Jonas Jonasson (Trast)
Född 1789-09-16 i Ängvaktaretorp, Ekeskogs förs, Töreboda kommun
Död  1862-10-14 i Hjortens?
Ålder 73 år 28 dagar
Son till Jonas Svensson och Cathrina Andersdotter
Johanna Jonasdotter
Född 1794-09-26 i Liden, Beatebergs förs, Töreboda kommun
Död  1867-01-15 i Hjortens?
Ålder 72 år 3 månader 19 dagar
Dotter till Jonas Andersson och Maria Larsdotter (HH029)
Boplats:
Barn:
• Maria (HH029.7.1)
född 1822-07-04
död 1880-08-29
 
• Anna (HH029.7.2)
född 1824-09-21
död 1902-01-02
 
• Gustava (HH029.7.3)
född 1827-05-12
död 1828-04-06
 
• Johannes (HH029.7.4)
född 1829-04-20
död 1830-06-27
 
• Axel (HH029.7.5)
född 1833-03-23
 
 
Allmänt:
Johanna föddes drygt åtta månader efter faderns död.
Modern flyttade till Undenäs 1798, men där kan de inte spåras.

Det ser sedan ut som om modern kan ha dött, för runt sekelskiftet hittar man en flicka med detta namn och födelseår boende i Lövvassa hos vad som troligtvis var en moster och morbror, och där fanns också hennes äldsta bröder som drängar. Modern är dock inte säkert funnen i dödsboken, och identifieringen av mostern är lite osäker.

Efter några år i Lövvassa kom hon 1810 till Kanterud. Där tituleras hon fosterdotter, men detta är överstruket, och hon finns bland pigor och drängar, så det är lite osäkert om det är familjen i Kanterud som skulle ha varit fosterföräldrar.

1813 flyttade hon till Undenäs församling, men det är okänt mer exakt vart.

1819 var hon tillbaka i Beateberg, nu vid "Löfvagården" under Lövvassa Västergård. Året därpå gifte hon sig med gratialisten Jonas och flyttade med honom till "Ängwacktaret", dvs. hans föräldrahem Ängvaktaretorp i Ekeskogs församling (Bällefors pastorat).

I husförhöret från Ängvaktaretorp står det att Jonas kom hem från "... Kriget" och Tyskland 1814, vilket bör ha varit Sjätte koalitionskriget, ett av Napoleonkrigen som slutade 1814 där Danmark avträdde Norge till Sverige (men i gengäld fick Svenska Pommern). Vidare kallar husförhöret honom "Blesserad förstärkningskarl", vilket tyder på att han blivit skadad (erhållit "blessyrer") i striderna och antagligen därför nu fick nån form av pension.

1831 flyttade de därifrån till Tibergs Backgård (husförhöret säger nu "Gratialist, utfattig") och 1834 till soldattorpet "Hjortes" i Beateberg strax efter att Anna Svensdotters familj (HH030.5) flyttat därifrån. Husförhöret har här noteringen "Tigga" i kanten efter Jonas namn.

I Hjortens "backstuga" blev de sedan boende. Dottern Maria anges i ett par av de senare husförhören ha varit "ofärdig".
Sonen Axel bosatte sig på 1860-talet här med sin familj, och även Annas familj bosatte sig i närheten. Det är lite oklart vilka som egentligen bodde kvar - föräldrarna och Axel eller Anna - eller om det var frågan om två stugor på samma plats; i efterföljande husförhör är det Annas familj som tydligt anges bo vid "Hjortens backstuga" och de förra på en ej namngiven plats några sidor tidigare. Efter deras död kallades platsen inte längre Hjortens utan "Transtens" i husförhöret.

Jonas dog av "förkylning"; Johanna kan inte hittas i dödsboken.

Källor:

Senast ändrad: 2017-04-21