Hans Gisesson
Född 1788
Son till Gise Månsson och Ingrid (HH016)
Boplats:
Allmänt:
Hans föräldrar och syskon bodde i Hjortsberga församling i slutet av 1700-talet, men han kan inte hittas i födelseboken där och det är oklart var, och mer exakt när, han föddes.

I början av det nya seklet flyttade han till Listerby. I husförhöret från Hjorstsberga finns en markering (ett kors) som kan betyda att han snart dog i Listerby.

Källor:

Senast ändrad: 2019-11-05