Källor/Sources, tot: ?
 

Adolf Fredriks förs, Folkräkning 1880

Adolf Fredriks förs, Folkräkning 1890

Adolf Fredriks förs, Folkräkning 1900

Adolf Fredriks förs, Födda 1877-80, vol CIa:10

Adolf Fredriks förs, Födda 1891-92, vol CIa:17

Adolf Fredriks förs, Födda 1893-94, vol CIa:18

Adolf Fredriks förs, Inflyttning 1907, vol BIa:65

Adolf Fredriks förs, Inflyttning 1928, vol BIa:107

Adolf Fredriks förs, Utflyttning 1929, vol BIIa:76

Agnetorps förs, Döda 1814-35, vol C:3

Agnetorps förs, Döda, SCB utdrag 1884, vol :811

Agnetorps förs, Döda, SCB utdrag 1889, vol :962

Agnetorps förs, Födda 1814-36, vol C:3

Agnetorps förs, Födda 1829-56, vol C:4

Agnetorps förs, Församlingsbok 1914-20, vol AIIa:5

Agnetorps förs, Husförhör 1816-20, vol AI:4

Agnetorps förs, Husförhör 1820-28, vol AI:5

Agnetorps förs, Husförhör 1828-38, vol AI:6

Agnetorps förs, Husförhör 1838-57, vol AI:7

Agnetorps förs, Husförhör 1858-67, vol AI:8

Agnetorps förs, Husförhör 1867-76, vol AI:9

Agnetorps förs, Husförhör 1876-84, vol AI:10

Agnetorps förs, Husförhör 1884-95, vol AI:12

Agnetorps förs, Husförhör 1884-95, vol AI:13

Agnetorps förs, Vigsel 1814-29, vol C:3

Alakitka by, Husförhör 1798-1803, vol IAa:2 IK229

Alby förs, Döda 1771-1815, vol E:1

Alingsås stadsförs, Födda 1869-80, vol C:9

Alingsås stadsförs, Församlingsbok 1924-35, vol AIIa:16

Alingsås stadsförs, Församlingsbok 1924-35, vol AIIa:17

Alingsås stadsförs, Utflyttning 1926-38, vol BII:3

Almby förs, Döda 1771-1861, vol E:1

Almby förs, Födda 1693-1770, vol C:1

Almby förs, Födda 1771-1861, vol C:2

Almby förs, Husförhör 1765-77, vol AI:1

Almby förs, Husförhör 1791-95, vol AI:4

Almby förs, Husförhör 1796-1800, vol AI:5

Almby förs, Husförhör 1801-05, vol AI:6

Almby förs, Husförhör 1806-10, vol AI:7

Almby förs, Husförhör 1811-15, vol AI:8

Anderstorps förs, Församlingsbok 1930-40, vol AIIa:5

Anderstorps förs, Församlingsbok 1940-43, vol AIIa:8

Annedals förs, Församlingsbok 1908-34, vol AIIa:1

Annedals förs, Församlingsbok 1908-34, vol AIIa:6

Anundsjö förs, Födda 1908-20

Arboga landsförs, Döda 1688-1731, vol C:1

Arboga landsförs, Döda 1732-54, vol C:2

Arboga landsförs, Döda 1732-69, vol C:2

Arboga landsförs, Döda 1755-75, vol F:1

Arboga landsförs, Döda 1776-1808, vol F:2

Arboga landsförs, Döda 1809-35, vol F:3

Arboga landsförs, Döda 1836-60, vol F:4

Arboga landsförs, Döda 1861-75, vol F:6

Arboga landsförs, Döda 1875-94, vol F:7

Arboga landsförs, Döda 1895-1920, vol F:8

Arboga landsförs, Döda, SCB utdrag 1865, vol :198

Arboga landsförs, Döda, SCB utdrag 1880, vol :699

Arboga landsförs, Döda, SCB utdrag 1915

Arboga landsförs, Döda, SCB utdrag 1928, vol H1AA:2625

Arboga landsförs, Födda 1659-1731, vol C:1

Arboga landsförs, Födda 1659-69, vol AI:1

Arboga landsförs, Födda 1732-69, vol C:2

Arboga landsförs, Födda 1776-1820, vol C:3

Arboga landsförs, Födda 1821-60, vol C:4

Arboga landsförs, Födda 1861-66, vol C:6

Arboga landsförs, Födda 1867-80, vol C:7

Arboga landsförs, Födda 1881-94, vol C:8

Arboga landsförs, Födda 1895-1907, vol C:9

Arboga landsförs, Födda 1908-27, vol C:10

Arboga landsförs, Födda, SCB utdrag 1932, vol H1AA:2761

Arboga landsförs, Födda, SCB utdrag 1936, vol H1AA:2907

Arboga landsförs, Födda, SCB utdrag 1937, vol H1AA:2965

Arboga landsförs, Församlingsbok (Folkräkning) 1930, vol H1AAA:156

Arboga landsförs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:1A

Arboga landsförs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:1B

Arboga landsförs, Församlingsbok 1907-16, vol AIIa:2A

Arboga landsförs, Församlingsbok 1907-16, vol AIIa:2B

Arboga landsförs, Församlingsbok 1916-27, vol AIIa:3B

Arboga landsförs, Församlingsbok 1916-27, vol AIIa:3b

Arboga landsförs, Församlingsbok 1927-40, vol AIIa:4B

Arboga landsförs, Församlingsbok 1927-40, vol AIIa:4a

Arboga landsförs, Församlingsbok 1927-40, vol AIIa:4b

Arboga landsförs, Husförhör 1664-96, vol AI:1

Arboga landsförs, Husförhör 1719-23, vol AI:2

Arboga landsförs, Husförhör 1727-29, vol AI:3

Arboga landsförs, Husförhör 1730-33, vol AI:4

Arboga landsförs, Husförhör 1734-37, vol AI:5

Arboga landsförs, Husförhör 1738-42, vol AI:6

Arboga landsförs, Husförhör 1743-45, vol AI:7

Arboga landsförs, Husförhör 1746-51, vol AI:8

Arboga landsförs, Husförhör 1752-66, vol AI:9

Arboga landsförs, Husförhör 1752-66, vol AIa:9

Arboga landsförs, Husförhör 1768-74, vol AI:10

Arboga landsförs, Husförhör 1775-84, vol AI:11

Arboga landsförs, Husförhör 1786-95, vol AI:12

Arboga landsförs, Husförhör 1795-1804, vol AI:13

Arboga landsförs, Husförhör 1805-14, vol AI:14

Arboga landsförs, Husförhör 1814-24, vol AI:15

Arboga landsförs, Husförhör 1825-35, vol AI:16

Arboga landsförs, Husförhör 1835-45, vol AI:17

Arboga landsförs, Husförhör 1846-55, vol AI:18A

Arboga landsförs, Husförhör 1846-55, vol AI:18B

Arboga landsförs, Husförhör 1856-66, vol AI:19A

Arboga landsförs, Husförhör 1856-66, vol AI:19B

Arboga landsförs, Husförhör 1867-72, vol AI:20A

Arboga landsförs, Husförhör 1867-72, vol AI:20B

Arboga landsförs, Husförhör 1873-82, vol AI:21A

Arboga landsförs, Husförhör 1873-82, vol AI:21B

Arboga landsförs, Husförhör 1883-93, vol AI:22A

Arboga landsförs, Husförhör 1883-93, vol AI:22B

Arboga landsförs, Husförhör 1883-93, vol AI:22C

Arboga landsförs, Husförhör 1894-99, vol AI:23B

Arboga landsförs, Inflyttning 1818-47, vol B:1

Arboga landsförs, Inflyttning 1847-61, vol B:3

Arboga landsförs, Inflyttning 1911-29, vol B:6

Arboga landsförs, Utflyttning 1818-47, vol B:1

Arboga landsförs, Utflyttning 1895-1910, vol B:5

Arboga landsförs, Vigsel 1659-1731, vol C:1

Arboga landsförs, Vigsel 1680-86, vol AI:1

Arboga landsförs, Vigsel 1704-31, vol C:1

Arboga landsförs, Vigsel 1732-69, vol C:2

Arboga landsförs, Vigsel 1732-74, vol C:2

Arboga landsförs, Vigsel 1776-1821, vol E:1

Arboga landsförs, Vigsel 1822-60, vol E:2

Arboga landsförs, Vigsel 1861-94, vol E:4

Arboga landsförs, Vigsel 1905-62, vol E:6

Arboga landsförs, Vigsel, SCB utdrag 1876, vol :569

Arboga stadsförs, Döda 1832-61, vol F:4

Arboga stadsförs, Döda 1915-37, vol F:9

Arboga stadsförs, Döda, SCB utdrag 1944, vol H1AA:3539

Arboga stadsförs, Födda 1818-58, vol C:5A

Arboga stadsförs, Födda 1869-84, vol C:7

Arboga stadsförs, Födda 1885-94, vol C:8

Arboga stadsförs, Födda 1912-38, vol C:10

Arboga stadsförs, Födda, SCB utdrag 1908

Arboga stadsförs, Födda, SCB utdrag 1912

Arboga stadsförs, Födda, SCB utdrag 1920

Arboga stadsförs, Födda, SCB utdrag 1944, vol H1AA:3537

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1899-1904, vol AIIa:4

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1899-1904, vol AIIa:5

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AIIa:10

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AIIa:11

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AIIa:12

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1912-22, vol AIIa:16

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1912-22, vol AIIa:17

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1912-22, vol AIIa:18

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1912-22, vol AIIa:20

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1919-28, vol AIIa:27

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:21

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:22

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:23

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:25

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:28

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:29

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:30

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:31

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:32

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:33

Arboga stadsförs, Församlingsbok 1928-39, vol AIIa:34

Arboga stadsförs, Husförhör 1835-46, vol AI:9A

Arboga stadsförs, Husförhör 1835-46, vol AI:9B

Arboga stadsförs, Husförhör 1846-55, vol AI:10A

Arboga stadsförs, Husförhör 1855-65, vol AI:11CA

Arboga stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:15A

Arboga stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:15B

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16A

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16B

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16C

Arboga stadsförs, Husförhör 1886-93, vol AI:16D

Arboga stadsförs, Husförhör 1894-99, vol AI:17C

Arboga stadsförs, Husförhör 1894-99, vol AI:17D

Arboga stadsförs, Inflyttning 1847-61, vol B:3

Arboga stadsförs, Inflyttning 1877-89, vol B:5

Arboga stadsförs, Inflyttning 1921-46, vol B:11

Arboga stadsförs, Utflyttning 1847-61, vol B:3

Arboga stadsförs, Vigsel 1776-1853, vol E:2

Arboga stadsförs, Vigsel 1905-25, vol EI:9

Arboga stadsförs, Vigsel 1926-46, vol EI:10

Arboga stadsförs, Vigsel, SCB utdrag 1893, vol HIAA:1084

Arboga stadsförs, Vigsel, SCB utdrag 1915

Arboga stadsförs, Vigsel, SCB utdrag 1943, vol H1AA:3447

Arvika stadsförs, Husförhör 1888-94

Askeby förs, Födda 1848-70, vol C:4

Askeby förs, Husförhör 1848-57, vol AI:6

Askeby förs, Vigsel 1808-67, vol C:2

Askers förs, Döda 1727-95, vol F:1

Askers förs, Döda 1796-1860, vol F:2

Askers förs, Döda 1911-26, vol F:5

Askers förs, Födda 1727-82, vol C:2

Askers förs, Födda 1783-1811, vol C:3

Askers förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:3

Askers förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:5

Askers förs, Husförhör 1689-1731, vol AI:1

Askers förs, Husförhör 1742-60, vol AI:2

Askers förs, Husförhör 1763-79, vol AI:3

Askers förs, Husförhör 1779-83, vol AI:5

Askers förs, Husförhör 1795-1803, vol AI:7

Askers förs, Husförhör 1813-16, vol AI:10

Askers förs, Husförhör 1817-20, vol AI:11b

Askers förs, Husförhör 1821-25, vol AI:12a

Askers förs, Husförhör 1821-25, vol AI:12b

Askers förs, Husförhör 1826-30, vol AI:13b

Askers förs, Inflyttning 1805-55, vol B:2

Askers förs, Vigsel 1727-1827, vol E:1

Askersunds kommun, Lerbäcks förs, Folkräkning 1900

Askersunds landsförs, Döda 1835-60, vol E:2

Askersunds landsförs, Födda 1781-1826, vol C:4

Askersunds landsförs, Födda 1827-55, vol C:5

Askersunds landsförs, Församlingsbok 1904-12, vol AII:4

Askersunds landsförs, Husförhör 1821-25, vol AI:5b

Askersunds landsförs, Husförhör 1826-30, vol AI:6b

Askersunds landsförs, Husförhör 1831-35, vol AI:7b

Askersunds landsförs, Husförhör 1836-40, vol AI:8b

Askersunds landsförs, Husförhör 1841-45, vol AI:9b

Askersunds landsförs, Husförhör 1846-50, vol AI:10b

Askersunds landsförs, Husförhör 1851-55, vol AI:11b

Askersunds landsförs, Husförhör 1856-60, vol AI:12b

Askersunds landsförs, Husförhör 1861-65, vol AI:13b

Askersunds landsförs, Husförhör 1866-70, vol AI:14b

Askersunds landsförs, Husförhör 1876-80, vol AI:16b

Askersunds landsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:17b

Askersunds landsförs, Husförhör 1886-90, vol AI:18c

Askersunds landsförs, Husförhör 1891-95, vol AI:19c

Askersunds landsförs, Inflyttning 1826-41, vol B:1

Askersunds landsförs, Vigsel 1781-1835, vol E:1

Askersunds landsförs, Vigsel 1835-60, vol E:2

Askersunds landsförs, Vigsel 1895-1911, vol E:6

Askes förs, Husförhör 1856-60, vol AI:19b

Asks förs, Döda 1745-1843, vol C:2

Asks förs, Födda 1699-1744, vol C:1

Asks förs, Födda 1745-1843, vol C:2

Asks förs, Husförhör 1790-1800, vol AI:1

Asks förs, Husförhör 1804, vol AI:2 (AI:1B)

Asks förs, Husförhör 1810-26, vol AI:3 (AI:2)

Attmars förs, Husförhör 1877-86, vol AI:10B

Axbergs förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:2

Axbergs förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:24

Badelund förs, Födda 1895-1921, vol C:6

Badelunda förs, Födda 1875-94, vol C:5

Badelunda förs, Födda 1895-1921, vol C:6

Badelunda förs, Församlingsbok 1907-13, vol AII:2

Badelunda förs, Husförhör 1884-94, vol AI:14B

Badelunda förs, Vigsel 1895-1930, vol E:5

Baltaks annex, Döda, SCB utdrag 1860, vol :25

Baltaks annex, Döda, SCB utdrag 1875, vol :531

Baltaks förs, Döda 1829-57, vol C:4

Baltaks förs, Husförhör 1841-58, vol AI:5

Baltaks förs, Husförhör 1858-67, vol AI:6

Baltaks förs, Husförhör 1867-88, vol AI:7

Bankekinds förs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:2

Bankekinds förs, Församlingsbok 1906-15, vol AIIa:3

Bankekinds förs, Församlingsbok 1916-27, vol AIIa:4

Bankekinds förs, Församlingsbok 1927-38, vol AIIa:5

Bankekinds/Svinstads förs, Husförhör 1848-55, vol AI:11

Bankekinds/Svinstads förs, Inflyttning 1833-60, vol B:2

Beatebergs förs, Döda 1807-52, vol C:5

Beatebergs förs, Döda 1895-1936, vol F:3

Beatebergs förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:1

Beatebergs förs, Församlingsbok 1912-27, vol AIIa:2

Beatebergs förs, Husförhör 1778-84, vol AI:1

Beatebergs förs, Husförhör 1785-87, vol AI:2

Beatebergs förs, Husförhör 1787-94, vol AI:3

Beatebergs förs, Husförhör 1794-1806, vol AI:4

Beatebergs förs, Husförhör 1807-22, vol AI:5

Beatebergs förs, Husförhör 1822-40, vol AI:6

Beatebergs förs, Husförhör 1841-54, vol AI:7

Beatebergs förs, Husförhör 1842-54, vol AI:8

Beatebergs förs, Husförhör 1855-62, vol AI:9

Beatebergs förs, Husförhör 1863-70, vol AI:10

Beatebergs förs, Husförhör 1871-90, vol AI:11

Beatebergs förs, Husförhör 1891-1900, vol AI:12

Beatebergs förs, Vigsel 1811-81, vol E:1

Benion county, Oregon, USA, US Census 1940

Berghems förs, Folkräkning 1930, vol H1AAA:123

Berghems förs, Husförhör 1858-60, vol AI:15

Bergs förs, Födda 1895-1921, vol C:11

Bergshammars förs, Församlingsbok 1928-35, vol AIIa:5

Bjurbäcks förs, Födda 1895-1945, vol C:6

Björkebergs förs, Döda 1834-60, vol C:4

Björkebergs förs, Döda 1861-94, vol F:1

Björkebergs förs, Födda 1834-61, vol C:4

Björkebergs förs, Församlingsbok 1895-1904, vol AIIa:1

Björkebergs förs, Husförhör 1826-32, vol AI:5

Björkebergs förs, Husförhör 1833-38, vol AI:6

Björkebergs förs, Husförhör 1839-45, vol AI:7

Björkebergs förs, Husförhör 1851-55, vol AI:9

Björkebergs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:11

Björkebergs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:12

Björkebergs förs, Husförhör 1871-76, vol AI:13

Björkebergs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14

Björkebergs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:15

Björkebergs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:16

Björkebergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:17

Björkebergs förs, In- & Utflyttning 1821-29, 1834-60, vol B:1

Björkebergs förs, Inflyttning 1821-29, 1834-60, vol B:1

Björkebergs förs, Utflyttning 1821-29, 1834-60, vol B:1

Björkebergs förs, Vigsel 1834-60, vol C:4

Björksta förs, Födda 1875-94, vol C:7

Björksta förs, Födda, SCB utdrag 1879, vol H1AA:671

Björksta förs, Husförhör 1875-83, vol AI:15A

Björksta förs, Husförhör 1883-90, vol AI:16A

Björksta förs, Utflyttning 1867-87, vol B:3

Björksta, Inflyttning 1867-87, vol B:3

Björkviks förs, Döda 1759-1861, vol E:2

Björkviks förs, Födda 1758-1805, vol C:4

Björkviks förs, Födda 1806-41, vol C:5

Björkviks förs, Församlingsbok 1900-05, vol AII:a:2

Björkviks förs, Husförhör 1801-11, vol AI:8A

Björkviks förs, Husförhör 1866-70, vol AI:19A

Björkviks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20A

Björkviks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20B

Björkviks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21A

Björkviks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21B

Björkviks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:22B

Björkviks förs, Husförhör 1886-90, vol AI23A

Björkviks förs, Husförhör 1886-90, vol AI:23B

Björkviks förs, Husförhör 1891-94, vol AI:24B

Björkviks förs, Husförhör 1895-1900, vol AI:25B

Björkviks förs, Husförhör 1895-1900

Björkviks förs, Utflyttning 1807-41, vol B:1

Björkängs (Töreboda) förs, Döda 1894-95, vol F:2

Björkängs (Töreboda) förs, Födda 1861-83, vol C:1

Björkängs (Töreboda) förs, Födda 1884-95, vol C:2

Björkängs (Töreboda) förs, Födda 1895-1922, vol C:3

Björkängs (Töreboda) förs, Församlingsbok 1895-1909, vol AIIa:1

Björkängs (Töreboda) förs, Församlingsbok 1909-19, vol AIIa:3

Björkängs (Töreboda) förs, Husförhör 1872-84, vol AI:8

Björkängs (Töreboda) förs, Husförhör 1884-95, vol AI:10

Björnlunda förs, Döda 1762-1815, vol F:1

Björnlunda förs, Husförhör 1774-83, vol AI:2

Björnlunda förs, Husförhör 1784-93, vol AI:3

Björnlunda förs, Husförhör 1831-35, vol AI:10

Björnlunda förs, Husförhör 1876-80, vol AI:19

Björskog, Döda 1896-1927, vol F:4

Björskog, Födda 1763-1774, vol C:4

Björskogs förs, Döda 1685-1733, vol C:2

Björskogs förs, Döda 1734-74, vol C:3

Björskogs förs, Döda 1775-1812, vol F:1

Björskogs förs, Döda 1813-57, vol F:2

Björskogs förs, Döda 1858-95, vol F:3

Björskogs förs, Döda 1896-1927, vol F:4

Björskogs förs, Döda, SCB utdrag 1883, vol H1AA:784

Björskogs förs, Döda, SCB utdrag 1928, vol H1AA:2625

Björskogs förs, Döda, SCB utdrag 1939, vol H1AA:3122

Björskogs förs, Födda 1685-1733, vol C:2

Björskogs förs, Födda 1734-63, vol C:3

Björskogs förs, Födda 1763-74, vol C:4

Björskogs förs, Födda 1775-1836, vol C:5

Björskogs förs, Födda 1837-81, vol C:6

Björskogs förs, Födda 1842-60, vol C:7

Björskogs förs, Födda 1881-91, vol C:8

Björskogs förs, Födda 1918-1942, vol C:11

Björskogs förs, Födda, SCB Utdrag 1879, vol H1AA:671

Björskogs förs, Födda, SCB utdrag 1886, vol H1AA:875

Björskogs förs, Födda, SCB utdrag 1927, vol H1AA:2592

Björskogs förs, Födda, SCB utdrag 1932, vol H1AA:2761

Björskogs förs, Församlingsbok 1902-10, vol AIIa:1A

Björskogs förs, Församlingsbok 1902-10, vol AIIa:1B

Björskogs förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2A

Björskogs förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2B

Björskogs förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:3A

Björskogs förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:3B

Björskogs förs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:4

Björskogs förs, Husförhör 1688-1710, vol AI:2

Björskogs förs, Husförhör 1725-35, vol AI:3

Björskogs förs, Husförhör 1737-47, vol AI:4

Björskogs förs, Husförhör 1750-62, vol AI:5

Björskogs förs, Husförhör 1775-85, vol AI:6

Björskogs förs, Husförhör 1786-95, vol AI:7

Björskogs förs, Husförhör 1796-1805, vol AI:8

Björskogs förs, Husförhör 1806-13, vol AI:9

Björskogs förs, Husförhör 1813-22, vol AI:10

Björskogs förs, Husförhör 1823-32, vol AI:11A

Björskogs förs, Husförhör 1823-32, vol AI:11B

Björskogs förs, Husförhör 1833-43, vol AI:12A

Björskogs förs, Husförhör 1833-43, vol AI:12B

Björskogs förs, Husförhör 1843-53, vol AI:13

Björskogs förs, Husförhör 1853-61, vol AI:14

Björskogs förs, Husförhör 1862-68, vol AI:15

Björskogs förs, Husförhör 1869-80, vol AI:16A

Björskogs förs, Husförhör 1869-80, vol AI:16B

Björskogs förs, Husförhör 1881-92, vol AI:17

Björskogs förs, Husförhör 1892-1901, vol AI:18

Björskogs förs, Utflyttning 1881-94, vol B:2

Björskogs förs, Vigsel 1734-74, vol C:3

Björskogs förs, Vigsel 1775-1881, vol E:1

Björskogs förs, Vigsel, SCB utdrag 1915, vol HIAA:1949

Björsäters förs, Församlingsbok 1911-18, vol AIIa:4

Björsäters förs, Inflyttning 1895-1918, vol BI:5

Bladåkers förs, Födda 1791-1842, vol C:2

Blekinge, Karlskrona amiralitetsförs, Folkräkning 1900

Blekinge, Rödeby förs, Folkräkning 1910

Blekinge, Tvings förs, Mantalslängd 1775, vol 41

Blidsbergs förs, Födda 1752-1817, vol C:2

Blidsbergs förs, Födda 1817-67, vol C:3

Blidsbergs förs, Födda 1895-1945, vol C:6

Blidsbergs förs, Husförhör 1779-92, vol AI:1

Blåviks förs, Husförhör 1885-94, vol AI:2

Bo förs, Döda 1803-29, vol C:3

Bo förs, Döda 1839-61, vol E:2

Bo förs, Födda 1736-63, vol C:1

Bo förs, Födda 1775-1831, vol C:1

Bo förs, Födda 1803-29, vol C:3

Bo förs, Födda 1830-61, vol C:4

Bo förs, Församlingsbok 1900-05, vol AIIa:2

Bo förs, Församlingsbok 1906-14, vol AIIa:3

Bo förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:4B

Bo förs, Husförhör 1786-90, vol AI:4

Bo förs, Husförhör 1816-20, vol AI:9

Bo förs, Husförhör 1841-45, vol AI:14

Bo förs, Husförhör 1846-50, vol AI:15

Bo förs, Husförhör 1851-55, vol AI:16

Bo förs, Husförhör 1856-60, vol AI:17

Bo förs, Husförhör 1861-65, vol AI:18

Bo förs, Utflyttning 192-60, vol B:1

Bo och Svennevads förs, Vigsel 1788-1815, vol C:6

Bok - Arboga sockens historia 1953

Bok - En släktsamling på Fars och Mors sida 1966, Carl Brüde

Bok - Herresäten och gårdar i VÄSTMANLANDS LÄN, Gösta Nyblom & Axel Ringsröm 1937

Bok - Hulta, Gamla Ulricehamnsvägen och Gårdarna, Hulta-Hässleholmens Hembygdsförening 2003

Bok - Ryssnässläkten 2003, Kommittén för Ryssnässläkten 2003

Bok - Ryssnässläkten Släktförteckning, FÖRSTA DELEN, Alfhild Bergqvist (Frans A Hall) 1982

Bok - Ryssnässläkten, Släktförteckning, Frans A. Hall, Alfhild Bergqvist 1960

Bok - Släktförteckning, Frans A. Hall, Alfhild Bergqvist 1939

Bok - Sursillin suku, Genealogia Sursilliana, Eero Kojonen, Weilin + Göös (1960) 1971

Bok - Åbo stifts herdaminne, 1554-1640, Karl Gabriel Leinberg

Bollebygds förs, Döda 1822-60, vol C:5

Bollebygds förs, Födda 1785-1822, vol C:4

Bollebygds förs, Födda 1895-1924, vol C:7

Bollebygds förs, Husförhör 1828-38, vol AI:4

Bollebygds förs, Husförhör 1849-52, vol AI:6

Bollebygds förs, Husförhör 1853-63, vol AI:7

Bollebyggds förs, Husförhör 1837-48, vol AI:5

Bonderups förs, Födda 1798-1861, vol CI:2

Borgs förs, Födda 1821-52, vol CI:4

Borgs förs, Husförhör 1893-1900, vol AI:20

Borgstena förs, Döda, SCB Utdrag 1920, vol H1AA:2310

Borgstena förs, Döda, SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3630

Borgstena förs, Döda, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3757

Borgstena förs, Födda 1895-1939, vol C:8

Borgstena förs, Församlingsbok 1916-36, vol AIIa:2

Borås förs, Husförhör 1868-74, vol AI:24

Borås (Torpa) förs, Döda 1642-83, vol CI:1

Borås (Torpa) förs, Döda 1683-1718, vol CI:2

Borås (Torpa) förs, Döda 1695-1714, vol CI:3

Borås (Torpa) förs, Döda 1718-38, vol CI:4

Borås (Torpa) förs, Döda 1738-56, vol EI:1

Borås (Torpa) förs, Döda 1861-76, vol FI:3

Borås (Torpa) förs, Födda 1642-83, vol CI:1

Borås (Torpa) förs, Födda 1683-1717, vol CI:2

Borås (Torpa) förs, Födda 1695-1714, vol CI:3

Borås (Torpa) förs, Födda 1718-24, vol CI:4

Borås (Torpa) förs, Födda 1724-49, vol CI:5

Borås (Torpa) förs, Födda 1749-57, vol CI:6

Borås (Torpa) förs, Födda 1861-76, vol CI:9

Borås (Torpa) förs, Utflyttning 1861-76, vol BI:5

Borås (Torpa) förs, Vigsel 1683-1718, vol CI:2

Borås (Torpa) förs, Vigsel 1695-1714, vol CI:3

Borås (Torpa) förs, Vigsel 1718-40, vol CI:4

Borås (Torpa) förs, Vigsel 1740-56, vol EI:1

Borås Caroli förs (Borås kyrkoarkiv), Vigsel 1937-40, vol E:12

Borås Caroli förs, Döda, SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3630

Borås Caroli förs, Döda, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3757

Borås Caroli förs, Vigsel, SCB Utdrag 1941, vol H1AA:3266

Borås Caroli förs, Vigsel, SCB Utdrag 1942, vol H1AA:3351

Borås Caroli förs, Vigsel, SCB Utdrag 1944, vol H1AA:3522

Borås Caroli förs, Vigsel, SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3628

Borås Caroli förs, Vigsel, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3755

Borås Caroli förs, Vigsel, SCB Utdrag 1947, vol H1AA:3881

Borås Caroli förs, Vigsel, SCB Utdrag 1948, vol H1AA:4017

Borås Caroli förs, Vigsel. SCB Utdrag 1941, vol H1AA:3266

Borås Gustav Adolfs förs, Döda, SCB Utdrag 1939, vol H1AA:3108

Borås Gustav Adolfs förs, Döda, SCB Utdrag 1940, vol H1AA:3189

Borås Gustav Adolfs förs, Döda, SCB Utdrag 1941, vol H1AA:3267

Borås Gustav Adolfs förs, Döda, SCB Utdrag 1942, vol H1AA:3352

Borås Gustav Adolfs förs, Döda, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3757

Borås Gustav Adolfs förs, Födda 1939-43, vol C:1

Borås Gustav Adolfs förs, Födda, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3431

Borås Gustav Adolfs förs, Födda, SCB Utdrag 1944, vol H1AA:3520

Borås Gustav Adolfs förs, Födda, SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3626

Borås Gustav Adolfs förs, Födda, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3753

Borås Gustav Adolfs förs, Födda, SCB Utdrag 1947, vol H1AA:3879

Borås Gustav Adolfs förs, Församlingsbok 1925-40, vol AIIa:1

Borås Gustav Adolfs förs, Församlingsbok 1928-42, vol AIIa:2

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel 1939-44, vol E:1

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1939, vol H1AA:3107

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1941, vol H1AA:3266

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1942, vol H1AA:3351

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3433

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1944, vol H1AA:3522

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3755

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1948, vol H1AA:4017

Borås Gustav Adolfs förs, Vigsel. SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3628

Borås färs, Döda 1937-38, vol F:11

Borås förs (Brämhults annex), Födda 1861-76, vol CI:9

Borås förs, Döda 1694-1714, vol CI:3

Borås förs, Döda 1718-38, vol CI:4

Borås förs, Döda 1738-96, vol EI:1

Borås förs, Döda 1738-97, vol EI:1

Borås förs, Döda 1798-1850, vol F1:1

Borås förs, Döda 1861-76, vol F:3

Borås förs, Döda 1877-94, vol F:4

Borås förs, Döda 1895-1903, vol F:5

Borås förs, Döda 1904-11, vol FI:6

Borås förs, Döda 1912-18, vol F:7

Borås förs, Döda 1912-18, vol FI:7

Borås förs, Döda 1919-24, vol F:8

Borås förs, Döda 1919-24, vol FI:8

Borås förs, Döda 1919-24

Borås förs, Döda 1925-30, vol F:9

Borås förs, Döda 1925-30, vol FI:9

Borås förs, Döda 1931-36, vol F:10

Borås förs, Döda 1931-36, vol FI:10

Borås förs, Döda 1937-38, vol F:11

Borås förs, Döda 1937-38, vol FI:11

Borås förs, Fastighetslängd 1914-24, vol AIIb:3

Borås förs, Fastighetslängd 1934-38, vol AIIb:12

Borås förs, Födda 1642-83, vol CI:1

Borås förs, Födda 1695-1714, vol CI:3

Borås förs, Födda 1724-49, vol CI:5

Borås förs, Födda 1746-1803, vol CI:6

Borås förs, Födda 1749-1803, vol CI:6

Borås förs, Födda 1861-76, vol C:9

Borås förs, Födda 1861-76, vol CI:9

Borås förs, Födda 1877-88, vol C:10

Borås förs, Födda 1877-88, vol CI:10

Borås förs, Födda 1889-94, vol CI:11

Borås förs, Födda 1895-1910, vol C:6

Borås förs, Födda 1895-99, vol C:12

Borås förs, Födda 1895-99, vol CI:12

Borås förs, Födda 1900-03, vol C.13

Borås förs, Födda 1900-03, vol C:13

Borås förs, Födda 1900-03, vol CI:13

Borås förs, Födda 1900-1903, vol C:13

Borås förs, Födda 1904-07, vol C:14

Borås förs, Födda 1904-07, vol CI:14

Borås förs, Födda 1908-11, vol C:15

Borås förs, Födda 1908-11

Borås förs, Födda 1912-15, vol C:16

Borås förs, Födda 1916-20, vol C:17

Borås förs, Födda 1919-31, vol C:20

Borås förs, Födda 1921-24, vol C:18

Borås förs, Födda 1925-28, vol C:19

Borås förs, Födda 1929-31, vol C:20

Borås förs, Födda 1929-31, vol C:26

Borås förs, Födda 1929-31, vol C:28

Borås förs, Födda 1932-35, vol C:21

Borås förs, Födda 1936-38, vol C:22

Borås förs, Födda, SCB Utdrag 1927, vol H1AA:2586

Borås förs, Församlingsbok 1893-99, vol AIIa:1

Borås förs, Församlingsbok 1893-99, vol AIIa:4

Borås förs, Församlingsbok 1893-99, vol AIIa:5

Borås förs, Församlingsbok 1893-99, vol AIIa:7

Borås förs, Församlingsbok 1893-99, vol AIIa:8

Borås förs, Församlingsbok 1895-1903, vol AIIa:9

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:10

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:11

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:12

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:13

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:15

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:17

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:18

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:19

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:21

Borås förs, Församlingsbok 1899-1905, vol AIIa:9

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:22

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:23

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:24

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:25

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:26

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:27

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:28

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:30

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:31

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:32

Borås förs, Församlingsbok 1905-11, vol AIIa:34

Borås förs, Församlingsbok 1911-29, vol AIIa:37

Borås förs, Församlingsbok 1911-29, vol AIIa:38

Borås förs, Församlingsbok 1911-29, vol AIIa:39

Borås förs, Församlingsbok 1911-30, vol AIIa:36

Borås förs, Församlingsbok 1913-29, vol AIIa:40

Borås förs, Församlingsbok 1914-34, vol AIIa:41

Borås förs, Församlingsbok 1917-36, vol AIIa:42

Borås förs, Församlingsbok 1922-30, vol AIIa:43

Borås förs, Församlingsbok 1922-38, vol AIIa:43

Borås förs, Församöingsbok 1905-11, vol AIIa:34

Borås förs, Husförhör 1745-54, vol AI:2

Borås förs, Husförhör 1755-91, vol AI:3

Borås förs, Husförhör 1755-91, vol AI:4

Borås förs, Husförhör 1789-1809, vol AI:5

Borås förs, Husförhör 1810-24, vol AI:7

Borås förs, Husförhör 1845-50, vol AI:16

Borås förs, Husförhör 1850-60, vol AI:18

Borås förs, Husförhör 1860-67, vol AI:23

Borås förs, Husförhör 1860-67

Borås förs, Husförhör 1860-68, vol AI:22

Borås förs, Husförhör 1868-74, vol AI:24

Borås förs, Husförhör 1868-74, vol AI:25

Borås förs, Husförhör 1874-77, vol AI:28

Borås förs, Husförhör 1874-80, vol AI:26

Borås förs, Husförhör 1877-82, vol AI:30

Borås förs, Husförhör 1880-86, vol AI:32

Borås förs, Husförhör 1882-86, vol AI:35

Borås förs, Husförhör 1887-92, vol AI:36

Borås förs, Husförhör 1887-92, vol AI:41

Borås förs, Inflyttning 1931-35, vol BI:13

Borås förs, Utflyttning 1861-76, vol BI:5

Borås förs, Vigsel 1695-1714, vol CI:3

Borås förs, Vigsel 1740-96, vol EI:1

Borås förs, Vigsel 1831-50, vol EII:1

Borås förs, Vigsel 1851-60, vol E:3

Borås förs, Vigsel 1861-76, vol E:4

Borås förs, Vigsel 1861-76, vol EI:4

Borås förs, Vigsel 1895-1903, vol E:6

Borås förs, Vigsel 1904-12, vol E:7

Borås förs, Vigsel 1904-12, vol EI:7

Borås förs, Vigsel 1904-1912, vol EI:7

Borås förs, Vigsel 1913-20, vol EI:8

Borås förs, Vigsel 1921-27, vol E:9

Borås förs, Vigsel 1921-27, vol EI:9

Borås förs, Vigsel 1928-32, vol E:10

Borås förs, Vigsel 1928-32, vol EI:10

Borås förs, Vigsel 1933-36, vol E:11

Borås förs, Vigsel 1933-36, vol EI:11

Borås förs, Vigsel, SCB Utdrag 1933, vol H1AA:2792

Borås förs, Vigsel, SCB Utdrag 1936, vol H1AA:2901

Botilsäters förs, Födda 1860-95, vol C:8

Botilsäters förs, Födda 1895-1917, vol C:9

Botilsäters förs, Församlingsbok 1911-23, vol AIIa:2

Botilsäters förs, Vigsel 1895-1919, vol E:3

Bredared (Sandhult) förs, Inflyttning 1798-1845, vol B:1

Bredareds förs, Födda 1688-1714, vol C:1

Bredareds förs, Födda 1715-1825, vol C:2

Bredareds förs, Husförhör 1736-45, vol AI:1

Bredareds förs, Husförhör 1836-45, vol AI:1

Bredareds förs, Vigsel 1715-1825, vol C:2

Bredaryds förs, Födda 1883-94, vol C:6

Breds förs, Födda 1876-89, vol C:9

Bro förs (Kolsva södra kbfd), Vigsel 1916-42, vol EIb:1

Bro förs, Döda 1775-1820, vol F:2

Bro förs, Döda 1821-74, vol F:3

Bro förs, Döda 1875-94, vol F:4

Bro förs, Döda 1895-1915, vol F:5

Bro förs, Döda, SCB Utdrag 1928, vol H1AA:2623

Bro förs, Döda, SCB Utdrag 1932, vol H1AA:2759

Bro förs, Döda, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3442

Bro förs, Födda 1775-1831, vol C:1

Bro förs, Födda 1832-84, vol C:2

Bro förs, Födda 1885-94, vol C:4

Bro förs, Födda 1895-1915, vol C:5

Bro förs, Födda 1895-1916, vol C:9

Bro förs, Födda 1917-48, vol C:10

Bro förs, Församlingsbok 1900-12, vol AII:1

Bro förs, Församlingsbok 1912-19, vol AII:3

Bro förs, Församlingsbok 1913-23, vol AIIa:4

Bro förs, Församlingsbok 1920-40, vol AII:5

Bro förs, Församlingsbok 1924-33, vol AIa:5

Bro förs, Församlingsbok 1924-33, vol AIia:5

Bro förs, Församlingsbok 1933-46, vol AIIa:6

Bro förs, Husförhör 1725-1746, vol AI:1

Bro förs, Husförhör 1725-46, vol AI:1

Bro förs, Husförhör 1775-84, vol AI:2

Bro förs, Husförhör 1786-95, vol AI:3

Bro förs, Husförhör 1796-1805, vol AI:4A

Bro förs, Husförhör 1806-12, vol AI:5

Bro förs, Husförhör 1813-22, vol AI:6

Bro förs, Husförhör 1823-32, vol AI:7

Bro förs, Husförhör 1833-42, vol AI:8

Bro förs, Husförhör 1843-52, vol AI:9

Bro förs, Husförhör 1853-62, vol AI:10

Bro förs, Husförhör 1862-70, vol AI:11

Bro förs, Husförhör 1871-80, vol AI:12

Bro förs, Husförhör 1881-91, vol AI:13A

Bro förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:14A

Bro förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:16A

Bro förs, Läskunniga 1731-41, vol AI:1

Bro förs, Vigsel 1775-1874, vol E:1

Bro förs, Vigsel 1875-94, vol E:2

Bro förs, Vigsel 1895-1915, vol E:3

Bro förs, Vigsel 1895-1933, vol E:5

Bro förs, Vigsel 1895-33, vol E:5

Bro förs, Vigsel, SCB Utdrag 1934, vol H1AA:2832

Bro förs, Vigsel, SCB utdrag 1937, vol H1AA:2965

Brunneby förs, Födda 1779-1824, vol C:2

Brunneby förs, Församlingsbok 1905-20, vol AIIa:3

Brunneby förs, Församlingsbok 1921-30, vol AIIa:4

Brunneby förs, Husförhör 1807-19, vol AI:5

Brunneby förs, Husförhör 1827-36, vol AI:7

Brunneby förs, Husförhör 1837-45, vol AI:8

Brunneby förs, Husförhör 1846-50, vol AI:9

Brunneby förs, Husförhör 1886-90, vol AI:17

Brämhults förs, Döda, SCB Utdrag 1908, vol H1AA:1536

Brämhults förs, Födda 1877-94, vol C:4

Brämhults förs, Födda 1877-94, vol C:5

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1906, vol H1AA:1473

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1908, vol H1AA:1535

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1910, vol H1AA:1597

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1913, vol H1AA:1787

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1915, vol H1AA:1933

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1917, vol H1AA:2076

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1919, vol H1AA:2231

Brämhults förs, Födda, SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3625

Brämhults förs, Församlingsbok 1900-1925, vol AIIa:1

Brämhults förs, Församlingsbok 1900-25, vol AIIa:1

Brämhults förs, Församlingsbok 1925-38, vol AIIa:2

Brämhults förs, Husförhör 1850-60, vol AI:7

Brämhults förs, Husförhör 1860-69, vol AI:8

Brämhults förs, Husförhör 1870-79, vol AI:9

Brämhults förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:11

Brämhults förs, Vigsel, SCB Utdrag 1944, vol H1AA:3522

Brämhults förs, Vigsel, SCB utdrag 1938, vol H1AA:3027

Brämults förs, Födda, SCB Utdrag 1907, vol H1AA:1504

Brännkyrka förs, Församlingsbok 1902-08, vol AIIa:5

Brännkyrka förs, Församlingsbok 1904-18, vol AIIa:16

Brömhults förs, Husförhör 1880-91, vol AI:10

By förs, Församlingsbok 1915-39, vol AII:2D

By-Säffle förs, Döda 1910-32, vol F:5

By-Säffle förs, Döda, SCB utdrag 1880, vol H1AA:667

By-Säffle förs, Födda 1895-1908, vol C:12

By-Säffle förs, Födda 1895-1910, vol C:13

By-Säffle förs, Födda 1908-34, vol C:14

By-Säffle förs, Församlingsbok 1900-04, vol AIIa:3

By-Säffle förs, Församlingsbok 1900-05, vol AIIa:5

By-Säffle förs, Församlingsbok 1905-13, vol AIIa:8

By-Säffle förs, Församlingsbok 1928-33, vol AIIa:12

By-Säffle förs, Församlingsbok 1933-36, vol AIIa:20

By-Säffle förs, Församlingsbok 1936-42, vol AIIa:24

By-Säffle förs, Husförhör 1876-80, vol AI:25

By-Säffle förs, Husförhör 1881-85, vol AI:26

Byarums förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:5

BälingeC förs, Församlingsbok 1900-04, vol AIIa:1

BälingeC förs, Vigsel 1895-1947, vol EI:5

Bällefors (Beateberg), Utflyttning 1764-1848, vol B:2

Bällefors (Beatebergs förs), Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Beatebergs) förs, Döda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Beatebergs) förs, Döda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Beatebergs) förs, Döda 1853-81, vol C:6

Bällefors (Beatebergs) förs, Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Beatebergs) förs, Födda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Beatebergs) förs, Födda 1853-81, vol C:6

Bällefors (Beatebergs) förs, Vigsel 1721-1810, vol C:3

Bällefors (Beatebergs) förs, Vigsel 1811-81, vol E:1

Bällefors (Ekeskogs) förs, Döda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Ekeskogs) förs, Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Ekeskogs) förs, Födda 1807-52, vol C:5

Bällefors (Ekeskogs) förs, Husförhör 1807-23, vol AI:4

Bällefors (Ekeskogs) förs, Husförhör 1821-42, vol AI:5

Bällefors (Ekeskogs) förs, Vigsel 1721-58, vol C:3

Bällefors (Ekeskogs), Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors (Tibergs) förs, Födda 1759-1806, vol C:4

Bällefors förs, Döda 1807-52, vol C:5

Bällefors förs, Födda 1721-58, vol C:3

Bällefors förs, Församlingsbok 1912-24, vol AIIa:2

Bällefors förs, Församlingsbok 1925-42, vol AIIa:3

Bällefors förs, Husförhör 1807-23, vol AI:4

Bällefors förs, Husförhör 1821-42, vol AI:5

Bällefors förs, Husförhör 1884-98, vol AI:9

Bällefors förs, Vigsel 1811-81, vol E:1

Båtsmanskompanier, Generalmönsterrulla 1783-1808, vol IV:3

Båtsmanskompanier, Generalmönsterrulla 1816-21, vol IV:5

Båtsmanskompanier, Generalmönsterrullor 1783-1808, vol 036 IV 3

Böne förs, Födda 1882-94, vol C:7

Börje förs, Församlingsbok 1917-31, vol AIIa:3

Börje förs, Inflyttning 1895-1923, vol B:3

Börje förs, Inflyttning 1924-72, vol B:5

CD-skiva - Smedskivan 8, Föreningen för Smedsläktsforskning, FFS 2013

CD-skiva - Sveriges dödsbok v5.0, Sveriges Släktforskarförbund 1901-2009

Dagsbergs förs, Husförhör 1886-95, vol AI:20

Dalstorps (Hulareds) förs, Döda 1861-94, vol F:1

Dalstorps förs (Hulared), Utflyttning 1861-94, vol B:2

Dalstorps förs (Nittorp), Inflyttning 1861-94, vol B:2

Dalstorps förs, Döda 1797-1861, vol C:3

Dalstorps förs, Döda 1861-84, vol F:1

Dalstorps förs, Döda 1861-94, vol F:1

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1907, vol H1AA:1505

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1918, vol H1AA:2155

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1920, vol H1AA:2309

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1922, vol H1AA:2400

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1923, vol HaAA:2443

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1928, vol H1AA:2620

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1930, vol H1AA:2688

Dalstorps förs, Döda, SCB Utdrag 1934, vol H1AA:2829

Dalstorps förs, Födda 1797-1861, vol C:3

Dalstorps förs, Födda 1862-94, vol C:4

Dalstorps förs, Födda 1862-94

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1896, vol H1AA:1166

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1897, vol H1AA:1197

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1902, vol H1AA:1349

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1903, vol H1AA:1380

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1910, vol H1AA:1597

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1913, vol H1AA:1787

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1922, vol H1AA:2399

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1923, vol H1AA:2442

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1924, vol H1AA:2479

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1926, vol H1AA:2553

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1927, vol H1AA:2586

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1938, vol H1AA:3025

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1939, vol H1AA:3105

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3431

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3752

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1947, vol H1AA:3878

Dalstorps förs, Födda, SCB Utdrag 1985, vol H1AA:1136

Dalstorps förs, Församlingsbok 1900-1926, vol AIIa:1

Dalstorps förs, Församlingsbok 1900-26, vol AIIa:1

Dalstorps förs, Husförhör 1841-49, vol AI:5

Dalstorps förs, Husförhör 1850-55, vol AI:6

Dalstorps förs, Husförhör 1856-60, vol AI:7

Dalstorps förs, Husförhör 1861-73, vol AI:8

Dalstorps förs, Husförhör 1874-87, vol AI:9

Dalstorps förs, Husförhör 1888-99, vol AI:10

Dalstorps förs, Vigsel 1797-1861, vol C:3

Dalstorps förs, Vigsel 1861-94, vol E:2

Dalstorps förs, Vigsel 1895-1944, vol E:3

Dalstorps förs, Vigsel, SCB Utdrag 1924, vol H1AA:2479

Dalstorps förs, Vigsel, SCB Utdrag 1935, vol H1AA:2864

Dalstorps förs, Vigsel, SCB Utdrag 1937, vol H1AA:2954

Dalstorps förs, Vigsel, SCB Utdrag 1942, vol H1AA:3351

Daltorps förs, Döda, SCB Utdrag 1911, vol H1AA:1650

Dalum förs, Födda 1741-1819, vol C:1

Dalum förs, Födda 1820-67, vol C:2

Dalum förs, Husförhör 1819-24, vol AI:1

Dalum förs, Husförhör 1830-40, vol AI:3

Dalum förs, Husförhör 1840-52, vol AI:4

Dalum förs, Husförhör 1851-67, vol AI:5

Dalum förs, Husförhör 1867-80, vol AI:6

Dalum förs, Husförhör 1881-1900, vol AI:7

Dalum förs, Vigsel 1741-1819, vol C:1

Dalums förs, Husförhör 1819-24, vol AI:1

Dalums förs, Husförhör 1824-30, vol AI:2

Danderyds förs, Folkräkning 1910

Danderyds förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:3B

Danderyds förs, Församlingsbok 1911-22, vol AIIa:6

Danderyds förs, Församlingsbok 1922-29, vol AIIa:11A

Dannike förs, Inflyttning 1916-43, vol B:2

Daretorps förs, Födda 1861-85, vol C:6

Daretorps förs, Husförhör 1880-95, vol AI:8

Databas - Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden, Johanna Aminoff-Winberg

Degerfors förs, Församlingsbok 1901-06, vol AIIa:1

Degerfors förs, Församlingsbok 1929-37, vol AIIa:9

Degerfors förs, Vigsel, SCB utdrag 1934

Degerfors kapell, Församlingsbok 1909-13, vol AIIa:3

Degerfors kapell, Husförhör 1883-86, vol AI:1

Degerfors kapell, Husförhör 1886-90, vol AI:2

Degerfors kapell, Husförhör 1891-95, vol AI:3

Degerfors kapell, Husförhör 1896-1900, vol AI:4

Dillnäs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:17

Dimbo (Ottravads) förs, Födda 1861-94, vol C:7

Dimbo (Ottravads) förs, Husförhör 1861-66, vol AI:14

Dimbo (Ottravads) förs, Husförhör 1866-75

Draft Registration Card WW2 1942

Drothems förs, Döda, SCB utdrag 1902

Drothems förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:2

Drothems förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:4

Drothems förs, Husförhör 1874-80, vol AI:18B

Drothems förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21B

Dunkers förs, Döda 1854-61, vol C:5

Dunkers förs, Församlingsbok 1913-24, vol AIIa:5

Dunkers förs, Husförhör 1851-55, vol AI:17

Dunkers förs, Husförhör 1856-60, vol AI:18

Dunkers förs, Husförhör 1861-65, vol AI:19

Dunkers förs, Husförhör 1886-90, vol AI:24

Dunkers förs, Husförhör 1891-95, vol AI:25

Dunkers förs, Husförhör 1891-95, vol AI:26

Dunkers förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:27

Dunkers förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:28

Dunkers förs, Inflyttning 1854-61, vol C:5

Dunkers förs, Vigsel 1886-94, vol EI:1

Döderhults förs, Födda 1843-60, vol C:5

Eda förs, Församlingsbok 1915-29, vol AIIa:8

Edebo förs, Husförhör 1833-38, vol AI:11

Edebo förs, Husförhör 1839-44, vol AI:12

Edebo förs, Husförhör 1845-49, vol AI:13

Edebo förs, Husförhör 1850-54, vol AI:14

Edebo förs, Husförhör 1855-59, vol AI:15

Edebo förs, Inflyttning 1770-78, vol AI:2

Edeby förs, Husförhör 1833-38, vol AI:11

Edestads förs, Födda 1721-94, vol C:1

Edestads förs, Födda 1836-62, vol C:4

Edestads förs, Församlingsbok 1900-08, vol AIIa:1

Edestads förs, Församlingsbok 1908-25, vol AIIa:3

Edestads förs, Husförhör 1856-62, vol AI:9

Edestads förs, Husförhör 1881-93, vol AI:12

Eds förs, Födda 1911-46, vol C:9

Eds förs, Församlingsbok 1933-39, vol AIIa:6

Eds förs, Församlingsbok 1933-39, vol AIIa:7

Eds förs, Församlingsbok 1939-48, vol AIIa:8

Eds förs, Församlingsbok 1939-48, vol AIIa:9

Edsbergs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:19

Edsbergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:20

Edsbergs förs, Inflyttning 1861-94, vol BI:3

Edsvära förs, Födda 1880-94

EkebyE förs, Födda 1760-1844, vol CI:1

EkebyE förs, Födda 1845-69, vol C:3

EkebyE förs, Husförhör 1878-83, vol AI:18

EkebyE förs, Husförhör 1884-93, vol AI:20

EkebyE förs, Inflyttning 1848-82, vol BI:2

EkebyE förs, Utflyttning 1848-82, vol BI:2

EkebyE förs, Utflyttning 1883-94, vol BI:3

EkebyE förs, Utflyttning 1889-1917, vol BII:1

EkebyE förs, Vigsel 1883-94, vol EI:3

EkebyI förs, Folkräkning 1900

EkebyI förs, Församlingsbok, SCB utdrag 1910, vol AII SCB

EkebyI förs, Församlingsbok, SCB utdrag 1920

EkebyT förs, Födda 1702-18, vol F:1

EkebyT förs, Födda 1718-1800, vol C:3

EkebyT förs, Födda 1801-53, vol C:2

EkebyT förs, Församlingsbok 1907-15, vol AIIa:2

EkebyT förs, Församlingsbok 1915-23, vol AIIa:3

Ekebyborna förs, Födda 1792-1817, vol C:5

Ekebyborna förs, Husförhör 1813-16, vol AI:5

Ekebyborna förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14 (AI:15)

Eksjö förs, Födda 1906-16, vol C:12

Eldsberga förs, Födda 1912-32, vol C:8

Engelbrekts förs, Inflyttning 1919, vol BI:14

Englebrekts förs, Utflyttning 1920-21, vol BIIb:3

Enköpings-Näs förs, Husförhör 1886-95, vol AI:19

Enköpings-Näs förs, Husförhör 1896-99, vol AI:20

Ervalla förs, Församlingsbok 1906-14, vol AIIa:3

Ervalla förs, Församlingsbok 1915-25, vol AIIa:5

Ervalla förs, Husförhör 1857-62, vol AI:12

Ervalla förs, Husförhör 1862-70, vol AI:13B

Ervalla förs, Inflyttning 1829-72, vol BI:1

Eskilstuna Fors förs, Döda 1931-35, vol F:1

Eskilstuna Fors förs, Födda 1909-15, vol C:42

Eskilstuna Fors förs, Födda 1916-24, vol C:45

Eskilstuna Fors förs, Födda 1925-30, vol C:48

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:1

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:2

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:3

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1899-1908, vol AIIc:4

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1902-08, vol AIIc:5

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:10

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:11

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:8

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1908-19, vol AIIc:9

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIc:12

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1916-19, vol AIIc:13

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:15

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:16

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:17

Eskilstuna Fors förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIc:18

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1881-85, vol AIf:18

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1886-90, vol AIf:19ba

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1891-96, vol AIf:20

Eskilstuna Fors förs, Husförhör 1891-96, vol AIf:21

Eskilstuna Fors förs, Inflyttning 1895-99, vol B:16

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Födda 1785-1803, vol C:4

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Födda 1835-47, vol C:8

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Födda 1848-58, vol C:10

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Födda 1887-92, vol C:28

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Församlingsbok 1897-1908, vol AIIc:3

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:21

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Husförhör 1840-44, vol AIc:16

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Husförhör 1879-84, vol AIb:28

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Husförhör 1879-84, vol AIb:29

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Husförhör 1889-93, vol AIb:38

Eskilstuna Kloster och Fors förs, Inflyttning 1889-91, vol B:13

Eskilstuna Klosters förs, Husförhör 1864-68, vol AIe:16

Eskilstuna Klosters förs, Husförhör 1869-73, vol AIe:17

Eskilstuna stadsförs, Födda 1879-84, vol C:24

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:3

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:4

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1904-11, vol AIIa:5

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:10

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:11

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:9

Eskilstuna stadsförs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:22

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1869-73, vol AIb:19

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1874-78, vol AIb:22

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1879-84, vol AIb:26

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1884-88, vol AIb:33

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1889-93, vol AIb:38

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1894-1902, vol AIb:42

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1898-1902, vol AIb:45

Eskilstuna stadsförs, Husförhör 1964-68, vol AIb:18

Eskilstuna stadsförs, Vigsel 1890-94

Eskilsäters förs, Födda 1895-1926, vol CI:11

Eskilsäters förs, Födda 1895-26, vol C:11

Eskilsäters förs, Födda, SCB utdrag 1928, vol H1AA:2623

Eskilsäters förs, Församlingsbok 1913-31, vol AIIa:2

Eura kommun, Döda 1829-61, vol I F:4

Eura kommun, Födda 1822-41, vol I C:5

Eura kommun, Husförhör 1790-1800, vol I Aa:9

Eura kommun, Husförhör 1801-06, vol Aa:11

Eura kommun, Husförhör 1819-25, vol I Aa:13

Eura kommun, Husförhör 1826-32, vol I Aa:14

Eura kommun, Husförhör 1833-39, vol I Aa:15

Eura kommun, Husförhör 1840-46, vol I Aa:16

Eurajoki kommun, Födda 1813-24, vol I Aa:6

Eurajoki kommun, Födda 1825-43, vol I C:2

Eurajoki kommun, Födda 1864-83

Eurajoki kommun, Husförhör 1813-19, vol I Aa:14

Eurajoki kommun, Husförhör 1834-39, vol I Aa:17

Eurajoki kommun, Husförhör 1839-45, vol I Aa:18

Eurajoki kommun, Husförhör 1846-52, vol I Aa:19

Eurajoki kommun, Husförhör 1853-59, vol I Aa:20

Eurajoki kommun, Husförhör 1867-76, vol I Aa:22

Eurajoki kommun, Husförhör 1877-85, vol I Aa:23

Falkenbergs förs, Födda, SCB Utdrag 1939, vol H1AA:3097

Falköpings stadsförs, Födda 1920-26, vol C:10

Falköpings stadsförs, Församlingsbok 1923-42, vol AIIa:11

Fellingsbro förs, Döda 1749-75, vol F:1

Fellingsbro förs, Döda 1812-42, vol F:4

Fellingsbro förs, Döda 1841-60, vol F:5

Fellingsbro förs, Döda 1883-94, vol F:8

Fellingsbro förs, Döda 1895-1922, vol F:9

Fellingsbro förs, Döda, SCB utdrag 1924, vol H1AA:2485

Fellingsbro förs, Födda 1641-1708, vol C:1

Fellingsbro förs, Födda 1776-91, vol C:8

Fellingsbro förs, Födda 1792-1813, vol C:9

Fellingsbro förs, Födda 1814-40, vol C:10

Fellingsbro förs, Födda 1841-59, vol C:11

Fellingsbro förs, Födda 1841-60, vol C:12

Fellingsbro förs, Födda 1871-75, vol C:14

Fellingsbro förs, Födda 1875-81, vol C:15

Fellingsbro förs, Födda 1882-94, vol C:16

Fellingsbro förs, Födda, SCB utdrag 1894, vol H1AA:1111

Fellingsbro förs, Födda, SCB utdrag 1896, vol HIAA:1171

Fellingsbro förs, Födda, SCB utdrag 1899, vol H1AA:1264

Fellingsbro förs, Födda, SCB utdrag 1904, vol H1AA:1415

Fellingsbro förs, Födda, SCB utdrag 1907, vol H1AA:1509

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:1

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:2

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:3

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:4

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:5

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:10B

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:6A

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:7A

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:8A

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:9B

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-25, vol AIIa:19

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:11

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:13

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:16

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:18

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1924-38, vol AIIa:20

Fellingsbro förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:26

Fellingsbro förs, Husförhör 1708-14, vol AI:6

Fellingsbro förs, Husförhör 1761-76, vol AI:11B

Fellingsbro förs, Husförhör 1775-93, vol AI:13B

Fellingsbro förs, Husförhör 1786-94, vol AI:14

Fellingsbro förs, Husförhör 1794-1804, vol AI:15D

Fellingsbro förs, Husförhör 1805-15, vol AI:16E

Fellingsbro förs, Husförhör 1816-25, vol AI:17A

Fellingsbro förs, Husförhör 1816-25, vol AI:17D

Fellingsbro förs, Husförhör 1826-35, vol AI:18E

Fellingsbro förs, Husförhör 1826-36, vol AI:18A

Fellingsbro förs, Husförhör 1826-36, vol AI:18D

Fellingsbro förs, Husförhör 1836-46, vol AI:19D

Fellingsbro förs, Husförhör 1846-55, vol AI:20D

Fellingsbro förs, Husförhör 1856-66, vol AI:21B

Fellingsbro förs, Husförhör 1856-66, vol AI:21D

Fellingsbro förs, Husförhör 1866-72, vol AI:22B

Fellingsbro förs, Husförhör 1866-72, vol AI:22D

Fellingsbro förs, Husförhör 1866-72, vol AI:22E

Fellingsbro förs, Husförhör 1872-78, vol AI:23B

Fellingsbro förs, Husförhör 1872-78, vol AI:23E

Fellingsbro förs, Husförhör 1873-78, vol AI:23D

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24A

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24B

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24C

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24D

Fellingsbro förs, Husförhör 1878-87, vol AI:24E

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25A

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25B

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25C

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25D

Fellingsbro förs, Husförhör 1888-97, vol AI:25E

Fellingsbro förs, Inflyttning 1883-94, vol B:2

Fellingsbro förs, Utflyttning 1916-24, vol B:5

Fellingsbro förs, Utflyttning 1917-28, vol B:7

Fellingsbro förs, Vigsel 1690-1748, vol C:2

Fellingsbro förs, Vigsel 1749-75, vol EI:1

Fellingsbro förs, Vigsel 1827-60, vol E:4

Fellingsbro förs, Vigsel 1928-48, vol EI:9

Fellingsbro förs, Vigsel, SCB utdrag 1918, vol H1AA:2166

Fellingsbro förs, Vigsel, SCB utdrag 1924, vol H1AA:2485

Fellingsbro municipalsamhälle, Församlingsutdrag 1940, vol H1AA:425

Finspånga läns domsaga, Tjällmo förs, Bouppteckning 1884, vol FII:2

Finspångs kbfd, Församlingsbok 1926-39, vol AIIa:4

Fjällbacka förs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:1

Flens förs, Födda 1861-79, vol C:5

Flistads förs, Döda 1838-61, vol C:3

Flistads förs, Döda 1861-83, vol BI:2

Flistads förs, Döda 1895-1922, vol C:7

Flistads förs, Döda, SCB utdrag 1937, vol H1AA:2926

Flistads förs, Födda 1694-1800, vol C:1

Flistads förs, Födda 1838-61, vol C:3

Flistads förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIa:2

Flistads förs, Församlingsbok 1916-25, vol AIIa:3

Flistads förs, Församlingsbok 1926-34, vol AIIa:4

Flistads förs, Husförhör 1832-42, vol AI:4

Flistads förs, Husförhör 1843-50, vol AI:5

Flistads förs, Husförhör 1851-60, vol AI:6

Flistads förs, Husförhör 1871-75, vol AI:9

Flistads förs, Husförhör 1886-94, vol AI:12

Flistads förs, Husförhör 1894-99, vol AI:13

Flistads förs, Inflyttning 1831-60, vol B:1

Flistads förs, Inflyttning 1850-91, vol B:6

Flistads förs, Utflyttning 1831-60, vol B:1

Flistads förs, Utflyttning 1850-91, vol B:6

Flistads förs, Vigsel 1825-66, vol E:1

Fläckebo förs, Födda 1895-1918, vol C:9

Folkärna förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:3D

Folkärna förs, Församlingsbok 1921-37, vol AIIa:3C

Follingbo förs, Födda 1895-1927, vol C:7

Fornåsa förs, Utflyttning 1791-1826, vol B:1

Forsa förs, Födda 1880-94, vol C:9

Forshems förs, Döda 1915-37, vol F:5

Forshems förs, Födda, SCB utdrag 1939, vol H1AA:3109

Forshems förs, Församlingsbok 1906-18, vol AIIa:2

Forshems förs, Församlingsbok 1918-37, vol AIIa:3

Forshems förs, Vigsel, SCB utdrag 1937, vol H1AA:2958

Fredsbergs förs, Döda 1896-1935, vol F:4

Fredsbergs förs, Församlingsbok 1895-1912, vol AIIa:2

Fredsbergs förs, Församlingsbok 1912-24, vol AIIa:4

Fredsbergs förs, Husförhör 1886-95, vol AI:11

Fresta förs, Husförhör 1861-70, vol AI:11

Fridlevstads förs, Döda 1766-1860, vol E:1

Fridlevstads förs, Döda 1861-87, vol CI:6

Fridlevstads förs, Födda 1706-65, vol C:3

Fridlevstads förs, Födda 1766-1834, vol C:4

Fridlevstads förs, Födda 1835-60, vol C:5

Fridlevstads förs, Födda 1877-94, vol C:7

Fridlevstads förs, Husförhör 1786-1800, vol AI:2

Fridlevstads förs, Husförhör 1805, vol AI:3

Fridlevstads förs, Husförhör 1807-12, vol AI:4

Fridlevstads förs, Husförhör 1815-24, vol AI:6

Fridlevstads förs, Husförhör 1818, vol AI:7

Fridlevstads förs, Husförhör 1834, vol AI:8

Fridlevstads förs, Husförhör 1835-40, vol AI:10

Fridlevstads förs, Husförhör 1835-40, vol AI:9

Fridlevstads förs, Husförhör 1846-50, vol AI:14

Fridlevstads förs, Husförhör 1851-55, vol AI:15

Fridlevstads förs, Husförhör 1856-61, vol AI:17

Fridlevstads förs, Husförhör 1861-66, vol AI:19

Fridlevstads förs, Husförhör 1866-70, vol AI:22

Fridlevstads förs, Vigsel 1766-1860, vol E:1

Fristad förs, Födda 1750-86, vol C:3

Fristads förs, Födda 1824-58, vol C:5

Fristads förs, Födda 1895-1926, vol C:11

Fristads förs, Församlingsbok 1899-1906, vol AIIa:1

Fristads förs, Församlingsbok 1922-32, vol AIIa:4

Fritsla förs, Döda, SCB Utdrag 1933, vol H1AA:2793

Fritsla förs, Döda, SCB Utdrag 1935, vol H1AA:2865

Fritsla förs, Födda 1895-1912, vol C:5

Fritsla förs, Födda 1913-35, vol C:5

Fritsla förs, Födda 1913-35, vol C:6

Fritsla förs, Förfsamlingsbok 1899-1908, vol AIIa:1

Fritsla förs, Församlingsbok 1899-1908, vol AIIa:1

Fritsla förs, Församlingsbok 1899-1908, vol AIIa:2

Fritsla förs, Församlingsbok 1908-21, vol AIIa:3

Fritsla förs, Församlingsbok 1908-21, vol AIIa:4

Fritsla förs, Församlingsbok 1908-21, vol AIIa:5

Fritsla förs, Församlingsbok 1921-34, vol AIIa:6

Fritsla förs, Församlingsbok 1921-34, vol AIIa:8

Fritsla förs, Husförhör 1861-74, vol AI:12

Fritsla förs, Husförhör 1887-1899, vol AI:14

Fritsla förs, Husförhör 1887-99, vol AI:14

Fritsla förs, Utflyttning 1895-1926, vol B:3

Fritsla förs, Vigsel 1861-94, vol C:4

Fritsla förs, Vigsel 1895-1931, vol E:1

Fritsla förs, Vigsel, SCB Utdrag 1941, vol H1AA:3266

Fritsla förs, Vigsel, SCB utdrag 1934, vol HIAA:2828

Fritsla förs, Vigsel, SCB utdrag 1936, vol H1AA:2901

Frustuna förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14

Frustuna förs, Husförhör 1881-85, vol AI:15

Frustuna förs, Husförhör 1886-90, vol AI:16

Fröjereds förs, Födda 1895-1919, vol C:7

Frösve (Horns) förs, Döda 1861-82, vol F:2

Frösve (Horns) förs, Födda 1860-79, vol C:3

Frösve förs, Döda 1883-94, vol F:1

Frösve förs, Födda 1880-04, vol C:1

Frösve förs, Födda 1880-1894, vol C:1

Frösve förs, Födda 1880-94, vol C:1

Frösve förs, Födda 1895-1942, vol C:2

Frösve förs, Födda 1895-1942

Frösve förs, Församlingsbok 1901-21, vol AIIa:1

Frösve förs, Församlingsbok 1921-43, vol AIIa:2

Frösve förs, Husförhör 1861-73, vol AI:3

Frösve förs, Husförhör 1873-80, vol AI:4

Frösve förs, Husförhör 1880-92, vol AI:5

Frösve förs, Husförhör 1892-1900, vol AI:6

Furingstads förs, Husförhör 1881-90, vol AI:14

Furingstads förs, Inflyttning 1884-94, vol BI:5

Fägre förs, Födda 1758-93, vol C:2

Fägre förs, Husförhör 1863-78, vol AI:10

Fägre förs, Husförhör 1878-86, vol AI:12

Fägre förs, Husförhör 1886-96, vol AI:15

Fällestads förs, Födda 1862-72, vol C:8

Färgelanda förs, Födda 1895-1917, vol C:15

Förkärla förs, Döda 1751-87, vol C:2

Förkärla förs, Döda 1836-59, vol C:6

Förkärla förs, Födda 1751-87, vol C:2

Förkärla förs, Födda 1836-54, vol C:6

Förkärla förs, Födda 1855-61, vol C:7

Förkärla förs, Husförhör 1838-43, vol AI:5

Förkärla förs, Husförhör 1844-50, vol AI:6

Förkärla förs, Husförhör 1850-59, vol AI:7

Förkärla förs, Husförhör 1859-61, vol AI:8

Förkärla förs, Husförhör 1862-70, vol AI:9

Förkärla förs, Vigsel 1751-87, vol C:2

Förkärla förs, Vigsel 1836-49, vol C:6

Gamleby förs, Husförhör 1891-95, vol AI:26 (23B)

Gamleby förs, Utflyttning 1888-94, vol BI:4

Gamlestads förs, Församlingsbok 1909-20, vol AIIa:9

Gamlestads förs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:12

Gamlestads förs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:16

Gamlestads förs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:20

Gamlestads förs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:6

Gillberga förs, Församlingsbok 1931-40, vol AIIa:7A

Gingri förs, Födda, SCB Utdrag 1914, vol H1AA:1861

Gingri förs, Födda, SCB Utdrag 1918, vol H1AA:2153

Gingri förs, Födda, SCB Utdrag 1919, vol H1AA:2231

Gingri förs, Församlingsbok 1916-36, vol AIIa:2

Gingri förs, Vigsel, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3433

Gistads förs, Husförhör 1882-86, vol AI:17

Gistads förs, Inflyttning 1868-93, vol BI:4 (B:5)

Gistads förs, Utflyttning 1868-93, vol BI:4

Gladhammars förs, Döda 1872-76 (döda 1872-85), vol C:9

Gladhammars förs, Döda 1895-1918, vol EI:2

Gladhammars förs, Födda 1872-76, vol C:9

Gladhammars förs, Födda 1877-88, vol C:10

Gladhammars förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:1

Gladhammars förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:3

Gladhammars förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIa:4

Gladhammars förs, Församlingsbok 1915-20, vol AIIa:5

Gladhammars förs, Församlingsbok 1921-25, vol AIIa:6

Gladhammars förs, Husförhör 1871-75, vol AI:15

Gladhammars förs, Husförhör 1876-80, vol AI:18

Gladhammars förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19

Gladhammars förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20

Gladhammars förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Gladhammars förs, Inflyttning 1859-80, vol BI:1

Gladhammars förs, Uflyttning 1881-94, vol BI:2

Gladhammars förs, Vigsel 1878-94, vol E:1

Glanshammars förs, Födda 1883-94, vol C:11

Glanshammars förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:1A

Glanshammars förs, Husförhör 1891-95, vol AI:31 (AI:24A)

Godegårds förs, Döda 1915-27, vol F:3

Godegårds förs, Födda 1749-1798, vol CI:3

Godegårds förs, Födda 1749-98, vol CI:3

Godegårds förs, Födda 1798-1840, vol CI:4

Godegårds förs, Födda 1861-73, vol C:6

Godegårds förs, Födda 1895-1911, vol C:9

Godegårds förs, Församlingsbok 1896-1905, vol AIIa:1

Godegårds förs, Församlingsbok 1906-15, vol AIIa:3

Godegårds förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:5

Godegårds förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:7

Godegårds förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:8

Godegårds förs, Husförhör 1778-85, vol AI:2

Godegårds förs, Husförhör 1790-talet, vol AI:3

Godegårds förs, Husförhör 1855-61, vol AI:12

Godegårds förs, Husförhör 1861-70, vol AI:13

Godegårds förs, Husförhör 1871-75, vol AI:14

Godegårds förs, Husförhör 1876-80, vol AI:15

Godegårds förs, Husförhör 1881-85, vol AI:16

Godegårds förs, Husförhör 1886-90, vol AI:17

Godegårds förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Godegårds förs, Inflyttning 1874-85, vol C:7

Godegårds förs, Utflyttning 1874-85, vol C:7

Godegårds förs, Vigsel 1749-97, vol CI:3

Godegårds förs, Vigsel, SCB utdrag 1888, vol H1AA:917

Gotlands län, Visby domkyrkoförs, Församlingsbok, SCB utdrag 1930, vol H1AAA:77

Grava förs, Församlingsbok 1939-48, vol AIIa:19

Grebo förs, Födda 1862-94, vol C:5

Grude förs, Födda 1794-1853, vol C:3

Grude förs, Husförhör 1805-35, vol AI:1

Grude förs, Husförhör 1862-74, vol AI:4

Grude förs, Husförhör 1875-86, vol AI:5

Grude förs, Husförhör 1887-99, vol AI:6

Grums förs, Församlingsbok 1919-32, vol AIia:9

Grums förs, Församlingsbok 1933-39, vol AIIa:11

Gryts förs, Födda 1814-61, vol C:3

Gryts förs, Födda 1868-79, vol C:8

Gryts förs, Husförhör 1773-82, vol AI:2

Gryts förs, Husförhör 1843-47, vol AI:13

Gryts förs, Husförhör 1848-52, vol AI:14

Gryts förs, Husförhör 1853-57, vol AI:15

Gryts förs, Husförhör 1858-61, vol AI:16

Gryts förs, Husförhör 1861-65, vol AI:17

Gryts förs, Husförhör 1866-70, vol AI:18

Gryts förs, Husförhör 1871-75, vol AI:19

Gryts förs, Husförhör 1876-80, vol AI:20

Gryts förs, Husförhör 1881-85, vol AI:21

Gryts förs, Husförhör 1886-90, vol AI:22

Gryts förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23

Gryts förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:24

Gryts förs, Vigsel 1764-1813, vol C:2

Gräsmarks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:26

Gräsmarks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:27

Gräsmarks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:28

Gräsmarks förs, Husförhör 1886-92, vol AI:29

Gräve förs, Födda 1834-61, vol C:2

Gräve förs, Husförhör 1841-45, vol AI:10

Gräve förs, Husförhör 1881-85, vol AI:18

Grödinge förs, Husförhör 1851-55, vol AI:16

Grönahögs förs (Gällstads kyrkoarkiv), Döda 1861-94, vol F:2

Grönahögs förs, Husförhör 1861-70, vol AI:7

Grönahögs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1917, vol H1AA:2076

Gudhems förs, Födda 1861-90, vol C:4

Gudmuntorps förs, Församlingsbok 1895-1908, vol AII:2

Gudmuntorps förs, Församlingsbok 1908-29, vol AII:4

Gullabo förs, Husförhör 1871-75, vol AI:2

Gunnarskogs förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:1

Gunnarskogs förs, Husförhär 1886-90, vol AI:26

Gunnarskogs förs, Husförhör 1851-55, vol AI:14B

Gunnarskogs förs, Husförhör 1856-60, vol AI:15B

Gunnarskogs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:17

Gunnarskogs förs, Husförhör 1871-76, vol AI:20

Gunnarskogs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:22

Gunnarskogs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:24

Gunnarskogs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:26

Gunnarskogs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:28

Gustav Vasa förs, Döda 1919-22, vol FI:4

Gustav Vasa förs, Folkräkning 1910

Gustav Vasa förs, Inflyttning 1918, vol BI:26

Gällersta förs, Döda 1740-1815, vol C:1

Gällersta förs, Födda 1718-36, vol AI:1

Gällersta förs, Födda 1732-1815, vol C:1

Gällersta förs, Husförhör 1718-33, vol AI:1

Gällersta förs, Husförhör 1733-39, vol AI:2

Gällersta förs, Husförhör 1739-54, vol AI:3

Gällersta förs, Husförhör 1754-62, vol AI:4

Gällersta förs, Husförhör 1763-71, vol AI:5

Gällersta förs, Husförhör 1772-78, vol AI:6

Gällersta förs, Husförhör 1779-85, vol AI:7

Gällersta förs, Husförhör 1786-90, vol AI:8

Gällersta förs, Husförhör 1791-95, vol AI:9

Gällersta förs, Husförhör 1796-1800, vol AI:10

Gällersta förs, Husförhör 1801-05, vol AI:11

Gällersta förs, Husförhör 1806-10, vol AI:12

Gällersta förs, Husförhör 1811-15, vol AI:13

Gällersta förs, Husförhör 1816-20, vol AI:14

Gällersta förs, Husförhör 1881-85, vol AI:27

Gällersta förs, Husförhör 1886-90, vol AI:28

Gällersta förs, Vigsel 1765-1804, vol E:1

Gällersta förs, Vigsel 1765-1804, vol EI:1

Gällersta förs, Vigsel 1805-61, vol E:2

Gällivare förs, Födda 1908-11, vol C:12

Gällstads förs, Döda, SCB Utdrag 1895, vol H1AA:1137

Gällstads förs, Döda, SCB Utdrag 1934, vol H1AA:2829

Gällstads förs, Flyttningsbetyg 1911-14, vol HII:14

Gällstads förs, Födda 1708-82, vol C:4

Gällstads förs, Födda 1839-60, vol C:4

Gällstads förs, Födda 1861-89, vol C:5

Gällstads förs, Födda 1897-1838, vol C:3

Gällstads förs, Födda, SCB Utdrag 1903, vol H1AA:1380

Gällstads förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Gällstads förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:2

Gällstads förs, Församlingsbok 1910-35, vol AIIa:3

Gällstads förs, Församlingsbok 1910-35, vol AIIa:4

Gällstads förs, Husförhör 1877-90, vol AI:10

Gällstads förs, Husförhör 1891-99, vol AI:11

Gällstads förs, Vigsel 1861-89, vol E:2

Gällstads förs, Vigsel, SCB Utdrag 1930, vol H1AA:2687

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Döda 1926-35, vol FI:8

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Folkräkning 1880

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Folkräkning 1890

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Födda 1905-08, vol CI:29

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Födda 1917-24, vol CI:32

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Födda 1925-33, vol CI:33

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1896-1919, vol AIIaa:4

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1896-1920, vol AIIaa:9

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1896-1922, vol AIIaa:12

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Församlingsbok 1912-28, vol AIIaa:16

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Husförhör 1871-75, vol AI:18f

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Inflyttning 1875-80, vol B:9

Gävle Heliga Trefaldighets förs, Personregister 1895-1916, vol AIIab:3

Gävle Heliga Trefaldighets, Döda 1926-35, vol FI:8

Gävle Heliga Trefaldighetsm förs, Vigsel 1916-26, vol EI:8

Gävleborgs län, Rengsjö förs, Folkräkning 1910

Gåsinge förs, Döda 1876-89, vol C:7

Gåsinge förs, Församlingsbok 1825-32, vol AII:5

Gåsinge förs, Församlingsbok 1917-25, vol AII:4

Gåsinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Gåsinge förs, Husförhör 1896-99, vol AI:19

Göta Livgardes förs, Församlingsbok 1908-27, vol AII:3

Göteborg Domkyrkoförs (Gbg Gustavi), Personalförteckningar 1878-83, vol AIa:16

Göteborg Domkyrkoförs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:27

Göteborg Domkyrkoförs, Församlingsbok 1909-18, vol AIIa:39

Göteborg Gustavi Domkyrko förs, Födda, SCB Utdrag 1881, vol H1AA:720

Göteborg Masthuggs förs, Vigsel, SCB Utdrag 1947, vol H1AA:3874

Göteborg o Bohus län, Lundby förs, Folkräkning 1910

Göteborgs Domkyrkoförs (Göteborgs Gustavi förs), Födda 1899-1902-08, vol C:9

Göteborgs Domkyrkoförs, Döda, vol F:13

Göteborgs Gamlestads förs, Församlingsbok 1898-1909, vol AIIa:4

Göteborgs Gamlestadsförs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:21

Göteborgs Gamlestadsförs, Inflyttning 1929-33, vol BI:6

Göteborgs Garnisonsförs/Kronhus förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIa:1

Göteborgs Haga förs, Födda 1910-16, vol C:8

Göteborgs Karl Johans förs, Födda 1923-24, vol C:14

Göteborgs Karl Johans förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:9

Göteborgs Karl Johans förs, Församlingsbok 1910-19, vol AIIa:12

Göteborgs Karl Johans förs, Församlingsbok 1923-33, vol AIIa:22

Göteborgs Kristine förs, Döda 1920-37, vol FIII:6

Göteborgs Kristine förs, Födda 1919-30, vol CIII:7

Göteborgs Kristine förs, Församlingsbok 1898-1906, vol AIIaa:11

Göteborgs Kristine förs, Församlingsbok 1898-1906, vol AIIaa:9

Göteborgs Kristine förs, Församlingsbok 1906-23, vol AIIaa:20

Göteborgs Kristine förs, Församlingsbok 1906-23, vol AIIaa:25

Göteborgs Kristine förs, Församlingsbok 1914-23, vol AIIaa:27

Göteborgs Kristine förs, Vigsel 1906-17, vol EIII:6

Göteborgs Oscar Fredrik, Församlingsbok 1915-22, vol AIIa:43

Göteborgs Oscar Fredriks (då Masthugg) förs, Födda 1893-94, vol C:3

Göteborgs Oscar Fredriks (då Masthugg) förs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:16

Göteborgs Oscar Fredriks (då Masthuggs) förs, Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:21

Göteborgs Oscar Fredriks förs (Masthuggs förs), Församlingsbok 1899-1907, vol AIIa:23

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Döda 1915-21, vol F:7

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Döda 1922-31, vol F:8

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Födda 1905-06, vol C:9

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Födda 1909-11, vol C:11

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Födda 1912-14, vol C:12

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Födda 1922-27, vol C:15

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:27

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Församlingsbok 1918-41, vol AIIa:48

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Församlingsbok 1920-34, vol AIIa:52

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Församlingsbok 1921-34, vol AIIa:53

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Inflyttning 1915-24, vol BI:5

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Vigsel 1920-25, vol E:7

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Vigsel 1933-37, vol E:9

Göteborgs Oscar Fredriks förs, Vigsel 1938-41, vol E:10

Göteborgs Vasa för, Vigsel 1908-16, vol E:1

Göteborgs Vasa förs, Födda 1913-17, vol C:2

Göteborgs Vasa förs, Församlingsbok 1919-34, vol AIIa:19

Göteborgs Vasa förs, Församlingsbok 1923-34, vol AIIa:25

Göteborgs Vasa förs, Församlingsbok 1924-34, vol AIIa:26

Göteborgs Vasa förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:27

Göteborgs Vasa förs, Församlingsbok 1927-34, vol AIIa:31

Göteborgs Vasa förs, Vigsel 1908-16, vol E:1

Göteborgs domkyrkoförs, Döda 1845-52, vol C:8

Göteborgs domkyrkoförs, Döda 1890-92, vol F:9

Göteborgs domkyrkoförs, Döda 1890-94, vol F:9

Göteborgs domkyrkoförs, Födda 1837-44, vol C:7

Göteborgs domkyrkoförs, Födda 1845-52, vol C:8

Göteborgs domkyrkoförs, Födda 1861-64, vol C:11

Göteborgs domkyrkoförs, Personalförteckning 1829-83, vol AIa:3

Göteborgs domkyrkoförs, Personalförteckning 1883-90, vol AIa:23

Göteborgs domkyrkoförs, Personalförteckning 1891-99, vol AIa:42

Göteborgs- och Bohus län, Ödsmåls förs, Folkräkning 1910

Göteborgs- och Bohuslän, Ödsmåls förs, Folkräkning 1900

Götlunda förs, Döda 1728-52, vol C:2

Götlunda förs, Döda 1752-98, vol E:1

Götlunda förs, Döda 1841-62, vol F:2

Götlunda förs, Döda 1862-72, vol F:4

Götlunda förs, Döda 1873-90, vol F:5

Götlunda förs, Döda 1916-39, vol F:8

Götlunda förs, Födda 1703-27, vol C:1

Götlunda förs, Födda 1728-52, vol C:2

Götlunda förs, Födda 1796-1843, vol C:4

Götlunda förs, Födda 1844-62, vol C:5

Götlunda förs, Födda 1862-72, vol C:7

Götlunda förs, Födda 1873-87, vol C:8

Götlunda förs, Födda 1895-1923, vol C:10

Götlunda förs, Födda, SCB utdrag 1907, vol H1AA:1509

Götlunda förs, Församlingsbok 1901-04, vol AIIa:1a

Götlunda förs, Församlingsbok 1901-04, vol AIIa:1b

Götlunda förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:2a

Götlunda förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:2b

Götlunda förs, Församlingsbok 1910-16, vol AIIa:3a

Götlunda förs, Församlingsbok 1916-25, vol AIIa:4a

Götlunda förs, Församlingsbok 1925-31, vol AIIa:5a

Götlunda förs, Församlingsbok 1931-41, vol AIIa:6a

Götlunda förs, Husförhör 1740-46, vol AI:1

Götlunda förs, Husförhör 1751-55, vol AI:2

Götlunda förs, Husförhör 1758-67, vol AI:3

Götlunda förs, Husförhör 1851-55, vol AI:16A

Götlunda förs, Husförhör 1856-60, vol AI:17A

Götlunda förs, Husförhör 1856-60, vol AI:17B

Götlunda förs, Husförhör 1861-65, vol AI:18A

Götlunda förs, Husförhör 1866-70, vol AI:19A

Götlunda förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20A

Götlunda förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21A

Götlunda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:22A

Götlunda förs, Husförhör 1886-90, vol AI:23A

Götlunda förs, Husförhör 1891-95, vol AI:24A

Götlunda förs, Husförhör 1896-1901, vol AI:25b

Götlunda förs, Inflyttning 1846-60, vol B:1

Götlunda förs, Utflyttning 1895-1921, vol B:5

Götlunda förs, Vigsel 1728-52, vol C:2

GötlundaO förs, Husförhör 1854-61, vol AI:8

GötlundaO förs, Husförhör 1862-74, vol AI:9

Haga förs, Födda 1898-1900, vol C:5

Haga förs, Församlingsbok 1917-38, vol AIIa:37

Hajoms förs, Födda 1861-94, vol C:6

Hallingebergs förs, Husförhör 1886-95, vol AI:20A

Hallsbergs förs, Födda 1780-1810, vol C:3

Hallsbergs förs, Födda 1848-56, vol C:5

Hallsbergs förs, Födda 1871-97, vol C:8

Hallsbergs förs, Husförhör 1773-85, vol AI:4

Hallsbergs förs, Husförhör 1851-55, vol AI:17

Hallsbergs förs, Husförhör 1856-60, vol AI:18

Hallsbergs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:20

Hallsbergs förs, Husförhör 1871-75, vol AI:21

Hallsbergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:25

Hallsbergs förs, Vigsel 1780-1810, vol C:3

Halmstads förs, Församlingsbok 1917-41, vol AIIa:24

Halmstads förs, Församlingsbok 1928-41, vol AIIa:37

Hammarby förs, Husförhör 1866-70, vol AI:12

Hammars förs, Döda, SCB utdrag 1889, vol H1AA:964

Hammars förs, Husförhör 1826-30, vol AI:5A

Hammars förs, Husförhör 1831-35, vol AI:6B

Hammars förs, Husförhör 1836-40, vol AI:7B

Hammars förs, Husförhör 1841-45, vol AI:8B

Hammars förs, Husförhör 1846-50, vol AI:9B

Hammars förs, Husförhör 1851-55, vol AI:10B

Hammars förs, Husförhör 1856-60, vol AI:11B

Hammars förs, Husförhör 1861-65, vol AI:12B

Hammars förs, Husförhör 1866-70, vol AI:13B

Hammars förs, Husförhör 1871-75, vol AI:14B

Hammars förs, Husförhör 1881-85, vol AI:16B

Hammars förs, Husförhör 1886-90, vol AI:17B

Hammars förs, Inflyttning 1826-60, vol B:1

Hammars förs, Vigsel 1823-60, vol E:2

Hammars förs, Vigsel 1895-1927, vol EI:5

Hamrånge förs, Födda 1881-85, vol C:5

Hannäs förs, Födda 1868-83, vol CI:5

Hardemo förs, Födda 1895-28, vol C:9

Hardemo förs, Födda, SCB utdrag 1892, vol H1AA:1054

Hardemo förs, Församlingsbok 1898-1907, vol AIIa:1

Hardemo förs, Församlingsbok 1907-17, vol AIIa:2

Hardemo förs, Husförhör 1891-97, vol AI:23

Hedemora förs, Församlingsbok 1918-28, vol AIIc:3C

Hedemora förs, Församlingsbok 1928-37, vol AIIc:4D

Hedemora landsförs, Församlingsbok 1908-18, vol AIIc:2C

Heds förs, Födda 1897-1912, vol C:12

Hedvig Eleonoras förs, Inflyttning 1909, vol BIa:68

Helgesta förs, Döda 1862-1884, vol C:5

Helgesta förs, Döda 1895-1940, vol F:2

Helgesta förs, Församlingsbok 1900-03, vol AIIa:1

Helgesta förs, Församlingsbok 1904-09, vol AIIa:2

Helgesta förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19

Helgesta förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20

Helgesta förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Helgesta förs, Husförhör 1896-99, vol AI:22

Helsingborgs stadsförs (Maria), Husförhör 1869-74, vol AI:56

Helsingborgs stadsförs (Maria), Husförhör 1875-79, vol AI:62

Helsingborgs stadsförs (Maria), Utflyttning 1871-82, vol BII:8

Hennepin county, Minnesota, US Census 1900

Hennepin county, Minnesota, US Census 1940, vol T627 roll 1982

Hennepin county, Minnesota, US Census 1940, vol T627 roll 1990

Herrestads förs, Födda (kladd) 1925-44, vol C:10

Herrestads förs, Födda 1861-94, vol C:7

Herrestads förs, Födda 1895-1929, vol C:8

Herrestads förs, Födda 1895-29, vol C:8

Herrestads förs, Församlingsbok 1916-29, vol AIIa:2

Herrestads förs, Församlingsbok 1929-35, vol AIIa:3

Herrestads förs, Församlingsbok 1929-35

Herrestads förs, Lysning 1895-1929, vol C:8

Hidinge förs, Döda 1816-54, vol C:1

Hidinge förs, Födda 1816-54, vol C:1

Hidinge förs, Husförhör 1836-40, vol AI:11

Hidinge förs, Husförhör 1841-45, vol AI:12

Hidinge förs, Husförhör 1846-50, vol AI:13

Hidinge förs, Husförhör 1851-55, vol AI:14

Hidinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:22

Hidinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23

Himmeta förs, Döda 1722-38, vol C:1

Himmeta förs, Döda 1739-74, vol C:2

Himmeta förs, Döda 1775-1821, vol C:3

Himmeta förs, Döda 1822-61, vol C:4

Himmeta förs, Döda 1861-94, vol EI:2

Himmeta förs, Döda 1895-1921, vol F:2

Himmeta förs, Födda 1718-38, vol C:1

Himmeta förs, Födda 1739-74, vol C:2

Himmeta förs, Födda 1775-1821, vol C:3

Himmeta förs, Födda 1822-61, vol C:4

Himmeta förs, Födda 1861-87, vol C:6

Himmeta förs, Födda 1888-94, vol C:7

Himmeta förs, Födda 1895-1921, vol C:9

Himmeta förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Himmeta förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2

Himmeta förs, Församlingsbok 1920-30, vol AIIa:3

Himmeta förs, Församlingsbok 1930-43, vol AIIa:4

Himmeta förs, Husförhör 1671-96, vol AI:1

Himmeta förs, Husförhör 1697-1729, vol AI:2

Himmeta förs, Husförhör 1730-46, vol AI:3

Himmeta förs, Husförhör 1747-46, vol AI:3

Himmeta förs, Husförhör 1752-74, vol AI:4

Himmeta förs, Husförhör 1773-74, vol AI:6 (AI:5)

Himmeta förs, Husförhör 1775-94, vol AI:7 (AI:6)

Himmeta förs, Husförhör 1795-1814, vol AI:8 (AI:7)

Himmeta förs, Husförhör 1815-23, vol AI:9 (AI:8)

Himmeta förs, Husförhör 1824-33, vol AI:10 (AI:9)

Himmeta förs, Husförhör 1834-49, vol AI:11 (AI:10)

Himmeta förs, Husförhör 1834-49, vol AI:11

Himmeta förs, Husförhör 1850-60, vol AI:12 (AI:11)

Himmeta förs, Husförhör 1861-70, vol AI:13 (AI:12)

Himmeta förs, Husförhör 1871-80, vol AI:14 (AI:13)

Himmeta förs, Husförhör 1880-90, vol AI:15 (AI:14)

Himmeta förs, Husförhör 1891-99, vol AI:16

Himmeta förs, Inflyttning 1861-91, vol B:2

Himmeta förs, Inflyttning 1895-1915, vol B:4

Himmeta förs, Vigsel 1718-38 (1722-41), vol C:1

Himmeta förs, Vigsel 1718-38, vol C:1

Himmeta förs, Vigsel 1739-74, vol C:2

Himmeta förs, Vigsel 1742-74, vol C:2

Himmeta förs, Vigsel 1772-41, vol C:1

Himmeta förs, Vigsel 1775-1821, vol C:3

Himmeta förs, Vigsel 1851-61, vol EI:1

Himmeta förs, Vigsel 1861-94, vol EI:2

Himmeta förs, Vigsel 1895-1921, vol EI:4

Himmeta förs, Vigsel 1922-47, vol EI:5

Himmeta, Döda 1739-74, vol C:2

Himmeta, Döda 1861-94, vol EI:2

Himmeta, Vigsel 1718-38, vol C:1

Hjo stadsförs, Födda 1895-1923, vol C:7

Hjortsberga förs, Döda 1795-1828, vol C:2

Hjortsberga förs, Födda 1795-1828, vol C:2

Hjortsberga förs, Husförhör 1801-07, vol AI:1

Hjortsberga förs, Husförhör 1812-13, vol AI:2

Hjortsberga förs, Husförhör 1814-20, vol AI:3

Hjulsjö förs, Vigsel 1842-59, vol E:2

Hjälstads förs, Döda 1770-1837, vol E:1

Hjälstads förs, Födda 1861-91, vol C:7

Hjälstads förs, Församlingsbok 1896-1913, vol AIIa:1

Hjälstads förs, Församlingsbok 1913-24, vol AIIa:2

Hjälstads förs, Församlingsbok 1924-42, vol AIIa:4

Hjälstads förs, Inflyttning 1763-1840, vol B:1

Hjärtums förs, Födda, SCB utdrag 1923, vol H1AA:2826

Holmestads förs, Husförhör 1882-92, vol AI:9

Holms förs, Födda 1861-80, vol C:9

Holms förs, Födda 1881-94, vol C:10

Holms förs, Församlingsbok 1900-14, vol AIIa:1

Holms förs, Husförhör 1891-95, vol AI:22

Holms förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:23

Holms förs, Vigsel 1861-94, vol E:1

Holsljunga förs, Födda, SCB utdrag 1901, vol H1AA:1319

Horns (Frösve) förs, Vigsel 1895-1938, vol E:3

Horns förs, Döda 1730-88, vol C:2

Horns förs, Födda 1730-88, vol C:2

Horreds förs, Födda 1762-1856, vol C:2

Horreds förs, Födda 1895-1931, vol C:5

Horreds förs, Födda 1895-31, vol C:5

Horreds förs, Vigsel, SCB utdrag 1941, vol H1AA:3266

Hovs förs, Födda 1895-1915, vol C:1

Hovs förs, Husförhör 1874-86, vol AI:9

Hovs förs, Husförhör 1887-99, vol AI:10

Hovs förs, Husförhör 1900-18, vol AIIa:1

Huddinge förs, Döda 1923-34, vol DI:4

Hudene förs, Husförhör 1776-1804, vol AI:2

Huggenäs förs, Husförhör 1881-97, vol AI:21

Hulareds förs, Döda, SCB Utdrag 1908, vol H1AA:1536

Hulareds förs, Döda, SCB Utdrag 1923, vol H1AA:2443

Hulareds förs, Döda, SCB Utdrag 1933, vol H1AA:2793

Hulareds förs, Döda, SCB Utdrag 1939, vol H1AA:3108

Hulareds förs, Döda, SCB Utdrag 1941, vol H1AA:3267

Hulareds förs, Döda, SCB utdrag 1902, vol H1AA:1350

Hulareds förs, Födda 1774-1860, vol C:2

Hulareds förs, Födda 1862-94, vol C:3

Hulareds förs, Födda 1862-94

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1896, vol H1AA:1166

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1898, vol H1AA:1228

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1900, vol H1AA:1289

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1903, vol H1AA:1380

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1904, vol H1AA:1410

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1906, vol H1AA:1473

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1907, vol H1AA:1504

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1908, vol H1AA:1535

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1911, vol H1AA:1648

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1912, vol H1AA:1715

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1913, vol H1AA:1787

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1916, vol H1AA:2005

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1935, vol H1AA:2864

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1936, vol H1AA:2901

Hulareds förs, Födda, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3752

Hulareds förs, Födda, SCB utdrag 1926, vol H1AA:2553

Hulareds förs, Församlingsbok 1904-39, vol AIIa:1

Hulareds förs, Husförhör 1856-60, vol AI:6

Hulareds förs, Husförhör 1861-91, vol AI:7

Hulareds förs, Husförhör 1892-1903, vol AI:8

Hulareds förs, Vigsel, SCB Utdrag 1935, vol H1AA:2864

Hulareds förs, Vigsel, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3433

Husaby förs, Födda 1895-1933, vol C:8

Husaby förs, Församlingsbok 1895-1918, vol AIIa:1

Husaby förs, Församlingsbok 1919-37, vol AIIa:2

Husaby förs, Vigsel 1895-1933, vol C:8

Husby förs, Husförhör 1880-89, vol AI:20d

Husby-Rekarne förs, Födda 1753-1816, vol C:2

Husby-Rekarne förs, Församlingsbok 1900-03, vol AIIa:2

Husby-Rekarne förs, Församlingsbok 1904-17, vol AIIa:6

Husby-Rekarne förs, Husförhör 1881-85, vol AI:23

Husby-Rekarne förs, Husförhör 1896-99, vol AI:26

Husby-Rekarne förs, Utflyttning 1861-94, vol B:2

Husby-Ärlinghundra förs, Inflyttning 1833-1881, vol B:1

Hyltinge förs, Församlingsbok 1904-09, vol AIIa:2

Hyltinge förs, Församlingsbok 1909-18, vol AIIa:3

Hyltinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15

Hyltinge förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Hyltinge förs, Vigsel, SCB utdrag 1864, vol H1AA:140

Hyssna förs, Födda, SCB Utdrag 1936, vol H1AA:2901

Hälleberga förs, Husförhör 1880-89, vol AI:17

Hällefors förs, Födda, SCB utdrag 1894, vol HIAA:1111

Hällefors förs, Församlingsbok 1906-18, vol AIIa:2A

Hällefors förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:3A

Hällefors förs, Församlingsbok 1927-40, vol AIIa:4A

Hällestads för, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:11

Hällestads förs, Döda 1673-1701, vol C:2

Hällestads förs, Döda 1701-45, vol C:3

Hällestads förs, Döda 1746-1834, vol E:1

Hällestads förs, Döda 1834-61, vol E:2

Hällestads förs, Döda 1843-50, vol C:6 (C:5)

Hällestads förs, Döda 1862-72, vol C:8

Hällestads förs, Döda 1862-80, vol C:8

Hällestads förs, Döda 1881-94, vol F:1

Hällestads förs, Döda 1895-1912, vol F:2

Hällestads förs, Döda 1913-33, vol F:3

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1881, vol H1AA:710

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1839, vol H1AA:3068

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1864, vol H1AA:142

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1865, vol H1AA:176

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1867, vol H1AA:244

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1869, vol H1AA:311

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1870, vol H1AA:345

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1871, vol H1AA:379

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1872, vol H1AA:413

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1874, vol H1AA:481

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1876, vol H1AA:548

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1877, vol H1AA:581

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1878, vol H1AA:616

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1879, vol H1AA:650

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1880, vol H1AA:682

Hällestads förs, Döda, SCB utdrag 1881, vol H1AA:710

Hällestads förs, Födda 1636-73, vol C:1

Hällestads förs, Födda 1673-1701, vol C:2

Hällestads förs, Födda 1701-07, vol C:3

Hällestads förs, Födda 1708-82, vol C:4

Hällestads förs, Födda 1783-1842, vol C:5 (C:4)

Hällestads förs, Födda 1843-52, vol C:6 (C:5)

Hällestads förs, Födda 1843-61, vol C:7 (C:6)

Hällestads förs, Födda 1862-72, vol C:8

Hällestads förs, Födda 1873-94, vol C:9

Hällestads förs, Födda 1891-1918, vol C:10

Hällestads förs, Födda 1895-1909, vol C:11

Hällestads förs, Födda 1910-29, vol C:12

Hällestads förs, Födda, SCB utdrag 1890, vol H1AA:977

Hällestads förs, Födda, SCB utdrag 1918

Hällestads förs, Födda, SCB utdrag 1873, vol H1AA:447

Hällestads förs, Födda, SCB utdrag 1888, vol H1AA:917

Hällestads förs, Födda, SCB utdrag 1892, vol H1AA:1037

Hällestads förs, Födda, SCB utdrag 1935, vol H1AA:2849

Hällestads förs, Församlingsbok 1898-1905, vol AIIa:3

Hällestads förs, Församlingsbok 1898-1906, vol AIIa:1

Hällestads förs, Församlingsbok 1898-1906, vol AIIa:2

Hällestads förs, Församlingsbok 1906-13, vol AIIa:4

Hällestads förs, Församlingsbok 1906-13, vol AIIa:5

Hällestads förs, Församlingsbok 1906-13, vol AIIa:6

Hällestads förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIa:7

Hällestads förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIa:8

Hällestads förs, Församlingsbok 1913-19, vol AIIa:9

Hällestads förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:10

Hällestads förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:11

Hällestads förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:12

Hällestads förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:13

Hällestads förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:14

Hällestads förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:15

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (50-talet), vol AI:1-6 (AI:1)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (60-talet), vol AI:1-6 (AI:2)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (60-talet), vol AI:1-6 (AI:3)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (70-talet), vol AI:1-6 (AI:4)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (76-90), vol AI:1-6 (AI:5)

Hällestads förs, Husförhör 1750-90 (80-talet), vol AI:1-6 (AI:6)

Hällestads förs, Husförhör 1791-1802, vol AI:7

Hällestads förs, Husförhör 1791-1802, vol AI:8

Hällestads förs, Husförhör 1798-1802, vol AI:9

Hällestads förs, Husförhör 1802-10, vol AI:10

Hällestads förs, Husförhör 1803-09, vol AI:11

Hällestads förs, Husförhör 1810-14, vol AI:12

Hällestads förs, Husförhör 1810-14, vol AI:13

Hällestads förs, Husförhör 1815-19, vol AI:14

Hällestads förs, Husförhör 1815-19, vol AI:15

Hällestads förs, Husförhör 1820-24, vol AI:16

Hällestads förs, Husförhör 1820-24, vol AI:17

Hällestads förs, Husförhör 1825-31, vol AI:18

Hällestads förs, Husförhör 1825-31, vol AI:19

Hällestads förs, Husförhör 1832-37, vol AI:20

Hällestads förs, Husförhör 1832-37, vol AI:21

Hällestads förs, Husförhör 1837-43, vol AI:22

Hällestads förs, Husförhör 1837-43, vol AI:23

Hällestads förs, Husförhör 1843-47, vol AI:24

Hällestads förs, Husförhör 1843-47, vol AI:25

Hällestads förs, Husförhör 1848-51, vol AI:26

Hällestads förs, Husförhör 1848-51, vol AI:27

Hällestads förs, Husförhör 1852-56, vol AI:28

Hällestads förs, Husförhör 1852-56, vol AI:29

Hällestads förs, Husförhör 1857-61, vol AI:30

Hällestads förs, Husförhör 1857-61, vol AI:31

Hällestads förs, Husförhör 1861-67, vol AI:32

Hällestads förs, Husförhör 1861-67, vol AI:33

Hällestads förs, Husförhör 1867-72, vol AI:34

Hällestads förs, Husförhör 1868-72, vol AI:34

Hällestads förs, Husförhör 1868-72, vol AI:35

Hällestads förs, Husförhör 1873-77, vol AI:36

Hällestads förs, Husförhör 1873-77, vol AI:37

Hällestads förs, Husförhör 1878-82, vol AI:29

Hällestads förs, Husförhör 1878-82, vol AI:38

Hällestads förs, Husförhör 1878-82, vol AI:39

Hällestads förs, Husförhör 1878-82, vol AI:40

Hällestads förs, Husförhör 1883-88, vol AI:41

Hällestads förs, Husförhör 1883-88, vol AI:42

Hällestads förs, Husförhör 1883-88, vol AI:43

Hällestads förs, Husförhör 1889-97, vol AI:44

Hällestads förs, Husförhör 1889-97, vol AI:45

Hällestads förs, Husförhör 1889-97, vol AI:46

Hällestads förs, Inflyttning 1840-62, vol B:1

Hällestads förs, Inflyttning 1863-78, vol B:2

Hällestads förs, Inflyttning 1879-90, vol B:3

Hällestads förs, Inflyttning 1891-94, vol B:4

Hällestads förs, Inflyttning 1895-1916, vol BI:5

Hällestads förs, Sockenstämmoprotokoll 1746-55, vol E:1

Hällestads förs, Utflyttning 1840-62, vol B:1

Hällestads förs, Utflyttning 1863-78, vol B:2

Hällestads förs, Utflyttning 1879-90, vol B:3

Hällestads förs, Utflyttning 1891-94, vol B:4

Hällestads förs, Utflyttning 1895-1916, vol BI:5

Hällestads förs, Vigsel 1636-73, vol C:1

Hällestads förs, Vigsel 1701-48, vol C:3

Hällestads förs, Vigsel 1746-1833, vol E:1

Hällestads förs, Vigsel 1834-61, vol E:2

Hällestads förs, Vigsel 1843-49, vol C:6

Hällestads förs, Vigsel 1862-72, vol C:8

Hällestads förs, Vigsel 1862-94, vol C:8

Hällestads förs, Vigsel 1895-1916, vol EI:3

Hällestads förs, Vigsel 1917-39, vol EI:4

Hällestads förs, Vigsel 1940-65, vol EI:5

Hällestads förs, Vigsel, SCB utdrag 1883, vol H1AA:767

Hällestads och Tjällmo tingslag, Bouppteckning 1790-94, vol F:7

Hällstads förs, Födda 1861-94, vol C:6

Hällstads förs, Församlingsbok 1898-1915, vol AIIa:1

Hällstads förs, Församlingsbok 1916-41, vol AIIa:2

Hällstads förs, Husförhör 1811-16, vol AI:3

Hällstads förs, Husförhör 1826-32, vol AI:4

Hällstads förs, Husförhör 1833-40, vol AI:5

Hällstads förs, Husförhör 1840-61, vol AI:6

Hällstads förs, Husförhör 1861-71, vol AI:7

Hällstads förs, Husförhör 1871-83, vol AI:8

Hällstads förs, Husförhör 1883-98, vol AI:9

Hällstads förs, Inflyttning 1850-60, vol B:4

Hällstads förs, Utflyttning 1828-39, vol B:2

Hällstads förs, Vigsel 1861-94, vol E:2

Härlunda, Födda, SCB Utdrag 1908, vol H1AA:1537

Härna förs, Döda 1850-70, vol C:4

Härna förs, Döda, SCB Utdrag 1898, vol H1AA:1229

Härna förs, Döda, SCB Utdrag 1904, vol H1AA:1411

Härna förs, Födda 1799-1852, vol C:3

Härna förs, Församlingsbok 1899-1923, vol AIIa:1

Härna förs, Husförhör 1846-57, vol AI:5

Härna förs, Husförhör 1858-70, vol AI:6

Härna förs, Husförhör 1871-1899, vol AI:7

Härna förs, Vigsel 1850-70, vol C:4

Härnösands domkyrkoförs, Husförhör 1881-90, vol AIa:16B

Härnösands domkyrkoförs, Vigsel 1861-94, vol EI:2

Högsby förs, Födda 1780-1832, vol CI:4

Högsby förs, Husförhör 1820-27, vol AI:4

Hölö förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Hölö förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:2

Hölö förs, Församlingsbok 1911-22, vol AIIa:3

Hölö förs, Församlingsbok 1922-31, vol AIIa:6

Hölö förs, Församlingsbok 1931-43, vol AIIa:8

Hörby förs, Församlingsbok 1917-33, vol AIIa:9

Hössna förs, Döda, SCB Utdrag 1895, vol HaAA:1137

Hössna förs, Döda, SCB Utdrag 1936, vol H1AA:2902

Hössna förs, Församlingsbok 1901-11, vol AIIa:1

Hössna förs, Församlingsbok 1912-32, vol AIIa:2

Hössna förs, Husförhör 1870-78, vol AI:10

Hössna förs, Husförhör 1892-1901, vol AI:12

Hössna förs, Vigsel 1861-94, vol E:2

Ignaberga förs, Husförhör 1870-73, vol AI:12

Irsta förs, Födda 1895-30, vol C:8

Irsta förs, Församlingsbok 1907-27, vol AIIa:3

Isokyrö (sv. Storkyro) kommun, Husförhör 1736-54, vol IAa:2

Jacob och Johannes förs, Födda 1882-84, vol CIa:27

Jakob och Johannes förs, Födda 1885-87, vol CIa:28

Jakob och Johannes förs, Födda 1888-90, vol CIa:29

Jonsbergs förs, Församlingsbok 1905-13, vol AIIa:2

Jällby förs, Födda 1707-1853, vol C:1

Jällby förs, Husförhör 1804-19, vol AI:1

Jämtlands län, Offerdals förs, Folkräkning 1890

Järnboås förs, Döda 1895-1930, vol F:7

Järnboås förs, Församlingsbok 1896-1906, vol AIIa:1A

Järnboås förs, Församlingsbok 1907-16, vol AIIa:2A

Järnboås förs, Församlingsbok 1917-26, vol AIIa:3A

Järnboås förs, Husförhör 1866-75, vol AI:16A

Järnboås förs, Husförhör 1876-85, vol AI:17A

Järnboås förs, Husförhör 1886-95, vol AI:18A

Järnskogs förs, Församlingsbok 1908-17, vol AIIa:2

Järstads förs, Döda 1762-1838, vol C:2

Järstads förs, Födda 1762-1838, vol C:2

Järstads förs, Husförhör 1790-99, vol AI:1

Järstads förs, Husförhör 1805-15, vol AI:2

Järstads förs, Husförhör 1816-25, vol AI:3

Järstads förs, Husförhör 1826-31, vol AI:4

Järstads förs, Vigsel 1762-1838, vol C:2

Jönköpings Sofia förs, Döda 1909-22, vol F:5

Jönköpings Sofia förs, Döda 1923-33, vol F:6

Jönköpings Sofia förs, Födda 1878-83, vol CI:8

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1897-1911, vol AIIa:2

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1897-1911, vol AIIa:8

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1911-25, vol AIIa:15

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1911-25, vol AIIa:16

Jönköpings Sofia förs, Församlingsbok 1925-41, vol AIIa:39

Jönköpings Sofia förs, Vigsel 1905-13, vol EI:3

Jönköpings län, Vrigstads förs, Folkräkning 1880

Jönköpings Östra (Kristina) förs, Församlingsbok 1911-25, vol AIIa:16

Kaga förs, Församlingsbok 1900-11, vol AIIa:1

Kaga förs, Församlingsbok 1912-27, vol AIIa:2

Kaga förs, Husförhör 1855-60, vol AI:3

Kaga förs, Husförhör 1881-85, vol AI:7

Kaga förs, Husförhör 1886-92, vol AI:8

Kaga förs, Inflyttning 1861-94, vol B:2

Kaga förs, Utflyttning 1861-94, vol B:2

Kalmar län, Oskarhamns förs, Folkräkning 1900

Kalmar län, Västerviks moder, Folkräkning 1880

Kalmar län, Ålems förs, Folkräkning, vol H1A:42B

Kalvs förs, Födda 1895-1927, vol C:7

Karlsborgs garnisonsförs, Döda 1895-1926, vol F:2

Karlsborgs garnisonsförs, Födda 1837-49, vol C:2

Karlsborgs garnisonsförs, Födda 1861-79, vol C:3

Karlsborgs garnisonsförs, Församlingsbok 1904-13, vol AIIa:6

Karlsborgs garnisonsförs, Församlingsbok 1914-22, vol AIIa:9

Karlsborgs garnisonsförs, Husförhör 1856-60, vol AI:25 (AII:6a)

Karlsborgs garnisonsförs, Husförhör 1861-76, vol AI:28 (AII:7a)

Karlsborgs garnisonsförs, Inflyttning 1857-60, vol B:2

Karlsborgs garnisonsförs, Vigsel 1850-60, vol B:1

Karlskoga förs, Döda 1740-1732, vol F:1

Karlskoga förs, Döda 1740-1832, vol F:1

Karlskoga förs, Döda 1833-60, vol F:2

Karlskoga förs, Döda 1853-60, vol F:2

Karlskoga förs, Döda 1861-69, vol F:3

Karlskoga förs, Döda 1870-85, vol F:4

Karlskoga förs, Födda 1718-29, vol C:2

Karlskoga förs, Födda 1730-39

Karlskoga förs, Födda 1740-1752, vol C:5

Karlskoga förs, Födda 1740-52, vol C:5

Karlskoga förs, Födda 1753-74, vol C:6

Karlskoga förs, Födda 1775-91, vol C:7

Karlskoga förs, Födda 1791-1821, vol C:8

Karlskoga förs, Födda 1822-42, vol C:11

Karlskoga förs, Födda 1867-1873, vol C:17

Karlskoga förs, Husförhör 1757-63, vol AI:1

Karlskoga förs, Husförhör 1771-76, vol AI:2

Karlskoga förs, Husförhör 1777-82, vol AI:3

Karlskoga förs, Husförhör 1785-88, vol AI:4

Karlskoga förs, Husförhör 1788-92, vol AI:5

Karlskoga förs, Husförhör 1788-92, vol AI:6

Karlskoga förs, Husförhör 1793-97, vol AI:7

Karlskoga förs, Husförhör 1793-97, vol AI:8

Karlskoga förs, Husförhör 1797-1801, vol AI:10

Karlskoga förs, Husförhör 1797-1801, vol AI:9

Karlskoga förs, Husförhör 1802-06, vol AI:11

Karlskoga förs, Husförhör 1802-06, vol AI:12

Karlskoga förs, Husförhör 1806-10, vol AI:13

Karlskoga förs, Husförhör 1806-10, vol AI:14

Karlskoga förs, Husförhör 1811-15, vol AI:15

Karlskoga förs, Husförhör 1811-15, vol AI:16

Karlskoga förs, Husförhör 1816-20, vol AI:17

Karlskoga förs, Husförhör 1816-20, vol AI:18

Karlskoga förs, Husförhör 1821-25, vol AI:19

Karlskoga förs, Husförhör 1821-25, vol AI:20

Karlskoga förs, Husförhör 1826-30, vol AI:21

Karlskoga förs, Husförhör 1826-30, vol AI:22

Karlskoga förs, Husförhör 1831-35, vol AI:23

Karlskoga förs, Husförhör 1836-40, vol AI:25

Karlskoga förs, Husförhör 1841-45, vol AI:27

Karlskoga förs, Husförhör 1846-50, vol AI:29

Karlskoga förs, Husförhör 1851-55, vol AI:31

Karlskoga förs, Husförhör 1856-60, vol AI:33

Karlskoga förs, Husförhör 1856-60, vol AI:35

Karlskoga förs, Husförhör 1861-65, vol AI:36

Karlskoga förs, Husförhör 1861-65, vol AI:38

Karlskoga förs, Husförhör 1866-70, vol AI:39

Karlskoga förs, Husförhör 1866-70, vol AI:41

Karlskoga förs, Husförhör 1871-76, vol AI:42

Karlskoga förs, Husförhör 1871-76, vol AI:44

Karlskoga förs, Husförhör 1876-80, vol AI:46

Karlskoga förs, Husförhör 1876-80, vol AI:47 (AI:23B)

Karlskoga förs, Husförhör 1876-80, vol AI:48

Karlskoga förs, Husförhör 1881-85, vol AI:50

Karlskoga förs, Husförhör 1881-85, vol AI:51 (AI:24B)

Karlskoga förs, Husförhör 1886-90, vol AI:54

Karlskoga förs, Vigsel 1807-59, vol E:4

Karlskoga förs, Vigsel 1849-60, vol EI:8

Karlskoga stadsförs, Församlingsbok 1910-34, vol AIIa:18

Karlskrona Amiralitetsförs, Församlingsbok 1898-1924, vol AIIa:20

Karlskrona amiralitetsförs, Döda 1889-94, vol FIa:10

Karlskrona amiralitetsförs, Döda 1895-1908, vol FIa:11

Karlskrona amiralitetsförs, Födda 1915-21, vol CIa:21

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1896-1923, vol AIIa:7

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1896-1923, vol AIIa:9

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1897-1924, vol AIIa:13

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1898-1924, vol AIIa:24 (Pensionärsstaten)

Karlskrona amiralitetsförs, Församlingsbok 1899-1924, vol AIIa:28

Karlskrona amiralitetsförs, Husförhör 1891-96, vol AI:78

Karlskrona amiralitetsförs, Vigsel 1916-33, vol EIa:12

Karlskrona stadsförs, Döda 1895-1904, vol FI:17

Karlskrona stadsförs, Döda 1905-14, vol FI:18

Karlskrona stadsförs, Döda 1915-26, vol FI:9

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:10

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:1

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:8

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1906-09, vol AIIa:11

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1910-34, vol AIIa:17

Karlskrona stadsförs, Församlingsbok 1910-34, vol AIIa:20

Karlskrona stadsförs, Husförhör 1881-91, vol AI:35

Karlskrona stadsförs, Husförhör 1891-1900, vol AI:42

Karlskrona stadsförs, Husförhör 1891-1900, vol AI:45

Karlskrona stadsförs, Vigsel 1946-54, vol EI:12

Karlstads stadsförs, Födda 1730-58, vol CI:2

Karlstads stadsförs, Husförhör 1876-80, vol AI:34

Karlstads stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:36

Karlstads stadsförs, Husförhör 1881-85, vol AI:38

Karlstads stadsförs, Husförhör 1886-90, vol AI:40

Karlstads stadsförs, Husförhör 1886-90, vol AI:42

Karlstads stadsförs, Husförhör 1891-95, vol AI:46

Katrineholms förs, Församlingsbok 1912-23, vol AIIa:3

Katrineholms förs, Församlingsbok 1923-39, vol AIIa:8

Katrineholms förs, Församlingsbok 1928-38, vol AIIa:11

Katrineholms förs, Inflyttning 1933-51, vol BI:12

Kattunga förs (Surteby-Kattunga kyrkoarkiv), Födda 1861-94, vol C:2

Kattunga förs (Surteby-Kattunga kyrkoarkiv), Församlingsbok 1900-25, vol AII:1

Kattunga förs, Döda 1895-1925, vol B:6

Kattunga förs, Födda 1861-94, vol C:2

Kattunga förs, Födda 1895-1925, vol B:6

Kattunga förs, Födda 1895-25, vol B:6

Kattunga förs, Födda, SCB utdrag 1899, vol H1AA:1259

Kattunga förs, Församlingsbok 1900-25, vol AII:1

Kattunga förs, Husförhör 1891-99, vol AI:9

Kattunga förs, Vigsel 1895-1925, vol B:6

Kattunga, Födda 1861-94, vol C:2

Kemi landsförsamling, Födda

Kemi landsförsamling, Husförhör 1799-1805, vol IAI:11

Kemi, Vigsel 1738-1825, vol IK275

Kila förs, Döda 1841-61, vol F:1

Kila förs, Döda 1895-34, vol F:3

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1866, vol H1AA:208

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1868, vol H1AA:276

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1872, vol H1AA:411

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1873, vol H1AA:446

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1876, vol H1AA:546

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1878, vol H1AA:614

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1881, vol H1AA:709

Kila förs, Döda, SCB utdrag 1884, vol H1AA:795

Kila förs, Födda 1809-41, vol C:4

Kila förs, Födda 1842-60, vol C:5

Kila förs, Födda 1842-61, vol C:5

Kila förs, Födda 1895-1918, vol C:9

Kila förs, Födda, SCB Utdrag 1929, vol H1AA:2657

Kila förs, Födda, SCB utdrag 1860, vol H1AA:4

Kila förs, Födda, SCB utdrag 1898-1920, vol H1AA:

Kila förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:2

Kila förs, Församlingsbok 1911-16, vol AIIa:3

Kila förs, Församlingsbok 1911-1916, vol AIIa:3

Kila förs, Församlingsbok 1917-22, vol AIIa:4

Kila förs, Församlingsbok 1920-39, vol AIIa:2

Kila förs, Församlingsbok 1923-30, vol AIIa:5

Kila förs, Församlingsbok 1931-45, vol AIIa:8

Kila förs, Församlingsbok 1931-45, vol AIIa:9

Kila förs, Husförhör 1811-15, vol AI:5

Kila förs, Husförhör 1816-20, vol AI:6

Kila förs, Husförhör 1821-25, vol AI:7

Kila förs, Husförhör 1826-30, vol AI:8

Kila förs, Husförhör 1831-35, vol AI:9

Kila förs, Husförhör 1836-40, vol AI:10

Kila förs, Husförhör 1841-45, vol AI:11

Kila förs, Husförhör 1846-50, vol AI:12

Kila förs, Husförhör 1851-55, vol AI:13

Kila förs, Husförhör 1856-60, vol AI:14

Kila förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15

Kila förs, Husförhör 1866-70, vol AI:16

Kila förs, Husförhör 1871-75, vol AI:17

Kila förs, Husförhör 1876-80, vol AI:18

Kila förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19

Kila förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20

Kila förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21

Kila förs, Husförhör 1891-96, vol AI:21

Kila förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:22

Kila förs, Inflyttning 1841-60, vol B:2

Kila förs, Utflyttning 1841-60, vol B:2

Kila förs, Utflyttning 1895-1926, vol B:5

Kila förs, Vigsel 1827-64, vol E:2

Kila förs, Vigsel, SCB utdrag 1889, vol H1AA:946

Kils förs, Döda 1708-63, vol C:1

Kils förs, Döda 1708-64, vol C:1

Kils förs, Döda 1762-1826, vol F:1

Kils förs, Födda 1708-64, vol C:1

Kils förs, Födda 1762-1802, vol C:2

Kils förs, Födda 1803-54, vol C:3

Kils förs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:1

Kils förs, Församlingsbok 1910-20, vol AIIa:2

Kils förs, Husförhör 1727-1740(1756), vol AI:1

Kils förs, Husförhör 1757-65, vol AI:2

Kils förs, Husförhör 1768-73, vol AI:3

Kils förs, Husförhör 1775-80, vol AI:4

Kils förs, Husförhör 1781-85, vol AI:5

Kils förs, Husförhör 1786-90, vol AI:6

Kils förs, Husförhör 1791-95, vol AI:7

Kils förs, Husförhör 1796-1800, vol AI:8

Kils förs, Husförhör 1801-05, vol AI:9

Kils förs, Husförhör 1806-10, vol AI:10

Kils förs, Husförhör 1811-15, vol AI:11

Kils förs, Husförhör 1831-35, vol AI:15

Kils förs, Husförhör 1851-55, vol AI:19

Kils förs, Husförhör 1856-60, vol AI:20

Kils förs, Husförhör 1861-65, vol AI:21

Kils förs, Husförhör 1866-70, vol AI:22

Kils förs, Husförhör 1871-75, vol AI:23

Kils förs, Husförhör 1876-80, vol AI:24

Kils förs, Husförhör 1881-85, vol AI:25

Kils förs, Husförhör 1886-90, vol AI:26

Kils förs, Husförhör 1891-95, vol AI:27

Kils förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:28

Kils förs, Vigsel 1708-64, vol C:1

Kils förs, Vigsel 1762-1826, vol C:2

Kimstads förs, Födda 1811-50, vol CI:5

Kimstads förs, Födda 1881-1901, vol C:8

Kimstads förs, Församlingsbok 1897-1901, vol AIIa:1

Kimstads förs, Församlingsbok 1902-06, vol AIIa:3

Kimstads förs, Församlingsbok 1913-18, vol AIIa:7

Kimstads förs, Församlingsbok 1918-26, vol AIIa:9

Kimstads förs, Husförhör 1866-70, vol AI:16

Kimstads förs, Husförhör 1892-1896, vol AI:26

Kimstads förs, Husförhör 1892-96, vol AI:25

Kimstads förs, Inflyttning 1881-1901, vol BI:2

Kimstads förs, Inflyttning 1916-31, vol BI:4

Kinarumma förs, Födda 1895-1922, vol C:5

Kinna förs, Döda 1913-36, vol F:4

Kinna förs, Döda, SCB utdrag 1939, vol H1AA:3108

Kinna förs, Födda 1861-94, vol C:3

Kinna förs, Födda 1895-1908, vol C:4

Kinna förs, Födda 1908-24, vol C:5

Kinna förs, Födda 1928-24, vol C:5

Kinna förs, Församlingsbok 1895-1904, vol AIIa:1

Kinna förs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:3

Kinna förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:4

Kinna förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:5

Kinna förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:6

Kinna förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:7

Kinna förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:8

Kinna förs, Vigsel 1918-36, vol E:4

Kinna förs, Vigsel, SCB utdrag 1938, vol H1AA:3027

Kinnarumma förs, Döda 1891-94, vol F:1

Kinnarumma förs, Födda 1844-60, vol C:3

Kinnarumma förs, Församlingsbok 1900-19, vol AIIa:1

Kinnarumma förs, Husförhör 1850-61, vol AI:8

Kinnarumma förs, Husförhör 1861-71, vol AI:10

Kinnarumma förs, Husförhör 1872-91, vol AI:12

Kinnarumma förs, Husförhör 1891-1900, vol AI:14

Kinne-Vedums förs, Församlingsbok 1918-38, vol AIIa:3

Kiukainen kommun, Döda 1827-67, vol I F:5

Kiukainen kommun, Födda 1707-1802, vol I C:3

Kiukainen kommun, Födda 1755-76, vol I C:2

Kiukainen kommun, Födda 1803-26, vol I C:4

Kiukainen kommun, Födda 1866-86

Kiukainen kommun, Husförhör 1766-78, vol I Aa:2

Kiukainen kommun, Husförhör 1779-90, vol I Aa:3

Kiukainen kommun, Husförhör 1791-1802, vol I Aa:4

Kiukainen kommun, Husförhör 1803-08, vol I Aa:5

Kiukainen kommun, Husförhör 1809-20, vol I Aa:6

Kiukainen kommun, Husförhör 1815-28, vol I Aa:7

Kiukainen kommun, Husförhör 1829-35, vol I Aa:8

Kiukainen kommun, Husförhör 1836-42, vol I Aa:9

Kiukainen kommun, Husförhör 1843-49, vol I Aa:10

Kiukainen kommun, Husförhör 1850-56, vol I Aa:11

Kiukainen kommun, Husförhör 1857-63, vol I Aa:12

Kiukainen kommun, Husförhör 1864-70, vol I Aa:13

Kiukainen kommun, Husförhör 1871-80, vol I Aa:14

Kiukainen kommun, Inflyttning 1821-25

Klockrike & Brunneby pastorat, Döda 1825-43, vol C:3

Klockrike & Brunneby pastorat, Födda 1825-43, vol C:3

Klockrike förs, Döda 1880-94, vol F:2

Klockrike förs, Döda 1909-21, vol C:11

Klockrike förs, Födda 1851-60, vol C:6

Klockrike förs, Församlingsbok 1905-20, vol AIIa:3

Klockrike förs, Församlingsbok 1921-30, vol AIIa:4

Klockrike förs, Husförhör 1851-55, vol AI:10

Klockrike förs, Husförhör 1856-60, vol AI:11

Klockrike förs, Husförhör 1876-81, vol AI:15

Klockrike förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Klockrike förs, Inflyttning 1846-70, vol B:3

Kolbäcks förs, Döda 1880-94, vol F:7

Kolbäcks förs, Döda 1895-1931, vol F:8

Kolbäcks förs, Födda 1688-1788, vol C:1

Kolbäcks förs, Födda 1875-89, vol C:7

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1898-1904, vol AIIa:1B

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1898-1904, vol AIIa:1a

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:2a

Kolbäcks förs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:2

Kolbäcks förs, Husförhör 1871-80, vol AI:16a

Kolbäcks förs, Husförhör 1881-90, vol AI:17a

Kolbäcks förs, Husförhör 1881-90, vol AI:17b

Kolbäcks förs, Husförhör 1891-97, vol AI:18a

Kolbäcks förs, Inflyttning 1875-94, vol B:5

Kolbäcks förs, Vigsel 1895-1924, vol EI:4

Kopparbergs län, Husby förs, Folkräkning 1890

Kopparbergs län, Husby förs, Folkräkning 1900

Kopparbergs län, Stora Tuna förs, Folkräkning 1910

Kristbergs förs, Döda 1841-61, vol C:6

Kristbergs förs, Döda 1895-1921, vol C:10

Kristbergs förs, Döda, SCB utdrag 1898-1920, vol H1AA:

Kristbergs förs, Födda 1770-1840, vol C:5

Kristbergs förs, Födda 1770-1840

Kristbergs förs, Födda 1770-40, vol C:5

Kristbergs förs, Födda 1841-60, vol C:6

Kristbergs förs, Födda 1876-88, vol C:8

Kristbergs förs, Församlingsbok 1896-1901, vol AIIa:1

Kristbergs förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:2

Kristbergs förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:3

Kristbergs förs, Församlingsbok 1911-16, vol AIIa:4

Kristbergs förs, Församlingsbok 1916-23, vol AIIa:5

Kristbergs förs, Församlingsbok 1916-23, vol AIIa:6

Kristbergs förs, Församlingsbok 1923-40, vol AIIa:7

Kristbergs förs, Församlingsbok 1923-40, vol AIIa:8

Kristbergs förs, Husförhör 1806-10, vol AI:5

Kristbergs förs, Husförhör 1811-15, vol AI:6

Kristbergs förs, Husförhör 1811-15, vol AI:7

Kristbergs förs, Husförhör 1816-20, vol AI:8

Kristbergs förs, Husförhör 1816-20, vol AI:9

Kristbergs förs, Husförhör 1821-25, vol AI:10

Kristbergs förs, Husförhör 1821-25, vol AI:11

Kristbergs förs, Husförhör 1831-35, vol AI:14

Kristbergs förs, Husförhör 1836-40, vol AI:16

Kristbergs förs, Husförhör 1841-45, vol AI:18

Kristbergs förs, Husförhör 1846-51, vol AI:19

Kristbergs förs, Husförhör 1852-57, vol AI:20

Kristbergs förs, Husförhör 1858-60, vol AI:21

Kristbergs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:22

Kristbergs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:23

Kristbergs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:25

Kristbergs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:27

Kristbergs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:28

Kristbergs förs, Inflyttning 1831-35, vol AI:14

Kristbergs förs, Vigsel 1841-60, vol C:6

Kristbergs förs, Vigsel 1919-43, vol EI:3

Kristianstads stadsförs (Heliga Trefaldighets förs), Födda 1885-94, vol C:16

Kristinehamns förs, Döda 1907-22, vol FI:9

Kristinehamns förs, Födda 1907-16, vol CI:19

Kristinehamns förs, Församlingsbok 1916-30, vol AIia:27

Kristinehamns förs, Husförhör 1876-80, vol AI:26

Kristinehamns förs, Husförhör 1876-80, vol AI:27

Kristinehamns förs, Husförhör 1881-85, vol AI:30

Kristinehamns förs, Husförhör 1886-90, vol AI:34

Kristinehamns förs, Husförhör 1891-95, vol AI:38

Kristströms förs, Församlingsbok 1923-40, vol AIIa:7

Krokeks förs, Döda 1778-1848, vol CI:1

Krokeks förs, Församlingsbok 1896-1902, vol AIIa:1

Krokeks förs, Församlingsbok 1903-07, vol AIIa:2

Krokeks förs, Församlingsbok 1908-16, vol AIIa:3

Krokeks förs, Församlingsbok 1922-30, vol AIIa:8

Krokeks förs, Församlingsbok 1931-40, vol AIIa:10

Krokeks förs, Husförhör 1816-21, vol AI:3(1)

Krokeks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:13 (AI:14)

Krokeks förs, Husförhör 1891-96, vol AI:19 (AI:20)

Krokeks förs, Inflyttning 1916-33, vol BI:4

Krokstads förs, Födda 1895-1933, vol C:9

Krokstads förs, Församlingsbok 1895-1915, vol AIIa:2

Krokstads förs, Församlingsbok 1916-35, vol AIIa:4

Krokstads förs, Husförhör 1881-94, vol AI:26

Krokstads förs, Husförhör 1916-1935, vol AII:3

Kräcklinge förs, Döda, SCB utdrag 1941, vol H1AA:

Kräcklinge förs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:1

Kräcklinge förs, Församlingsbok 1910-25, vol AIIa:2

Kräcklinge förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:3

Kräcklinge förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:20

Kräcklinge förs, Inflyttning 1895-1939, vol B:4

Kräcklinge förs, Inflyttning 1940-47, vol B:6

Kuddby förs, Döda 1895-1917, vol CI:10

Kuddby förs, Församlingsbok 1915-27, vol AIIa:5

Kuddby förs, Inflyttning 1915-27, vol BI:6

Kuddby förs, Vigsel 1910-26, vol EI:2

Kullerstads förs, Döda 1872-79, vol CI:6

Kullerstads förs, Döda 1892-1923, vol FI:1

Kullerstads förs, Födda 1652-1719, vol C:1

Kullerstads förs, Födda 1872-79, vol CI:6

Kullerstads förs, Födda 1880-89, vol CI:7

Kullerstads förs, Födda 1890-1900, vol C:8

Kullerstads förs, Födda 1900-10, vol CI:9

Kullerstads förs, Födda, SCB utdrag 1891, vol H1AA:1007

Kullerstads förs, Födda, SCB utdrag 1901, vol H1AA:1307

Kullerstads förs, Födda, SCB utdrag 1914, vol H1AA:

Kullerstads förs, Församlingsbok 1894-1900, vol AIIa:1

Kullerstads förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:2

Kullerstads förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:3

Kullerstads förs, Församlingsbok 1906-14, vol AIIa:5

Kullerstads förs, Församlingsbok 1926-35, vol AIIa:10

Kullerstads förs, Husförhör 1872-77, vol AI:12

Kullerstads förs, Husförhör 1877-82, vol AI:13

Kullerstads förs, Husförhör 1889-1894, vol AI:15

Kullerstads förs, Inflyttning 1874-82, vol BI:3

Kullerstads förs, Inflyttning 1883-1915, vol BI:4

KumlaT förs, Födda 1750-80, vol C:2

KumlaT förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:2a

KumlaT förs, Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:3a

KumlaT förs, Församlingsbok 1911-17, vol AIIa:3b

KumlaT förs, Församlingsbok 1916-21, vol AIIa:4a

KumlaT förs, Församlingsbok 1916-21, vol AIIa:4b

KumlaT förs, Församlingsbok 1916-21, vol AIIa:4d

KumlaT förs, Församlingsbok 1921-28, vol AIIa:5a

KumlaT förs, Församlingsbok 1921-28, vol AIIa:5c

KumlaT förs, Församlingsbok 1924-35, vol AIIa:7b

KumlaT förs, Församlingsbok 1929-41, vol AIIa:8a

KumlaT förs, Församlingsbok 1935-41, vol AIIa:9a

KumlaT förs, Församlingsbok 1935-41, vol AIIa:9c

KumlaT förs, Husförhör 1826-30, vol AI:11

KumlaT förs, Husförhör 1841-45, vol AI:14

KumlaT förs, Husförhör 1881-90, vol AI:22A

KumlaT förs, Husförhör 1881-90, vol AI:22B

KumlaT förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23A

KumlaT förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23B

KumlaT förs, Vigsel 1932-41, vol EI:6

KumlaU förs, Vigsel 1861-94, vol E:3

Kung Karls förs, Döda 1764-1815, vol C:2

Kung Karls förs, Döda 1786-94

Kung Karls förs, Döda 1816-47, vol F:1

Kung Karls förs, Födda 1764-1815, vol C:2

Kung Karls förs, Födda 1886-94, vol C:9

Kung Karls förs, Födda 1906-19, vol C:11

Kung Karls förs, Församlingsbok 1895-1900, vol AIIa:1

Kung Karls förs, Församlingsbok 1900-06, vol AIIa:3

Kung Karls förs, Församlingsbok 1900-07, vol AIIa:3

Kung Karls förs, Församlingsbok 1907-20, vol AIIa:5

Kung Karls förs, Församlingsbok 1907-20, vol AIIa:6

Kung Karls förs, Församlingsbok 1921-31, vol AIIa:7

Kung Karls förs, Husförhör 1774-74, vol AI:1

Kung Karls förs, Husförhör 1832-37, vol AI:5

Kung Karls förs, Husförhör 1838-44, vol AI:6A

Kung Karls förs, Husförhör 1844-50, vol AI:7A

Kung Karls förs, Husförhör 1850-55, vol AI:8a

Kung Karls förs, Husförhör 1851-55, vol AI:8b

Kung Karls förs, Husförhör 1856-60, vol AI:9a

Kung Karls förs, Husförhör 1861-65, vol AI:10c

Kung Karls förs, Husförhör 1871-75, vol AI:12b

Kung Karls förs, Husförhör 1876-80, vol AI:13b

Kung Karls förs, Husförhör 1881-85, vol AI:14b

Kung Karls förs, Husförhör 1886-90, vol AI:15B

Kung Karls förs, Husförhör 1886-90, vol AI:15b

Kung Karls förs, Husförhör 1891-95, vol AI:16A

Kung Karls förs, Inflyttning 1826-61, vol B:1

Kung Karls förs, Vigsel 1876-94, vol EI:2

Kung Karls förs, Vigsel 1895-1923, vol E:13

Kung Karls förs, Vigsel 1895-1923, vol E:3

Kungliga Upplands artilleriregemente, Födda 1894-1927, vol C:1

Kungs-Barkarö förs, Födda 1771-1844, vol C:4

Kungs-Barkarö förs, Födda 1845-62, vol C:5

Kungs-Barkarö förs, Födda 1863-84, vol C:7

Kungs-Barkarö förs, Födda 1885-94, vol C:8

Kungs-Barkarö förs, Födda 1895-1943, vol C:9

Kungs-Barkarö förs, Församlingsbok 1905-15, vol AIIa:2

Kungs-Barkarö förs, Husförhör 1741-74, vol AI:1

Kungs-Barkarö förs, Husförhör 1865-74, vol AI:8

Kungsbacka förs, Döda 1861-69, vol F:3

Kungsholms förs, Döda 1919-22, vol FI:18

Kungsholms förs, Folkräkning 1910, vol Folk_101004-058

Kungsholms förs, Födda 1913, vol CI:34

Kungsholms förs, Födda 1917, vol C:38

Kungsholms förs, Födda 1925-26

Kungsholms förs, Inflyttning 1911, vol BI:51

Kungsåra förs, Husförhör 1877-86, vol AI:11

Kungsåra förs, Utflyttning 1875-94, vol B:4

Kussamo kommun, Husförhör 1816-25, vol IAa:5 IK230

Kussamo kommun, Husförhör 1836-42, vol IAa:7 IK230

Kuusamo kommun, Döda 1816-36, vol IC:4 IK233

Kuusamo kommun, Döda 1837-55

Kuusamo kommun, Födda 1797-1815, vol IC:3 IK232

Kuusamo kommun, Födda 1797-1815, vol IC:3 IK233

Kuusamo kommun, Födda 1837-55, vol IC:5 IK233

Kuusamo kommun, Födda 1855-68, vol IC:6 IK233

Kuusamo kommun, Födda 1869-83, vol MKO1-8

Kuusamo kommun, Husförhör 1760-73, vol IAa:1 IK229

Kuusamo kommun, Husförhör 1798-1803, vol IAa:2 IK229

Kuusamo kommun, Husförhör 1804-09, vol IAa:3 IK229

Kuusamo kommun, Husförhör 1810-15, vol IAa:4 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1816-25, vol IAa:5 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1826-35, vol IAA:6 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1826-35, vol IAa:6 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1836-42, vol IAa:7 IK230

Kuusamo kommun, Husförhör 1843-49, vol IAa:8 IJ230-231

Kuusamo kommun, Husförhör 1843-49, vol IAa:8 IK230-231

Kuusamo kommun, Husförhör 1843-49, vol IAa:9 IK231

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol I Aa:11 IK231-232

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol IAa:10 IK231

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol IAa:11 IK231-232

Kuusamo kommun, Husförhör 1850-56, vol IAa:11 IK232-232

Kuusamo kommun, Husförhör 1857-66, vol IAa:12 IK232_I

Kuusamo kommun, Husförhör 1857-66, vol IAa:13 IK232_2

Kuusamo kommun, Husförhör 1857-66, vol IAa:13 IK232_II

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol IAa:14 MKO 1-7

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol IAa:14 MKO1-7

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol MKO15-20

Kuusamo kommun, Husförhör 1867-76, vol MKO8-14

Kuusamo kommun, Husförhör 1877-84, vol MKO36-41

Kuusamo kommun, Kusförhör 1804-10, vol IAa:3 IK229

Kuusamo kommun, Vigsel 1794-1816, vol IC:3 IK233

Kuusamo kommun, Vigsel 1794-1816

Kuusamo kommun, Vigsel 1855-68

Kuusamo kommun, Vigsel 1869-84, vol MKO30-31

Kuusomo kommun, Husförhör 1877-84, vol MKO21-35

Kvillinge förs, Döda 1895-1908, vol FI:1

Kvillinge förs, Döda 1909-30, vol FI:2

Kvillinge förs, Döda, SCB utdrag 1946, vol H1AA:3699

Kvillinge förs, Födda 1825-45, vol CI:5

Kvillinge förs, Födda 1880-91, vol CI:8

Kvillinge förs, Födda 1895-1907, vol CI:10

Kvillinge förs, Församlingsbok 1891-95, vol AIIa:1

Kvillinge förs, Församlingsbok 1891-95, vol AIIa:2

Kvillinge förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:3

Kvillinge förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:4

Kvillinge förs, Församlingsbok 1900-05, vol AIIa:7

Kvillinge förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:10

Kvillinge förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:9

Kvillinge förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIa:12

Kvillinge förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIa:13

Kvillinge förs, Församlingsbok 1915-26, vol AIIa:14

Kvillinge förs, Församlingsbok 1915-26, vol AIIa:15

Kvillinge förs, Församlingsbok 1915-26, vol AIIa:16

Kvillinge förs, Församlingsbok 1925-32, vol AIIa:17

Kvillinge förs, Församlingsbok 1925-32, vol AIIa:18

Kvillinge förs, Församlingsbok 1925-32, vol AIIa:19

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:20

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:21

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:22

Kvillinge förs, Församlingsbok 1932-41, vol AIIa:23

Kvillinge förs, Husförhör 1861-65, vol AI:23

Kvillinge förs, Husförhör 1861-66, vol AI:23

Kvillinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:24

Kvillinge förs, Husförhör 1866-70, vol AI:25

Kvillinge förs, Husförhör 1871-75, vol AI:27

Kvillinge förs, Husförhör 1876-80, vol AI:29

Kvillinge förs, Husförhör 1881-85, vol AI:30

Kvillinge förs, Husförhör 1881-85, vol AI:31

Kvillinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:32

Kvillinge förs, Husförhör 1886-90, vol AI:33

Kvillinge förs, Inflyttning 1856-75, vol BI:2

Kvillinge förs, Inflyttning 1875-89, vol BI:3

Kvillinge förs, Inflyttning 1916-24, vol BI:6

Kvistbro förs, Födda 1867-77, vol C:10

Kvistbro förs, Födda, SCB utdrag 1912, vol H1AA:

Kvistbro förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:6

Kvistbro förs, Husförhör 1881-85, vol AI:24

Kyrkefalla förs, Födda 1837-60, vol C:5

Källeryds förs, Församlingsbok 1895-97, vol AIIa:1

Källeryds förs, Vigsel 1901-48, vol E:2

Källunga förs (Skölvene kyrkoarkiv), Födda 1862-94, vol C:5

Källunga förs, Födda 1895-1916, vol C:1

Källunga förs, Födda, SCB Utdrag 1921, vol H1AA:2358

Kälvestends förs, Födda 1727-1789, vol C:2

Kärna förs, Döda 1808-56, vol C:3

Kärna förs, Församlingsbok 1909-15, vol AIIa:3

Kärna förs, Församlingsbok 1916-20, vol AIIa:4

Kärna förs, Husförhör 1807-16 (1812-), vol AI:1

Kärna förs, Husförhör 1817-20, vol AI:2

Kärna förs, Husförhör 1821-28, vol AI:3

Kärna förs, Husförhör 1886-94, vol AI:13

Kärna förs, Inflyttning 1812-60, vol B:1

Kärna förs, Inflyttning 1886-94, vol B:3

Kärna förs, Vigsel, SCB utdrag 1914, vol H1AA:1827

Kärrbo förs, Församlingsbok 1906-14, vol AIIa:2

Kävlinge förs, Födda 1832-53, vol CI:2

Kållereds förs, Födda 1895-1929, vol C:7

Köpings förs, Döda 1798-1829, vol F:3

Köpings förs, Döda 1920-35, vol F:1

Köpings förs, Födda 1920-37, vol C:1

Köpings förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIa:2

Köpings förs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIa:3

Köpings förs, Församlingsbok 1930-40, vol AIIa:4

Köpings förs, Församlingsbok 1930-40, vol AIIa:6

Köpings förs, Vigsel 1920-37, vol E:1

Köpings förs, Vigsel 1920-37, vol EI:1

Köpings landförs, Husförhör 1759-65, vol AI:5

Köpings landsförs, Döda 1735-73, vol F:2

Köpings landsförs, Döda 1750-74, vol F:1

Köpings landsförs, Döda 1775-97, vol F:2

Köpings landsförs, Döda 1798-1829, vol F:3

Köpings landsförs, Döda 1830-60, vol F:4

Köpings landsförs, Döda 1861-79, vol F:5

Köpings landsförs, Döda 1880-94, vol F:6

Köpings landsförs, Döda 1895-1919, vol F:7

Köpings landsförs, Födda 1713-74, vol C:1

Köpings landsförs, Födda 1775-97, vol C:2

Köpings landsförs, Födda 1798-1829, vol C:3

Köpings landsförs, Födda 1830-60, vol C:5

Köpings landsförs, Födda 1861-72, vol C:6

Köpings landsförs, Födda 1873-83, vol C:7

Köpings landsförs, Födda 1884-94, vol C:8

Köpings landsförs, Födda 1895-1912, vol C:9

Köpings landsförs, Födda 1913-19, vol C:10

Köpings landsförs, Församlingsbok 1898-1908, vol AII:1

Köpings landsförs, Församlingsbok 1908-19, vol AII:4

Köpings landsförs, Församlingsbok 1908-19, vol AII:5

Köpings landsförs, Husförhör 1732-38, vol AI:1A

Köpings landsförs, Husförhör 1739-48, vol AI:2

Köpings landsförs, Husförhör 1749-58, vol AI:3

Köpings landsförs, Husförhör 1752-58, vol AI:4

Köpings landsförs, Husförhör 1759-65, vol AI:5

Köpings landsförs, Husförhör 1775-85, vol AI:6

Köpings landsförs, Husförhör 1786-96, vol AI:7

Köpings landsförs, Husförhör 1796-1805, vol AI:8

Köpings landsförs, Husförhör 1806-13, vol AI:9A

Köpings landsförs, Husförhör 1814-21, vol AI:10

Köpings landsförs, Husförhör 1822-29, vol AI:11

Köpings landsförs, Husförhör 1829-38, vol AI:12

Köpings landsförs, Husförhör 1838-47, vol AI:13

Köpings landsförs, Husförhör 1848-57, vol AI:14

Köpings landsförs, Husförhör 1858-64, vol AI:15

Köpings landsförs, Husförhör 1865-70, vol AI:16

Köpings landsförs, Husförhör 1870-79, vol AI:17

Köpings landsförs, Husförhör 1880-90, vol AI:18

Köpings landsförs, Husförhör 1890-98, vol AI:19

Köpings landsförs, Husförhör 1893-98, vol AI:20

Köpings landsförs, Vigsel 1880-94, vol E:1

Köpings landsförs, Vigsel 1895-1919, vol E:2

Köpings stads- och landsförs, Döda 1735-73, vol F:2

Köpings stads- och landsförs, Födda 1688-1712, vol C:1

Köpings stads- och landsförs, Födda 1715-34, vol C:2

Köpings stads- och landsförs, Husförhör 1766-74, vol AI:9

Köpings stads- och landsförs, Vigsel 1688-1774, vol E:1

Köpings stads- och landsförs, Vigsel 1715-34, vol C:2

Köpings stads- och landsförs, Vigsel 1775-1823, vol E:2

Köpings stads- och landsförs, Vigsel 1824-60, vol E:3

Köpings stadsförs, Döda 1715-34, vol C:2

Köpings stadsförs, Döda 1735-73, vol F:2

Köpings stadsförs, Döda 1775-97, vol F:3

Köpings stadsförs, Döda 1830-60, vol F:5

Köpings stadsförs, Döda 1876-94, vol F:7

Köpings stadsförs, Fastighetslängd 1890-99, vol AIIb:3

Köpings stadsförs, Födda 1688-1712, vol C:1

Köpings stadsförs, Födda 1842-59, vol C:7

Köpings stadsförs, Födda 1873-80, vol C:9

Köpings stadsförs, Födda 1895-1911, vol C:11

Köpings stadsförs, Församlingsbok 1899-1909, vol AIIa:1

Köpings stadsförs, Församlingsbok 1909-19, vol AIIa:2

Köpings stadsförs, Husförhör 1766-74, vol AI:9

Köpings stadsförs, Husförhör 1786-95, vol AI:11B

Köpings stadsförs, Husförhör 1796-1805, vol AI:12A

Köpings stadsförs, Husförhör 1796-1805, vol AI:12B

Köpings stadsförs, Husförhör 1829-38, vol AI:16

Köpings stadsförs, Husförhör 1838-47, vol AI:17

Köpings stadsförs, Husförhör 1848-57, vol AI:18a

Köpings stadsförs, Husförhör 1858-64, vol AI:19

Köpings stadsförs, Husförhör 1870-79, vol AI:21

Köpings stadsförs, Husförhör 1880-90, vol AI:22

Köpings stadsförs, Husförhör 1890-99, vol AI:23

Köpings stadsförs, Inflyttning 1880-94, vol B:8

Köpings stadsförs, Inflyttning 1895-1911, vol B:9

Köpings stadsförs, Vigsel 1775-1823, vol E:2

Köpings stadsförs, Vigsel 1824-60, vol E:3

Köpings stadsförs, Vigsel 1861-72, vol E:4

Köpings stadsförs, Vigsel 1873-79, vol E:5

Köpings stadsförs, Vigsel 1895-1916, vol E:7

Laitila kommun, Födda 1805-34, vol I C:7

Laitila kommun, Husförhör 1805-10, vol I Aa:11

Laitila kommun, Husförhör 1811-16, vol I Aa:12

Laitila kommun, Husförhör 1817-24, vol I Aa:13

Laitila kommun, Husförhör 1825-31, vol I Aa:14

Laitila kommun, Husförhör 1832-38, vol I Aa:15

Laitila kommun, Husförhör 1839-45, vol I Aa:16

Lappi kommun, Födda 1825-31, vol I Aa:2

Lappi kommun, Födda 1846-52, vol I C:2

Lappi kommun, Husförhör 1832-38, vol I Aa:3

Lappi kommun, Husförhör 1839-45, vol I Aa:4

Lappi kommun, Husförhör 1846-52, vol I Aa:5

Lappi kommun, Husförhör 1853-59, vol I Aa:6

Lappi kommun, Husförhör 1860-66, vol I Aa:7

Lappi kommun, Husförhör 1867-76, vol I Aa:8

Lasarettet Borås Gustav Adolfs förs, Födda, SCB Utdrag 1944, vol H1AA:3520

Lasarettet Nässjö stadsförs, Födda, SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3584

Ledsjö förs, Födda 1895-1931, vol C:5

Ledsjö förs, Församlingsbok 1913-26, vol AIIa:2

Leksands förs, Födda 1871-77, vol C:16

Leksands förs, Husförhör 1868-77, vol AI:17C

Leksands förs, Husförhör 1878-88, vol AI:19D

Lerbäcks förs, Döda 1895-1910, vol F:3

Lerbäcks förs, Födda 1826-60, vol C:4

Lerbäcks förs, Födda 1869-78, vol C:7

Lerbäcks förs, Församlingsbok 1901-07, vol AIIa:3

Lerbäcks förs, Husförhör 1851-55, vol AI:13B

Lerbäcks förs, Husförhör 1856-60, vol AI:14B

Lerbäcks förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15C

Lerbäcks förs, Husförhör 1866-70, vol AI:16C

Lerbäcks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:17C

Lerbäcks förs, Husförhör 1871-75, vol AI:17E

Lerbäcks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19B

Lerbäcks förs, Husförhör 1881-85, vol AI:19C

Lerbäcks förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20B

Lerbäcks förs, Husförhör 1886-90, vol AI:20C

Lerbäcks förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21B

Lerbäcks förs, Husförhör 1891-95, vol AI:21C

Lerbäcks förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:22B

Lerbäcks förs, Husförhör 1976-80, vol AI:18B

Lerbäcks förs, Inflyttning 1832-60, vol B:2

Lerbäcks förs, Utflyttning 1895-1906, vol B:5

Lerbäcks förs, Vigsel 1801-61, vol E:1

Lerbäcks förs, Vigsel 1862-75, vol EI:12

Lerdala förs, Församlingsbok 1915-33, vol AIIa:2

Lidingö förs, Församlingsbok 1906-09, vol AIIa:3

Lidingö förs, Församlingsbok 1910-18, vol AIIa:7

Lidingö förs, Församlingsbok 1919-27, vol AIIa:16

Lidingö förs, Församlingsbok 1928-41, vol AIIa:19

Lidingö förs, Vigsel 1930-38, vol EIII:4

Lilla Malma förs, Födda 1880-94, vol C:5

Lilla Mellösa förs, Husförhör 1861-65, vol AI:18

Lillkyrka förs, Födda 1895-1940, vol C:10

Lillkyrka förs, Församlingsbok 1922-30, vol AIIa:6

Lillkyrka förs, Inflyttning 1895-1932, vol B:3

Lindesbergs (Linde) landsförsamling, Födda 1872-81

Lindesbergs förs, Födda 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Döda 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Döda 1708-28, vol CI:4

Lindesbergs landsförs, Döda 1729-43, vol CI:5

Lindesbergs landsförs, Födda 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Födda 1708-28, vol CI:4

Lindesbergs landsförs, Födda 1729-43, vol CI:5

Lindesbergs landsförs, Födda 1806-32, vol C:12

Lindesbergs landsförs, Församlingsbok 1902-10, vol AIIaa:5

Lindesbergs landsförs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIaa:12

Lindesbergs landsförs, Församlingsbok 1921-30, vol AIIaa:19

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1688-98, vol AIa:1

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1703, vol AIa:2

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1707, vol AIa:3

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1709, vol AIa:2

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1698-1709, vol AIa:3

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1713-26, vol AIa:4

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1713-26, vol AIa:5

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1727-47, vol AIa:6

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1748-56, vol AIa:8

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1757-64, vol AIa:9

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1765-74, vol AIa:11

Lindesbergs landsförs, Husförhör 1816-30, vol AIa:29

Lindesbergs landsförs, Inflyttning 1906-30, vol BI:12

Lindesbergs landsförs, Vigsel 1678-1707, vol CI:3

Lindesbergs landsförs, Vigsel 1708-28, vol CI:4

Lindesbergs landsförs, Vigsel 1729-43, vol CI:5

Lindesbergs stadsförs, Församlingsbok 1914-24, vol AIIba:6

Linköpings Sankt Lars förs, Döda 1931, vol A1AA:2708

Linköpings domkyrkoförs, Döda 1921-28, vol FI:6

Linköpings domkyrkoförs, Döda 1929-36, vol FI:7

Linköpings domkyrkoförs, Döda, SCB utdrag 1916, vol H1AA:

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:1b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:3

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:4b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1895-1905, vol AIIa:5b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:7b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-14, vol AIIa:9

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-21, vol AIIa:11

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1905-21, vol AIIa:12

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1911-24, vol AIIa:15b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1914-23, vol AIIa:16a

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1914-23, vol AIIa:17a

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1917-32, vol AIIa:23a

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1923-31, vol AIIa:20b

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1924-32, vol AIIa:25

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:32

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:34

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1931-42, vol AIIa:35

Linköpings domkyrkoförs, Församlingsbok 1933-42, vol AIIa:39

Linköpings domkyrkoförs, Husförhör 1876-80, vol AI:67

Linköpings domkyrkoförs, Husförhör 1881-94, vol AI:69

Linköpings domkyrkoförs, Husförhör 1881-95, vol AI:71

Linköpings domkyrkoförs, Inflyttning 1880-91, vol BI:7

Linköpings domkyrkoförs, Utflyttning 1880-91, vol BI:7

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1908-16, vol EI:5

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1916-24, vol EI:6

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1934-40, vol EI:8

Linköpings domkyrkoförs, Vigsel 1940-44, vol EI:9

Lista förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:2

Listerby förs, Döda 1751-87, vol C:2

Listerby förs, Döda 1788-1812, vol C:3

Listerby förs, Döda 1811-35, vol C:4

Listerby förs, Döda 1836-50, vol C:6

Listerby förs, Döda 1859-88, vol F:1

Listerby förs, Döda 1888-94, vol FI:2

Listerby förs, Födda 1751-87, vol C:2

Listerby förs, Födda 1788-1812, vol C:3

Listerby förs, Födda 1811-35, vol C:4

Listerby förs, Födda 1836-50, vol C:6

Listerby förs, Födda 1850-61, vol C:7

Listerby förs, Födda 1878-94, vol C:9

Listerby förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:1

Listerby förs, Husförhör 1801-15, vol AI:1

Listerby förs, Husförhör 1816-22, vol AI:2

Listerby förs, Husförhör 1823-29, vol AI:3

Listerby förs, Husförhör 1830-37, vol AI:4

Listerby förs, Husförhör 1838-44, vol AI:5

Listerby förs, Husförhör 1844-49, vol AI:6

Listerby förs, Husförhör 1850-54, vol AI:7

Listerby förs, Husförhör 1855-61, vol AI:8

Listerby förs, Husförhör 1862-70, vol AI:10

Listerby förs, Husförhör 1862-70, vol AI:9

Listerby förs, Husförhör 1871-80, vol AI:11

Listerby förs, Husförhör 1881-90, vol AI:12

Listerby förs, Husförhör 1881-90, vol AI:13

Listerby förs, Husförhör 1891-1900, vol AI:15

Listerby förs, Vigsel 1788-1812, vol C:3

Listerby förs, Vigsel 1811-35, vol C:4

Listerby förs, Vigsel 1861-94, vol EI:3

Ljungarps förs, Födda 1862-94, vol C:4

Ljungarps förs, Vigsel, SCB Utdrag 1930, vol H1AA:2687

Ljungby förs, Födda 1879-94, vol C:9

Ljunghems förs, Husförhör 1843-50, vol AI:4

Ljungs förs, Döda 1694-1795, vol C:1

Ljungs förs, Döda 1694-95, vol C:1

Ljungs förs, Döda 1794-1837, vol C:2

Ljungs förs, Döda 1838-61, vol C:3

Ljungs förs, Döda, SCB utdrag 1861, vol H1AA:41

Ljungs förs, Döda, SCB utdrag 1879, vol H1AA:650

Ljungs förs, Döda, SCB utdrag 1883, vol H1AA:767

Ljungs förs, Döda, SCB utdrag 1889, vol H1AA:947

Ljungs förs, Födda 1694-1793, vol C:1

Ljungs förs, Födda 1695-1793, vol C:1

Ljungs förs, Födda 1794-1837, vol C:2

Ljungs förs, Födda 1838-60, vol C:3

Ljungs förs, Födda 1861-86, vol C:5

Ljungs förs, Födda 1912-45, vol C:8

Ljungs förs, Församlingsbok 1895-1900, vol AIIa:1

Ljungs förs, Församlingsbok 1900-04, vol AIIa:2

Ljungs förs, Församlingsbok 1905-09, vol AIIa:3

Ljungs förs, Församlingsbok 1910-14, vol AIIa:4

Ljungs förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:5

Ljungs förs, Församlingsbok 1925-34, vol AIIa:6

Ljungs förs, Husförhör 1791-1802, vol AI:1

Ljungs förs, Husförhör 1802-10, vol AI:2

Ljungs förs, Husförhör 1811-16, vol AI:3

Ljungs förs, Husförhör 1817-22, vol AI:4

Ljungs förs, Husförhör 1823-30, vol AI:5

Ljungs förs, Husförhör 1830-40, vol AI:6

Ljungs förs, Husförhör 1840-48, vol AI:7

Ljungs förs, Husförhör 1848-56, vol AI:8

Ljungs förs, Husförhör 1856-62, vol AI:9

Ljungs förs, Husförhör 1861-65, vol AI:10

Ljungs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:11

Ljungs förs, Husförhör 1871-75, vol AI:12

Ljungs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:13

Ljungs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:14

Ljungs förs, Husförhör 1885-89, vol AI:15

Ljungs förs, Husförhör 1890-94, vol AI:16

Ljungs förs, Inflyttning 1826-60, vol B:3

Ljungs förs, Inflyttning 1884-94, vol BI:5

Ljungs förs, Utflyttning 1826-60, vol B:3

Ljungs förs, Utflyttning 1861-83, vol BI:4

Ljungs förs, Vigsel 1694-1798, vol C:1

Ljungs förs, Vigsel 1794-1837, vol C:2

Ljungs förs, Vigsel 1838-60, vol C:3

Ljungs förs, Vigsel 1861-86, vol C:5

Ljungs förs, Vigsel, SCB utdrag 1901, vol H1AA:

Ljungs förs, Vigsel, SCB utdrag 1922, vol H1AA:

Ljungsarps förs (Dalstorps kyrkoarkiv), Vigsel 1861-94

Ljungsarps förs, Födda 1807-61, vol C:3

Ljungsarps förs, Födda 1862-94, vol C:4

Ljungsarps förs, Födda, SCB Utdrag 1907, vol H1AA:1504

Ljungsarps förs, Församlingsbok 1900-31, vol AII1:1

Ljungsarps förs, Församlingsbok 1900-31, vol AIIa:1

Ljungsarps förs, Husförhör 1856-60, vol AI:6

Ljungsarps förs, Husförhör 1861-82, vol AI:7

Ljungsarps förs, Vigsel 1807-61

Ljur förs (Nårunga kyrkoarkiv), Födda 1895-1935, vol C:8

Ljushults förs (Sexdrega kyrkoarkiv), Vigsel 1861-94, vol E2

Ljushults förs, Döda (Födelse o dop) 1895-1925, vol C:7

Ljushults förs, Döda 1861-94, vol F:1

Ljushults förs, Döda 1895-1925, vol C:7

Ljushults förs, Döda, SCB Utdrag 1934, vol H1AA:2829

Ljushults förs, Födda 1786-1860, vol C:4

Ljushults förs, Födda 1861-94, vol C:6

Ljushults förs, Födda 1861-94

Ljushults förs, Födda 1895-1925, vol C:7

Ljushults förs, Födda, SCB Utdrag 1926, vol H1AA:2553

Ljushults förs, Födda, SCB Utdrag 1928, vol H1AA:2619

Ljushults förs, Födda, SCB Utdrag 1931, vol H1AA:2721

Ljushults förs, Födda, SCB Utdrag 1934, vol H1AA:2828

Ljushults förs, Församlingsbok 1900-09, vol AIIa:1

Ljushults förs, Församlingsbok 1910-21, vol AIIa:2

Ljushults förs, Församlingsbok 1922-30, vol AIIa:3

Ljushults förs, Församlingsbok 1931-36, vol AIIa:4

Ljushults förs, Församlingsbok 1931-36, vol AIia:4

Ljushults förs, Församlingsbok 1937-42, vol AIIa:5

Ljushults förs, Husförhör 1859-70, vol AI:4

Ljushults förs, Husförhör 1870-77, vol AI:5

Ljushults förs, Husförhör 1877-83, vol AI:6

Ljushults förs, Husförhör 1883-90, vol AI:7

Ljushults förs, Husförhör 1890-99, vol AI:8

Ljushults förs, Vigsel, SCB Utdrag 1948, vol H1AA:4017

Ljusnarsbergs förs, Födda 1913-25, vol C:22

Ljusne förs, Församlingsbok 1915-24, vol AIIa:4a

Ljusne förs, Församlingsbok 1925-36, vol AIIa:5d

Locketorps förs, Församlingsbok 1898-1909, vol AIIa:1

Locketorps förs, Församlingsbok 1910-29, vol AIIa:2

Locketorps förs, Husförhör 1795-1803, vol AI:2

Locketorps förs, Husförhör 1860-72, vol AI:9

Locketorps förs, Husförhör 1872-82, vol AI:10

Locketorps förs, Husförhör 1882-98, vol AI:11

Locketorps förs, Vigsel 1895-1943, vol E:1

Lohtaja (sv. Lochteå) kommun, Husförhör 1725-32, vol (UK516)

Lohtaja (sv. Lochteå) kommun, Husförhör 1741-54, vol (UK516)

Lohtaja (sv. Lochteå) kommun, Vigsel 1747-1832

Loshults förs, Födda 1739-1788, vol C:3

Loshults förs, Husförhör 1872-81, vol AI:13

Loshults förs, Inflyttning 1851-84, vol B:1

Loshults förs, Vigsel 1739-88, vol C:3

Loshults förs, Vigsel 1864-78, vol CI:6

Ludvika förs, Födda 1913-19, vol C:11

Ludvika förs, Husförhör 1891-99, vol AI:11b

Luleå domkyrkoförs, Födda 1861-91, vol C:6

Lunda förs, Församlingsbok 1934-41, vol AIIa:6

Lunda förs, Husförhör 1851-55, vol AI:15

Lunda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:21A

Lunda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:21B

Lunda förs, Husförhör 1891-95, vol AI:23

Lunda förs, Inflyttning 1832-61, vol B:2

Lunda förs, Vigsel 1832-61, vol E:2

Lundby förs, Döda 1918-28, vol F:6

Lundby förs, Födda 1909-14, vol C:14

Lundby förs, Födda 1914-20, vol C:15

Lundby förs, Församlingsbok 1906-17, vol AIIa:17

Lundby förs, Församlingsbok 1906-17, vol AIIa:26

Lundby förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:43

Lundby förs, Församlingsbok 1917-28, vol AIIa:46

Lundby förs, Husförhör 1906-17, vol AIIa:15

Lundby förs, Husförhör 1917-28, vol AIIa:46

Lundby förs, Vigsel 1906-17, vol E:4

Lundby förs, Vigsel, SCB Utdrag 1946, vol H1AA:3747

Lyse förs, Församlingsbok 1915-30, vol AII:16

Lyse förs, Församlingsbok 1915-30, vol AII:6

Lyse förs, Församlingsbok 1915-35, vol AII:4

Lyse förs, Vigsel, SCB utdrag 1924, vol H1AA:2478

Längbro förs, Döda 1895-1919, vol FI:1

Längbro förs, Döda 1920-35, vol F:2

Längbro förs, Födda, SCB utdrag 1888, vol H1AA:934

Längbro förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:1

Längbro förs, Församlingsbok 1906-15, vol AIIa:2

Längbro förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIa:3

Längbro förs, Församlingsbok 1916-25, vol AIIa:5

Längbro förs, Församlingsbok 1926-35, vol AIIa:15

Längbro förs, Församlingsbok 1926-35, vol AIIa:18

Längbro förs, Husförhör 1861-65, vol AI:22A

Längbro förs, Husförhör 1886-90, vol AI:27B

Längbro förs, Husförhör 1891-95, vol AI:28B

Länghems förs, Döda 1864-94, vol F:1

Länghems förs, Födda 1856-62, vol C:5

Länghems förs, Födda 1861-94, vol C:6

Länghems förs, Födda 1861-94

Länghems förs, Födda, SCB Utdrag 1926, vol H1AA:2553

Länghems förs, Församlingsbok 1923-31, vol AIIa:3

Länghems förs, Församlingsbok 1932-43, vol AIIa:4

Länghems förs, Husförhör 1851-60, vol AI:10

Länghems förs, Husförhör 1886-92, vol AI:15

Länghems förs, Inflyttning 1864-94, vol B:3

Lännäs förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:1

Lännäs förs, Husförhör 1786-90, vol AI:3

Lännäs förs, Husförhör 1866-70, vol AI:19

Lännäs förs, Husförhör 1871-75, vol AI:20

Lännäs förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21

Lännäs förs, Husförhör 1881-85, vol AI:22

Lännäs förs, Husförhör 1886-90, vol AI:23

Lännäs förs, Husförhör 1891-95, vol AI:24

Lännäs förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:25

Lännäs förs, Inflyttning 1860-85

Lönsås förs, Födda 1763-1802, vol C:1

Malexanders förs, Döda 1834-61, vol C:4

Malexanders förs, Döda 1861-94, vol C:6

Malexanders förs, Födda, SCB utdrag 1879, vol H1AA:649

Malexanders förs, Församlingsbok 1898-1913, vol AIIa:1

Malexanders förs, Församlingsbok 1898-1913, vol AIIa:2

Malexanders förs, Församlingsbok 1914-34, vol AII:a:3

Malexanders förs, Husförhör 1826-31, vol AI:2

Malexanders förs, Husförhör 1832-36, vol AI:3

Malexanders förs, Husförhör 1837-42, vol AI:4

Malexanders förs, Husförhör 1843-48, vol AI:5

Malexanders förs, Husförhör 1891-98, vol AI:8

Malma förs, Döda 1775-1828, vol C:4

Malma förs, Födda 1775-1828, vol C:4

Malma förs, Husförhör 1742-72, vol AI:1

Malma förs, Husförhör 1805-14, vol AI:5

Malma förs, Husförhör 1815-24, vol AI:6

Malma förs, Husförhör 1825-34, vol AI:7

Malma förs, Vigsel 1755-74, vol C:3

Malmbäcks förs, Födda 1895-1927, vol C:3

Malmbäcks förs, Församlingsbok 1914-26, vol AIIa:4

Malmbäcks förs, Inflyttning 1916-41, vol BI:9

Malmö Caroli förs, Husförhör 1892-99, vol AI:101

Malmö S:t Pauli förs, Församlingsbok 1917-29, vol AIIa:412

Malmö S:t Pauli förs, Församlingsbok 1929-38, vol AIIa:413

Malmö S:t Petri förs, Födda 1916-19, vol C:16

Malmö S:t Petri förs, Församlingsbok 1923-28, vol AIIa:158

Marbäcks förs, Födda 1861-89, vol C:4

Marbäcks förs, Vigsel 1895-1919, vol EI:3

Mariestads förs, Döda 1688-1742, vol C:1

Mariestads förs, Vigsel 1688-1742, vol C:1

Masthuggets förs, Husförhör 1894-99, vol AII:1

Matteröds förs, Husförhör 1883-94, vol AI:11

Matteus förs, Utflyttning 1919, vol BIIc:5

Matteus förs, Vigsel 1934-36, vol EII:9

Medåkers förs, Döda 1696-1735, vol C:2

Medåkers förs, Döda 1736-74, vol F:1

Medåkers förs, Döda 1775-1810, vol F:2

Medåkers förs, Döda 1811-31, vol F:3

Medåkers förs, Döda 1832-52, vol F:4

Medåkers förs, Döda 1852-61, vol F:6

Medåkers förs, Döda 1862-94, vol F:7

Medåkers förs, Döda 1895-1921, vol F:8

Medåkers förs, Döda 1900, vol H1AA

Medåkers förs, Döda 1922-44, vol F:9

Medåkers förs, Födda 1683-95, vol C:1

Medåkers förs, Födda 1696-1735, vol C:2

Medåkers förs, Födda 1736-74, vol C:3

Medåkers förs, Födda 1775-1822, vol C:4

Medåkers förs, Födda 1823-57, vol C:5

Medåkers förs, Födda 1857-61, vol C:7

Medåkers förs, Födda 1862-84, vol C:8

Medåkers förs, Födda 1885-94, vol C:9

Medåkers förs, Födda 1895-1921, vol C:10

Medåkers förs, Födda 1972-84, vol C:8

Medåkers förs, Födda, SCB utdrag 1937, vol H1AA:2965

Medåkers förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:1

Medåkers förs, Församlingsbok 1910-21, vol AIIa:2a

Medåkers förs, Församlingsbok 1910-21, vol AIIa:2b

Medåkers förs, Församlingsbok 1921-26, vol AIIa:3a

Medåkers förs, Församlingsbok 1921-26, vol AIIa:3b

Medåkers förs, Församlingsbok 1926-36, vol AIIa:4a

Medåkers förs, Församlingsbok 1926-36, vol AIIa:4b

Medåkers förs, Församlingsbok 1936-45, vol AIIa:5a

Medåkers förs, Församlingsbok 1936-45, vol AIIa:5b

Medåkers förs, Församlingsbok 1946-47, vol AIIa:6a

Medåkers förs, Husförhör 1685-1720, vol AI:1-2

Medåkers förs, Husförhör 1721-50, vol AI:3

Medåkers förs, Husförhör 1751-66, vol AI:4

Medåkers förs, Husförhör 1767-74, vol AI:5

Medåkers förs, Husförhör 1775-94, vol AI:6

Medåkers förs, Husförhör 1795-1804, vol AI:7

Medåkers förs, Husförhör 1805-15, vol AI:8

Medåkers förs, Husförhör 1815-24, vol AI:9

Medåkers förs, Husförhör 1825-34, vol AI:10

Medåkers förs, Husförhör 1835-44, vol AI:11

Medåkers förs, Husförhör 1845-55, vol AI:12

Medåkers förs, Husförhör 1855-65, vol AI:13

Medåkers förs, Husförhör 1866-75, vol AI:14

Medåkers förs, Husförhör 1876-85, vol AI:15

Medåkers förs, Husförhör 1886-96, vol AI:16

Medåkers förs, Husförhör 1896-1900, vol AI:17

Medåkers förs, Inflyttning 1829-61, vol B:1

Medåkers förs, Utflyttning 1862-94, vol B:2

Medåkers förs, Vigsel 1696-1735, vol C:2

Medåkers förs, Vigsel 1736-1833, vol E:1

Medåkers förs, Vigsel 1833-61, vol E:2

Medåkers förs, Vigsel 1862-94, vol E:4

Medåkers förs, Vigsel 1895-1904, vol EI:5

Medåkers förs, Vigsel, SCB utdrag 1944, vol H1AA:3538

Medåkers förs, Vigsel/Födda 1696-1735, vol C:2

Mjölby förs, Döda, SCB utdrag 1946, vol H1AA:3699

Mjölby förs, Födda 1895-1806, vol C:7

Mjölby förs, Födda 1916-39, vol C:9

Mjölby förs, Församlingsbok 1896-1900, vol AIIa:3

Mjölby förs, Församlingsbok 1901-05, vol AIIa:6

Mjölby förs, Husförhör 1891-95, vol AI:31

Mjölby förs, Vigsel, SCB utdrag 1891, vol H1AA:1007

Mogata förs, Församlingsbok 1906-16, vol AIIa:2

Mora förs, Församlingsbok 1900-10, vol AIIa:5

Mora förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:10

Mora förs, Församlingsbok 1920-31, vol AIIa:15A

Mora förs, Församlingsbok 1931-41, vol AIIa:20

Mosjö förs, Döda 1796-1830, vol E:1

Mosjö förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:4

Mosjö förs, Husförhör 1778-87, vol AI:5

Mosjö förs, Husförhör 1787-1800, vol AI:6

Mossebo förs, Födda 1895-1936, vol B:1

Motala (Landsförs), Församlingsbok 1910-18, vol AIIa:11

Motala (Landsförs), Församlingsbok 1919-30, vol AIIa:26

Motala förs, Döda 1804-42, vol C:5 (CI:5)

Motala förs, Döda 1853-60, vol C:9 (CI:7)

Motala förs, Döda 1871-94, vol EI:2

Motala förs, Döda 1895-1915, vol F:2

Motala förs, Födda 1674-1781, vol C:2 (CI:2)

Motala förs, Födda 1736-75, vol C:4 (CI:4)

Motala förs, Födda 1844-52, vol C:8 (CII:1)

Motala förs, Födda 1853-60, vol C:9 (CI:7)

Motala förs, Födda 1861-64, vol C:10

Motala förs, Födda 1864-70, vol C:12

Motala förs, Församlingsbok 1901-06, vol AIIa:6

Motala förs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:7

Motala förs, Församlingsbok 1910-18, vol AIIa:12

Motala förs, Församlingsbok 1930-39, vol AIIa:42

Motala förs, Husförhör 1779-84, vol AI:1

Motala förs, Husförhör 1840-45, vol AI:17

Motala förs, Husförhör 1846-53, vol AI:22 (AI:20)

Motala förs, Husförhör 1853-60, vol AI:26 (AI:21)

Motala förs, Husförhör 1854-60, vol AI:28 (AI:23)

Motala förs, Husförhör 1861-65, vol AI:32 (AI:26)

Motala förs, Husförhör 1861-65, vol AI:33 (AI:27)

Motala förs, Husförhör 1861-65, vol AI:34 (AI:28)

Motala förs, Husförhör 1866-72, vol AI:37 (AI:30)

Motala förs, Husförhör 1866-72, vol AI:38 (AI:31)

Motala förs, Husförhör 1873-78, vol AI:44 (AI:35)

Motala förs, Husförhör 1879-83, vol AI:50 (AI:39)

Motala förs, Husförhör 1884-92, vol AI:56 (AI:43)

Motala förs, Husförhör 1893-1900, vol AI:61

Motala förs, Inflyttning 1843-60, vol B:3

Motala landsförs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:4

Motala landsförs, Församlingsbok 1919-30, vol AIIa:28

Motala landsförs, Husförhör 1884-92, vol AI:54

Motala landsförs, Husförhör 1893-1900, vol AI:59

Motala landsförs, Husförhör 1893-1900, vol AI:60

Motala landsförs, Husförhör 1893-1900, vol AI:61

Munktorps förs, Döda 1795-1830, vol FI:3

Munktorps förs, Döda 1895-1911, vol FI:7

Munktorps förs, Födda 1728-46, vol C:2

Munktorps förs, Födda 1909-28, vol C:12

Munktorps förs, Församlingsbok 1896-1909, vol AIIa:1

Munktorps förs, Församlingsbok 1896-1909, vol AIIa:2

Munktorps förs, Församlingsbok 1896-1909, vol AIIa:3

Munktorps förs, Församlingsbok 1909-21, vol AIIa:4

Munktorps förs, Församlingsbok 1909-21, vol AIIa:5

Munktorps förs, Församlingsbok 1909-21, vol AIIa:6

Munktorps förs, Församlingsbok 1921-32, vol AIIa:8

Munktorps förs, Församlingsbok 1921-32, vol AIIa:9

Munktorps förs, Husförhör 1819-29, vol AI:10b

Munktorps förs, Husförhör 1864-73, vol AI:15b

Munktorps förs, Husförhör 1874-83, vol AI:16b

Munktorps förs, Husförhör 1884-87, vol AI:17b

Munktorps förs, Husförhör 1887-95, vol AI:18b

Munktorps förs, Inflyttning 1795-1840, vol B:2

Månstads förs, Döda, SCB Utdrag 1906, vol H1AA:1474

Månstads förs, Döda, SCB Utdrag 1913, vol H1AA:1789

Månstads förs, Döda, SCB Utdrag 1915, vol H1AA:1935

Månstads förs, Döda, SCB Utdrag 1931, vol H1AA:2722

Månstads förs, Döda, SCB Utdrag 1939, vol H1AA:3108

Månstads förs, Födda 1815-60, vol C:2

Månstads förs, Födda 1895-1944, vol C:4

Månstads förs, Församlingsbok 1896-1904, vol AIIa:1

Månstads förs, Församlingsbok 1904-19, vol AIIa:2

Månstads förs, Församlingsbok 1920-35, vol AIIa:3

Månstads förs, Husförhör 1890-95, vol AI:9

Månstads förs, Husförhör 1904-19, vol AIIa:2

Månstads förs, Husförhör 1920-35, vol AIIa:3

Månstads förs, Vigsel 1895-1944, vol E:1

Månstads förs, Vigsel, SCB Utdrag 1905, vol H1AA:1441

Månstads förs, Vigsel, SCB Utdrag 1941, vol H1AA:3266

Månstads förs, Vigsel, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:343

Månstads förs, Vigsel, SCB Utdrag 1945, vol H1AA:3628

Mårdaklevs förs, Födda 1861-1893, vol C:4

Mårdaklevs förs, Födda 1861-93, vol C:4

Mårdaklevs förs, Församlingsbok 1917-30, vol AIIa:2

Mårdaklevs förs, Vigsel 1895-1927, vol C:6

Mölltorps förs, Döda 1753-1849, vol C:2

Mölltorps förs, Döda 1845-69, vol C:4

Mölltorps förs, Döda 1850-95, vol F:1

Mölltorps förs, Födda 1850-95, vol C:5

Mölltorps förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIa:1

Mölltorps förs, Husförhör 1821-27, vol AI:3

Mölltorps förs, Husförhör 1821-37, vol AI:3

Mölltorps förs, Husförhör 1838-47, vol AI:4

Mölltorps förs, Husförhör 1843-60, vol AI:5

Mölltorps förs, Husförhör 1860-73, vol AI:7

Mölltorps förs, Husförhör 1874-87, vol AI:8

Mölltorps förs, Husförhör 1887-98, vol AI:9

Mölltorps förs, Husförhör 1910-23, vol AII:3

Mönsterås förs, Födda 1833-50, vol C:7

Mönsterås förs, Husförhör 1833-46, vol AI:6A

Mönsterås förs, Husförhör 1847-60, vol AI:7B

Mönsterås förs, Husförhör 1861-70, vol AI:11B

Mönsterås förs, Husförhör 1871-80, vol AI:12D

Mönsterås förs, Husförhör 1881-95, vol AI:13C

Mönsterås förs, Vigsel, SCB utdrag 1875, vol H1AA:518

Mörkö förs, Församlingsbok 1912-24, vol AIIa:2

Mörkö förs, Inflyttning 1895-26, vol B:4

Nedre Ulleruds förs, Döda 1795-1860, vol F:1

Nedre Ulleruds förs, Döda, SCB utdrag 1874, vol H1AA:500

Nedre Ulleruds förs, Döda, SCB utdrag 1875, vol H1AA:533

Nedre Ulleruds förs, Döda, SCB utdrag 1879, vol H1AA:669

Nedre Ulleruds förs, Döda, SCB utdrag 1880, vol H1AA:667

Nedre Ulleruds förs, Döda, SCB utdrag 1883, vol H1AA:782

Nedre Ulleruds förs, Födda 1806-1849, vol C:6

Nedre Ulleruds förs, Födda 1849-60, vol C:7

Nedre Ulleruds förs, Födda 1895-1914, vol C:10

Nedre Ulleruds förs, Församlingsbok 1896-1905, vol AIIa:1

Nedre Ulleruds förs, Församlingsbok 1906-23, vol AIIa:3

Nedre Ulleruds förs, Församlingsbok 1906-23, vol AIIa:4

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1818-24, vol AI:11

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1825-36, vol AI:12

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1836-46, vol AI:13

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1846-55, vol AI:14

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1855-60, vol AI:15

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1861-66, vol AI:16

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1866-71, vol AI:17

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1871-77, vol AI:18

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1876-83, vol AI:19

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1881-85, vol AI:20

Nedre Ulleruds förs, Husförhör 1886-95, vol AI:21

Nedre Ulleruds förs, Inflyttning 1822-60, vol B:1

Nedre Ulleruds förs, Vigsel 1799-61, vol E:2

Nedre Ulleryds förs, Födda 1806-49, vol C:6

Nittorps förs (Dalstorps kyrkoarkiv), Döda 1861-1894, vol F:1

Nittorps förs, Döda, SCB Utdrag 1908, vol H1AA:1536

Nittorps förs, Döda, SCB Utdrag 1910, vol H1AA:1598

Nittorps förs, Döda, SCB Utdrag 1917, vol H1AA:2078

Nittorps förs, Döda, SCB Utdrag 1923, vol H1AA:2443

Nittorps förs, Döda, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3434

Nittorps förs, Födda 1807-61, vol C:3

Nittorps förs, Födda 1862-94, vol C:5

Nittorps förs, Födda, SCB Utdrag 1896, vol H1AA:1166

Nittorps förs, Födda, SCB Utdrag 1901, vol H1AA:1319

Nittorps förs, Födda, SCB Utdrag 1917, vol H1AA:2076

Nittorps förs, Födda, SCB Utdrag 1919, vol H1AA:2231

Nittorps förs, Födda, SCB Utdrag 1930, vol H1AA:2687

Nittorps förs, Församlingsbok 1904-31, vol AIIa:1

Nittorps förs, Husförhör 1861-75, vol AI:11

Nittorps förs, Husförhör 1874-90, vol AI:12

Nittorps förs, Husförhör 1891-1903, vol AI:13

Nittorps förs, Vigsel, SCB Utdrag 1915, vol H1AA:1933

Nittorps förs, Vigsel, SCB Utdrag 1921, vol H1AA:2358

Nora bergsförs, Döda 1702-50, vol C:2

Nora bergsförs, Döda 1702-50, vol F:1

Nora bergsförs, Döda 1751-74, vol F:2

Nora bergsförs, Döda 1775-95, vol F:3

Nora bergsförs, Döda 1795-1810, vol F:4

Nora bergsförs, Döda 1811-27, vol F:5

Nora bergsförs, Döda 1828-42, vol F:6

Nora bergsförs, Döda 1843-59, vol F:8B

Nora bergsförs, Döda 1861-94, vol F:10

Nora bergsförs, Födda 1737-56, vol C:1

Nora bergsförs, Födda 1756-70, vol C:2

Nora bergsförs, Födda 1770-88, vol C:3

Nora bergsförs, Födda 1788-1805, vol C:4

Nora bergsförs, Födda 1806-1823, vol C:5

Nora bergsförs, Födda 1806-23, vol C:5

Nora bergsförs, Födda 1806-23

Nora bergsförs, Födda 1824-27, vol C:6

Nora bergsförs, Födda 1828-42, vol C:7

Nora bergsförs, Födda 1900-14, vol C:15

Nora bergsförs, Födda, SCB utdrag 1874, vol H1AA:501

Nora bergsförs, Församlingsbok 1901-09, vol AIIa:2

Nora bergsförs, Församlingsbok 1909-19, vol AIIa:6

Nora bergsförs, Församlingsbok 1930-40, vol AIIa:11

Nora bergsförs, Husförhör 1718-32, vol AI:2A

Nora bergsförs, Husförhör 1718-32, vol AI:2B

Nora bergsförs, Husförhör 1733-42, vol AI:3B

Nora bergsförs, Husförhör 1743-52, vol AI:4A

Nora bergsförs, Husförhör 1751-60, vol AI:5A

Nora bergsförs, Husförhör 1761-70, vol AI:6A

Nora bergsförs, Husförhör 1771-90, vol AI:7B

Nora bergsförs, Husförhör 1775-84, vol AI:8B

Nora bergsförs, Husförhör 1791-1800, vol AI:9B

Nora bergsförs, Husförhör 1801-10, vol AI:10A

Nora bergsförs, Husförhör 1801-10, vol AI:10B

Nora bergsförs, Husförhör 1811-20, vol AI:11B

Nora bergsförs, Husförhör 1821-29, vol AI:12B

Nora bergsförs, Husförhör 1828-41, vol AI:13E

Nora bergsförs, Husförhör 1841-50, vol AI:14E

Nora bergsförs, Husförhör 1851-61, vol AI:15C

Nora bergsförs, Husförhör 1851-61, vol AI:15D

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16B

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16C

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16D

Nora bergsförs, Husförhör 1861-71, vol AI:16E

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17A

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17B

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17C

Nora bergsförs, Husförhör 1872-81, vol AI:17D

Nora bergsförs, Husförhör 1882-91, vol AI:18C

Nora bergsförs, Husförhör 1882-91, vol AI:18D

Nora bergsförs, Husförhör 1892-1901, vol AI:19C

Nora bergsförs, Inflyttning 1890-1900, vol B:5

Nora bergsförs, Vigsel 1700-1750, vol E:1

Nora bergsförs, Vigsel 1700-50, vol E:1

Nora bergsförs, Vigsel 1775-1804, vol E:3

Nora förs C-län, Husförhör 1876-80, vol AI:17b

Nora förs C-län, Inflyttning 1859-04, vol B:3

Norbergs förs, Församlingsbok 1912-41, vol AIIa:15

Norbergs förs, Församlingsbok 1912-41, vol AIIa:16

Norbergs förs, Inflyttning 1912-24, vol B:5

Norbergs förs, Vigsel 1872-94, vol EI:4

Normlösa förs, Döda 1769-1815, vol C:4

Normlösa förs, Döda 1816-61, vol C:5

Normlösa förs, Födda 1769-1815, vol C:4

Normlösa förs, Födda 1769-1815, vol CI:4

Normlösa förs, Församlingsbok 1898-1909, vol AIIa:1

Normlösa förs, Församlingsbok 1909-20, vol AIIa:2

Normlösa förs, Husförhör 1789-1804, vol AI:2

Normlösa förs, Husförhör 1805, vol AI:3

Normlösa förs, Husförhör 1805-10, vol AI:4

Normlösa förs, Husförhör 1811-15, vol AI:5

Normlösa förs, Husförhör 1816-24, vol AI:6

Normlösa förs, Husförhör 1824-30, vol AI:7

Normlösa förs, Husförhör 1886-94, vol AI:18

Normlösa förs, Husförhör 1892-97, vol AI:19

Normlösa förs, Inflyttning 1883-99, vol BI:5

Normlösa förs, Utflyttning 1813-46, vol B:1

Normlösa förs, Vigsel 1918-44, vol CI:9

Norra Sandsjö förs, Födda 1929-48, vol C:6

Norra Unnaryds förs, Döda SCB Utdrag 1926, vol H1AA:2540

Norra Unnaryds förs, Döda, SCB Utdrag 1935, vol H1AA:2852

Norra Unnaryds förs, Födda 1796-1864, vol C:2

Norra Unnaryds förs, Födda 1895-1929, vol C:3

Norra Unnaryds förs, Församlingsbok 1893-1923, vol AIIa:1

Norra Unnaryds förs, Församlingsbok 1896-1923, vol AIIa:1

Norra Unnaryds förs, Församlingsbok 1898-1923, vol AIIa:1

Norra Unnaryds förs, Husförhör 1885-98, vol AI:3

Norrbyås förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:3

Norrbärke förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:2a

Norrbärke förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:2c

Norrbärke förs, Församlingsbok 1914-30, vol AIIa:2f

Norrbärke förs, Inflyttning 1916-27, vol B:12

Norrköping Hedvigs förs, Födda 1907-26, vol C:11

Norrköping, Borgs förs, Husförhör 1872-76, vol AI:16 (AI:14)

Norrköping, Hedvigs förs 1901-1906, vol AIIa:5

Norrköping, Hedvigs förs, Döda 1914-38, vol F:4

Norrköping, Hedvigs förs, Folkräkning 1910

Norrköping, Hedvigs förs, Födda 1895-1906, vol C:10

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:10

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIa:9

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIa:13

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1914-20, vol AIIa:17

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1916-20, vol AIIa:20

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1917-22, vol AIIa:12

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1921-25, vol AIIa:24

Norrköping, Hedvigs förs, Församlingsbok 1926-30, vol AIIa:31

Norrköping, Hedvigs förs, Inflyttning 1795-1910, vol BI:6

Norrköping, Hedvigs förs, Inflyttning 1895-1910, vol BI:6

Norrköping, Matteus förs, Födda 1885-1894, vol CI:1

Norrköping, Matteus förs, Födda 1905-13, vol CI:4

Norrköping, Matteus förs, Församlingsbok 1906-10, vol AIIaa:16

Norrköping, Matteus förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIaa:24

Norrköping, Matteus förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIaa:25

Norrköping, Matteus förs, Församlingsbok 1911-15, vol AIIaa:28

Norrköping, Matteus förs, Församlingsbok 1915-20, vol AIIa:23

Norrköping, Matteus förs, Inflyttning 1904-13, vol BI:3

Norrköping, S:t Johannes förs, Döda 1861-80, vol C:10

Norrköping, S:t Johannes förs, Husförhör 1861-65, vol AI:15

Norrköping, S:t Johannes förs, Inflyttning 1836-80, vol BI:2

Norrköping, S:t Johannes förs, Inflyttning 1888-1911, vol BI:4

Norrköping, S:t Johannes förs, Utflyttning 1836-80, vol BI:2

Norrköping, S:t Johannes förs, Utflyttning 1888-1911, vol BI:4

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1787-1806, vol C:7

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1827-44, vol C:9

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1844-61, vol C:10

Norrköping, S:t Olai förs, Döda 1908-14, vol FI:6

Norrköping, S:t Olai förs, Döda, SCB utdrag 1861, vol H1AA:41

Norrköping, S:t Olai förs, Döda, SCB utdrag 1866, vol H1AA:210

Norrköping, S:t Olai förs, Döda, SCB utdrag 1867, vol H1AA:244

Norrköping, S:t Olai förs, Fastighetslängd 1899-1905, vol AIIb:7

Norrköping, S:t Olai förs, Folkräkning 1890

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1787-1805, vol C:7

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1806-26, vol C:8

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1827-44, vol C:9

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1844-61, vol C:10

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1867-73, vol CI:12

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1874-82, vol CI:13

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1883-93, vol CI:14

Norrköping, S:t Olai förs, Födda 1899-1904, vol CI:16

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIaa:2

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIaa:3

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIaa:5

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1899-1910, vol AIIaa:6

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIaa:12

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIaa:13

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIaa:20

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1910-15, vol AIIaa:22

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1915-20, vol AIIaa:32

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1915-20, vol AIIaa:35

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1920-25, vol AIIaa:49

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1925-30, vol AIIaa:54

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1925-30, vol AIIaa:63

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1925-30, vol AIIaa:65

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1930-35, vol AIIaa:69

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1930-35, vol AIIaa:80

Norrköping, S:t Olai förs, Församlingsbok 1935-40, vol AIIaa:86

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1828-32, vol AI:28

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1833-38, vol AI:32

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1838-43, vol AI:34

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1838-43, vol AI:36

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1843-48, vol AI:38

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1843-48, vol AI:41

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1848-53, vol AI:43

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1848-53, vol AI:46

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1853-58, vol AI:48

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1853-58, vol AI:51

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1858-63, vol AI:53

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1858-63, vol AI:54

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1858-63, vol AI:56

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:58

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:59

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:60

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:62

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1863-68, vol AI:63

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1868-73, vol AI:66

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1868-73, vol AI:71

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1873-78, vol AI:79

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1878-82, vol AI:84

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1878-83, vol AI:87

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1881-93, vol AI:98

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1883-87, vol AI:91

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1883-87, vol AI:92

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1883-93, vol AI:99

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1888-93, vol AI:99

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1894-98, vol AI:102

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1894-98, vol AI:103

Norrköping, S:t Olai förs, Husförhör 1894-99, vol AI:103

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1877-90, vol BI:9

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1898-1904

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1905-11, vol BI:13

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1912-19, vol BI:14

Norrköping, S:t Olai förs, Inflyttning 1920-27, vol BI:15

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1800-09, vol BII:2

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1818-30, vol BII:2

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1855-76, vol BII:6

Norrköping, S:t Olai förs, Utflyttning 1877-90, vol BII:7

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1806-27, vol C:8

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1844-61, vol C:10

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1895-1904, vol EI:4

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1905-12, vol E:5

Norrköping, S:t Olai förs, Vigsel 1923-33, vol EI:7

Norrköping, S:t Olai, Husförhör 1863-68, vol AI:63

Norrköpings Hedvigs förs, Födda 1880-94, vol C:9

Norrköpings Hedvigs förs, Församlingsbok 1916-20, vol AIIa:20

Norrköpings Hedvigs förs, Församlingsbok 1926-30, vol AIIa:34

Norrköpings Hedvigs förs, Husförhör 1885-90, vol AI:36

Norrköpings Matteus förs, Vigsel, SCB Utdrag 1943, vol H1AA:3398

Norrköpings S:t Olai förs, Församlingsbok 1905-11), vol AIIaa:9

Norrköpings Östra Eneby förs, Döda 1913-26, vol F:3

Norrköpings Östra Eneby förs, Födda 1872-85, vol C:6

Norrköpings Östra eneby förs, Födda 1831-64, vol CI:4

Norrköpins Hedvigs förs, Församlingsbok 1926-30, vol AIIa:37

Norrtälje förs, Döda 1922-33, vol FI:4

Norrtälje förs, Församlingsbok 1900-05, vol AIIa:2

Norums förs, Födda 1839-61, vol C:5

Norums förs, Husförhör 1855-59, vol AI:11

Nottebäcks förs, Husförhör 1876-80, vol AI:21

Nya Varvets förs, Inflyttning 1895, vol B:4

Nykils förs, Födda 1779-1803, vol C:4

Nykyrka förs, Födda 1873-94, vol C:4

NykyrkaD förs, Födda 1795-1861, vol C:1

Nyköpings S:t Nicolai förs, Församlingsbok 1926-40, vol AIIb:19

Nyköpings S:t Nicolai förs, Församlingsbok 1926-40, vol AIIb:20

Nyköpings Västra förs (Nyköpings S:t Nicolai), Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:7

Nyköpings Västra förs (Nyköpings S:t Nicolai), Församlingsbok 1912-19, vol AIIa:11

Nyköpings Västra förs, Döda 1915-33, vol FI:12

Nyköpings Västra förs, Folkräkning 1910, vol Folk_104093-030

Nyköpings Västra förs, Församlingsbok 1906-11, vol AIIa:7

Nyköpings Västra förs, Församlingsbok 1912-19, vol AIIa:11

Nyköpings Västra förs, Församlingsbok 1912-19, vol AIIa:12

Nyköpings Östra (Helgona) förs, Födda 1782-1821, vol C:2

Näsby förs (Frövi), Församlingsbok, SCB utdrag 1930, vol H1AAA:153

Näsby förs, Döda 1895-1923, vol F:6

Näsby förs, Döda, SCB utdrag 1929, vol H1AA:2658

Näsby förs, Döda, SCB utdrag 1931, vol H1AA:2726

Näsby förs, Döda, SCB utdrag 1938, vol H1AA:3037

Näsby förs, Födda 1867-80, vol C:5

Näsby förs, Födda 1895-1907, vol C:7

Näsby förs, Födda, SCB utdrag 1901, vol H1AA:1324

Näsby förs, Församlingsbok 1900-05, vol AII:1

Näsby förs, Församlingsbok 1906-14, vol AII:2

Näsby förs, Församlingsbok 1906-14, vol AII:3

Näsby förs, Församlingsbok 1915-28, vol AII:4

Näsby förs, Församlingsbok 1915-28, vol AII:5

Näsby förs, Församlingsbok 1915-28, vol AII:6

Näsby förs, Församlingsbok 1929-36, vol AII:7

Näsby förs, Församlingsbok 1929-36, vol AII:8

Näsby förs, Församlingsbok 1929-36, vol AII:9

Näsby förs, Församlingsbok, SCB utdrag 1930, vol H1AAA:153

Näsby förs, Husförhör 1871-75, vol AI:16

Näsby förs, Husförhör 1876-80, vol AI:17

Näsby förs, Vigsel, SCB utdrag 1930, vol H1AA:2692

Näsby, Födda 1908-37, vol C:8

Näskotts förs, Församlingsbok 1918-33, vol AIIa:3

Näskotts förs, Församlingsbok 1933-40, vol AIIa:4

Nättraby förs, Döda 1729-1830, vol F:1

Nättraby förs, Döda 1863-83, vol F:3

Nättraby förs, Döda 1895-1928, vol F:5

Nättraby förs, Födda 1795-1825, vol C:2

Nättraby förs, Födda 1826-62, vol C:4

Nättraby förs, Födda 1863-70, vol C:5

Nättraby förs, Födda 1871-83, vol C:5

Nättraby förs, Födda 1895-1921, vol CI:8

Nättraby förs, Födda 1895-1921, vol CI:9

Nättraby förs, Församlingsbok 1896-1901, vol AIIa:1

Nättraby förs, Församlingsbok 1901-07, vol AIIa:2

Nättraby förs, Församlingsbok 1907-25, vol AIIa:4

Nättraby förs, Församlingsbok 1908-25, vol AIIa:4

Nättraby förs, Församlingsbok 1924-41, vol AIIa:7

Nättraby förs, Husförhör 1814-19, vol AI:1

Nättraby förs, Husförhör 1820-24, vol AI:2

Nättraby förs, Husförhör 1825-28, vol AI:3

Nättraby förs, Husförhör 1829-32, vol AI:4

Nättraby förs, Husförhör 1832-36, vol AI:5

Nättraby förs, Husförhör 1836-40, vol AI:6

Nättraby förs, Husförhör 1836-43, vol AI:6

Nättraby förs, Husförhör 1843-48, vol AI:7

Nättraby förs, Husförhör 1848-53, vol AI:8

Nättraby förs, Husförhör 1853-60, vol AI:9

Nättraby förs, Husförhör 1860-62, vol AI:10

Nättraby förs, Husförhör 1863-66, vol AI:11

Nättraby förs, Husförhör 1866-70, vol AI:12 (13)

Nättraby förs, Husförhör 1866-70, vol AI:13

Nättraby förs, Husförhör 1871-75, vol AI:13 (14)

Nättraby förs, Husförhör 1871-75, vol AI:14

Nättraby förs, Husförhör 1876-80, vol AI:14 (15)

Nättraby förs, Husförhör 1876-80, vol AI:15

Nättraby förs, Husförhör 1881-90, vol AI:16

Nättraby förs, Husförhör 1891-95, vol AI:18

Nättraby förs, Husförhör 1963-66, vol AI:11

Nättraby förs, Inflyttning 1829-62, vol B:2

Nättraby förs, Inflyttningsattest 1861-65, vol HII:13

Nättraby förs, Utflyttning 1895-1915, vol B:5

Nättraby förs, Vigsel 1729-1862, vol E:1

Nättraby förs, Vigsel 1863-87 (-93), vol E:2

Nås förs, Husförhör 1877-86, vol AI:17A

Ockelbo förs, Födda 1903-11, vol C:2

Odensvi förs, Döda 1680-1720, vol C:1

Odensvi förs, Döda 1721-60, vol C:2

Odensvi förs, Döda 1760-75, vol F:1

Odensvi förs, Döda 1776-1810, vol F:2

Odensvi förs, Födda 1680-1720, vol C:1

Odensvi förs, Födda 1721-60, vol C:2

Odensvi förs, Födda 1760-75, vol C:3

Odensvi förs, Födda 1776-1817, vol C:4

Odensvi förs, Födda 1895-1940, vol C:10

Odensvi förs, Församlingsbok 1901-10, vol AIIa:1

Odensvi förs, Församlingsbok 1911-20, vol AIIa:2

Odensvi förs, Husförhör 1700-34, vol AI:1

Odensvi förs, Husförhör 1735-47, vol AI:2

Odensvi förs, Husförhör 1748-53, vol AI:3

Odensvi förs, Husförhör 1754-66, vol AI:4

Odensvi förs, Husförhör 1767-75, vol AI:5

Odensvi förs, Husförhör 1776-84, vol AI:6

Odensvi förs, Husförhör 1785-92, vol AI:7

Odensvi förs, Husförhör 1874-83, vol AI:17

Odensvi förs, Husförhör 1894-1900, vol AI:19

Odensvi förs, Inflyttning 1877-94, vol B:2

Odensvi förs, Vigsel 1680-1720, vol C:1

Odensvi förs, Vigsel 1721-60, vol C:2

Odensvi förs, Vigsel 1897-1940, vol E:6

Odensåkers förs, Döda 1786-1837, vol C:3

Odensåkers förs, Döda 1838-75, vol C:5

Odensåkers förs, Döda 1891, vol C:3

Odensåkers förs, Döda 1895-1928, vol DI:1

Odensåkers förs, Döda, SCB utdrag 1861, vol :59

Odensåkers förs, Döda, SCB utdrag 1871, vol :396

Odensåkers förs, Födda 1722-85, vol C:2

Odensåkers förs, Födda 1786-1837, vol C:3

Odensåkers förs, Födda 1838-75, vol C:5

Odensåkers förs, Födda 1875-94, vol C:6

Odensåkers förs, Födda 1895-1925, vol C:7

Odensåkers förs, Församlingsbok 1896-1911, vol AIIa:1

Odensåkers förs, Församlingsbok 1911-34, vol AIIa:2

Odensåkers förs, Husförhör 1802-09, vol AI:2

Odensåkers förs, Husförhör 1809-12, vol AI:3

Odensåkers förs, Husförhör 1811-12, vol AI:4

Odensåkers förs, Husförhör 1812-24, vol AI:5

Odensåkers förs, Husförhör 1824-37, vol AI:6

Odensåkers förs, Husförhör 1837-45, vol AI:7

Odensåkers förs, Husförhör 1845-60, vol AI:8

Odensåkers förs, Husförhör 1860-67, vol AI:9

Odensåkers förs, Husförhör 1867-75, vol AI:10

Odensåkers förs, Husförhör 1875-84, vol AI:11

Odensåkers förs, Husförhör 1884-96, vol AI:12

Odensåkers förs, Husförhör 1884-97, vol AI:12

Odensåkers förs, Inflyttning 1806-1849, vol B:1

Odensåkers förs, Utflyttning 1806-49, vol B:1

Odensåkers förs, Utflyttning 1850-75, vol B:2

Odensåkers förs, Vigsel 1786-1837, vol C:3

Odensåkers förs, Vigsel 1786-1838, vol C:3

Odensåkers förs, Vigsel 1842-59, vol C:4

Odenåkers (Låstads) förs, Födda 1875-94, vol C:6

Ods förs, Födda 1775-1850, vol C:2

Ods förs, Födda 1851-79, vol C:3

Offerdals förs, Döda 1909-28, vol F:4

Offerdals förs, Födda 1861-85, vol C:5

Offerdals förs, Födda 1886-94, vol C:6

Offerdals förs, Församlingsbok 1900-06, vol AIIa:1A

Offerdals förs, Församlingsbok 1900-1906, vol AIIa:1A

Offerdals förs, Församlingsbok 1906-16, vol AIIa:2A

Offerdals förs, Församlingsbok 1906-1916, vol AIIa:2A

Offerdals förs, Församlingsbok 1916-31, vol AIIa:3A

Offerdals förs, Församlingsbok 1916-31, vol AIia:3A

Offerdals förs, Församlingsbok 1931-45, vol AIIa:4A

Offerdals förs, Husförhör 1879-89, vol AI:13A

Offerdals förs, Husförhör 1890-99, vol AI:14A

Offerdals förs, Vigsel 1862-94, vol E:3

Offerdals förs, Vigsel 1895-1920

Onsala förs, Födda 1849-60, vol C:4

Onsala förs, Församlingsbok 1918-35, vol AIIa:4

Onsala förs, Vigsel 1861-94, vol E:3

Oscars förs, Inflyttning 1927, vol BI:22

Oskarshamns förs, Döda 1895-1930, vol F:4

Oskarshamns förs, Församlingsbok 1900-31, vol AIIa:4

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Döda 1792-1855

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Husförhör 1791-1803, vol IAa:14 IK131

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Husförhör 1804-10, vol IAa:15 IK131_I

Oulu tietokannassa (Uleåborgs domkyrkoförs), Vigsel

PDF-dokument - EricsonAncestors, Hjalmar Stenborg

Partille förs, Församlingsbok 1922-28, vol AIIa:6

Passagerarlista - Inkomna uppgifter om utvandrade personer, Göteborgs poliskammare, vol E IX:28

Passenger Arrival List 1892-1924

Personkälla 2019, Ulrica A

Personkälla, Anita C

Personkälla, Artur

Personkälla, Bertil W.

Personkälla, Bo Ulrik S

Personkälla, Brita

Personkälla, Britt-Marie B

Personkälla, Christer A

Personkälla, Christer S.

Personkälla, Christina K

Personkälla, David H

Personkälla, Gino A

Personkälla, Gotthard J

Personkälla, Gunvor B

Personkälla, Göran Å

Personkälla, Göte

Personkälla, Hans S

Personkälla, Heléne B

Personkälla, Inger L

Personkälla, Jan R.

Personkälla, Jan Ö

Personkälla, Jan-Olof S

Personkälla, Johan Ö

Personkälla, Lars J

Personkälla, Lars S

Personkälla, Lars-Gösta & Lena J.

Personkälla, Lena S

Personkälla, Lennart H.

Personkälla, Leonard

Personkälla, Lotta O

Personkälla, Margaretha M

Personkälla, Margit

Personkälla, Marianne H. / Tommy J.

Personkälla, Marie S

Personkälla, Martin E.

Personkälla, Nea M

Personkälla, Paula G

Personkälla, Per R

Personkälla, Ragnar Svedskog

Personkälla, Raymond

Personkälla, Richard H

Personkälla, Rosa

Personkälla, Sandra Ä

Personkälla, Stig H

Personkälla, Stig-Arne

Personkälla, Stina S

Personkälla, Sven-Åke E

Personkälla, Sören F.

Personkälla, Tommy G

Personkälla, Vincent E

Personkälla, Yvonne C.

Personkälla, Åsa Å

Pohjanmaa (Österbotten), Mantalslängd 1680

Pudasjärvi kommun, Födda 1823-42, vol IC:7 IK385

Pudasjärvi kommun, Födda 1843-57, vol I C:8 IK385

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1766-72, vol IAa:5

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1773-78, vol IAa:6

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1779-84, vol IAa:7 MKO27-30

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1785-90, vol IAa:8 MKO31-35

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1791-98, vol IAa:9 MKO36-42

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1799-1804, vol IAa:10 IK381

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1805-12, vol IAa:12 IK381_II

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1813-22, vol IAa:13 IK381-382

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1823-38, vol IAa:14 IK382

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1823-38, vol IAa:14

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1839-45, vol IAa:15 IK382

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1846-53, vol IAa:16 IK382-383

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1854-61, vol IAa:17 IK383-384

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1854-61, vol IAa:17 IK383.384

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1856-53, vol IAa:16 IK382-383

Pudasjärvi kommun, Husförhör 1861-73, vol IAa:18-18a MKO1-21

Pudasjärvi kommun, Inflyttning 1805-79, vol IBa:1 IK386

Pudasjärvi kommun, Vigsel 1810-52, vol IC:6 IK385

Ramnäs förs, Församlingsbok 1907-15, vol AII:2A

Ramundeboda förs, Födda 1816-60, vol C:2

Ramundeboda förs, Husförhör 1881-85, vol AI:17

Ramundebode förs, Husförhör 1881-85, vol AI:17

Ransbefgs förs, Födda 1850-94, vol C:5

Ransbergs förs, Födda 1693-1739, vol C:2

Ransbergs förs, Födda 1798-1849, vol C:4

Ransbergs förs, Födda 1850-94, vol C:5

Ransbergs förs, Födda 1885-1925, vol C:6

Ransbergs förs, Församlingsbok 1900-10, vol AI:11

Ransbergs förs, Församlingsbok 1900-10, vol AII:1

Ransbergs förs, Församlingsbok 1911-23, vol AII:3

Ransbergs förs, Husförhör 1817-33, vol AI:5

Ransbergs förs, Husförhör 1832-39, vol AI:6

Ransbergs förs, Husförhör 1839-46, vol AI:7

Ransbergs förs, Husförhör 1846-57, vol AI:8

Ransbergs förs, Husförhör 1857-68, vol AI:9

Ransbergs förs, Husförhör 1868-77, vol AI:10

Ransbergs förs, Husförhör 1877-94, vol AI:11

Ransbergs förs, Husförhör 1877-94, vol AI:12

Ransbergs förs, Husförhör 1894-99, vol AI:13

Ransbergs förs, Utflyttning 1895-1925, vol B:5

Ransäters förs, Födda 1828-60, vol C:5

Ransäters förs, Husförhör 1840-44, vol AI:9

Ransäters förs, Husförhör 1845-50, vol AI:10

Ransäters förs, Inflyttning 1810-60, vol B:1

Rappestads förs, Döda 1911-37, vol C:8

Rappestads förs, Församlingsbok 1915-30, vol AIIa:3

Refsele förs, Vigsel, SCB Utdrag 1918, vol H1AA:2124

Reftele förs, Församlingsbok 1910-19, vol AIIa:2

Reftele förs, Församlingsbok 1920-28, vol AIIa:3

Reftele förs, Församlingsbok 1929-41, vol AIIa:5

Regna förs, Döda, SCB utdrag 1863, vol :108

Regna förs, Födda 1716-78, vol C:3

Regna förs, Födda 1778-1850, vol C:4

Regna förs, Födda 1870-85, vol C:9

Regna förs, Födda 1886-96, vol C:11

Regna förs, Födda 1896-1921, vol C:12

Regna förs, Församlingsbok 1895-1911, vol AIIa:1

Regna förs, Församlingsbok 1911-21, vol AIIa:2

Regna förs, Församlingsbok 1922-32, vol AIIa:3

Regna förs, Församlingsbok 1922-32, vol AIIa:4

Regna förs, Husförhör 1829-44, vol AI:7

Regna förs, Husförhör 1838-47, vol AI:9

Regna förs, Husförhör 1848-54, vol AI:10

Regna förs, Husförhör 1848-54, vol AI:11

Regna förs, Husförhör 1852-61, vol AI:12

Regna förs, Husförhör 1855-61, vol AI:13

Regna förs, Husförhör 1862-68, vol AI:14A

Regna förs, Husförhör 1862-68, vol AI:15

Regna förs, Husförhör 1869-74, vol AI:17 (AI:15)

Regna förs, Husförhör 1869-74, vol AI:17

Regna förs, Husförhör 1875-78, vol AI:18

Regna förs, Husförhör 1879-84, vol AI:19 (AI:17)

Regna förs, Husförhör 1884-90, vol AI:20 (AI:18)

Regna förs, Husförhör 1890-94, vol AI:21 (AI:19)

Regna förs, Inflyttning 1778-82, vol CI:4

Regna förs, Inflyttning 1836-61, vol BI:2

Regna förs, Inflyttning 1877-96, vol BI