Välkommen - Welcome ...

... till Kjell och Sten Andrés Släktregister.

Detaljer om nu och nyligen levande personer har anonymiserats och visas bara efter inloggning med id och lösenord.

Huvudsläkterna i registret är:

... to Kjell and Sten André´s Ancestry Site.

Details about living or recently deceased persons have been anonymized and are only shown after logging in with an id and password.

The major families in the registry are:
Det går bra att kontakta oss via någon av nedanstående E-postadresser: For those who wish to contact us, our E-mail addresses are: