Platsen:

Kommun: Nybro kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Nybro kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Nybro kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Nybro kommun: