Källa:
Referensid: SVAR.00139658_00098   ( 00139658_00098)
Typ: Utflyttning
Församling: Nättraby förs
Volym: B:5
År: 1895-1915
Tidpunkt: juni 1010
Uppslag/Sidnr: 95
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: