällmo förs, Döda 1893, vol HIAA:1067

Tjällmo förs, Döda 1895-1920, vol C:10

Tjällmo förs, Döda 1898-1920, vol SCB

Tjällmo förs, Döda 1920-43, vol F:1

Tjällmo förs, Döda 1929-60, vol C:6

Tjällmo förs, Födda 1687-07, vol C:1

Tjällmo förs, Födda 1697-1730, vol C:2

Tjällmo förs, Födda 1710-37, vol C:2

Tjällmo förs, Födda 1730-71, vol C:3

Tjällmo förs, Födda 1772-94, vol C:4

Tjällmo förs, Födda 1795-1828, vol C:5

Tjällmo förs, Födda 1829-60, vol C:6

Tjällmo förs, Födda 1861-65, vol C:7

Tjällmo förs, Födda 1866-80, vol C:8

Tjällmo förs, Födda 1867, vol SCB :243

Tjällmo förs, Födda 1879, vol SCB :649

Tjällmo förs, Födda 1881-94, vol C:9

Tjällmo förs, Församlingsbok 1900-16, vol AIIa:1

Tjällmo förs, Församlingsbok 1900-16, vol AIIa:2

Tjällmo förs, Församlingsbok 1900-16, vol AIIa:3

Tjällmo förs, Församlingsbok 1900-16, vol AIIa:4

Tjällmo förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:5

Tjällmo förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:6

Tjällmo förs, Husförhör 1793-1800, vol AI:1

Tjällmo förs, Husförhör 1801-06, vol AI:2

Tjällmo förs, Husförhör 1807-12, vol AI:3

Tjällmo förs, Husförhör 1813-19, vol AI:4

Tjällmo förs, Husförhör 1820-24, vol AI:5

Tjällmo förs, Husförhör 1825-29, vol AI:6

Tjällmo förs, Husförhör 1830-35, vol AI:7

Tjällmo förs, Husförhör 1836-43, vol AI:8

Tjällmo förs, Husförhör 1844-50, vol AI:9

Tjällmo förs, Husförhör 1851-61, vol AI:10 (10A)

Tjällmo förs, Husförhör 1851-61, vol AI:11 (10B)

Tjällmo förs, Husförhör 1851-61, vol AI:11

Tjällmo förs, Husförhör 1861-68, vol AI:12 (11A)

Tjällmo förs, Husförhör 1861-68, vol AI:13 (11B)

Tjällmo förs, Husförhör 1862-68, vol AI:12 (11A)

Tjällmo förs, Husförhör 1862-68, vol AI:13 (11B)

Tjällmo förs, Husförhör 1869-76, vol AI:14 (12A)

Tjällmo förs, Husförhör 1869-76, vol AI:15 (12B)

Tjällmo förs, Husförhör 1877-82, vol AI:16 (13A)

Tjällmo förs, Husförhör 1877-82, vol AI:17 (13B)

Tjällmo förs, Husförhör 1882-86, vol AI:18 (14A)

Tjällmo förs, Husförhör 1882-86, vol AI:19 (14B)

Tjällmo förs, Husförhör 1887-92, vol AI:20 (15A)

Tjällmo förs, Husförhör 1887-92, vol AI:21 (15B)

Tjällmo förs, Husförhör 1887-92, vol AI:22 (15B)

Tjällmo förs, Husförhör 1893-99, vol AI:23 (16A)

Tjällmo förs, Husförhör 1893-99, vol AI:24 (16B)

Tjällmo förs, Inflyttning 1806-31, vol B:1

Tjällmo förs, Inflyttning 1831-60, vol B:2

Tjällmo förs, Inflyttning 1861-80, vol B:3

Tjällmo förs, Inflyttning 1881-94, vol B:4

Tjällmo förs, Utflyttning 1806-31, vol B:1

Tjällmo förs, Utflyttning 1831-60, vol B:2

Tjällmo förs, Utflyttning 1861-80, vol B:3

Tjällmo förs, Utflyttning 1881-94, vol B:4

Tjällmo förs, Vigsel 1687-1737, vol C:1

Tjällmo förs, Vigsel 1687-97, vol C:1

Tjällmo förs, Vigsel 1704-37, vol C:1

Tjällmo förs, Vigsel 1737-94, vol C:4

Tjällmo förs, Vigsel 1795-1828, vol C:5

Tjällmo förs, Vigsel 1829-60, vol C:6

Tjällmo förs, Vigsel 1881-94, vol C:9

Tjällmo förs, Vigsel 1893, vol HIAA:1067

Toarp förs, Födda 1776-1806, vol AI:1

Toarp förs, Husförhör 1810-26, vol AI:6

Toarp förs, Husförhör 1826-35, vol AI:7

Toarp förs, Husförhör 1835-42, vol AI:8

Toarp förs, Husförhör 1843-50, vol AI:9

Toarp förs, Husförhör 1851-58, vol AI:10

Toarp förs, Husförhör 1859-67, vol AI:11

Toarp förs, Husförhör 1867-76, vol AI:12

Toarp förs, Husförhör 1877-87, vol AI:13

Toarp förs, Husförhör 1887-98, vol AI:14

Toarp förs, Vigsel 1861-86, vol E:4

Toarps (Rångedala) förs, Döda 1807-50, vol F:1

Toarps (Rångedala) förs, Födda 1807-49, vol C:4

Torpa förs, Döda 1757-1796, vol C:1

Torpa förs, Döda 1757-1843, vol C:1

Torpa förs, Döda 1844-50, vol F:1

Torpa förs, Döda 1877-94, vol F:4

Torpa förs, Döda 1895-1910, vol F:5

Torpa förs, Döda 1895-1914, vol F:3

Torpa förs, Födda 1724-49, vol CI:5

Torpa förs, Födda 1757-96, vol C:1

Torpa förs, Födda 1797-1849, vol C:2

Torpa förs, Födda 1849-1903, vol CI:6

Torpa förs, Födda 1850-60, vol C:3

Torpa förs, Födda 1880-90, vol C:8

Torpa förs, Födda 1891-94, vol C:9

Torpa förs, Födda 1895-1910, vol C:6

Torpa förs, Församlingsbok 1896-99, vol AIIa:1

Torpa förs, Församlingsbok 1897-1909, vol AIIa:1

Torpa förs, Församlingsbok 1900-08, vol AII:1

Torpa förs, Församlingsbok 1900-15, vol AIIa:2A

Torpa förs, Församlingsbok 1908-13, vol AII:2

Torpa förs, Församlingsbok 1910-19, vol AIIa:2

Torpa förs, Församlingsbok 1916-39, vol AIIa:3

Torpa förs, Församlingsbok 1920-32, vol AIIa:3

Torpa förs, Husförhör 1736, vol AI:1

Torpa förs, Husförhör 1745, vol AI:2

Torpa förs, Husförhör 1752-82, vol AI:5

Torpa förs, Husförhör 1782-1801, vol AI:6

Torpa förs, Husförhör 1801-16, vol AI:7

Torpa förs, Husförhör 1817-24, vol AI:8

Torpa förs, Husförhör 1825-31, vol AI:9

Torpa förs, Husförhör 1831-42, vol AI:10

Torpa förs, Husförhör 1841-50, vol AI:11

Torpa förs, Husförhör 1850-60, vol AI:12

Torpa förs, Husförhör 1860-69, vol AI:13

Torpa förs, Husförhör 1870-79, vol AI:14

Torpa förs, Husförhör 1880-92, vol AI:15

Torpa förs, Husförhör 1886-90, vol AI:18

Torpa förs, Husförhör 1891-95, vol AI:19

Torpa förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:16

Torpa förs, Vigsel 1757-1844, vol C:1

Torpa förs, Vigsel 1895-1949, vol E:4

TorpaD förs, Födda 1880-90, vol C:8

Torps förs, Församlingsbok 1916-39, vol AIIas:3

Torshälla förs, Församlingsbok 1896-99, vol AIIa:1

Torshälla förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:2

Torshälla förs, Församlingsbok 1905-17, vol AIIa:3

Torshälla förs, Församlingsbok 1905-17, vol AIIa:4

Torshälla förs, Församlingsbok 1917-30, vol AIIa:6

Torshälla förs, Församlingsbok 1930-1938, vol AIIa:8

Torshälla förs, Husförhör 1861-65, vol AI:19B

Torshälla förs, Husförhör 1891-96, vol AI:25a

Torshälla förs, Inflyttning 1887-1894, vol B:5

Torö förs, Husförhör 1861-65, vol AI:12

Trehörna förs, Församlingsbok 1896-1901, vol AII:1

Trehörna förs, Församlingsbok 1902-18, vol AII:2

Trehörna förs, Församlingsbok 1919-34, vol AII:3

Trehörna förs, Husförhör 1886-95, vol AI:15

Trehörna förs, Inflyttning 1879-94, vol B:3

Trosa landsförs, Födda 1802-62, vol C:2

Trosa landsförs, Husförhör 1836-40, vol AI:8

Tumbo förs, Födda 1874-82, vol C:6

Turinge förs, Döda 1861-81, vol C:4

Turinge förs, Husförhör 1836-40, vol AI:8

Turinge förs, Husförhör 1841-46, vol AI:9

Turinge förs, Husförhör 1846-50, vol AI:10

Turinge förs, Husförhör 1851-55, vol AI:11

Turinge förs, Husförhör 1856-60, vol AI:12

Turinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:13

Turinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:14

Turinge förs, Husförhör 1871-75, vol AI:15

Turinge förs, Vigsel 1861-81, vol C:4

Tvings förs, Döda 1738-69, vol C:2

Tvings förs, Döda 1769-89, vol C:3

Tvings förs, Döda 1790-1815, vol C:4

Tvings förs, Döda 1816-42, vol C:5

Tvings förs, Födda 1711-37, vol C:1

Tvings förs, Födda 1738-69, vol C:2

Tvings förs, Födda 1769-89, vol C:3

Tvings förs, Födda 1790-1815, vol C:4

Tvings förs, Födda 1816-42, vol C:5

Tvings förs, Husförhör 1786-90, vol AI:1

Tvings förs, Husförhör 1791-1800, vol AI:2

Tvings förs, Husförhör 1801-03 (1804), vol AI:3

Tvings förs, Husförhör 1801-03, vol AI:3

Tvings förs, Husförhör 1804-05, vol AI:4

Tvings förs, Husförhör 1806-12, vol AI:5

Tvings förs, Husförhör 1813-14, vol AI:6

Tvings förs, Husförhör 1814-18, vol AI:7

Tvings förs, Husförhör 1819-21, vol AI:8

Tvings förs, Husförhör 1821-25, vol AI:10

Tvings förs, Husförhör 1821-25, vol AI:11

Tvings förs, Husförhör 1821-25, vol AI:9

Tvings förs, Husförhör 1826-30, vol AI:12

Tvings förs, Husförhör 1826-30, vol AI:13

Tvings förs, Husförhör 1831-37, vol AI:16

Tvings förs, Husförhör 1838-45, vol AI:19

Tvings förs, Husförhör 1838-46, vol AI:18

Tvings förs, Husförhör 1846-55, vol AI:21

Tvings förs, Husförhör 1846-55, vol AI:22

Tvings förs, Husförhör 1855-61, vol AI:24

Tvings förs, Husförhör 1855-61, vol AI:25

Tvings förs, Husförhör 1861-70, vol AI:27

Tvings förs, Husförhör 1861-70, vol AI:28

Tvings förs, Vigsel 1738-69, vol C:2

Tvings förs, Vigsel 1769-89, vol C:3

Tvings förs, Vigsel 1790-1815, vol C:4

Tvings förs, Vigsel 1816-42, vol C:5

Tyrvää kommun, Husförhör 1760-1767, vol IAa:5

Tysslinge förs, Döda 1760-96, vol C:3

Tysslinge förs, Döda 1797-1827, vol C:4

Tysslinge förs, Döda 1828-62, vol F:1

Tysslinge förs, Döda 1862-85, vol F:3

Tysslinge förs, Döda 1871, vol SCB Örebro :399

Tysslinge förs, Döda 1882, vol SCB Örebro :754